مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین خبر داد:

تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز استان قزوین


5 مرداد 1400 - 15:59
60ffe9f273129_60ffe9f27312b
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: تعیین تکلیف چاه های فرم یک از مهمترین اقدامات در چارچوب برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان قزوین است.

یداله ملکی، با اشاره به شرایط کم آبی در استان اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین برنامه های ما در راستای مصوبات ملی کارگروه سازگاری با کم آبی تعیین تکلیف چاههای فرم یک در استان است که باید در این زمینه به گونه‌ای برنامه‌ ریزی کنیم که طی یکی دو سال آینده با تعیین تکلیف چاه های فرم یک هیچگونه چاه آب غیرمجازی در استان وجود نداشته باشد.

ملکی در ادامه با اشاره به باغات تحت شرب چاه های فرم یک بیان کرد: روند احصاء مساحت باغات تحت شرب چاههای مذکور در جلسات متعدد و با حضور نمایندگان این شرکت، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی جامع قرار گرفته و با جمع بندی نتایج حاصله شیوه نامه ای مدون و جامع نیز برای این موضوع تنظیم شده و در ادامه به دنبال آن هستیم که در چارچوب دستورالعمل های تفضیلی و ابلاغی کارگروه سازگاری با کم آبی بتوانیم هر چه سریعتر چاههای فرم یک در استان را تعیین تکلیف کنیم.

وی افزود: مصوبه کاهش میزان پروانه بهره‌ برداری از چاه‌های مجاز جهت تامین آب مورد نیاز باغات تحت شرب چاههای فرم یک کار ارزنده‌ای بوده که فقط در استان قزوین و آن هم با همکاری و اتفاق نظر همه مسئولان ذیربط و در چارچوب برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان مصوب شده و در صورت اجرایی شدن ضمن تأمین آب مورد نیاز باغات تحت شرب چاههای فرم یک با صرفه جویی صورت گرفته در میزان آب برداشتی از سفره‌های آب زیرزمینی، کمک شایانی نیز به آبخوان دشت قزوین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با بیان این جمله که ما در استان باید با شرایط کم آبی و تغییر اقلیم سازگاری پیدا کنیم، گفت: اطلاع‌ رسانی های لازم از طریق جراید، صدا و سیمای مرکز استان و فضای مجازی در خصوص چاه‌های فرم یک به طور گسترده در حال انجام است و مالکین این چاه‌ها باید هرچه سریعتر جهت تعیین تکلیف چاه خود، تکمیل پرونده و دریافت پروانه به شرکت آب منطقه ای قزوین مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه در بازه زمانی تعیین شده با اخذ دستورات و احکام قضایی این شرکت نسبت به پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های مذکور اقدام می کند چرا که رسالت ما در کنار تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات، حفظ و حراست از سفره‌های آب زیرزمینی برای آیندگان و همچنین جلوگیری از فرونشست دشت قزوین و بروز اتفاقات ناگوار در زمینه منابع آبی است.

فاطمه خمسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه که با موضوع تعیین تکلیف چاههای فرم یک برگزار شده بود، گفت: استان قزوین استان کم آبی است و هر اتفاقی که برای منابع آبی استان بیافتد قطعاً با توجه به میزان مصرف آب در بخش کشاورزی این حوزه تحت تاثیر عمده‌ای قرار می دهد، لذا همکاری دو جانبه سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای قزوین می‌تواند ضمن کمک به احیاء دشت قزوین سبب توسعه پایدار و تولید و اشتغال در استان نیز شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به مصوبات قوای سه‌ گانه در استان جهت تامین آب مورد نیاز باغات تحت شرب چاههای فرم یک تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است ۱۳۵۰۰هکتار باغ تحت شرب چاههای مذکور قرار دارد که با توجه به فرصت بی نظیری که در استان فراهم شده مالکین باید سعی کنند در کوتاه ترین زمان ممکن از آن بهترین بهره را ببرند چرا که شاید این فرصت در آینده وجود نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: تعیین تکلیف چاه های فرم یک از مهمترین اقدامات در چارچوب برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان قزوین است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60ffe9f273129_60ffe9f27312b
5 مرداد 1400 - 15:59

یداله ملکی، با اشاره به شرایط کم آبی در استان اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین برنامه های ما در راستای مصوبات ملی کارگروه سازگاری با کم آبی تعیین تکلیف چاههای فرم یک در استان است که باید در این زمینه به گونه‌ای برنامه‌ ریزی کنیم که طی یکی دو سال آینده با تعیین تکلیف چاه های فرم یک هیچگونه چاه آب غیرمجازی در استان وجود نداشته باشد.

ملکی در ادامه با اشاره به باغات تحت شرب چاه های فرم یک بیان کرد: روند احصاء مساحت باغات تحت شرب چاههای مذکور در جلسات متعدد و با حضور نمایندگان این شرکت، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی جامع قرار گرفته و با جمع بندی نتایج حاصله شیوه نامه ای مدون و جامع نیز برای این موضوع تنظیم شده و در ادامه به دنبال آن هستیم که در چارچوب دستورالعمل های تفضیلی و ابلاغی کارگروه سازگاری با کم آبی بتوانیم هر چه سریعتر چاههای فرم یک در استان را تعیین تکلیف کنیم.

وی افزود: مصوبه کاهش میزان پروانه بهره‌ برداری از چاه‌های مجاز جهت تامین آب مورد نیاز باغات تحت شرب چاههای فرم یک کار ارزنده‌ای بوده که فقط در استان قزوین و آن هم با همکاری و اتفاق نظر همه مسئولان ذیربط و در چارچوب برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان مصوب شده و در صورت اجرایی شدن ضمن تأمین آب مورد نیاز باغات تحت شرب چاههای فرم یک با صرفه جویی صورت گرفته در میزان آب برداشتی از سفره‌های آب زیرزمینی، کمک شایانی نیز به آبخوان دشت قزوین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با بیان این جمله که ما در استان باید با شرایط کم آبی و تغییر اقلیم سازگاری پیدا کنیم، گفت: اطلاع‌ رسانی های لازم از طریق جراید، صدا و سیمای مرکز استان و فضای مجازی در خصوص چاه‌های فرم یک به طور گسترده در حال انجام است و مالکین این چاه‌ها باید هرچه سریعتر جهت تعیین تکلیف چاه خود، تکمیل پرونده و دریافت پروانه به شرکت آب منطقه ای قزوین مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه در بازه زمانی تعیین شده با اخذ دستورات و احکام قضایی این شرکت نسبت به پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های مذکور اقدام می کند چرا که رسالت ما در کنار تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات، حفظ و حراست از سفره‌های آب زیرزمینی برای آیندگان و همچنین جلوگیری از فرونشست دشت قزوین و بروز اتفاقات ناگوار در زمینه منابع آبی است.

فاطمه خمسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه که با موضوع تعیین تکلیف چاههای فرم یک برگزار شده بود، گفت: استان قزوین استان کم آبی است و هر اتفاقی که برای منابع آبی استان بیافتد قطعاً با توجه به میزان مصرف آب در بخش کشاورزی این حوزه تحت تاثیر عمده‌ای قرار می دهد، لذا همکاری دو جانبه سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای قزوین می‌تواند ضمن کمک به احیاء دشت قزوین سبب توسعه پایدار و تولید و اشتغال در استان نیز شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به مصوبات قوای سه‌ گانه در استان جهت تامین آب مورد نیاز باغات تحت شرب چاههای فرم یک تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است ۱۳۵۰۰هکتار باغ تحت شرب چاههای مذکور قرار دارد که با توجه به فرصت بی نظیری که در استان فراهم شده مالکین باید سعی کنند در کوتاه ترین زمان ممکن از آن بهترین بهره را ببرند چرا که شاید این فرصت در آینده وجود نداشته باشد.

منبع: خبرآنلاین

26

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks