تصمیم عجیب خانواده مرد خائن درباره قاتل پدرشان/ زن خیانتکارش را اعدام کنید!

زوج جوان که در نقشه از پیش طراحی شده، مرد راننده را کشته بودند در دادگاه انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتند.

رسیدگی به این پرونده از اواخر سال ۹۹ آغاز شد.ماموران گشت شهرستان بهارستان به یک پراید نقره ای که در حاشیه جاده قائمیه توقف کرده و چراغ های آن روشن بود مشکوک شدند. ماموران به بررسی پرداختند و دریافتند مرد ۴۷ ساله ای که پشت فرمان نشسته از ناحیه گردن چاقو خورده و جان سپرده است . مردی که روی صندلی شاگرد بود و به شدت دستپاچه شده بود بازداشت شد.

این مرد که محسن نام داشت لب به اعتراف گشود و به  قتل  مرد راننده با همدستی همسرش به نام الناز اعتراف کرد .

اعتراف به قتل مرد راننده

وی گفت: فرید همسایه ما بود که متوجه شدم چند ماه است با همسرم  رابطه پنهانی  دارد. آن روز از همسرم خواستم تا به او قرار ملاقات بگذارد. به همین خاطر سر قرار رفتیم . همسرم طناب را دور گردن او پیچید و من او را با چاقو زدم. وقتی میخواستیم ماشین را ترک کنیم ماموران پلیس رسیدند و همسرم بلافاصله فرار کرد.

در این میان کارشناسان پزشکی قانونی دو بریدگی عمیق روی گردن قربانی را تایید، اما علت مرگ را فشار بر عناصر حیاتی گردن اعلام کردند.

به دنبال اعترافات این مرد، همسرش در خانه‌ شان در شهرستان بهارستان ردیابی و بازداشت شد و به همدستی در جنایت ناموسی اعتراف کرد.

به این ترتیب برای این زوج به اتهام مشارکت در قتل کیفرخواست صادر و پرونده شان به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه پسر قربانی در جایگاه ویژه ایستاد و گفت : من و برادرم برای 2 متهم حکم  قصاص  می خواهیم. پدرمان به طرز فجیعی کشته شده. او آنقدر پشت فرمان ماشین مقاومت کرده که بر اثر فشار، فرمان پراید کج شده بود. پدرمان بی رحمانه کشته شده و ما از قصاص گذشت نمی کنیم .

سپس الناز ۳۸ ساله در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: فرید همسایه مان بود و با ماشین کار می کرد. من هر بار که میخواستم به جایی بروم همسرم برایم آژانس می گرفت. اما پس از مدتی گفت بهتر است هر وقت می خواهم برای خرید از خانه بیرون بروم فرید را خبر کنم . پس از مدتی، فرید شماره موبایلش را به من داد و این آغاز آشنایی ما با یکدیگر بود. حدود 6 ماه از رابطه ما گذشته بود. اما در این مدت او 8 مرتبه مرا  آزار  داد .

وی ادامه داد: اولین بار دو فرزندم را به پارک بردیم و خودمان به باغی که در پشت خانه مان بود رفتیم. اما فرید یک باره مرا آزار داد و تهدید کرد به کسی حرفی نزنم. به همین خاطر سکوت کردم. او می دانست از ترسم به کسی حرفی نمیزنم . به همین خاطر 7 بار دیگر نیز مرا آزار داد.

این زن در تشریح جزئیات روز جنایت گفت: آخرین بار ساعت 8صبح در حال ارسال پیامک به فرید بودم که همسرم متوجه ماجرا شد. من واقعیت را به او گفتم و از همسرم خواستم از هم جدا شویم. اما او قبول نکرد. محسن از من خواست تا با فرید قرار ملاقات بگذارم .او خودش چاقو برداشت و یک طناب هم به من داد. او گفته بود فقط می خواهد فرید را بترساند و هرگز درباره قصدش برای قتل به من حرفی نزده بود .ساعت نزدیک هفت غروب بود که من و همسرم سوار ماشین فرید شدیم و از او خواستیم تا ما را به قائمیه برساند. در میان راه همسرم از او خواست تا ماشین را متوقف کند. همسرم به من اشاره کرد و من طناب را دور گردنش انداختم و همسرم 2 ضربه چاقو به گردنش زد. من که ترسیده بودم طناب را رها کردم و از ماشین پیاده شدم. همان لحظه دیدم که دست راست فرید تکان میخورد و او زنده بود و از گردنش خون جاری بود.

این زن ادامه داد: من قصد کشتن فرید را نداشتم. از ترس همسرم طناب را دور گردنش انداختم. من اگر  قاتل  بودم همسرم را می‌کشتم. چون سالها مقابل چشمان من و دو فرزندم مواد مخدر مصرف می‌کرد و سرکار نمی رفت. باور کنید وقتی همسرم بازداشت شد از من خواست اعتراف کنم به تنهایی طناب را دور گردن قربانی انداختم و آن را کشیدم. اما حالا حقیقت را می گویم. من وقتی از ماشین پیاده شدم فریده زنده بود و همسرم به تنهایی طناب را دور گردن انداخت و او را خفه کرد.

سپس وکیل وی به دفاع پرداخت و گفت: هنگام بازداشت موکلم دور گردن وی کبودی عمیق وجود داشته و این موضوع نشان می‌دهد شوهرش در ابتدا قصد داشت او را بکشد و سپس تصمیم به  قتل  مرد راننده گرفته است. این زن از سوی همسرش به شدت تحت فشار بوده و برای اضطرار با او همراه شده است .

این وکیل به نظر کمیسیون پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت :کارشناسان کمیسیون دوم پزشکی قانونی به صراحت اعلام کرده اند علت مرد کشیدگی طناب دور گردن قربانی بوده. موکلم با جثه کوچکش نمی تواند قربانی را به تنهایی بکشد. از این رو تقاضا دارم اتهام موکلم ازمباشرت به معاونت در قتل تبدیل شود .

انگشت اتهام به سوی همسر

سپس محسن 40 ساله در جایگاه متهم ایستاد و در تشریح جزئیات ماجرا گفت: حدود ساعت ۸ صبح از خواب بیدار شدم و متوجه شدم همسرم در حال ارسال پیامک برای یک نفر است. وقتی از او در این باره سوال کردم گفت به خواهرش پیامک ارسال می‌کند. چون سواد نداشتم پیگیر ماجرا نشدم. اما عصر همان روز صدایی در گوشم نجوا داد که بهتر است پیگیر ماجرا شوم. من همان موقع با خواهر زنم تماس گرفتم. اما او گفت چند روز است از الناز خبری ندارد و همسرم هیچ پیامکی به او ارسال نکرده. من از شنیدن حرفهای خواهرزنم شوکه شده بودم که به سراغ زنم رفتم و از او خواستم تا حقیقت را بگوید. او نیز گفت مدتی است با مرد همسایه در ارتباط است و در این مدت چند بار فرید او را آزار داده است. از شنیدن این حرف ها عصبانی شدم و از زنم خواستم تا بچه هایم را برای خرید از خانه بیرون ببرد. همان موقع طنابی را به سقف آویزان کردم تا خودم را  حلق آویز  کنم. اما همسرم سر رسید و مرا نجات داد. من به او گفتم حاضر به ادامه زندگی نیستم. به همین خاطر توافق کردیم تا با هم بمیریم. من 2 طناب دار درست کردم.

میخواستم اول همسرم را خفه کنم و سپس  خودکشی  کنم. چون به او گفته بودم تحمل این رسوایی را ندارم. اما دلم برای بچه هایم سوخت و طناب ها را پاره کردم. آنجا بود که همسرم پیشنهاد قتل مرد همسایه را مطرح کرد .او برای کشتن فرید اصرار داشت .همان موقع بود که صدای فرید را از کوچه شنیدند که تلفنی صحبت می‌کرد و می‌خواست با ماشین دنبال یک نفر به اکبرآباد برود. من تصمیم گرفتم همان موقع نقشه را اجرا کنم. من مقابل در رفتم و از فرید خواستم من و زنم را هم به قائمیه ببرد. ما سوار ماشین شدیم من چاقو برداشتم و همسرم نیز تکه ای از طناب پاره را با خودش آورد. در میان راه به بهانه رفتن به دستشویی از فرید خواستم در حاشیه جاده ماشین را متوقف کند. همان موقع زنم طناب را دور گردنش انداخت و گفت این همان کسی است که او را آزار داده. فرید به التماس کردن افتاد و گفت اشتباه کرده است. من که مطمئن شده بودم حرفهای همسرم درست بوده طناب را از همسرم گرفتم اما فرید مقاومت کرد. همسرم از من خواست تا او را بکشم و من هم با چاقو 2 ضربه به او زدم. چون رانندگی بلد نیستم میخواستم چراغ های ماشین را خاموش کنم اما نشد. ما به شدت ترسیده بودیم که همسرم از ماشین پیاده شد و با سنگ چراغ های ماشین را شکست. ما می خواستیم وسایل داخل ماشین را همراه خودمان ببریم تا پلیس را گمراه کنیم و همه فکر کنند فرید قربانی دستبرد به ماشینش شده است که همان لحظه ماموران پلیس سررسیدند و همسرم فرار کرد .

سپس وکیل وی به دفاع پرداخت و گفت: الناز در بازجویی ها اعلام کرده حدود یک دقیقه طناب را دور گردن قربانی نگه داشته است. حتی اگر قربانی ورزشکار هم بود در این مدت خفه میشد. عامل اصلی این قتل الناز است. این زن در بازسازی صحنه که 31 فروردین ماه سال ۱۴۰۰ انجام شده گفته است: «من با فرید رابطه پنهانی داشتم. اما وقتی شوهرم به ماجرا پی‌برد ماجرای  تجاوز  را مطرح کردم تا با احساسات همسرم بازی کنم» .در این پرونده موکلم قاتل نیست .

با پایان دفاعیات این وکیل 2 فرزند قربانی برخاستند و درخواست شان را تغییر دادند .

یکی از آنها گفت: ما بعد از شنیدن دفاعیات این زوج به حقیقت پی بردیم و فهمیدیم محسن بی گناه است و الناز عامل قتل پدرمان است. ما برای محسن مجازاتی نمی خواهیم اما الناز باید قصاص شود.

بنابر این گزارش؛ در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

منبع: رکنا
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 7
 • مهران
  0

  چه جالب . شاکی معلوم میکنه کی باید مجازات بشه ، نه قاضی

 • فرهاد
  0

  لابد رای صادره هم شتر دیدین نه دیدین پس رای صادره معلوم نشد حلال کرده یا حرام اون زن باید در ملاعام محاکمه بشه تادرس عبرتی زنهای خاین باشه

 • ناشناس
  0

  کسانی که بلد نبودند چراغ‌های ماشین رو خاموش بکنند و برای خاموش کردن آن ها را شکستند 😁😂😂چه انتظاری دارید؟!

 • ناشناس
  0

  به نظرم شوهره، اول به مقتول چاقو زده ولی چون مقاومت می‌کرده و زنده مونده اون رو محکم بغل گرفته و از زنش خواسته طناب رو دور گردنش بکشه اونقدر تا نفسش بند بیاد .....
  شوهره سواد نداشته رانندگی هم بلد نبوده و احتمالاً بی دست و پا و بی عرضه و ساده و بی‌پول هم بوده که این‌ها به خودشون جرأت دادن چنین خیانتی در حقش کنند برای همین خصوصیاتش هم زنش دلسرد شده و سراغ مرد بیگانه رفته چون مردانگی رو در وجود او می‌دیده
  البته این‌ها همه بهانه است و اگر انسان خودش خوب باشه به نجوای شیطان گوش نمیده همسر انسان،، شاید عیب‌هایی داشته باشه ولی حتماً در کنارش خوبی‌هایی هم داره کسی که وجدان داشته باشه خیانت نمی‌کنه چه زن باشه چه مرد....

 • ناشناس
  0

  الناز قاتله. اعدام پلیززرزر لطفا
  با تشکر

 • ناشناس
  0

  مدت ها باهاش ارتباط پنهانی داشته بعد می فرماید چند بار آزارم داده ، زن بی معرفت وقتی با یه مرد بیگانه بچه هات رو در پارک به امان خدا ول می کنی و خودت و مرد بیگانه به باغ پشت خونه می ری دنبال گنج می گشتی یا برای زیارت رفته بودید ؟ خجالت هم نمی کشه چند بار منو آزار داد مگر بچه بودی دستت رو بگیره ببره باغ پشت خونه ، برای بچه هات نگران نبودی در اون فاصله بلایی سرشون بیاد ؟

 • ناشناس
  0

  زنه معلومه بی حیاست