رییس اتحادیه طلا جواهر، رنج مالباختگان سکه ثامن را زیادتر می‌کند


26 دی 1397 - 14:43
5c3ef7a552dfd_5c3ef7a552dfe
وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن نسبت به اظهارات رییس اتحادیه طلا و جواهر مبنی بر اینکه در این موضوع دخالتی نداشته است، واکنش نشان داد.

رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: متاسفانه مواردی که از سوی رییس اتحادیه طلا (در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها) بیان شد، بعضا خلاف واقع و مصداق تجاهل العارف جهت گریز از مسئولیت قانونی که متوجه اتحادیه است می‌باشد. او به جای عذرخواهی و پذیرش مسئولیتش با بیان مطالبی از این دست باعث شدت بخشیدن به آلام و رنج‌های مالباختگان می‌شود که در شرایط روحی و مالی و معیشتی خوبی نیستند و گریز از مسئولیت و بیان این صحبت‌ها،  بر وخامت اوضاع می‌افزاید.

وی افزود: مالباختگان به جهت اعتراض به اتحادیه طلا و جواهر در محل این اتحادیه تجمع کرده بودند و برای این که بنرها و پلاکاردهای خود را که تحویل مسئولان اتحادیه شده بود، پس بگیرند، وارد اتحادیه می‌شوند و صحبت‌هایی آنجا مطرح می‌شود که  نه تنها از اظهارات مسئولان اتحادیه قانع نشدند بلکه اتحادیه هیچ پاسخ دقیق، روشن، قانع کننده، قانونی و منطقی به موکلین نداده است.

کوهپایه زاده تاکید کرد: حرف ما این نیست که اتحادیه مجوز برای شرکت مجرمانه ثامن  را صادر کرده که مسئولین اتحادیه با مظلوم نمایی می‌گویند که ما هیچ مجوزی صادر نکردیم و ناراحت هم هستیم چرا که اساسا تخلفات، قصور، کوتاهی و مسئولیت اتحادیه طلا فراتر از این مسایل است.

وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن ادامه داد: اتحادیه طلا حسب وظیفه قانونی خود باید کنترل و نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی داشته باشد و از بروز تخلفات جلوگیری کند اما در پرونده سکه ثامن نه تنها به وظیفه مصرح قانونی خود عمل نکرده و این اتفاق نیفتاده بلکه سایت غیرقانونی و مجرمانه ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر که یک مرجع قابل اعتماد تلقی می‌شود، به طور مستمر و همیشگی و روزانه مورد تبلیغ قرار می گرفت؛ به عبارتی اصلی ترین و مهمترین مبلغ اعمال مجرمانه صورت گرفته در پرونده سکه ثامن اتحادیه طلا و جاهر بود که در سایت اینترنتی خود از سکه ثامن به طور مرتب تبلیغ می‌کرد.

کوهپایه زاده یادآور شد: بر اساس بررسی‌های که صورت گرفته بالغ بر 80 درصد وجوهات مردم و مالباختگان به سایت مجرمانه سکه ثامن از طریق تارنمای اینترنتی اتحادیه طلا صورت می‌گرفته است و اسناد آن هم موجود و قابل اثبات است.

وی یادآور شد: بعد از اینکه موکلین اعتراض و شکایت می‌کنند،  در یک اقدام عجیب و قابل تامل و عجولانه و به منظور سرپوش گذاشتن بر این تخلفات و پاک کردن صورت مساله اتحادیه طلا و جواهر آدرس سایت رسمی خود را که بر روی تابلوی اتحادیه درج کرده بود و مبلغ سکه ثامن بود، از روی تابلوی درب ورودی حذف می کند که این امر  بزرگترین دلیل برای تخلفاتی است که از سوی اتحادیه طلا رخ داده است؛ لذا این موضوع که اتحادیه طلا و جواهر همه چیز را انکار کرده و ابراز همدردی می کند، از لحاظ حقوقی و مسئولیت کیفری کافی نیست.

وی افزود: ما تخلفات صورت گرفته در این خصوص را از طریق آقای دهقان - نماینده محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس-  به سازمان بازرسی کل کشور منتقل کردیم و یقینا اتحادیه زمانی که پول تبلیغات سایت غیرقانونی سکه ثامن را دریافت می کرده،  باید به وظیفه نظارت و کنترل خود عمل می‌کرد تا این اتفاق به وقوع نمی پیوست.

این وکیل دادگستری گفت: یکی از مسئولان اتحادیه طلا در رسانه ملی اعلام می‌کند که ما متوجه این تخلفات شدیم و به واحد مربوطه تذکر دادیم. باید بگویم شما همزمان هم تذکر می‌دادید و همچنان آن تبلیغات گسترده روزانه شکل می‌گرفت.

کوهپایه زاده گفت: آنچه که از بازپرس پرونده انتظار می‌رود، این است که با همه مسببین و متخلفین در این پرونده با قدرت و قاطعیت و سرعت برخورد کند تا ما شاهد اظهارنظرهایی از این دست نباشیم.

وی در پایان از رسانه ملی تقاضا کرد که مناظره‌ای صورت گیرد تا در یک برنامه زنده با اسناد در خصوص تخلفات آشکاری که در این رابطه صورت گرفته صحبت کند و حق دفاع موکلین همچنان محفوظ بماند.

 

وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن نسبت به اظهارات رییس اتحادیه طلا و جواهر مبنی بر اینکه در این موضوع دخالتی نداشته است، واکنش نشان داد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c3ef7a552dfd_5c3ef7a552dfe
26 دی 1397 - 14:43

رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: متاسفانه مواردی که از سوی رییس اتحادیه طلا (در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها) بیان شد، بعضا خلاف واقع و مصداق تجاهل العارف جهت گریز از مسئولیت قانونی که متوجه اتحادیه است می‌باشد. او به جای عذرخواهی و پذیرش مسئولیتش با بیان مطالبی از این دست باعث شدت بخشیدن به آلام و رنج‌های مالباختگان می‌شود که در شرایط روحی و مالی و معیشتی خوبی نیستند و گریز از مسئولیت و بیان این صحبت‌ها،  بر وخامت اوضاع می‌افزاید.

وی افزود: مالباختگان به جهت اعتراض به اتحادیه طلا و جواهر در محل این اتحادیه تجمع کرده بودند و برای این که بنرها و پلاکاردهای خود را که تحویل مسئولان اتحادیه شده بود، پس بگیرند، وارد اتحادیه می‌شوند و صحبت‌هایی آنجا مطرح می‌شود که  نه تنها از اظهارات مسئولان اتحادیه قانع نشدند بلکه اتحادیه هیچ پاسخ دقیق، روشن، قانع کننده، قانونی و منطقی به موکلین نداده است.

کوهپایه زاده تاکید کرد: حرف ما این نیست که اتحادیه مجوز برای شرکت مجرمانه ثامن  را صادر کرده که مسئولین اتحادیه با مظلوم نمایی می‌گویند که ما هیچ مجوزی صادر نکردیم و ناراحت هم هستیم چرا که اساسا تخلفات، قصور، کوتاهی و مسئولیت اتحادیه طلا فراتر از این مسایل است.

وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن ادامه داد: اتحادیه طلا حسب وظیفه قانونی خود باید کنترل و نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی داشته باشد و از بروز تخلفات جلوگیری کند اما در پرونده سکه ثامن نه تنها به وظیفه مصرح قانونی خود عمل نکرده و این اتفاق نیفتاده بلکه سایت غیرقانونی و مجرمانه ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر که یک مرجع قابل اعتماد تلقی می‌شود، به طور مستمر و همیشگی و روزانه مورد تبلیغ قرار می گرفت؛ به عبارتی اصلی ترین و مهمترین مبلغ اعمال مجرمانه صورت گرفته در پرونده سکه ثامن اتحادیه طلا و جاهر بود که در سایت اینترنتی خود از سکه ثامن به طور مرتب تبلیغ می‌کرد.

کوهپایه زاده یادآور شد: بر اساس بررسی‌های که صورت گرفته بالغ بر 80 درصد وجوهات مردم و مالباختگان به سایت مجرمانه سکه ثامن از طریق تارنمای اینترنتی اتحادیه طلا صورت می‌گرفته است و اسناد آن هم موجود و قابل اثبات است.

وی یادآور شد: بعد از اینکه موکلین اعتراض و شکایت می‌کنند،  در یک اقدام عجیب و قابل تامل و عجولانه و به منظور سرپوش گذاشتن بر این تخلفات و پاک کردن صورت مساله اتحادیه طلا و جواهر آدرس سایت رسمی خود را که بر روی تابلوی اتحادیه درج کرده بود و مبلغ سکه ثامن بود، از روی تابلوی درب ورودی حذف می کند که این امر  بزرگترین دلیل برای تخلفاتی است که از سوی اتحادیه طلا رخ داده است؛ لذا این موضوع که اتحادیه طلا و جواهر همه چیز را انکار کرده و ابراز همدردی می کند، از لحاظ حقوقی و مسئولیت کیفری کافی نیست.

وی افزود: ما تخلفات صورت گرفته در این خصوص را از طریق آقای دهقان - نماینده محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس-  به سازمان بازرسی کل کشور منتقل کردیم و یقینا اتحادیه زمانی که پول تبلیغات سایت غیرقانونی سکه ثامن را دریافت می کرده،  باید به وظیفه نظارت و کنترل خود عمل می‌کرد تا این اتفاق به وقوع نمی پیوست.

این وکیل دادگستری گفت: یکی از مسئولان اتحادیه طلا در رسانه ملی اعلام می‌کند که ما متوجه این تخلفات شدیم و به واحد مربوطه تذکر دادیم. باید بگویم شما همزمان هم تذکر می‌دادید و همچنان آن تبلیغات گسترده روزانه شکل می‌گرفت.

کوهپایه زاده گفت: آنچه که از بازپرس پرونده انتظار می‌رود، این است که با همه مسببین و متخلفین در این پرونده با قدرت و قاطعیت و سرعت برخورد کند تا ما شاهد اظهارنظرهایی از این دست نباشیم.

وی در پایان از رسانه ملی تقاضا کرد که مناظره‌ای صورت گیرد تا در یک برنامه زنده با اسناد در خصوص تخلفات آشکاری که در این رابطه صورت گرفته صحبت کند و حق دفاع موکلین همچنان محفوظ بماند.

 

منبع: ایسنا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


15

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
دکتر عارف هنوز هم یک چهره سیاسی نیست / مهمترین کار واعظی حفظ فاصله بین اصلاح‌طلبان و شخص رییس‌جمهور است/ نمی‌دانم جهانگیری در دولت چه می‌کند/ حوادث دی 96 شوک برای اصلاح‌طلبان بود
مهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسید
سازوکار حزبی برای بررسی پرونده اخلاقی مدیران اصلاح طلب نداریم / «نجفی» عضو کارگزاران بود، چرا از انتصاب او حمایت کردند؟ / حاشیه های اخلاقی مدیران، اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد
اینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی 8 کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار دارد
بنیاد مستضعفان؛ سازمانی با بیش از 56 هزار میلیارد درآمد؟ / از شایعه ساخت باشگاه در دبی تا هزینه 100 میلیارد تومانی برای یک ساختمان
آمریکایی‌ها معتقدند ظریف سرشان کلاه گذاشته / ترامپ برای انتخابات به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد / آمریکا در جنگ با ایران پیروز نمی‌شود
بیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟ / معرفی کامل این ارز دیجیتال