نیمی از خانه‌های فرزندان بهزیستی کشور در خراسان رضوی است

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ۹۲ مرکز "خانه فرزندان" در استان فعالیت دارد که این تعداد نیمی از مراکز این بخش کشور است.

مسعود فیروزی افزود: این مراکز هم اکنون بیش از هزار و ۹۰۰ دختر و پسر بی‌سرپرست یا بدسرپرست را در خود جای داده‌اند.

وی ادامه داد: ارائه خدمات و شرایط نگهداری فرزندان در این مراکز در سطح مطلوب و با نظارت خوبی در حال جریان است و سازمان بهزیستی برای هر یک از این کودکان بطور ماهانه ۱۲ میلیون ریال یارانه هزینه می‌کند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: ۲ هزار و ۳۸۵ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست این استان هم در خانواده‌های جایگزین و مورد تایید سازمان بهزیستی زندگی می‌کنند.

فیروزی افزود: اساس و اولویت سازمان بهزیستی در زمینه فرزندان، نگهداری آنان در محیط و فضای خانواده است تا به این ترتیب شاهد رشد و بالندگی فرد در محیط خانواده باشیم به همین دلیل واگذاری کودکان به خانواده‌های جایگزین به صورت فرزندخوانده مورد توجه بیشتر است.

وی ادامه داد: خانواده جایگزین، ممکن است خانواده نسبی، سببی یا خانواده غیر خویشاوند باشد که باید از نظر شرایط سرپرستی، مورد تایید بهزیستی باشد.

افزون بر ۳۰۰ هزار نفر در استان ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان رضوی زیرپوشش اداره‌کل بهزیستی این استان قرار دارند.

منبع: ایرنا
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید