سیدحسن خمینی:«حکمرانی خوب» آن است که مردم در آن آسایش داشته باشند


22 مهر 1400 - 22:57
616884b0e3dc2_2021-10-14_22-57
سیدحسن خمینی تأکید کرد: «حکمرانی خوب» آن حکمرانی است که «مردم» در آن آسایش داشته باشند. البته نباید معنای آسایش را به «آسایش اقتصادی» تنزل داد. مسائل اقتصادی یکی از عوامل آرامش است.

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در دیدار رئیس و جمعی از مسئولین سازمان ملی استاندارد که ظهر امروز چهارشنبه در حرم امام برگزار شد، با بیان اینکه غایت حکمرانی در یک جامعه، آسایش مردم است، گفت: شاید در نظام های سنتی غایت شخص حاکم این بود که خودش زندگی خوبی داشته باشد و به قدرتی یا مال برسد، اما امروز می توان گفت، تعریف از «حکمرانی خوب» به آسایش حاکم، حاکمان یا طبقه ای از مردم ختم نمی شود.

یادگار امام با تأکید بر اینکه نباید معنای آسایش را به «آسایش اقتصادی» تنزل داد، گفت: باید به زندگی معنوی انسان ها هم توجه داشته باشید. چون انسان ها همان طور که برای رفاه خودشان  نیاز به عنصر مادّیت دارند، اگر از معنویت تهی شوند در همین دنیا هم به آسایش نمی رسند. 

«حکمرانی خوب» آن حکمرانی است که «مردم» در آن آسایش داشته باشند

یادگار امام تأکید کرد: «حکمرانی خوب» آن حکمرانی است که «مردم» در آن آسایش داشته باشند. البته نباید معنای آسایش را به «آسایش اقتصادی» تنزل داد. مسائل اقتصادی یکی از عوامل آرامش است. البته شرط بسیار مهمی است؛ ولی سلامت و آسایش و آرامش روانی و روحی هم هست و سایر مواردی که می توان در این حوزه به آنها اشاره کرد؛ همه اینها برای این است که انسان ها به آسایش برسند.

وی اظهار داشت: اتفاقا ادیان آمده اند با همین واقعیت مردمان را مورد خطاب قرار بدهند و به آنها بگویند آسایش نهایی بعد از مرگ است. حواستان باشد جای بزرگتری وجود دارد که هر آنچه در این دنیا کسب کنید در قیاس با آن کوچک است. امام در کتاب های متعددشان به این مسأله توجه می دهند و می گویند چیزی که در آن دنیا به شما عطا می شود هم از نظر شدت و هم از نظر مدت، نسبت به آنچه در این دنیا داده می شود، بی نهایت است.

سیدحسن خمینی افزود: هرچه در این دنیا به انسان بدهند در قیاس با بی نهایت چیزی نیست، ولی به این معنا نیست که دنیا باید محل جنگ، خونریزی، دعوا، تلاطم و ناامنی باشد. حاکمان خوب باید دنیا را به گونه ای بسازند که مردم هم دنیای آرام تر و هم آخرت بهتری داشته باشند.

وی یادآور شد: اینکه جامعه عقلا به این نتیجه رسیده که نهادی به نام «استاندارد» را مطرح کند، برای تضمین آسایش و آرامش روان و بدن مردم در دنیا است. لذا نقش این سازمان و احیانا سازمان هایی از این دست، در تضمین این آسایش روحی بسیار بالا است. بنابر این، بحث آسایش و آرامش یا به تعبیری بحث استاندارد را فقط به حوزه محصولات اقتصادی تنزل ندهیم و استاندارد در سایر حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و خود «حکمرانی استاندارد» هم ببینیم.

یادگار امام یادآور شد: شاید تا نیم قرن قبل کسی به این توجه نداشت که پیدایش یک محصول علاوه بر اینکه باید سوددهی و سلامت فرد را پدید بیاورد، نباید به محیط زیست آسیب برساند و نباید یک محصول ضرری بزرگ تر به اجتماع و جامعه نزند. این مسأله در سایر حوزه ها هم قابل طرح است.

وی تأکید کرد: البته یک بُعد این موضوع که ما می گوییم دین باید ناظر بر مسائل باشد، بُعد روحی انسان ها است؛ اینکه نکند بخشی را درست کنید و بخشی ناسالم باقی بماند. باید به زندگی معنوی انسان ها هم توجه داشته باشید؛ چون انسان ها همان طور که برای رفاه خودشان  نیاز به عنصر مادّیت دارند، اگر از معنویت تهی شوند در همین دنیا هم به آسایش نمی رسند. جالب است بدانید اتفاقا نرخ خودکشی در کشورهایی که رفاه بالاتری دارند، بیشتر است، چرا که در آن صورت کمبود روحی و تلاطمی وجود دارد که شاید در نقطه ای می توانست آسایش پیدا کند.

سیدحسن خمینی در پایان گفت: مسئولان حوزه استاندارد را حوزه بسیار مهمی بدانند و استاندارد را به بخش خاصی تنزل ندهند که فقط یک قسمت را، آن هم از مسائل خاص، زیرمجموعه خود بدانند. همچنین سطح استاندارد را مطابق سطح جامعه ی بالاتر بگیرند. مردم هرچه استاندارد بیشتری را شاهد باشند به آرامش و آسایش بیشتری می رسند و اعتماد بیشتری می کنند. البته طبیعی است که این امر باید با سرعت پیشرفت اقتصادی کشور هم تناسب داشته باشد.

سیدحسن خمینی تأکید کرد: «حکمرانی خوب» آن حکمرانی است که «مردم» در آن آسایش داشته باشند. البته نباید معنای آسایش را به «آسایش اقتصادی» تنزل داد. مسائل اقتصادی یکی از عوامل آرامش است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

616884b0e3dc2_2021-10-14_22-57
22 مهر 1400 - 22:57

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در دیدار رئیس و جمعی از مسئولین سازمان ملی استاندارد که ظهر امروز چهارشنبه در حرم امام برگزار شد، با بیان اینکه غایت حکمرانی در یک جامعه، آسایش مردم است، گفت: شاید در نظام های سنتی غایت شخص حاکم این بود که خودش زندگی خوبی داشته باشد و به قدرتی یا مال برسد، اما امروز می توان گفت، تعریف از «حکمرانی خوب» به آسایش حاکم، حاکمان یا طبقه ای از مردم ختم نمی شود.

یادگار امام با تأکید بر اینکه نباید معنای آسایش را به «آسایش اقتصادی» تنزل داد، گفت: باید به زندگی معنوی انسان ها هم توجه داشته باشید. چون انسان ها همان طور که برای رفاه خودشان  نیاز به عنصر مادّیت دارند، اگر از معنویت تهی شوند در همین دنیا هم به آسایش نمی رسند. 

«حکمرانی خوب» آن حکمرانی است که «مردم» در آن آسایش داشته باشند

یادگار امام تأکید کرد: «حکمرانی خوب» آن حکمرانی است که «مردم» در آن آسایش داشته باشند. البته نباید معنای آسایش را به «آسایش اقتصادی» تنزل داد. مسائل اقتصادی یکی از عوامل آرامش است. البته شرط بسیار مهمی است؛ ولی سلامت و آسایش و آرامش روانی و روحی هم هست و سایر مواردی که می توان در این حوزه به آنها اشاره کرد؛ همه اینها برای این است که انسان ها به آسایش برسند.

وی اظهار داشت: اتفاقا ادیان آمده اند با همین واقعیت مردمان را مورد خطاب قرار بدهند و به آنها بگویند آسایش نهایی بعد از مرگ است. حواستان باشد جای بزرگتری وجود دارد که هر آنچه در این دنیا کسب کنید در قیاس با آن کوچک است. امام در کتاب های متعددشان به این مسأله توجه می دهند و می گویند چیزی که در آن دنیا به شما عطا می شود هم از نظر شدت و هم از نظر مدت، نسبت به آنچه در این دنیا داده می شود، بی نهایت است.

سیدحسن خمینی افزود: هرچه در این دنیا به انسان بدهند در قیاس با بی نهایت چیزی نیست، ولی به این معنا نیست که دنیا باید محل جنگ، خونریزی، دعوا، تلاطم و ناامنی باشد. حاکمان خوب باید دنیا را به گونه ای بسازند که مردم هم دنیای آرام تر و هم آخرت بهتری داشته باشند.

وی یادآور شد: اینکه جامعه عقلا به این نتیجه رسیده که نهادی به نام «استاندارد» را مطرح کند، برای تضمین آسایش و آرامش روان و بدن مردم در دنیا است. لذا نقش این سازمان و احیانا سازمان هایی از این دست، در تضمین این آسایش روحی بسیار بالا است. بنابر این، بحث آسایش و آرامش یا به تعبیری بحث استاندارد را فقط به حوزه محصولات اقتصادی تنزل ندهیم و استاندارد در سایر حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و خود «حکمرانی استاندارد» هم ببینیم.

یادگار امام یادآور شد: شاید تا نیم قرن قبل کسی به این توجه نداشت که پیدایش یک محصول علاوه بر اینکه باید سوددهی و سلامت فرد را پدید بیاورد، نباید به محیط زیست آسیب برساند و نباید یک محصول ضرری بزرگ تر به اجتماع و جامعه نزند. این مسأله در سایر حوزه ها هم قابل طرح است.

وی تأکید کرد: البته یک بُعد این موضوع که ما می گوییم دین باید ناظر بر مسائل باشد، بُعد روحی انسان ها است؛ اینکه نکند بخشی را درست کنید و بخشی ناسالم باقی بماند. باید به زندگی معنوی انسان ها هم توجه داشته باشید؛ چون انسان ها همان طور که برای رفاه خودشان  نیاز به عنصر مادّیت دارند، اگر از معنویت تهی شوند در همین دنیا هم به آسایش نمی رسند. جالب است بدانید اتفاقا نرخ خودکشی در کشورهایی که رفاه بالاتری دارند، بیشتر است، چرا که در آن صورت کمبود روحی و تلاطمی وجود دارد که شاید در نقطه ای می توانست آسایش پیدا کند.

سیدحسن خمینی در پایان گفت: مسئولان حوزه استاندارد را حوزه بسیار مهمی بدانند و استاندارد را به بخش خاصی تنزل ندهند که فقط یک قسمت را، آن هم از مسائل خاص، زیرمجموعه خود بدانند. همچنین سطح استاندارد را مطابق سطح جامعه ی بالاتر بگیرند. مردم هرچه استاندارد بیشتری را شاهد باشند به آرامش و آسایش بیشتری می رسند و اعتماد بیشتری می کنند. البته طبیعی است که این امر باید با سرعت پیشرفت اقتصادی کشور هم تناسب داشته باشد.

منبع: جماران

70

نظرات 22
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ل 0 0 پاسخ 1400/7/23 -15:21

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید، ما شما را زوج آفریدیم تا در کنار یکدیگر آرامش و آسایش داشته باشید. حالا اگر آسایش نداریم، مقصر همسرمان است، چه ربطی به حکمرانی دارد. در طول تاریخ ، همیشه یک نفر حکمران بوده است، از کورش بگیر بیا تا یزید و سپس بیا تا شاهان، و .... الی آخر.

د 1400/7/23 -16:27

هرچه تعداد همسر بیشتر، آرامش و آسایش بیشتر، البته با مراعات همه جوانب مادی و معنوی.

بازاری 2 1 پاسخ 1400/7/23 -13:54

درودبرشما سخنانت به دل میشینه. سیدبزرگوار

غیر قابل نشر 3 0 پاسخ 1400/7/23 -11:30

مسءله اینه که تو این مملکت 4درصد مردم داریم که الحمدولله در ناز ونعمت وآسایش غوطه ورند بقیه هم که خس وخاشاکند .

اکبر 2 0 پاسخ 1400/7/23 -11:12

غرق شدیم دراسایش خریدمسکن اجاره مسکن هزینه تحصیل تهیه مایحتاج ازتره بار خریدلوازم خانه وجهیزیه تعمیرخانه لوازم خانه ماشین.هزینه دارو ودرمان...دیگه چی بگم فکرم هم اینقدر غرق درارامشه که وقتی نجات غریق فکرغرق شده ام رو بیرون کشیدمیگم

حمیدرضا 1 0 پاسخ 1400/7/23 -09:44

خدا وکیلی اینا اصلا نمیدونن ارامش چی هست؟ مخصوصا تواین هشت سال نون خشک سق زدن اون بودجه های نجومی روهم فقط صرف خیریه کردن اون سلفی های که مردم میبینن تو لواسون ویلهای شمال اسب سواری هلی کوپتر سواری همش فتو شاپه چرابی دلیل انگ اشراف گرایی به این خاندان میزنین؟

علی 1 0 پاسخ 1400/7/23 -09:25

خب اینو به دولت قبل چرا نگفتی

کاربر ناشناس 0 3 پاسخ 1400/7/23 -09:10

اگر امثال جنابعالی از خاتمی و روحانی که اولی بی حجابی را گسترش داد و دومی گرانی را ،حمایت نمی کردیداکنون مردم آسایش داشتند .جنابعالی بازوی نا آرامی ها هستی .دیر نشده کمک جناب رییسی بکنید قیمت ها پایین بیاید مردم به آرامش می رسند .

کاربر ناشناس 1400/7/23 -14:19

اینها همش شو است حتی دولت ریئسی

کاربر ناشناس 1 2 پاسخ 1400/7/23 -09:02

تو که عاقل نیستی پس حرف نزن حسن روحانی مملکت را ویران کرد حرف نزدی

کاربر ناشناس 0 3 پاسخ 1400/7/23 -09:01

تو فقط اسم امام خمینی را خراب کردی ان موقع که با غرب زدها می نشستی ورفیقت مملکت را داغون کرد لال بودی

چ 2 1 پاسخ 1400/7/23 -07:49

درزمان هشت ساله حسن روحانی مردم آسایش داشتند یاذلت وخواری

علی 6 1 پاسخ 1400/7/23 -01:12

اینو میدونید مثل زالو افتادید به جون مردم دارید خون مردم رو میمکید

کاربر ناشناس 0 0 پاسخ 1400/7/23 -00:23

امنیت سلطانزاده برایه ما واجتماع نزاشته پول گرفته وخانواده جوزی رو غیرقانونی واز خودش وهمین طوری وبه خاطره یه چیزه دیگه ول کرده با پرونده باز تو خیابان ویه پرونده هم بااسم پدربزرگ محترم شما خلاف کرده وتاریخ انقضا ویه پروندش حکم میخاست ویه پروندش ریختن ویه پروندش زیر پنجرشونه واجرایه حکمش بلامانست....

علی 1400/7/23 -12:12

خودت فهمیدی که چی نوشتی!!!!؟

کلاه قرمزی 4 0 پاسخ 1400/7/23 -00:20

اگه نمیشناختم فکر می کردم اینا حرف های نوه گاندیه.

کاربر ناشناس 1400/7/23 -22:26

خخخخخخ

م 1 2 پاسخ 1400/7/23 -00:11

سلام خدا پدروپدربزرگت رو بیاموزد خیلی حرف خوبی زدی هم بابات خوب بود وهم بابا برزگر مواظب خودت باش این حرف رو زدی مردم ایش میخواهد عزیزم برادر حسن خداوند متعال نگهدارت باشد عزیزم فدات بشم

سعید 1400/7/23 -09:29

آسايش شعاره، این آقا از کجا آسايش میاره، اون یه روز برا مردم کار نکرده بلد است فقط علیه نظام گنده گویی کند به جای نمی رسند

هادی 0 2 پاسخ 1400/7/23 -00:10

زمان دوستان تو خاتمی و هاشمی و روحانی آسایش بود؟

کاربر ناشناس 5 0 پاسخ 1400/7/22 -23:31

حتما حکمرانی خوب مثل حکومت چهل و دوساله ماست ایا حوزه ای بوده که در این چند سال نابود نشده باشد مانند اقتصاد،سیاست و بین الملل،اشتغال،محیط زیست،ازادی و...

لبب 10 1 پاسخ 1400/7/22 -23:21

اون تنزل خوب اومدی میدونی چه گندی زدین که افغانی برابر ۳۲۰۰ریال ایرانه

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks