ضایعات آهن
  • خودروها، صنایع ساختمانی و مواد متروکه، پلاستیک، مقوا و کاغذ و روغن نمونه‌هایی از ضایعاتی هستند که ممکن است بازیافت شوند و بسیاری از مردم اکنون این محصولات را برای حفاظت از محیط زیست بازیافت می‌کنند.

  • آتش سوزی انبار ضایعات آهن و لوازم مستعمل در خلازیل با تلاش آتش نشانان مهار شد