ویپ، عامل بیماری خطرناک ریهٔ پاپ‌کورنی

نام پزشکی ریه‌ی پاپ‌کورنی برونشیولیت انسدادی است؛ یک بیماری نادر و غیر قابل برگشت که در آن باریکترین راه‌های هوایی برونشیول‌های ریه‌ها ملتهب می‌شوند و این التهاب در نهایت می‌تو‌اند منجر به زخم انسداد راه هوایی آسیب دائمی به ریه‌ها و در موارد نادر مرگ شود.

 ویپ، عامل بیماری خطرناک ریهٔ پاپ‌کورنی

photo_۲۰۲۴-۰۵-۰۳_۱۱-۱۶-۲۱

منبع: تبیان
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها