بازار مرغ
  • رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: «بنابر آمار جوجه‌ریزی ماهانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون قطعه جواب‌گوی نیاز کشور است.»

  • قیمت گوشت مرغ در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن، هر بسته ۱.۸ کیلوگرمی گوشت سینه مرغ ۲۶۱ هزار تومان است.

  • دبیرکانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به جوجه ریزی ماه‌های اخیر، تولید گوشت مرغ به ۳۰۰ هزار تن رسیده که ۶۰ تا ۷۰ هزار تن مازاد بر نیاز کشور است.

  • قیمت گوشت مرغ در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن، هر بسته ۱.۸ کیلوگرمی گوشت سینه مرغ ۲۶۱ هزار تومان است.

  • رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده ۵۷ هزارتومان و مرغ گرم ۸۰ تا ۸۵ هزارتومان است.

  • قیمت گوشت مرغ در بازار روز برای تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت جوجه کباب ران مرغ ۰.۹ کیلوگرم ۱۷۴ هزار تومان است.

  • متوسط قیمت مرغ در سطح کشور تقریبا کیلویی ۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش می‌شود.

  • دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: نرخ کنونی هر کیلو مرغ زنده ۵۱ هزار تومان است و با توجه به افزایش قیمت تمام شده، نرخ‌ منطقی هر کیلو مرغ بالای ۶۰ هزار تومان است.

  • مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس جوجه ریزی ۱۳۶ میلیون قطعه، ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تن گوشت مرغ تولید می‌شود.

  • رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: در بازار مرغ التهابی نداریم و روزانه حدود ۱۳۰۰ تن مرغ وارد استان می‌شود.