استادی در نشست هم اندیشی مجموعه خبرفوری مطرح کرد:

جوان گرایی و نگاه به آینده از نکات بارز «خبرفوری»


27 اسفند 1397 - 20:41
5c8fd14b3aee5_2019-03-18_20-41
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مشهد آینده نگری را از نکات بارز مجموعه خبرفوری عنوان کرد و گفت: نگاه به آینده نکته ای است که مجموعه خبرفوری مرتب در برنامه هایشان به آن توجه دارند.

محمد جواد استادی در حاشیه بازدید از دفتر مشهد مجموعه خبر فوری در گفت وگو با این رسانه، با بیان اینکه چقدر خوب است که در فضای رسانه ما شاهد بخش خصوصی هستیم؛گفت: رسانه به دلیل ماموریت هایی که به عهده دارد بهتر است که در اختیار بخش خصوصی باشد تا بخش دولتی، چراکه احتمالا رسانه دولتی ماموریت هایی دارد که ممکن است آن نگاه ها در اصل رسالت آنها تاثیر گذار باشد ولی بخش خصوصی و مردمی می تواند بسیار بهتر رسالت یک رسانه که آگاهی بخشی حق و حقوق مردمی است را انجام دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه بزرگترین نکته این است که این آگاهی بخشی حق و حقوق مردمی در خبر فوری اتفاق می افتد؛ تاکید کرد: رسانه خبرفوری مجموعه ای است که وابسته به هیچ نهاد دولتی یا رسمی نیست که بخواهد مبتنی به نگاه سیاسی خاصی فعالیت کند و این بسیار ارزشمند است و باید بسیار امیدوار باشیم که این نگاه در فضای رسانه ای ما توسعه پیدا کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مشهد با اشاره به تحولات عمیقی که در ساختار اجتماعی جامعه در حال انجام است؛ تاکید کرد: در این زمینه ما توانستیم در فضای رسانه هم این تغییرات را داشته باشیم، یعنی رسانه هم از قالب های سنتی خارج شده و با قالب هایی که مردم به آن علاقه مند هستند و ارتباط برقرار می کنند؛ استفاده می کند و به این واسطه می توانیم شاهد عقب افتادگی در حوزه رسانه نباشیم.

استادی سومین نکته در رسانه خبرفوری را جوانگرایی دانست و گفت: حجم وسیعی از نیروی این مجموعه افراد جوان هستند که در این مجموعه فعالیت می کند، امروز نیاز ما در کشور نیروهای جوان است چراکه نیروی جوان اهل ریسک بوده و محافظه کار نیست، نیروی جوان انرژی بسیاری داشته و دغدغه پیشرفت و توسعه دارد، به همین دلیل رو به جلو حرکت می کند و این مسائل که در نیروی جوان خلاصه می شود باعث حرکت رو به جلو می شود و آنچه که امروز در مجموعه خبر فوری ، چیزی جز این نکته نبود.

وی پیوند بین فناوری، حوزه های فکر و اندیشه و ارتباط و اقتصاد رسانه را بسیار درخشان دانست و اظهارداشت: بسیاری از رسانه های سنتی ما در مطبوعات شرایط اقتصادی نامناسبی دارند چرا که یکی از ارکان مدیریت رسانه، اقتصاد رسانه است که در رسانه سنتی مغفول واقع شده اما ما می بینیم که در رسانه خصوصی که طبیعتا پر هزینه هم هست، توانسته به اقتصاد رسانه هم توجه کند و گردش مالی لازم را داشته باشد و نیازی ندارد که به تشکیلات یا جای خاصی وابسته باشد و این مسئله باعث جهت بخشی به او بشود یا از حق جویی که باید داشته باشد؛ منحرف شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مشهد آینده نگری را از دیگر نکات بارز در مجموعه خبرفوری عنوان کرد و گفت: نگاه به آینده نکته ای است که مجموعه خبرفوری مرتب در برنامه هایشان به آن توجه دارند و سعی می کنند مرتب خود را به روز کنند تا از فضای رو به رشد جامعه عقب نمانند.

وی متذکر شد: فضای مجازی همچون یک تیغ دولبه است و همانطور که تاثیر های بسیاری دارد می تواند دارای آسیب های بسیاری نیز باشد مثلا در یک رسانه سنتی که محدودیت مخاطب و تاثیر گذاری دارد این نکته به مراتب کمتر است اما در فضای مجازی این مسئله وجود ندارد و انتشار یک مطلب تاثیر فراگیری داشته و اگر خطایی در این فضا صورت بگیرد چون مرتب تکثیر می شود و حاشیه بسیاری دارد، می تواند آسیب زا باشد.

استادی در پایان توصیه کرد: رسانه های ما باید به دنبال آگاهی دادن به جامعه باشند و به جای اینکه احتمالا مجذوب جذابیت های کاذب فضای مجازی باشند همان نگاه آگاهی بخشی را ادامه بدهند که موجب التهاب بخشی به جامعه نشوند، چراکه امروز یک خبر اشتباه ممکن است باعث ایجاد التهاب در فضای اقتصادی جامعه بشود و باید حساسیت خبرنگار و رسانه مجازی بسیار بیشتر از رسانه سنتی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مشهد آینده نگری را از نکات بارز مجموعه خبرفوری عنوان کرد و گفت: نگاه به آینده نکته ای است که مجموعه خبرفوری مرتب در برنامه هایشان به آن توجه دارند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c8fd14b3aee5_2019-03-18_20-41
27 اسفند 1397 - 20:41

محمد جواد استادی در حاشیه بازدید از دفتر مشهد مجموعه خبر فوری در گفت وگو با این رسانه، با بیان اینکه چقدر خوب است که در فضای رسانه ما شاهد بخش خصوصی هستیم؛گفت: رسانه به دلیل ماموریت هایی که به عهده دارد بهتر است که در اختیار بخش خصوصی باشد تا بخش دولتی، چراکه احتمالا رسانه دولتی ماموریت هایی دارد که ممکن است آن نگاه ها در اصل رسالت آنها تاثیر گذار باشد ولی بخش خصوصی و مردمی می تواند بسیار بهتر رسالت یک رسانه که آگاهی بخشی حق و حقوق مردمی است را انجام دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه بزرگترین نکته این است که این آگاهی بخشی حق و حقوق مردمی در خبر فوری اتفاق می افتد؛ تاکید کرد: رسانه خبرفوری مجموعه ای است که وابسته به هیچ نهاد دولتی یا رسمی نیست که بخواهد مبتنی به نگاه سیاسی خاصی فعالیت کند و این بسیار ارزشمند است و باید بسیار امیدوار باشیم که این نگاه در فضای رسانه ای ما توسعه پیدا کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مشهد با اشاره به تحولات عمیقی که در ساختار اجتماعی جامعه در حال انجام است؛ تاکید کرد: در این زمینه ما توانستیم در فضای رسانه هم این تغییرات را داشته باشیم، یعنی رسانه هم از قالب های سنتی خارج شده و با قالب هایی که مردم به آن علاقه مند هستند و ارتباط برقرار می کنند؛ استفاده می کند و به این واسطه می توانیم شاهد عقب افتادگی در حوزه رسانه نباشیم.

استادی سومین نکته در رسانه خبرفوری را جوانگرایی دانست و گفت: حجم وسیعی از نیروی این مجموعه افراد جوان هستند که در این مجموعه فعالیت می کند، امروز نیاز ما در کشور نیروهای جوان است چراکه نیروی جوان اهل ریسک بوده و محافظه کار نیست، نیروی جوان انرژی بسیاری داشته و دغدغه پیشرفت و توسعه دارد، به همین دلیل رو به جلو حرکت می کند و این مسائل که در نیروی جوان خلاصه می شود باعث حرکت رو به جلو می شود و آنچه که امروز در مجموعه خبر فوری ، چیزی جز این نکته نبود.

وی پیوند بین فناوری، حوزه های فکر و اندیشه و ارتباط و اقتصاد رسانه را بسیار درخشان دانست و اظهارداشت: بسیاری از رسانه های سنتی ما در مطبوعات شرایط اقتصادی نامناسبی دارند چرا که یکی از ارکان مدیریت رسانه، اقتصاد رسانه است که در رسانه سنتی مغفول واقع شده اما ما می بینیم که در رسانه خصوصی که طبیعتا پر هزینه هم هست، توانسته به اقتصاد رسانه هم توجه کند و گردش مالی لازم را داشته باشد و نیازی ندارد که به تشکیلات یا جای خاصی وابسته باشد و این مسئله باعث جهت بخشی به او بشود یا از حق جویی که باید داشته باشد؛ منحرف شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مشهد آینده نگری را از دیگر نکات بارز در مجموعه خبرفوری عنوان کرد و گفت: نگاه به آینده نکته ای است که مجموعه خبرفوری مرتب در برنامه هایشان به آن توجه دارند و سعی می کنند مرتب خود را به روز کنند تا از فضای رو به رشد جامعه عقب نمانند.

وی متذکر شد: فضای مجازی همچون یک تیغ دولبه است و همانطور که تاثیر های بسیاری دارد می تواند دارای آسیب های بسیاری نیز باشد مثلا در یک رسانه سنتی که محدودیت مخاطب و تاثیر گذاری دارد این نکته به مراتب کمتر است اما در فضای مجازی این مسئله وجود ندارد و انتشار یک مطلب تاثیر فراگیری داشته و اگر خطایی در این فضا صورت بگیرد چون مرتب تکثیر می شود و حاشیه بسیاری دارد، می تواند آسیب زا باشد.

استادی در پایان توصیه کرد: رسانه های ما باید به دنبال آگاهی دادن به جامعه باشند و به جای اینکه احتمالا مجذوب جذابیت های کاذب فضای مجازی باشند همان نگاه آگاهی بخشی را ادامه بدهند که موجب التهاب بخشی به جامعه نشوند، چراکه امروز یک خبر اشتباه ممکن است باعث ایجاد التهاب در فضای اقتصادی جامعه بشود و باید حساسیت خبرنگار و رسانه مجازی بسیار بیشتر از رسانه سنتی است.

منبع: خبرفوری

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


10

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
تعدد احزاب نشان دهنده روحیه استبداد زدگی است/ مسیح علی‌نژاد زبان گویای جامعه زنان نیست/ لزوم نگرش جنسیتی برای حل آسیب‌های اجتماعی
روایت خبرفوری از زندگی‌هایی که به گل نشستند/ «او» که آمد، انگار آخرالزمان شد
واکنش هادی غفاری به صحبت‌های جنجالی سعید قاسمی/ امثال ایشان خاله خرسه‌هایی هستند که انقلاب را به زیر می‌کشند/ به مردم بگوید زمان جنگ کجا بوده؟
شعارهای دولت در زمینه زنان قابلیت اجرا نداشت/ آقای روحانی در شرایط یاس مفرط کار را بر عهده گرفت/ دولت باور و اعتقاد قلبی به مشارکت زنان نداشت/ انتخاب خانم ابتکار برای حفظ دوز اصلاح‌طلبی کابینه بود
مروی: سال 53 یک حالت عاطفی بین من و آقای رئیسی به وجود آمد/ آقای رئیسی اگر اراده می‌کرد، از راه قانونی می‌توانست خانه آنچنانی داشته باشد اما...
ما حتی به بیت رهبری هم پیامک ارسال کردیم/ کجای قانون پیام دادن را جرم تلقی کرده است؟ / وقتی کارد به استخوان مردم برسد، فعالیت‌هایمان را عمومی می‌کنیم
اروپا در انتخاب بین ایران و آمریکا مردد است/ اینستکس جدی‌ترین اقدام اروپا جهت حمایت از برجام بود/ آیا در سال جاری برجام از بین می‌رود؟