هالک ایران می‌خواهد در مسابقات کشتی کج شرکت کند

آس روزنامه مشهور ورزشی مادریدی نوشت: سجاد غریبی مشهور به هالک ایران قصد دارد در مسابقات حرفه‌ای کشتی کج شرکت کند./ منبع: دانا...

آس روزنامه مشهور ورزشی مادریدی نوشت: سجاد غریبی مشهور به هالک ایران قصد دارد در مسابقات حرفه‌ای کشتی کج شرکت کند./ منبع: دانا

000

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید