روش درمان
  • تمرین دادن مثانه یکی از رایج‌ترین درمان‌های غیر دارویی تجویزی برای بهبود شرایط مثانه بیش فعال است که شامل تنظیم یک برنامه دقیق برای دفع ادرار می‌شود.

  • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: اگر با فردی‌ که دچار خون ریزی ناشی از بریدگی شده روبه‌رو شدید، اولین توصیه این است که آرامش خود را حفظ کرده تا بتوانید به مصدوم کمک کنید.

  • متخصص طب سنتی روش‌های سنتی و قابل دسترسی و ارزانی را برای تسکین کتف درد در بیماران تشریح کرد.