5 تست سنجش قدرت بینایی

وقتی چشم هایمان را تنگ می کنیم تا چیزی را بفهمیم در عین حال ذهن مان را هم به کار می گیریم. این کار برای ذهن ما که پیوسته به تمرین نیاز دارد مفید است.

5 تست سنجش قدرت بینایی

هر چه باشد مغز ما مثل ماهیچه های بدن مان است و نیاز به تمرین و پرورش دارد تا به درستی کار کند.

در ادامه چند معمای تصویری برای شما آماده کرده ایم که قدرت بینایی تان را می سنجند.

جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

مثلث درون تصویر را می بینید؟

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

معمای شماره ۲

یک مربع در تصویر زیر پنهان شده. می توانید پیدایش کنید؟

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

معمای شماره ۳

دایره ای که در تصویر زیر است را می بینید؟

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

معمای شماره ۴

مستطیل درون تصویر زیر را پیدا کنید.

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

معمای شماره ۵

لوزی درون تصویر را پیدا کنید.

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

جواب معمای شماره ۲

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

جواب معمای شماره ۳

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

جواب معمای شماره ۴

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

جواب معمای شماره ۵

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

منبع: عصر ایران
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 1
  • سمانه
    0

    همه رو درست گفتم.🖖😝

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها