پیش بینی ۵ کارشناس درباره وضعیت امروز بورس


28 فروردین 1400 - 08:27
607a51f75b275_607a51f75b278
در گزارش زیر به بررسی نظرات و پیش‌بینی های ۵ کارشناس درباره وضعیت امروز بازار سرمایه پرداخته شده است.

پیش بینی 5 کارشناس درباره وضعیت امروز بورس

در گزارش زیر به بررسی نظرات و پیش‌بینی های ۵ کارشناس درباره وضعیت امروز بازار سرمایه پرداخته شده است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

607a51f75b275_607a51f75b278
28 فروردین 1400 - 08:27