به مناسبت چهل و ششمین سالروز پایان حضور نظامی ارتش شاهنشاهی پهلوی در کشور عمان

قدرت نمایی ارتش شاهنشاهی ایران در عمان

حضور ارتش شاهنشاهی ایران در کشور عربی حاشیه دریای عمان، آغاز دوره ژاندارمی محمدرضا شاه پهلوی در دهه ۱۳۵۰ را به نمایش گذاشت.

ایالات متحده امریکا و پادشاهی بریتانیا تصمیم گرفتند در این سال به جای حضور نظامیِ پرهزینه در خاورمیانه، امتیاز ژاندارمی خلیج فارس را به شاه مطیعِ ایران بدهند. شاه ایران نیز با درخواست سلطان قابوس تازه بر تخت قدرت تکیه زده، جبهه آزادیبخش ظفار را با تلفات صدها نفری نیروی انسانی و تحمل میلیونها دلار هزینه هندلینگ و خسارت جنگ افزاری در هم کوبید و پیروزمندانه به خانه برگشت.

امروز ۲۵ مهر ماه چهل و ششمین سالروز پایان حضور نظامی ارتش شاهنشاهی پهلوی در استان کوهستانی ظفار کشور عمان در سال ۱۳۵۴ است.

با پایان ماموریت نیروهای نظامی انگلیس در خلیج فارس و خروج آنها از منطقه در پاییز ۱۳۵۰ و توافق دولتهای انگلیس و آمریکا برای به اجرا درآوردن دکترین ریچارد میلهوس نیکسون، سی و هفتمین رییس جمهور آمریکا در به خدمت گرفتن ظرفیتهای ملی و منطقه‌ای کشورهای جهان سوم برای حفظ منافع غرب و دفع بحرانهای بعدی، شاهِ پهلوی عرصه را برای عینیت بخشیدن به آرزوی دیرینه اش برای تبدیل شدن به قدرت بلامنازع منطقه جنوب غرب آسیا و خلیج فارس مهیا دید.

او ظرف چند ماه دهها میلیون دلار عایدی ارزی ناشی از فروش نفت و گاز کشور را صرف تجهیز و نوسازی ارتش شاهنشاهی و خریداری مدرنترین جنگ افزارهای هوایی و دریایی و زمینی از ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی کرد و با قدرت نمایی در صدد زهرچشم گرفتن از دول عرب منطقه خلیج فارس برآمد.

پهلویِ پسر در اولین اقدام نظامی، ارتش شاهنشاهی را به درخواست سلطان قابوسِ جوان که به تازگی پدرش سعید را با کودتای نرم، سرنگون کرده بود به این کشور گسیل کرد و ۲۲ ماه بعد با درهم کوبیدن مقاومت جنبش کمونیستی - عربیِ ظفار که مخالف تداوم سیطره آل بوسعید بر عمان بودند، پیروزمندانه به خانه برگشت.

قدرت نمایی ارتش شاهنشاهی ایران در عمان

جنبش ظفار

جنبش ظفار با تاسیس جبهه آزادیبخش ظفار در استان کوهستانی کشور عمان در سال ۱۳۴۱ یک سال قبل از قیام خرداد ۱۳۴۲ در ایران، شکل گرفت و با شکست کامل آن در اولین ماه پاییز سال ۱۳۵۴ پایان یافت. هدف اصلی جبهه آزادیبخش ظفار سرنگون کردن سلطنت سعید بن تیمور و بعد پسرش سلطان قابوس بن سعید آل بوسعید و به دست گرفتن قدرت در این کشور عربی حاشیه دریای عمان بود اما استمرار سلطه انگلیس بر منطقه و پای کار بودن ایران و عربستان، دو قدرت خاورمیانه در دکترین نیکسون، رییس جمهور اسبق آمریکا مبنی بر استفاده از پتانسیلهای ملی و منطقه‌ای برای دفع بحرانها، مانع توفیق کمونیستهای ظفاری در این جنگ پارتیزانی ۱۳ ساله شد.

جنبش ظفار به دنبال آشنایی کارگران ظفاری با جنبشهای سیاسی و ناسیونالیستی عرب و تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق یمن، تحت تاثیر اندیشه‌های ملی گرایانه رهبران قبایل عرب شکل گرفت و ماهیتی ضد انگلیسی پیدا کرد. این جنبش در پی شکست اعراب از اسراییل و قطع کمکهای مصر به عمان تمایل بیشتری به مارکسیسم پیدا کرد. این تمایل به حدی شد که سران این جنبش با شعار مبارزه با امپریالیسم، استعمار، ارتجاع، بورژوازی و فئودالیسم در صدد توسعه جنگ از کشور عمان به کل منطقه خلیج فارس برآمدند.

جنبش مذکور با گرفتن کمکهای مالی و غیرمالی از حزب کمونیست چین و جمهوری خلق یمن (یمن جنوبی) از سیستم نظامی چین در آموزش جنگهای نامنظم استفاده کرد. تمایل این جنبش به سوسیالیسم موجب حساسیت انگلیس و آمریکا و به دنبال آن ایران و عربستان شد به طوری که شاه ایران به محض درخواست سلطان عمان، ارتش شاهنشاهی پهلوی را در سکوت خبری به عمان گسیل کرد.

قدرت نمایی ارتش شاهنشاهی ایران در عمان

۸ سال بعد از شکل گیری جنبش آزادی بخش ظفار، سلطان قابوس در سال ۱۳۴۹ با کودتایی نرم و بدون خونریزی، پدر سنتی و متحجرش سلطان سعید بن تیمور را از قدرت برکنار کرد و بر تخت پادشاهی نشست. البته این کودتا به دلیل نارضایتی شدید و به ستوه آمدن مردم از استبداد سلطان سعید با استقبال و همراهی آنان توام شد.

به دنبال کودتای قابوس بر علیه پدرش سعید، جنبش آزادیبخش ظفار قدرت بیشتری گرفت و استان کوهستانی ظفار و برخی مناطق دیگر عمان را به اشغال خود درآورد. شاهِ پسر برای سرکوب آزادیخواهان دست یاری به سوی کشورهای عربی دراز کرد اما پادشاهان عرب به خصوص شاهان امارات متحده عربی، عربستان، کویت، عراق و لیبی به بهانه نزدیکی سلطان قابوس به ایرانیها حاضر به همکاری با او نشدند. شاه جوان نیز یک سال بعد با مشورت انگلیسیها رسما خواستار حضور نظامی ایران در عمان شد. بدین ترتیب به دنبال تقاضای رسمی سلطان قابوس، صدها نفر از ارتش ایران به همراه تجهیزات و جنگ افزارهای مدرن در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۵۲ در صلاله، مرکز استان کوهستانی ظفار پیاده شدند.

اهداف و هزینه های محمدرضا

منابع مختلف تعداد نیروهای نظامی در عمان را از ۶۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر اعلام کردند. همین منابع تعداد تلفات انسانی و خسارت های جنگ افزاری شاهنشاه ایران در عمان را بین یک تا چند میلیارد دلار، متغییر اعلام کردند. نکته جالب آنکه مردم کشورمان تا یک سال بعد از حضور نظامی ایران در عمان در جریان موضوع قرار نگرفتند این اقدام شاه در سکوت کامل خبری اتفاق افتاد.

مهمترین اهداف عملیات نظامی ایران در عمان از نظر کارشناسان داخلی و خارجی قدرت نمایی شاه ایران به کشورهای عراق، امارات متحده عربی و عربستان و به ویژه حفظ جزایر سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، تامین ثبات منطقه و مقابله با جریان‌های انقلابی ارتش شاهنشاهی، تجربه جنگ واقعی برای نیروهای نظامی ایران با تعویض هر چهار ماه یک بار افسران و سربازان ایرانی در ظفار و ضربه به حکومت یمن جنوبی بود که ارتش شاهنشاهی بعد از ۲۲ ماه حضور نظامی قدرتمند در این کشور تقریبا به همه اهدافش برسد.

ارتش شاهنشاهی ۲۵ مهر ۱۳۵۴ اعلامیه پایانِ کار شورشیان را صادر کرد و سلطان قابوس این خبر را دو ماه بعد در آذر ۱۳۵۴ به‌طور رسمی اعلام کرد و بدین ترتیب جنبش آزادیبخش ظفار در سال ۱۳۶۰ به طور کامل از بین رفت.

بهمن زند، سفیر وقت ایران در عمان در گزارشی در سال ۱۳۵۳ هزینه ریالی حضور ایران در جنگ ظفار را میلیاردها تومان اعلام کرد. یک نشریه چپگرای انگلیسی در پاریس نیز در اسفند ۱۳۵۴ با اشاره به نظر کارشناسان انگلیسی هزینه حضور نظامی ایران در عمان را حدود یک میلیارد دلار تخمین زد.

قدرت نمایی ارتش شاهنشاهی ایران در عمان

مشارکت سیاسی آزادیخواهان

سلطان قابوس که در انگلیس و آلمان تحصیلات دانشگاهی و تجربه سیاسی و نظامی آموخته بود با پایان کار جنبش آزادیبخش ظفار دست به ابتکار جالبی زد. او با تشکیل مجلس مشورتی در سال ۱۳۶۰ دشمنانش را به مخالف تبدیل کرد و در سال ۱۳۶۹ این مجلس را به مجلس شورا ارتقاء داد و مخالفانش را به دوست تبدیل کرد. او در ادامه در سال ۱۳۶۶ مجلس شورا را به مجلس دولتی تغییر ماهیت داد و موجب تحکیم وحدت جریانها و گرایشهای سیاسی داخلی و به دنبال آن رشد سیاسی و اقتصادی عمان شد.

او پس از انقلاب اسلامی ایران نیز به دوستی اش با ما ادامه داد و در بسیاری از بحرانهای منطقه ای و بین المللی به خصوص بحران ایران و غرب نقش میانجی بازی کرد.

او ۵۰ سال بر کشور عمان سلطنت کرد و در سال ۲۰۲۰ بر اثر سرطان روده بزرگ درگذشت. به دلیل نداشتن پسر و برادر، هیثم پسر عمو و وزیر اسبق میراث فرهنگی عمان، جانشین سلطان قابوس شد.

واکنش مردم ایران به جنبش ظفار

جنبشهای انقلابی سایر کشورهای عربی و نهضت انقلاب اسلامی ایران نسبت به جنبش آزادیخواهی ظفار اعلام حمایت می کردند حتی جنبش انقلابی ایران، اقدام ارتش شاهنشاهی در حضور نظامی در عمان را به باد انتقاد گرفتند حتی دانشکده الهیات دانشگاه تهران در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۵۲ اعلامیه‌ای در محکومیت حضور نظامی ایران در عمان پخش کرد.

در بخشی از این اعلامیه آمد: «دست دولت ایران به خون جوانان ایرانی و ظفاری آغشته شد. اتحاد روشنفکران ایران با خَلق خود و خَلق ظفار، خلیج فارس را به گورستان امپریالیسم مبدل می‌سازد.»

66

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 158
 • بنده خدا
  0

  شما روسای الان روستاها وشهرهای ایران را بازمان شاه مقایسه کنید.اونا چقد بهره هوشی بالایی داشتن

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   عنا بستانی هتاک نماینده است اونها هم نماینده و سناتور بودند خخخخخ

  • دادا
   0

   بلاخره بدبختی ملت ایران از 57 شروع شد روز به روز هم بدتر میشه ملت شده مرده متحرک زمان شاه حقوق یکسال یک کارمند میشد یک خانه بخری حالا کارمند اگه صدسال خدمت بکند با ان حقوق و تورم بیش از 50 درصد نمتواند خانه بخرد زمان شاه خانه قیمتش 2000تومان بود با کشورداری اینا همان 2000 تومان شده 2ملیارد ببین چقدر پیشرفت داشته ایم

 • ناشناس
  0

  کجایی که بیایی این اعراب سوسمار خوار به سر کردگی سعودی‌ها را سر جایشان بنشانی

 • غیر قابل نشر
  0

  روحش شاد که با درامد نفت سلاحهایی خرید که بعد از 43 سال شما نه تنها باهاش 8 سال جنگ کردید حالا هم هر وقت تصمیم دارید اظهار قدرت کنید ومانور برگزار کنید متوسل به همون سلاحهای 50 سال پیش می شید .در ثانی اونقدر قدرت داشت که حتی عربسستان هم جرات نداشت رو حرفش حرفی بزند نه اینکه حالا هر ننه قمری برامون شاخ وشونه میکشد .از نظر رفاه مردم هم که غیر از سهمیه بگیرها بقیه مردم حسرت اون دوران را می کشند .پاسپورتمونم که خود دانید .رشد اقتصادمونم که دراین دوران به نصف کاهش یافته .شخصیتمونم که هرچه دزد تر و غارتگر تر و چاپلوس تر باشی موفق تر وعزیز تری وووووووووووو

  نظرات شما -
  • رضا
   0

   جنگ هشت ساله مدیون سلاح های خرید اری شده شاه بود وگر نه الان ماهم مثل فلسطین باید با سنگ با بعثی ها می جنگیدیم اونم نه برای دفاع از خاک. برای آروم کردن اعصاب خودمون

  • محمد
   0

   بی انصاف نباشید قدرت نظامی ما بیشتر اون روزه اونروز تجهیزات ما وارداتی بود حالا بیشترش داخلیه اونروز ۸۰ درصد مردم در فقر بودند حالا کمتره اگرچه این حکومت هم ایراداتی داره ولی نسبت به حکومت شاه خیلی یهتره

  • جواب آقا محمد
   0

   شما براي نون روزانه كه مصرف ميكنيد مگه ميريد گندم درو كنيد و تنور بزني و آرد رو خمير و نان كني ؟ هر توليدي مقرون بصرفه نيست! هزينه هاي توليد سلاح الان ما خيلي بيشتر از ارزشش هستش. اينو اگه از اونهايي كه در سيستم هستن سوال كني جوابت رو ميدن. در دنياي امروز اگه تاجر حرفه اي و با سياست باشي سلاح رو از دشمنت ارزون ميخري و ميكوبي تو سر خودش. ( ببين آمريكا چطوري مجبور ميكنه ما رو كه نفت رو زير قيمت به يكسري از كشورها بديم و بعد خودش از بابت اين امتياز از اون كشورها باج ميگيره)

  • کاربر ناشناس
   0

   افرین دمت گرم گل گفتی غیر قابل نشر

 • یمن
  0

  پس علیشاه از آن شاه آموخته است

  نظرات شما -
  • به یمن
   0

   داداش جدا چقد اسگلیت سیاسی تو ایران موج میزنه.... دمتگرم با این پیامت... بخدا ک اگه بیشتر این وطن فروشها فهمیده باشن چی گفتی.... چوایران مباشد تن من مبااااد

 • محمد
  0

  درود و رحمت بیکران بر محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران عزیز ......

 • ترامپ
  0

  روحش شاد ایرانی واقعی بود و میهن پرست

 • اسی
  0

  جالبه توانایی حفظ بحرین رو نداشتن و در عمان قدرت نمایی میکردن جللالخالق

  نظرات شما -
  • نوری
   0

   بحرین ابتدای قاجارتحت الحمایه انگلیس شد.کمی تاریخ بخوانید.

 • ناشناس
  0

  یادش بخیر... اون زمان ایران قدرت اول نظامی و اقتصادی خاور میانه بود ... امروز بحرین جیبوتی امارات آذربایجان برامون خط و نشان می کشند

 • متین
  0

  درزمان اعلی حضرت ایران از لحاظ نظامی و اقتصادی حرف اول را در خاورمیانه میزد و هیچکس فکر تعدی به مرزهای ایران را حتی در خیال هم نمیکرد

  نظرات شما -
  • موسی
   0

   اعلی حضرت نتوست پادشاهی خودشو حفظ کنه.

  • پاسخ به موسی
   0

   چون نخواست به خاطر حفظ پادشاهیش خون بی گناهی ریخته بشه. وگرنه اگه این کارا میکرد و حفظ حکومت میکرد الان خودت میگفتی به خاطر تخت پادشاهی خون مردم را ریخت.

  • ناشناس
   0

   موسی بی عصا اگر پادشاهیش را داد بخاطر مردم و به مردم داد. انقلاب ایران در مقابل بسیاری از انقلاب های ایدئولوژیک جهان آرام و بدون خونریزی بود

 • شهرام.ر
  0

  روحش شاد و راهش (به عظمت رساندن ایران ) پر رهرو باد.

  نظرات شما -
  • .
   0

   با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود روح شاه ملعون با اراذل تاريخ محشور است حالا تا صبح بگو روحت شاد.

 • ناشناس
  0

  ایرانی همیشه بدبخت بوده همون زمان شاه هم یه عده دزد و چپاول گر مسول بودند اون زمان باید از افراد قدیمی که نوکری خوانین می‌کردند سوال کرد بی مزد و مواجب

  نظرات شما -
  • استرکی
   0

   پدرم باهزینه خان گایکان الیگودرزرفت دانشگاه،صحبت 65سال پیشه.پدرم کارگرخان بود.خان دیداستعداددارد.

 • پدر
  0

  روحش شاد . ایرانی بود و تا زمانی که بود خاورمیانه در صلح و آرامش بود . ایراداتی داشت ولی در مقابل این همه اختلاس و دزدی و فقر و فساد فعلی بی نظیر بود . ما به جایی رسیدیم که آذربایجان ما را تهدید می کند . و این فقط بخاطر عدم کفایت و توانایی حاکمان و فساد بی حد و مرز آنهاست .

 • محمود
  0

  یه عده در اون زمان بودند کلا با همه چیز شاه مخالف بودن از جنگ عمان و خرید تجهیزات مدرن جنگی و بورسیه نخبگان و خلبانان و انقلاب سفید و انرژی هسته ای شاه و حج رفتن شاه حج نرفتن شاه! قیمت ارز پایین! حتی ساعت رسمی که عقب جلو میشه! حشن 2500 ساله! با همه چیز مخالف بودن! میخواستن خودشون حکومت رو به دست بگیرن اتقلاب کردن تا برسن اینجا و تر بزنن به تاریخ و تمدن و اقتدار ما! تحریم رو نعمت میدونن بابت تحریم ماهی یک میلیارد دلار ضرر میدیم!

  نظرات شما -
  • کاربر ناشناس
   0

   افرین تحلیل خوبی بود

 • هیچ کس
  0

  روان پاک اعلیحضرت آریامهر شاد

 • عوام
  0

  من موندم چرا مردم بعد چهل سال با کوچکترین متنی و چیزی یاد و خاطره شاه فقید ایران رو زنده میکنند دو دلیل باید باشه یا اون خوب بود و خدمات زیادی به ایران و ایرانی کرده یا حکومت مذهبی این چهل یال اونقدر بد بوده و خیانت و فساد و ظلم به ایران و ایرانی کرده که مردم شمع به دست دنبال اون شاه فقید و نظام سلطنتی هستند هر کدوم باشه باز هم باعث تاسف میشه که چرا ؟

 • دومان
  0

  روحش شاد اگر اون پدر و پسر نبودن الان با دود آتیش با هم ارتباط داشتیم و ...ننگ بر رژیم و مزدورانش ...ظلم پایدار نیست و طوفان نزدیک

  نظرات شما -
  • دودمان بیسواد
   0

   از سر بیسوادی حرف هایی زدی.

 • محمد.،،
  0

  روحش قرین رحمت الهی باد.یک ایران دوست واقعی وایرانسازبیتکراربود سیستم فعلی هزینه های گزاف کردکه شخصیت وکارهای اوراسیاه نشان دهدولی بعد۴دهه موفقنبوده.درزمان شاه فقیدایران قدرت منطقه بودومنطقه هم آرامش داشت ولی امروزازسربیکفایتی سیستم هرکشورضعیفی ایران راتهدیدمیکند.ازنظرمطیع بودن هم سیستم مطیع که چه عرضکنم پادوی روس وچین است

 • ****
  0

  نه عمان نه آلمان جانم فدای ایران

 • ص _ ن
  0

  ارتش ستم شاهی طاقوت به زباله دان تاریخ ایران اسلامی پی وسط .

  نظرات شما -
  • آریایی
   0

   منفی ها رو ببین و آب بریز !!!!

  • کاربر ناشناس
   0

   روزی این اتفاق با این رویکرد برای این حکومت می افتد شک نکن رضایت مردم خیلی شرط است جیره خوار حکومت

  • کاربر ناشناس
   0

   اول برو سواد یاد بگیر بعد اظهار نظر کن،، طاقوت

  • به ع-ن
   0

   ايران ايران است نه چيز ديگر،،روزي اين وصله هاي شوم ازدامن اين سرزمين پاكً ميشود

  • صمد
   0

   به ص ن صمد آقا مگه تو سواد نداری پیوست و چرا اینجور نوشتی برو هزار بار بشین پاشو تا جونت در بیاد ابرو مون بردی برو صواد یاد بگیر خخخخخخ

  • محمد.،،
   0

   هیچ چراغی تاصبح نمیسوزه.نوبت شماهم میرسه

  • کیوان
   0

   ص ن،، خاک برسرت

 • (((((()&/@@
  0

  پول های مردم بیچاره و فقیر ایران خرج کرده برای عمان متاسفم خاک تو سر خبر فوری سلطنت طلب

  نظرات شما -
  • آریایی
   0

   دادا ؛ شما هم پولهای مردم را خرج اعراب میکنی که !!!!

  • روزبه
   0

   متاسفم که ابلهی

  • کاربر ناشناس
   0

   خاک تو سر خودت که قضاوت نادرست میکنی جیره خود برو حکومت قبل را با حالا مقایسه کن ببین این رژیم چه گندی زده دنبال پول تانکهای زمان ان خدابیامرز از انگلیس هستند تا شکمشان را گنده تر کنند

  • به علایم هشل هفت
   0

   به هشل هفت به جای اسم این علایم رو انتخاب کردی کسی بهت حرف نزنه ولی همه الان به زنت و هم فیها خالدونت هم دارن فحش میدن آخه مجبوری غلط اضافه کنی جیره خور که اینقدر فحش بخوری

  • ناشناس
   0

   ببند دهنتو با اون اسم خط میخیت خبر فوری به دل نگیر نازی قرصاشو با جلد خوددددده ؟

  • به میمون رباتی اسم علامتی
   0

   مردم ایران الان خیلی سیرن، دستمال کش ذلیل مرده، الان ک بیشتر پول خرج عربهای دور و نزدیک و به به و چهچه امثال نصرالله موش کوره میشه

  • یکی از مردم
   0

   خاک و سر تو و اربابانت...جیره خور اجنبی...برو کشور خودت ببین اگه ایران نبود از گرسنگی مرده بودید

  • ناشناس
   0

   اسگل: اگه پول ایرانو تو عمان خرج کرده هنوز رژیم عمان خودشو مدیون میدونه با اینکه بیش از 40 ساله رژیم عوض شده قدردان ایرانه .نه مثل حماس وحزبالله وسوریه وروسیه وچین وووووکه همه بودجه این مملکتا به شکمشون ریخته ومیریزید اما همیشه سر دو راهی انتخاب بهمون خیانت میکنند .

 • (((((()&/@@
  0

  ژاندارم ایران هم نبوده . مردمش بیرونش کردند چه برسد به منطقه در جنگ ایران و عراق هم دیدیم چه تجهیزاتی باقی گذاشته بود!

  نظرات شما -
  • آریایی
   0

   منفی ها را ببین و بقول مموتی آب بریز !!!!

  • ممد
   0

   احمق ژاندارم منطقه بوده چون ایران قدرتمند یوده

  • ناشناس
   0

   مردک در سال 65 تو جبهه من خودم کارتن قند رژیم شاهنشاهی می خوردم .

 • ایران من
  0

  خوب که چی... میلیارد ها تومان در عمان هزینه کرد؟؟؟ شما در عراق سوریه یمن ونزوئلا لبنان هزینه نکردید؟ ایشان عاشق وطنش بود و تموم تلاشش رو هم انجام داد ک کشورش پیشرفت کنه... تمام صنایع فولاد، پتروشیمی،هسته ای،نظامی ،بیمارستان ها مال زمان ایشان هست ک هنوز در حال استفاده هستش... ایشون هم با کودتای انگلیسی آمریکایی از سلطنت خلع شد...البته بدون کشتن مردم کشورش... هنوز متوجه نشدید از بس از بدی ایشان گفتین،از محبوبیتش ک کم نشد هیچ،تازه به سرعت در حال افزایشه

 • ناشناس
  0

  اگر قدرت مند بود چرا آرارات به ترکیه بحرین را به عربها تقدیم کرد . نوکر ارباب کدخدا بیش نبود . قدرت قدرت نکنید انگارنصف سر زمین را دشمن گرفته بوده با قدرت جنگید و بیرون کرد .راحت راحت بحرین را تقدیم کرد

  نظرات شما -
  • کاربر ناشناس
   0

   برو تاریخ بخوان بی سواد

  • امیر
   0

   اشتباه مثبت دادم روحش شاد

  • ناشناس
   0

   فقط مشکلت بحرینه؟! تو یا بی عقلی یا سنت نمی رسه بفهمی اگر تجهیزات نظامی فوق پیشرفته که شاه برای ایران خرید نبود در جنگ 8 ساله چطور شما با 46 کشور جنگیدی؟ همین فلسطین 3000 نیرو برای کمک به جنگیدن با ما به عراق فرستاد که چند صد نفرش را به درک واصل کردیم و دویست تا سیصد نفرش هم اسیر شدند که بعد جنگ پسشون فرستادیم. یاسر عرفات هم با بی شرمی در بغداد گفت ایران دوست ماست ولی عراق برادر ماست!!!! آقای نفهم اگر آموزش وطن پرستی زمان شاه نبود چطور از پشت میزها و نیمکت های مدارس و دانشگاه ها امثال همت ها، باکری ها، حسن باقری نابغه جنگ و فیلد مارشال رومل عصر جدید، علی هاشمی فرزند جاویدان ایران، جهان آرا تکاور بی مثال خرمشهر، حبیب شمخانی ها، صیاد شیرازی طراح تکنیک های خلاقانه جنگ و کانینک عصر جدید، عباس دوران ها، خرازی ها، متوسلیان ها، آبشناسان ها و .... ظهور کردند و جنگ را برای ما درآوردند؟ نه اینکه نون حلال آن دوران بود؟ آیا الآن اگر جنگی بشود با این زیر ابرو برداشته ها میتوانی جلوی یک گلوله دشمن را بگیری. کدام پیشرفت اقتصادی را سراغ داری که مربوط به این 43 سال باشد تاسیسات زیربنایی تجهیزات جنگی بیمارستان ها سدها پل ها نیروگاه ها انرژی هسته ای پژوهشکده رویان ها پاستور ها همه و همه مال آن دوران بود. استقلال بحرین هم نوعی دیپلماسی نهفته دارد که آنهایی که واگذارش کردند از من و تو وطن پرست تر بودند. چون کشورهای خلیج همیشه و تا ابد فارس با همراهی انگلیس ملعون چشم به جزایر استراتژیک سه گانه داشتند و ارزش بحرین به اندازه بحران های مردمیش برای ما زیاد نبود اما الآن از ابوموسی می تونیم کل خلیج فارس را نظارت کنیم. آنها به خارک هم نظر داشتند ولی رژیم بنظر شما طاغوت با دور اندیشی بحرین مشکل زا را داد تا خاک ایران مورد تعرض قرار نگیره. شما که دیپلماسی بلد بودید شما قدرت نظامی داشتید چرا زمانی که شوروی در سال 1991 از هم پاشید چرا آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکمنستان، تاجیکستان، نخجوان و قزاقستان را بر نگردوندی؟ چون ارباب روسیه بود؟

  • محمد
   0

   ناشناس،، امثال تو بی عقلها و بیسوادها هستند که وضعمون اینه

  • به محمد
   0

   وضعت خوب نیست چون سهم ساندیست رو ندادن. احسنت ب ناشناس ک توضیح کامل داد

  • یکی از مردم
   0

   همون لبنان شما قدرتمنده برای همه کافیه!!!!!!!!!

  • به کاربر بیسواد
   0

   کاربر ناشناس بیسواد ، ادای آدم با سواد را در نیار.بدبخت.

  • ناشناس
   0

   فقط همینو بدون اوناییکه 8 سال برا ایران مقابل صدام جنگیدند دست پرورده همون خدا بیامرز بودند .اگه حکومت الان اطمینان داشت که ده درصد اون پشتیبانی را دارد با خیلی از کشورا در میفتاد. بگذر از جیره خواران لاف زن .

 • امید وار
  0

  روحش شاد و یادش گرامی واقعا شما ها روتون میشه خودتونو با پهلوی مقایسه کنید برید از صاحب نظران نظامی دنیا بپرسید اگر خرید های همون بقول شما طاغوت نبود الان صدام در تهران بود واسم و اثری از انقلاب57 نبود و اگر قراردادهای خرید اف 16 رو برخی انقلابیون انزمان که از بی عقلی کم از طالبان افغان نداشتن لغو نمی کردن الان هم ترکیه و اذربایجان برای ما شاخ و شانه نمی کشیدن گرچه الان هم در مقابل ایران و ایرانی عددی نیستن

  نظرات شما -
  • کاوه
   0

   وقتی سرانه مطالعه در ایران ،پایین بیاید نتیجه اش افزایش افراد بیسواد مي شود که خاندان خبیث پهلوی که‌ حتی توسط نزدیکانش تقبیح شده است توسط قماش بیسواد ستوده می‌شود.

  • ناشناس
   0

   البته کاوه جان سواد هم پالگیهات از نوشتن متن هاشون کاملا" معلومه .تو 4 خط اقلا" 5تا غلط املایی دارند .

 • شمشیر زن یک دست
  0

  روحش شاد و نامش جاودان باد،برای جمعیت بیست میلیونی، ورزشگاه صد هزار نفری می ساخت و آخوندکان مدعی برای جمعیت نود میلیونی هنوز یک سیستمvar ، نمیتوانند راه اندازی کنند چه رسد به استادیوم! بزرگترین کارخانجات در خاورمیانه را تأسیس کرد، تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز و ماشین سازی و آلومینیوم سازی و هپکو و....در اراک، صنایع فولاد، در اصفهان و خوزستان و هرمزگان، نیروگاه اتمی بوشهر ،که نود درصد آن قبل انقلاب توسط زیمنس آلمان تکمیل شده بود، صنایع نظامی و کارخانجات سیمان و ذوب آهن و هزاران کارخانه دیگر، بیکاری صفر، تورم صفر، پاسپورت ایرانی یکی از معتبرترین در جهان، دانشگاه های پیشرفته با بهترین اساتید، خلبانان تعلیم دیده در آمریکا و صنعت توریست و گردشگری پیشرفته و هتل های پنج ستاره ای که آخوندها هنوز هم بعد از شصت سال، مهمانان خارجی را در آن اسکان می دهند.سد سازی و پل سازی ( سد دز و پل قطور که صدام هرچه موشک زد نتوانست خرابش کند), تونل‌های قطار در دل کوه و.....، فرهنگ و هنر و سینما و تئاتر و موسیقی و ادبیات ، بی نظیر در هزار سال گذشته، حوزه های علمیه پیشرفته که خروجی آن امثال مطهری و شریعتی و...بود(امروز بعد از چهل و سه سال هنوز نتوانسته اند یک مطهری یا شریعتی پرورش دهند)، مساجدی که جای سوزن انداختن نبود، بهترین روابط با همه کشورهای دنیا و....و مردمی که از سر شکم سیری و خوشی انقلاب کردند و با دست خود دوزخیان را حاکم خود کردند

  نظرات شما -
  • کاربر ناشناس
   0

   احسنت

  • محمد.،،
   0

   دمت گرم زنده باشی

  • فضول محلّه
   0

   شمشیر زن یک دست! با وجود اینکه سن و سالی ازت گذشته و یک دستی! ولی جداً که ترکوندی! با خاک یکسان کردی! کولاک کردی! غوغا کردی! شخم زدی و ویران کردی! سوزوندی و بآتش کشیدی! خلاصه کنم برات، حریفتو دَمَر کردی!!!

  • بهروز جعفری
   0

   اینای که منفی میدن خودشون رو زدن به خواب

  • فراسو
   0

   آفرین ب اوم دستت ک قلم گرفتی

  • یکی از مردم
   0

   رحمت به شیر مادر و نان پدرت.... برادرگرامی...ذاتت ایرانی واقعیه

  • غیر قابل نشر
   0

   شیر مادرت حلال شمشیر زن که مایه امیدی که هنوز نتوانسته اند علیرغم تلاش بیش از چهار دهه روح ایرانی را بکشند .

 • محمود
  0

  روحش شاد یک وطن پرست باشرف بود وایران ابرو و عزت داشت تو دنیا حال تمام پولها را خرج عراب و شیخ نصرالله و دیگر اعراب میکنند.که بین خود اعراب پشیزی ارزش ندارند.

  نظرات شما -
  • ایرج
   0

   وطن پرستی که عاشق واگذاری مناطق حساس مرزی بود به جای پادشاهی باید عضو هیئت واگذاری می‌شد. شاهان قبلی در جنگ سرزمین از دست می‌دادند اين خاندان پلید در دوران صلح اراضی را می‌بخشیدند

 • اسدخان
  0

  محمد رضا با تمام دنیا دوست بود پاسپورت ایران در دنیا ارزش داشت اقتصاد ایران وو....... یک نفر کار می کرد با 5 بچه یک زندگی عادی داشت الان مردم فقط ارزانی می خوان تورم کمر مردم را شکسته آن موقع خودکار 13 سال با قیمت ثابت الان خودکار هر روز یک قیمت در نتیجه اگر الان بحرین ما ل ما بود چقدر بدبخت بودند ( کامنت اسی ) کشورهای عربی بعد از انقلاب ایران چقدر پیشرفت کردند ولی ما با کشورهای بدتر از خودمان دوستیم ؟ خدا عاقبت ما را بخیر کند

  نظرات شما -
  • کاربر ناشناس
   0

   الان بحرین و ارمنستان میلیونها بار شکر می کنن که از ایران جدا شدن وگرنه اونا هم مثل ما الان در رفاه و ارامش بودند!!!

  • به اسد
   0

   اگر مردم ایران همه بیسواد بودند الان هیچ استانی برای ایران باقی نمانده بود.

 • خسته
  0

  اگر درگیرفساداخلاقی نشده بود به انحطاط نمی رفت اما او همیشه برای ما شاه خواهد بود

  نظرات شما -
  • روزبه
   0

   چرا..... شعر میگی کدوم فساد اخلاق

  • یکی از مردم
   0

   از خیلی از همین مدعی های دین پاکتر بود دست کم ریاکار نبود

  • کامیار
   0

   همان فسادی که‌ دليل مرگش شد افراط در هوس رانیتیدین ساده لوح بیسواد

  • ناشناس
   0

   فساد اخلاقیش کدوم بود لابد 4تا عقدی ویه حرمسرا صیغه ای داشت !

 • ali
  0

  اولا اصلا مخفیانه نبود و حتی خواننده های مشهور هم برای سربازان برنامه اجرا کردند و در آخر اینکه اگه پشت کسی درآمدند تا روز مرگش هم بنفع ایران کار کرد(سلطان قابوس) نه مانند کافرانی مانند چین و روسیه که دستشان بخون مسلمانان آغشته است

 • واقعی
  0

  خدا خادمین واقعی را رحمت کند

 • ترامپ
  0

  باریکلا شمشیر زن یک دست شیر مادر نان پدر حلالت

 • کاربر ناشناس
  0

  روحش شاد

 • خ
  0

  روحش شاد. آهش بد جور مردم ایران رو گرفته.

 • مصطفی قره داغی
  0

  تاریخ با نشان دادن اعمال دولتها قضاوت خواهند کرد

 • اول ایرانیم
  0

  اول ایرانیم دوم ایرانیم سوم مسلمانم...شماها که همش دم از مسلمانی میزنی کجاتون مسلمانه چکارتون کردن مگر مردم ایران که چسپیدی به عرب...!!!حسن نسرو پشیزی ارزش نداردملتو بکشتن ندین....؟؟؟؟؟!!!!

 • فاضل
  0

  پهلوی روحتان شاد

  نظرات شما -
  • به فاضل بی فضل
   0

   خداوند دوست داران پهلوی را با خاندان پهلوی در قیامت محشور گرداند.و شان و رتبه آنان را نصیبشان فرماید.

  • ناشناس
   0

   از افتخاراتمون میشه محشور بودن با پهلوی .لابد باید با حسین شریعتمداری و ازغدی و خلخالی ووووومحشور بشیم

 • اول ایرانیم
  0

  اول ایرانیم دوم ایرانیم سوم مسلمانم...شماها که همش دم از مسلمانی میزنی کجاتون مسلمانه چکارتون کردن مگر مردم ایران که چسپیدی به عرب...!!!جن....؟؟؟؟؟!!!!

  نظرات شما -
  • مرادی
   0

   هویت ایرانی اسلامی در هم آمیخته است و تفکیک آن محال است. و تفرقه‌افکنی نمی تواند هويت ایرانی و اسلامی را جدا کند و اسلام دین جهانی است و ربطی به قوميت ندارد

 • محمد.،،
  0

  روح پادشاهایراندوست وایرانسازشادکه بعداز۴۳سال ازرفتنش ازایران خدمات وشخصیت مردم دوستش خاری برچشم دشمنان ایران هرچه تلاش درتخریب وسیاه جلوه دادن خدمات وشخصیتش دارندجواب برعکس میدهدوهروزکه میگذرد مردم بیشترقدراورامیدانندوازوی بنیکی یادمکنند.روحش قرین رحمت الهی باد.

  نظرات شما -
  • .
   0

   فقط آدم های بیسواد از حکومت شاه اعلام رضایت می‌کنند چون در عمرشان یک بار هم تاریخ ایران را نخوانده اند

 • فتاحی
  0

  بابا این کشورکها استانی از ایران بودند به این روزش انداختن . درست تیتر بزن با احساسات مردم بازی نکن.

 • ورسک
  0

  صرف نظر از مسائل سیاسی: چی بودیم ، چی شدیم؟! هوم! الهام و یک مشت آت و آشغال برایمون خط و نشون میکشند!!! زوال......

  نظرات شما -
  • به ورسک
   0

   کمی تاریخ بخوانید می فهمید چی بودی.ژاندارم آمریکا در منطقه، واگذاری مناطق مختلف ایران، کمک بلا عوض به کشورهای وابسته به آمریکا، بهداشت و درمان اسفبار ،نبودن پزشک ایرانی در بسیاری از شهرها و روستاها، و جولان پزشکان هندی و پاکستانی در ایران، و........

 • هفت لنگ بختیاری
  0

  جانم به فدایت شاهنشاه اریا مهر. دوستت داریم.

  نظرات شما -
  • .
   0

   شاهان مزدور پهلوی، تنها شاهانی بودند که بدون جنگ مناطق مهمی در چهار سوی ایران را واگذار کردند. و افرادی ابله با نام جعلی از اين گروه حمایت می‌کنند

 • فرهاد
  0

  اقا ما اخوندنخایم رضاشاه بخایم باید چکارکنیم

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   هوا کن! دعا کن! ایشاالله ماشاالله کن! شاید بخواستت رسیدی!

  • به فرهاد
   0

   مردم انقلابی سختی کشیدند. شکنجه شدند سیصد هزار شهید دادند صدها هزار مجروح و جانباز دادند تا این حکومت مستقر شد شما همین اقدامات را انجام بدهید شاید به مشابه حکومت ملعون رضا خان میر پنج پالانی رسیدی.

  • ناشناس
   0

   اقا فرهاد اگه با بوق تبلیغاتی همه چیزو به نفع خودتون غصب کردید متوهم نشو .مثلا" انقلاب و جنگ ولابد شما ده درصدیها فقط کردید بقیه مردم هم لنگشونا دراز کرده بودند ومیچریدند ؟درسته نه اهل فهم ودرک وشعوری اما کاش برا هوا خوری هم که شده یه وقتهایی سرتو از توبره در اری .

 • شیرمست
  0

  انشالاه خود عرب ها گرفتار اخوند بشن بکشن از دل ما

  نظرات شما -
  • م
   0

   امام خمینی می‌گفت از شر حکومت فاسد پهلوی نجات‌ یافتیم ولی از شر تربیت یافتگان غرب و شرق رها نخواهیم شد.

 • 11
  0

  فکر میکنم یکی از دلایل روابط حسنه فعلی ایران و عمان همانا حضور نظامی ایران در ظفار بود

 • ناشناس
  0

  پس چرا فرمان ارباب کدخدایش را اجرا می کرد رفته بود با عربهای زد ارباب آمریکایی بجنگد مگر ظفار عرب نبودند ؛ پس نتیجه گیری این می شود نوکر ارباب بود فرمان ارباب را اجرا می کرد. اگر ایرانی بود غیرت داشت استان بحرین را یک شبه تقدیم به اربابش نمی کرد الأن بحرین پایگاه بزرگ ارباب کدخدا وانگلیس است .

  نظرات شما -
  • یکی از مردم
   0

   برو از سایبریهای عرب بخواه یه کم فارسی یادت بدند اینهمه اشتباه ننویسی!!!!!!!!!!!!!...از ارباب پوتینت هم بخواه یه ذره از ایران رو برای ایرانی بذاره!!!!!!!!!!!

  • زمان
   0

   استاندار بحرين زمان شاه كي بود ؟اگر استان ايران بود بايد استاندار هم ميداشت

  • به یکی از مردم
   0

   مشکل یکی از مردم و امثال وی چون از مطالعه محروم بوده به‌ راحتی و بدون سند اراجیف می‌نویسد همه مشکلات قومیتی نیست. عمده مشکلات در جهل و تعصب است

 • ناشناس
  0

  اگر بنا به گفته دروغ تو شاه مطیع آمریکا بود در عوض همه چیز را برای کشورش و مردمش می خواست و مردم در رفاه بودن نه مثل شما که همه چیز دادین به عرب ها و مردم را به فقر و فلاکت رسوندین.

  نظرات شما -
  • فرخ
   0

   ناشناس چی مصرف کردی؟ کدام رفاه؟ کدام امکانات؟ حداقل اعترافات مقامات خارج نشین شاه را مطالعه کن. تا کمی روشن بشی. حيف است به همان حالت که بدنيا آمدید به همان صورت از دنیا بروید.

 • محمد.،،
  0

  بموسی .)شاه نخواستمثل سیستم فعلی به هرقیمتی که شده حکومت کند مردم وایران برایش مهم بود

  نظرات شما -
  • به، ،
   0

   شاه اگر کمک های بلاعوض به‌ اسرائیل و حکومت های وابسته به‌ غرب را صرف مردم محروم ایران و حلبی آباد ها می کرد حکومتش پایدار می‌ماند.

 • انتقام
  0

  فقط دلم میخواد زنده بمونم تاروزی که مجازات ستمگران کشور راببینم بهترین روز زندگی مردم ایران .بیادانروزصبرمیکنم

 • جلال عامری
  0

  زااااارت. انقد قدرت نمایی کردیم که زارت خشتک خودمون پاره شد بحرین ازش در رفت...

  نظرات شما -
  • یکی از مردم
   0

   فعلا ایران داره از حلقت درمیره با ریاکاری آخوندها

 • ...
  0

  حقیقت همیشه مسیر خودش میره و هر چقدر دروغ بگی فایده نداره ... هر چند سیستم ارباب رعیتی خوشم نمیاد اما شاه ایران یک ایرانی اصیل بود و کسیکه بفکر خاکش بود ... جنتلمن بود .. نمیدونم چرا وقتی فکر میکنم اگر اون می موند چقدر کمتر حسرت پیش پا افتاده ترین مسائل می خوردیم.... روحش شاد

  نظرات شما -
  • .
   0

   کمک به سرکوب جنبش‌ ظفار، کمک به اسرائیل در سرکوب مردم فلسطین،کمک به سرکوب مردم ویتنام و کمک با حاکم اردن و.‌‌‌.....چه سنخیتی با اصالت دارد؟

  • یکی از مردم
   0

   اتفاقا شاه با انقلاب سفید سیستم ارباب رعیتی رو نابود کرد سند زمینها رو به نام کشاورزان زد و از خانها پس گرفت...یه منفی اشباه هم دادم ببخشید

  • .
   0

   قابل توجه افراد بیسواد بعد از اصلاحات ارضی شاه وابستگی اقتصادی ایران کلید خورد.زیرا یک اقدام نمایشی و فاقد زیر بنای علمی بود. زمين های قطعه قطعه شده که کفایت زندگی دهقانان را نمی داد و موجب مهاجرت گسترده روستائیان به شهر ها و کاهش فرآورده‌های کشاورزی و دامپروری موجب وابستگی ایران به خارج شد.

 • شهروز
  0

  سگ هویدا شرف داره به مسئولین دزد و بی کفایت ما که با پول ملت اشغالزاده هاشون توی امریکا دارن عشق و حال میکنن و به ریش ملت میخندند

  نظرات شما -
  • کاشی
   0

   هویدا در یک صحبتی مستند می‌گفت انگلیسی ها در جلوي باشگاه افسران خود در آبادان نوشته بودند ورود سگ و ایرانی ممنوع .این بود اقتدار ایران!!!!!!حالا نیز جماعتی بیسواد متعصب روحت شاد راه انداخته اند

 • یکی از مردم
  0

  خاک عالم تو سرش.اگراقتدار داشت نمی امد خاک وطن(بحرین) را دودستی تقدیم عربستان نمیکرد.پدرش هم دست کمی ازپسر نداشت.قسمتهایی از اذربایجان را به اتا تورک بخشید.

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   یعنی الان که به چین وروسیه مملکتمونا وبه اقصی نقاط اعراب پول کشورمونا تقدیم میکنیم از بی اقتداریمونه ؟

 • علیرضا داودی
  0

  جناب اسدخان چرا پیشرفت ایران در نانو،انرژی هسته ای،پیشرفت درعلوم پزشکی،ساخت پیشرفتترین موشکهای نقطه زن دنیا،الحمدالله ساخت هواپیمای نظامی وترابریشروع شده است،ساخت انواع ناو شکن،سلاح های نظامی،و... کور هستی ونمی بینی.انوقت پیشرفت کشورهای عربی را به رخ میکشی،،کدام پیشرفت این کشورها که همه وابسته هستند.حتی یک تله موش گیر را نمی توانند بسازند،مثل اینکه یادت رفته کشور زیر تحریمهای بی سابقه روی کره زمین قرار گرفته،،اگر همین تحریمها را بر عکس کنیم مثلا به همین میزانی که ما تحریم هستیم مثلا امریکا تحریم می شود باور بفرما امریکا با این ادعا از هم پا شیده بود.ولی ما به حکم خداوند حق تعالی استوار ایستاده ایم.

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   داوودی اگر اینهمه پیشرفت هشت چرا مردم نسبت به اون موقع هزار برابر فقیر تر هستند. دیروی رفتم جایی روی در و دیوار کلی آگهی فروش کلیه و بخشی از کبد و قرنیه و.... بود

  • ناشناس
   0

   مستعان یادت رفت

 • ناشناس
  0

  با پدر وپسر در حدود ۶٠سال در این مملکت حکم رانی کرده اند در تمام روستاها ٩٩% مردم بی سواد وزیر فقر زندگی می کرده اند .حمام عموی وخزینه سال دو با هم آب حمام عوض نمی شد . راهای روستای خیلی بد همه خاکی خانه های روستای چوبی کفش فقط جیر ؛گالش سال یک بارهم کسی نمی توانست بخرد دکتر در روستاها صفر اگر هم پیدا می شد بنگلادش هندوستانی مدرسه معلم نبود اگر هم بود یک اتاقک چوبی با کمک اهالی روستاها خودشان می ساختن معلم هم سرباز معلم آن هم بصورت حکمت نظامی کسی در مقابل یک سرباز نمی توانست حرف بزند سر باز معلم مردان برگ را می زدند. خیلی از روستاها مثل بشاگرد گمنام بودند . کشف آنها بعد از انقلاب بود .خیلی چیز های دیگر بود.

 • ایرج
  0

  سلطنت طلبان بی خاصیت، از دخالت های رژیم وابسته شاه به نفع منافع قدرت های استعماری حمایت و منتقد نفوذ منطقه ای فعلی ایران هستند.

 • امیررضا
  0

  روحش شاد اونوموقع بهترین حقوق بهترین ماشین العان شده پراید پژو ماشین چینی و حقوق ۲۵۰۰ میدن یادتون باشه آخوند گفت آب و برق گاز مجانی نفت سرسفره کجاست العان بجایی که مردم تو کاخ بشینن العان دارن گداهی میکنن تو خیابون ماشین مردمو میشورن تازه معتادیشم میشن ازشون دیدم اون پسره ۱۰ یا ۱۳ ساله پیرمرد همسایمون سیگار خواست

  نظرات شما -
  • .
   0

   به حرف گربه سیاه باران نمی بارد‌.حالا تا صبح بگو روحت شاد.

  • فرزین
   0

   منظورت از بهترین خونه حلبی آباد های پایتخت بود یا جماعت کثیر مستاجران که توان اجاره خانه دربست نداشتند و اکثرا اتاق اجاره می‌کردند و از هر ده خانواده یک خانواده ماشین داشت. و مردم سریال های تلویزیونی را در خانه همسایه یا فامیل می‌دیدند و......

  • صدای دهل از دور خوش است
   0

   دوران ستم شاهی روزانه ۶ میلیون بشکه نفت خام فروش روزانه و جمعیت کمتر نصف امروز بدون هیچ تحریم. اما اکثريت قریب به اتفاق در فقر ، حاشیه شهر های بزرگ و از جمله تهران شهر ک های حلبی آباد و زاغه نشین، بهداشت و درمان صفر، در شهرهای بزرگ و کوچک پزشکان هندی فاقد تخصص،در روستاها بسیار اسف بار به جای پزشک، سپاه بهداشت که دیپلم های تجربی در حد بهیار، بسیاری از خانواده‌ها در شهر و روستا چند نوبت در سال و برخی عید به عید برنج می خوردند. تعداد کمی از مردم وسیله نقلیه شخصی داشتند و ......... و دراین شرایط شاه به اسرائیل غاصب و کودک کش، کمک بلاعوض می‌کرد و هر کجا آمریکا دستور می‌داد دخالت نظامی می‌کرد، شاه حتی در جنگ ویتنام هم علیه مردم ویتنام شرکت داشت

 • حمید رضا
  0

  دوست داشتم یک فرد شجاع و کاردان مثل نادر شاه افشار وجود داشت حیف که چنین شخص شجاعی دیگر نیست

  نظرات شما -
  • کاوه
   0

   همان نادر شاهی که چشم فرزند خود را کور کرد و بعد که پشیمان شد سرداران خود را می‌کشت. و در نهایت گرفتار جنون شد. و خود نيز به قتل رسید.

  • به حمیدرضا
   0

   امان از اين جهالت که سرچشمه بسیاری از قضاوت های نادرست است. نادر اگر کاردان بود موجب قتل‌ خویش نمی شد و حکومتش منقرض نمیگردید.

 • آلن
  0

  واقعا مردم عمان یکعمر مدیون محمد رضا پهلوی هستند!

  نظرات شما -
  • @
   0

   حکومت عمان مدیون‌ است مردم در حال مبارزه بودند

  • آلن
   0

   نه خیر خود مردم مدیون هستند ! اولا همه مردم در حال مبارزه نبودند و دوم اینکه با سرکار آمدن یک حکومت ایدولوژیک و مذهبی کشور عمان قطعا در جایگاهی که الان هست نبود! همین الان کل مردم عمان قابوس شاه را می پرستند و از آن به نیکی یاد می کنند ! فردی که صلح و ارامش را به عمان هدیه داد!

 • یکی از مردم
  0

  سایبریهای ساندیسی بدجور قاطی کردن و دارن تو منجلاب ساندیسها دست و پا میزنند مثل انتخاباتشون....ولی مهم نیست چون همین که اسم شاه ایرانی و اقتدارش میاد آتش میگیرند خیلی کیف داره هزارتا منفی هم بدن(با تقلب) بازم میارزه!

  نظرات شما -
  • مرادی
   0

   آخرین سلاح افراد بیسواد توسل به ساندیس است چون خودشان هیچ مایه علمی و مطالعاتی ندارند و اطلاعات تاریخی در حد زیر صفر دارند.همین افرادبیسوادباعث شدند که سرانه مطالعه در ایران به شدت کاهش یافته است. ای کاش نام ایرانی را به‌ یدک نمی‌کشیدند.زیرا هم بیسوادنند وهم بی‌غیرت.

 • امیر
  0

  ابنقدر با وقاحت دروغ نگویید... هزینه چند ده میلیارد دلاری!!!

  نظرات شما -
  • محمود
   0

   شاه به دستور آمریکا حتی در ویتنام هم دخالت نظامی کرد و جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش شاه در بمباران مردم ویتنام مشارکت داشتند. چقدر سلطنت طلبها بیسواد هستند. که ساده ترین اطلاعات تاریخی را نمی دانند.!!!!!!

 • احمد
  0

  اینکه برای منافع قدرت های استعماری و علیه مردم کشورهای ضعیف در کشورهای مختلف جهان دخالت شود اقتدار نیست، اینکه به اسرائیل در سرکوب مردم فلسطین کمک کنید اقتدار نیست. اینکه به‌ دستور آمریکا علیه مردم مظلوم ویتنام دخالت کنید اقتدار نیست، اقتدار این است که در مقابل قدرت های بزرگ ظالم ایستادگی کنید. اگر خاندان پهلوی اقتدار داشتند در شرایط صلح مناطق مهم را از ایران جدا نمی‌کردند

 • کلاه قرمزی
  0

  انشالله از این آخوندهای انگلیسی انتقام میگیریم.

  نظرات شما -
  • کاشی
   0

   مشکل مملکت آخوند نیست مشکل بخشی از ایرانیان هستند که سرانه مطالعه در ایران را کاهش داده اند و موجب سرافکندگی ایرانیان فرهیخته شده اند بیسوادانی که فاقد درک و شعور هستند اما در همه امور اظهار نظر می‌کنند. هیچ شناختی از انگلیس ندارند اما غیر مستقیم حافظ منافع انگلیس هستند.

  • به کلاه قیرمیزی
   0

   آبدارچی های سفارت انگلیس خیلی در تلاش هستند که درايران تفرقه‌افکنی کنند.

 • علی
  0

  الهی ببینم اون روزی رو که قبر میلیاردیت توالت عمومی شده . که با اون قدم‌نحصت نکبت آوردی فقط تو این مملکت .

 • @
  0

  به يک نکته اساسی دقت کرده اید که تنها سلسله پادشاهی که بدون جنگ مناطق مهم مرزی را واگذار می‌کرد رژیم منحوس پهلوی بود.

 • شاه قلابی
  0

  هزینه :از جیب ملت ایران ایران هدف :دست بوسی غربیها و حفظ حکومت منحوس خود

 • هفت لنگ بختیاری
  0

  نامت جاویدان شد در تاریخ ایران.الان جیره خوران ناراحت میشند

 • ناشناس
  0

  لشکر ساندیسیها مدتیست بنابه دستورات روسا فعالیتشون شدید شده .خب از عده ای که همه چیزشونا به ساندیس وسهمیه بفروشند انتظار وطن پرستی نیست .