در همایش ملی صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران مطرح شد؛

رفتن چهره‌هایی چون ظریف نشان می‌دهد که طنین صلح‌طلبی در برابر غریو ستیزه‌جویان، چندان بلند نیست


7 اسفند 1397 - 16:05
filemanager/6/siasi/photo_2019-02-26_12-18-08
همایش ملی صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران امروز به همت انجمن مطالعات صلح برگزار شد.

به گزارش خبر فوری، در سخنرانی افتتاحیه این همایش، دکتر مجتبی مقصودی، رئیس هیئت مدیره انجمن مطالعات صلح، بر اهمیت تولید ادبیات صلح در کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش صلح مثبت در افزایش همبستگی اجتماعی، خواستار تبدیل صلح، سازش و تفاهم به یک پویش اجتماعی شد.

دکتر کریمی، دبیر علمی این همایش نیز با اشاره به غربت صلح در فضای سیاسی کشور گفت: رفتن چهره‌هایی چون دکتر ظریف نشان می‌دهد که طنین صلح‌طلبی در برابر غریو ستیزه‌جویان، چندان بلند نیست. با این حال ما به سهم خود باید برای صلح و گفتگو تلاش کنیم.

در این همایش دکتر مصطفی محقق داماد درباره نهادینه سازی اندیشه صلح: رهیافتی اسلامی سخن گفت و سپس شش نشست با محورهای صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران، صلح، نهادهای مدنی و جامعه، صلح و تنوع فرهنگی، دین پژوهی و صلح،  توسعه و صلح و همگرایی منطقه ای و صلح برگزار شد و طی آن دکتر هادی خانیکی با موضوع روزنامه نگاری صلح؛ مبانی و ارزشهای خبری، دکتر صدیقه وسمقی درباره رفع تبعیض لازمه صلح و وفاق ملی، دکتر مقصود فراستخواه درباره کنشگران مرزی در ایران؛ و تقلاهای ناتمام صلح، وفاق و همبستگی اجتماعی، مهندس محمد درویش با موضوع نقش محیط زیست درکاهش جرم خیزی و ارتقاء وفاق اجتماعی و دکتر حسین جمالی درباره ضرورت توسعه‌گرایی نوین وصلح‌خواهی در پیوند با همبستگی ملّی در ایران سخن گفتند.

در ادامه مصطفی انتظاری درباره جستاری در پیامدهای سیاسی تغییر پارادایم رسانه ای؛ رسانه های جدید، در خدمت صلح، دکتر افسر افشاری نادری با موضوع تأکید بر تنوع فرهنگی، راه دستیابی به صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران، رضا گرشاسبی درباره شادکامی و همبستگی مردمی؛ بایستگی سیاست‌گذاری روان‌شناسانه، مهرداد خرم نصر درباره تأثیر عملکرد انجمن‌های علمی علوم اجتماعی بر صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی ایرانیان، ندا حاجی وثوق درباره انجمن‌های علمی و ظرفیت های صلح سازی، سالار سیف الدینی درباره سیاستگذاری و قانون‌گذاری در زمینه تمامیت ارضی و کیان ملی، بنیامین صادقی با موضوع ارزیابی نقش انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد صلح در پیشبرد فرایند صلح و همگرایی اجتماعی سخن گفتند.

دکتر مجید توسلی رکن آبادی از تحلیل نقش نخبگان در منازعات قومی- هویتی: مطالعه مناطق کردنشین، دکتر علی اشرف نظری از ساخت روانشناسی جمعی و شکل گیری دو پاره سازی های هویتی، دکتر رضا نجف زاده از ناسیونالیسمِ قومی-نژادی، ایدئولوژی و فروبستگی سیاسی و دکتر مختار نوری از سیاست شناسایی و تنوعات هویتی: الگویی برای گسترش صلح و کاهش مخاطرات امنیتی سخنرانی کردند.

همچنین دکتر محمدمنصور نژاد موضوع مناسبات صلح آمیز انسان با طبیعت با روایت دینی، دکتر خسرو قبادی موضوع کاربرد آموزه های صلح در قرآن مجید در تحکیم موقعیت دولت اسلامی، اکبر صفری موضوع دین و حق بر صلح و نسبت آن با کنترل جرم، دکتر علیرضا قبادی موضوع تحلیل زبان شناختی صلح در نهج البلاغه، دکتر هادی وکیلی موضوع مبنای نظری صلح از دیدگاه عرفانی ابن‌عربی و فرامرز حسن زاده موضوع قدرت مسلط و غیریت سازی: نفاق یا وفاق اجتماعی، سارا رضایی موضوع صلح‌سازی در میان زنان و کودکان؛ بررسی نقش جمعیت امام علی(ع) و دکتر بیژن میرزایی موضوع تنوع فرهنگی و نقش اقوام ایرانی در همبستگی ملی را پیش کشیدند.

دکتر سیدمحمد محمدی، مکانیزم‌های ملت‌سازی و مشکل وفاق اجتماعی در ایران معاصر، دکتر علیرضا سلطانی توسعه، نفع جمعی و همبستگی اجتماعی در ایران، دکتر محمدتقی قزلسفلی جهان زیست ایرانی، همبستگی ملی و صلح، دکتر فروزنده جعفرزاده پور همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در آموزش و پرورش نگاهی به اسناد بالادستی، دکتر حسین علایی راهکارهای مصالحه سیاسی، بهبود مناسبات و ایجاد صلح مثبت میان ایران و عربستان سعودی، دکتر بهرام امیراحمدیان دیپلماسی شهری: راهکاری برای گسترش روابط فرهنگی ایران و حوزه آسیای مرکزی و قفقاز، دکتر احمد غلامی ضرورت تشکیل اتحادیه خاورمیانه همچون حوزه عمومی صلح، دکتر امیرهوشنگ میرکوشش تأثیر فن‌آوری‌های ارتباطات و اطلاعات برساخت صلح در جوامع، دکتر مقصود رنجبر موانع و چالش‌های صلح مثبت، همگرایی منطقه ای وتعامل سازنده با جهان را مورد مداقه قرار دادند.

رونمایی از تابلوی نقاشی کودک و صلح پایان بخش این همایش بود.

همایش ملی صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران امروز به همت انجمن مطالعات صلح برگزار شد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/siasi/photo_2019-02-26_12-18-08
7 اسفند 1397 - 16:05

به گزارش خبر فوری، در سخنرانی افتتاحیه این همایش، دکتر مجتبی مقصودی، رئیس هیئت مدیره انجمن مطالعات صلح، بر اهمیت تولید ادبیات صلح در کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش صلح مثبت در افزایش همبستگی اجتماعی، خواستار تبدیل صلح، سازش و تفاهم به یک پویش اجتماعی شد.

دکتر کریمی، دبیر علمی این همایش نیز با اشاره به غربت صلح در فضای سیاسی کشور گفت: رفتن چهره‌هایی چون دکتر ظریف نشان می‌دهد که طنین صلح‌طلبی در برابر غریو ستیزه‌جویان، چندان بلند نیست. با این حال ما به سهم خود باید برای صلح و گفتگو تلاش کنیم.

در این همایش دکتر مصطفی محقق داماد درباره نهادینه سازی اندیشه صلح: رهیافتی اسلامی سخن گفت و سپس شش نشست با محورهای صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران، صلح، نهادهای مدنی و جامعه، صلح و تنوع فرهنگی، دین پژوهی و صلح،  توسعه و صلح و همگرایی منطقه ای و صلح برگزار شد و طی آن دکتر هادی خانیکی با موضوع روزنامه نگاری صلح؛ مبانی و ارزشهای خبری، دکتر صدیقه وسمقی درباره رفع تبعیض لازمه صلح و وفاق ملی، دکتر مقصود فراستخواه درباره کنشگران مرزی در ایران؛ و تقلاهای ناتمام صلح، وفاق و همبستگی اجتماعی، مهندس محمد درویش با موضوع نقش محیط زیست درکاهش جرم خیزی و ارتقاء وفاق اجتماعی و دکتر حسین جمالی درباره ضرورت توسعه‌گرایی نوین وصلح‌خواهی در پیوند با همبستگی ملّی در ایران سخن گفتند.

در ادامه مصطفی انتظاری درباره جستاری در پیامدهای سیاسی تغییر پارادایم رسانه ای؛ رسانه های جدید، در خدمت صلح، دکتر افسر افشاری نادری با موضوع تأکید بر تنوع فرهنگی، راه دستیابی به صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران، رضا گرشاسبی درباره شادکامی و همبستگی مردمی؛ بایستگی سیاست‌گذاری روان‌شناسانه، مهرداد خرم نصر درباره تأثیر عملکرد انجمن‌های علمی علوم اجتماعی بر صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی ایرانیان، ندا حاجی وثوق درباره انجمن‌های علمی و ظرفیت های صلح سازی، سالار سیف الدینی درباره سیاستگذاری و قانون‌گذاری در زمینه تمامیت ارضی و کیان ملی، بنیامین صادقی با موضوع ارزیابی نقش انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد صلح در پیشبرد فرایند صلح و همگرایی اجتماعی سخن گفتند.

دکتر مجید توسلی رکن آبادی از تحلیل نقش نخبگان در منازعات قومی- هویتی: مطالعه مناطق کردنشین، دکتر علی اشرف نظری از ساخت روانشناسی جمعی و شکل گیری دو پاره سازی های هویتی، دکتر رضا نجف زاده از ناسیونالیسمِ قومی-نژادی، ایدئولوژی و فروبستگی سیاسی و دکتر مختار نوری از سیاست شناسایی و تنوعات هویتی: الگویی برای گسترش صلح و کاهش مخاطرات امنیتی سخنرانی کردند.

همچنین دکتر محمدمنصور نژاد موضوع مناسبات صلح آمیز انسان با طبیعت با روایت دینی، دکتر خسرو قبادی موضوع کاربرد آموزه های صلح در قرآن مجید در تحکیم موقعیت دولت اسلامی، اکبر صفری موضوع دین و حق بر صلح و نسبت آن با کنترل جرم، دکتر علیرضا قبادی موضوع تحلیل زبان شناختی صلح در نهج البلاغه، دکتر هادی وکیلی موضوع مبنای نظری صلح از دیدگاه عرفانی ابن‌عربی و فرامرز حسن زاده موضوع قدرت مسلط و غیریت سازی: نفاق یا وفاق اجتماعی، سارا رضایی موضوع صلح‌سازی در میان زنان و کودکان؛ بررسی نقش جمعیت امام علی(ع) و دکتر بیژن میرزایی موضوع تنوع فرهنگی و نقش اقوام ایرانی در همبستگی ملی را پیش کشیدند.

دکتر سیدمحمد محمدی، مکانیزم‌های ملت‌سازی و مشکل وفاق اجتماعی در ایران معاصر، دکتر علیرضا سلطانی توسعه، نفع جمعی و همبستگی اجتماعی در ایران، دکتر محمدتقی قزلسفلی جهان زیست ایرانی، همبستگی ملی و صلح، دکتر فروزنده جعفرزاده پور همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در آموزش و پرورش نگاهی به اسناد بالادستی، دکتر حسین علایی راهکارهای مصالحه سیاسی، بهبود مناسبات و ایجاد صلح مثبت میان ایران و عربستان سعودی، دکتر بهرام امیراحمدیان دیپلماسی شهری: راهکاری برای گسترش روابط فرهنگی ایران و حوزه آسیای مرکزی و قفقاز، دکتر احمد غلامی ضرورت تشکیل اتحادیه خاورمیانه همچون حوزه عمومی صلح، دکتر امیرهوشنگ میرکوشش تأثیر فن‌آوری‌های ارتباطات و اطلاعات برساخت صلح در جوامع، دکتر مقصود رنجبر موانع و چالش‌های صلح مثبت، همگرایی منطقه ای وتعامل سازنده با جهان را مورد مداقه قرار دادند.

رونمایی از تابلوی نقاشی کودک و صلح پایان بخش این همایش بود.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


18

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
اصلاح‌طلبان اشتباهات بزرگی داشته‌اند / جهانگیری نماینده اصلاح‌طلبان در دولت نیست / لاریجانی پتانسیل ریاست‌جمهوری را ندارد / روحانی و خاتمی به طور مرتب دیدار می‌کنند / برای شکستن تحریم‌ها به یک دوم خرداد دیگر نیاز داریم
حیات بابک زنجانی در گروی بازگشت ۲میلیارد یورو است / او همچنان در انفرادی است و سلول لاکچری ندارد / اگر وزیر نفت سندی دارد، با صدای بلند اعلام‌کند
زنی که می‌تواند خلبان هواپیما باشد، چرا نتواند راننده موتور باشد / برخی مواجه‌ها با مسائل زنان، جفا به دین است
دختری که می‌تواند قدرتمندترین زن انگلیس بعد از ملکه شود/ عاشق پیشه یا قدرت‌طلب؟/ کری سایموند؛ نامزد بوریس جانسون واقعا کیست؟
دکتر عارف هنوز هم یک چهره سیاسی نیست / مهمترین کار واعظی حفظ فاصله بین اصلاح‌طلبان و شخص رییس‌جمهور است/ نمی‌دانم جهانگیری در دولت چه می‌کند/ حوادث دی 96 شوک برای اصلاح‌طلبان بود
مهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسید
اینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی 8 کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار دارد