کتابخوانی دیجیتالی
  • مدیر انتشارات «آئی‌سا» معتقد است: افراد کتابدوست فرصت کتابخوانی ندارند یا بیشتر به سمت استفاده از کتاب‌های دیجیتالی متمایل شدند، زیرا توان خرید کتاب کاغذی را ندارند و همچنین کتاب کاغذی حجیم است و در خانه فضای نگهداری از آن را ندارند.

  • مرکزفناوری اطلاعات ورسانه‌های دیجیتال باهمکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزارمی‌کند:

    مرکزفناوری اطلاعات ورسانه‌های دیجیتال باهمکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مسابقه بزرگ کتابخوانی با عنوان فضای مجازی سالم، مفید، ایمن را برگزارمی‌کند.