لوزه
  • استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با تاکید بر اینکه نباید به بهانه کوچک‌شدن یا از بین رفتن خود به‌ خودی لوزه بزرگ، نسبت به جراحی و برداشتن آن بی‌تفاوت باشیم، گفت: لوزه‌های بزرگ با بالارفتن سن، کوچک می‌شوند ولی عارضه‌های جبران‌ناپذیری برای فرد به دنبال خواهند داشت.

  • سنگ لوزه های توده های کوچکی از مواد سخت هستند که روی لوزه ها تشکیل می شوند و می‌ توانند باعث بوی بد دهان شوند.

  • بدن انسان جهانی کامل با قوانین و اسرار خود است که تا به امروز از بسیاری از آن‌ها هنوز هم پرده برداری نشده است. راز‌ها و علامت‌هایی که مطمئناً اگر شناختی از آن‌ها پیدا کنیم، ما را شگفت‌زده خواهند کرد.

  • لوزه‌ها در حالت طبیعی به یک اندازه و تمام سطح آنها صورتی است. روی سطح لوزه‌ها، فرورفتگی‌های عمیقی وجود دارد که محلی برای به دام افتادن سنگ‌های لوزه می‌شود.