ساماندهی حاشیه نشینی یکی از طرح های اولویت دار در کشور است


23 خرداد 1400 - 20:16
60c624db38ba7_60c624db38bab
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: به محلات و حاشیه نشینی به عنوان موضوع جدی و اصلی در کشور نگاه کنیم و در نظر داشته باشیم که تحول محلات در کشور می تواند زمینه ساز حل بخش اعظم چالش های مدیریت شهری در کشور گردد.

دکتر علی آقامحمدی در پنجمین جلسه طرح تحول محلات کشور که  با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به این موضوع که ساماندهی به حاشیه نشینی یکی از طرح های اولویت دار در کشور است، گفت: در حل چالش حاشیه نشینی باید ظرفیت و انرژی همه دستگاههای اجرایی در کشور به کار گرفته شود.

آقامحمدی با بیان اینکه وزارت کشور یکی از مجموعه های فعال در مساله حاشیه نشینی در کشور است، گفت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مسئولیت جدی در کنترل چالش های حاشیه نشینی دارد و البته با توجه به ظرفیت های موجود در شهرداری ها، شاهد اقدامات خوبی از سوی این مجموعه در ارتقاء خدمات رسانی در محلات کشور هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح این موضوع که در ساماندهی محلات کشور باید توجه جدی به ظرفیت های فعال و موجود در کشور داشته باشیم؛ گفت: به عنوان مثال طرح پزشک خانواده یکی از مسائلی است که در صورت اجرای درست و به موقع می تواند بخش اعظم مشکلات جمعیت حاشیه نشین و محلات کشور را پوشش دهد.

در جلسه امروز طرح تحول محلات کشور همچنین روی این موضوع بحث و گفت و گو شد که بستر اصلی گسترش حاشیه نشینی در کشور، افزایش مهاجرت ها از روستا به شهر است.

طبق آخرین گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور، جمعیت شهری ایران در طی بازه زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ رشد 10 درصدی داشته و همین امر باعث گسترش حاشیه نشینی در شهرها شده است.

دکتر آقامحمدی در ادامه این نشست با بیان اینکه واقعیت امر این است که روند مهاجرت روستا به شهر طی دهه های اخیر روند فزونی گرفته است؛ اظهار داشت: طبق آخرین برآوردها جمعیت شهری ایران در سالهای آتی به ۸۴ درصد و جمعیت روستایی کشور به مرز ۱۶ درصد خواهد رسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: کاهش جمعیت روستایی زمینه کاهش تولید مواد غذایی و صنایع فعال کوچک را با خود دارد که این در خصوص بایستی با تمام ظرفیتها  مانع از تشدید روند مهاجرتی از  روستا به شهر شویم.

اقامحمدی خاطر نشان کرد: باید با تقویت زیرساخت ها در روستا و فعال کردن امکانات شغلی، روند مهاجرت را در کشور کنترل کنیم.

وی اضافه کرد: همراستا با این سیاست در محلات و حاشیه شهرها هم امکانات زیرساختی از قبیل تاسیس درمانگاه ها، معابر و فضاهای لازم آموزشی و تفریحی تقویت شود.

آقامحمدی یادآور شد: یکی از چالش ها در محلات این است که با افزایش امکانات شهری، محله تبدیل به بافت مناسب شهری می شود و حاشیه جدید کنار همین محله قبلی شکل می گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این مساله که باید نگاهی جامع و همه جانبه در ساماندهی محلات در کشور داشته باشیم؛ خاطر نشان کرد: نباید نگاه دستگاه های مسئول در محلات صرف مسائل روزمره باشد.

وی گفت: باید سیاستگذاری طوری صورت گیرد که زمینه برای تشکیل محلات جدید فراهم نباشد.

آقامحمدی در بخش دیگری از صحبت هایش به نقش فعال و موثر شهرداری ها در سامان بخشی به محلات کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به ارتباط کاری شهرداری ها با موضوعات مدیریت شهری، هیچ دستگاهی اندازه شهرداری ها توان کمک به تحول محلات کشور را ندارند.

وی گفت: بایستی سایر دستگاه ها هماهنگ با شهرداری ها در کمک به توسعه محلات ایفای نقش کنند.

دکتر آقامحمدی در پایان خاطرنشان کرد: امروز نیازمند این رویکرد در کشور هستیم که به محلات و حاشیه نشینی به عنوان موضوع جدی و اصلی در کشور نگاه کنیم و در نظر داشته باشیم که تحول محلات در کشور می تواند زمینه ساز حل بخش اعظم چالش های مدیریت شهری در کشور گردد.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: به محلات و حاشیه نشینی به عنوان موضوع جدی و اصلی در کشور نگاه کنیم و در نظر داشته باشیم که تحول محلات در کشور می تواند زمینه ساز حل بخش اعظم چالش های مدیریت شهری در کشور گردد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60c624db38ba7_60c624db38bab
23 خرداد 1400 - 20:16

دکتر علی آقامحمدی در پنجمین جلسه طرح تحول محلات کشور که  با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به این موضوع که ساماندهی به حاشیه نشینی یکی از طرح های اولویت دار در کشور است، گفت: در حل چالش حاشیه نشینی باید ظرفیت و انرژی همه دستگاههای اجرایی در کشور به کار گرفته شود.

آقامحمدی با بیان اینکه وزارت کشور یکی از مجموعه های فعال در مساله حاشیه نشینی در کشور است، گفت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مسئولیت جدی در کنترل چالش های حاشیه نشینی دارد و البته با توجه به ظرفیت های موجود در شهرداری ها، شاهد اقدامات خوبی از سوی این مجموعه در ارتقاء خدمات رسانی در محلات کشور هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح این موضوع که در ساماندهی محلات کشور باید توجه جدی به ظرفیت های فعال و موجود در کشور داشته باشیم؛ گفت: به عنوان مثال طرح پزشک خانواده یکی از مسائلی است که در صورت اجرای درست و به موقع می تواند بخش اعظم مشکلات جمعیت حاشیه نشین و محلات کشور را پوشش دهد.

در جلسه امروز طرح تحول محلات کشور همچنین روی این موضوع بحث و گفت و گو شد که بستر اصلی گسترش حاشیه نشینی در کشور، افزایش مهاجرت ها از روستا به شهر است.

طبق آخرین گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور، جمعیت شهری ایران در طی بازه زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ رشد 10 درصدی داشته و همین امر باعث گسترش حاشیه نشینی در شهرها شده است.

دکتر آقامحمدی در ادامه این نشست با بیان اینکه واقعیت امر این است که روند مهاجرت روستا به شهر طی دهه های اخیر روند فزونی گرفته است؛ اظهار داشت: طبق آخرین برآوردها جمعیت شهری ایران در سالهای آتی به ۸۴ درصد و جمعیت روستایی کشور به مرز ۱۶ درصد خواهد رسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: کاهش جمعیت روستایی زمینه کاهش تولید مواد غذایی و صنایع فعال کوچک را با خود دارد که این در خصوص بایستی با تمام ظرفیتها  مانع از تشدید روند مهاجرتی از  روستا به شهر شویم.

اقامحمدی خاطر نشان کرد: باید با تقویت زیرساخت ها در روستا و فعال کردن امکانات شغلی، روند مهاجرت را در کشور کنترل کنیم.

وی اضافه کرد: همراستا با این سیاست در محلات و حاشیه شهرها هم امکانات زیرساختی از قبیل تاسیس درمانگاه ها، معابر و فضاهای لازم آموزشی و تفریحی تقویت شود.

آقامحمدی یادآور شد: یکی از چالش ها در محلات این است که با افزایش امکانات شهری، محله تبدیل به بافت مناسب شهری می شود و حاشیه جدید کنار همین محله قبلی شکل می گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این مساله که باید نگاهی جامع و همه جانبه در ساماندهی محلات در کشور داشته باشیم؛ خاطر نشان کرد: نباید نگاه دستگاه های مسئول در محلات صرف مسائل روزمره باشد.

وی گفت: باید سیاستگذاری طوری صورت گیرد که زمینه برای تشکیل محلات جدید فراهم نباشد.

آقامحمدی در بخش دیگری از صحبت هایش به نقش فعال و موثر شهرداری ها در سامان بخشی به محلات کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به ارتباط کاری شهرداری ها با موضوعات مدیریت شهری، هیچ دستگاهی اندازه شهرداری ها توان کمک به تحول محلات کشور را ندارند.

وی گفت: بایستی سایر دستگاه ها هماهنگ با شهرداری ها در کمک به توسعه محلات ایفای نقش کنند.

دکتر آقامحمدی در پایان خاطرنشان کرد: امروز نیازمند این رویکرد در کشور هستیم که به محلات و حاشیه نشینی به عنوان موضوع جدی و اصلی در کشور نگاه کنیم و در نظر داشته باشیم که تحول محلات در کشور می تواند زمینه ساز حل بخش اعظم چالش های مدیریت شهری در کشور گردد.

 

منبع: ایسنا

68

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
کاربر ناشناس 0 0 پاسخ 1400/3/23 -23:15

اگرمردمیدانیدیاعلی گویید درروستاها هزاران هکتار زمینه سرمایه ازشما ساخت وساز ازجوانان جوانان توانایی ساخت وسازندارنندبایدهمه باهم گروه جهادسازندگی ایجادکنیم

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks