ریزش نرخ ارز ترمز گرانی بازار خودرو را نکشید/ ۲۰۷ اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان گران شد


21 فروردین 1400 - 21:48
6071cfb14bf3f_6071cfb14bf4b
قیمت ها در بازار خودرو در حالی در اولین روز هفته جهش چشمگیری را تجربه کرده است که از ابتدای روز تاکنون بازار ارز شاهد کاهش نرخ ارز بوده است.

افزایش قیمت ها در بازار خودرو در اولین روز هفته در حدی بوده است که ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۹۴ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به قیمت ۱۹۷ میلیون تومان رسیده است.

هفته ها از صحبت های رضا شیوا رئیس شورای رقابت مبنی بر احتمال افزایش قیمت خودرو در سه ماه آینده می گذارد اما بازار خودرو کماکان نوسانات قیمتی شدیدی را تحت این صحبت ها تجربه می کند؛ متقاضیان خودرو نگران از افزایش بیشتر قیمت خودرو به این بازار بازگشته اند و فروشندگان نیز به امید افزایش بیشتر قیمت خودرو دست از فروش کشیده اند و بازار خودرو در حال حاضر با وضعیت غلبع تقاضا بر عرضه مواحه است که به افزایش قیمت ها در این بازار دامن زده است.

شیب افزایش قیمت ها در بازار خودرو به قدری تند است که نیز نتوانست ترمز افزایش قیمت ها در این بازار را بکشد و امروز بازار خودرو در اکثر مدل ها شاهد افزایش قیمت چشمگیری بوده است. افزایش قیمت های اخیر در بازار خودرو به حدی بوده است که در بین انواع مدل های خودرو پراید، مدل ۱۳۱ آن از چهارشنبه گذشته تاکنون ۲ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر به قیمت ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است و یا مدل ۱۳۲ این گروه نیز از ۱۱۵ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به قیمت ۱۱۶ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۵۱ نیز در حالی امروز ۱۱۲ میلیون تومان قیمت خورده است که این خودرو در چهارشنبه گذشته ۱۱۰ میلیون تومان قیمت داشته است. در این مدت اما قیمت پراید ۱۱۱ بر روی ۱۲۹ میلیون تومان ثابت بوده است.

در بین انواع خودروهای گروه پژو نیز این افزایش قیمت ها مشهود است به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از چهارشنبه گذشته تاکنون ۳ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر به قیمت ۱۹۷ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز از ۲۵۵ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به قمیت ۲۵۷ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز امروز ۱۰ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است و در بین خودروهای مونتاژ این گروه پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ از ۸۳۰ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به قیمت ۸۴۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۹۹ این خودرو نیز از ۸۹۵ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به قیمت ۹۱۵ میلیون تومان رسیده است و پژو پارس نیز در این مدت ۴ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۲۱۷ میلیون تومان قیمت دارد.

در حالی که در این مدت قیمت دنا معمولی بر روی ۲۷۸ میلیون تومان ثابت بوده است، دنا توربو پلاس ۲ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است و خودروهای گروه تیبا نیز در این مدت از افزایش قیمت ها در امان بوده اند و تیبا ۲ در حال حاضر ۱۳۱ میلیون تومان و تیبا صندوقدار نیز در حال حاضر ۱۲۳ میلیون تومان قیمت خورده است و خودروهای گروه سمند نیز در این مدت افزایش قیمتی را تجربه نکرده اند.

در این میان اما خودروهای گروه ساینا از چهارشنبه گذشته تاکنون افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده اند به طوری که ساینا دندهای مدل ۹۹ در این مدت ۵ یلیون تومان گران شده استو در حال خاضر به قیم ۱۳۸ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومانگران شده است و در حال حاضر ۱۴۲ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است:

ریزش نرخ ارز ترمز گرانی بازار خودرو را نکشید/۲۰۷ اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان گران شد

قیمت ها در بازار خودرو در حالی در اولین روز هفته جهش چشمگیری را تجربه کرده است که از ابتدای روز تاکنون بازار ارز شاهد کاهش نرخ ارز بوده است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

6071cfb14bf3f_6071cfb14bf4b
21 فروردین 1400 - 21:48

افزایش قیمت ها در بازار خودرو در اولین روز هفته در حدی بوده است که ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۹۴ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به قیمت ۱۹۷ میلیون تومان رسیده است.

هفته ها از صحبت های رضا شیوا رئیس شورای رقابت مبنی بر احتمال افزایش قیمت خودرو در سه ماه آینده می گذارد اما بازار خودرو کماکان نوسانات قیمتی شدیدی را تحت این صحبت ها تجربه می کند؛ متقاضیان خودرو نگران از افزایش بیشتر قیمت خودرو به این بازار بازگشته اند و فروشندگان نیز به امید افزایش بیشتر قیمت خودرو دست از فروش کشیده اند و بازار خودرو در حال حاضر با وضعیت غلبع تقاضا بر عرضه مواحه است که به افزایش قیمت ها در این بازار دامن زده است.

شیب افزایش قیمت ها در بازار خودرو به قدری تند است که نیز نتوانست ترمز افزایش قیمت ها در این بازار را بکشد و امروز بازار خودرو در اکثر مدل ها شاهد افزایش قیمت چشمگیری بوده است. افزایش قیمت های اخیر در بازار خودرو به حدی بوده است که در بین انواع مدل های خودرو پراید، مدل ۱۳۱ آن از چهارشنبه گذشته تاکنون ۲ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر به قیمت ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است و یا مدل ۱۳۲ این گروه نیز از ۱۱۵ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به قیمت ۱۱۶ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۵۱ نیز در حالی امروز ۱۱۲ میلیون تومان قیمت خورده است که این خودرو در چهارشنبه گذشته ۱۱۰ میلیون تومان قیمت داشته است. در این مدت اما قیمت پراید ۱۱۱ بر روی ۱۲۹ میلیون تومان ثابت بوده است.

در بین انواع خودروهای گروه پژو نیز این افزایش قیمت ها مشهود است به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از چهارشنبه گذشته تاکنون ۳ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر به قیمت ۱۹۷ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز از ۲۵۵ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به قمیت ۲۵۷ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز امروز ۱۰ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است و در بین خودروهای مونتاژ این گروه پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ از ۸۳۰ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به قیمت ۸۴۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۹۹ این خودرو نیز از ۸۹۵ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به قیمت ۹۱۵ میلیون تومان رسیده است و پژو پارس نیز در این مدت ۴ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۲۱۷ میلیون تومان قیمت دارد.

در حالی که در این مدت قیمت دنا معمولی بر روی ۲۷۸ میلیون تومان ثابت بوده است، دنا توربو پلاس ۲ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است و خودروهای گروه تیبا نیز در این مدت از افزایش قیمت ها در امان بوده اند و تیبا ۲ در حال حاضر ۱۳۱ میلیون تومان و تیبا صندوقدار نیز در حال حاضر ۱۲۳ میلیون تومان قیمت خورده است و خودروهای گروه سمند نیز در این مدت افزایش قیمتی را تجربه نکرده اند.

در این میان اما خودروهای گروه ساینا از چهارشنبه گذشته تاکنون افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده اند به طوری که ساینا دندهای مدل ۹۹ در این مدت ۵ یلیون تومان گران شده استو در حال خاضر به قیم ۱۳۸ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومانگران شده است و در حال حاضر ۱۴۲ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است:

ریزش نرخ ارز ترمز گرانی بازار خودرو را نکشید/۲۰۷ اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان گران شد

منبع: خبرآنلاین

70

نظرات 11
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
رضا شیخ الرییس 0 0 پاسخ 1400/1/22 -13:08

تا زمانی که ما ایرانی ها برای هر چیزی که گران میشود صف میبندیم داستان همین است . به نظرم بهترین راه نخریدن است بعد از یه مدت قیمت ها خود به خود پایین می آید

ایران 1 0 پاسخ 1400/1/22 -12:25

والله مردمو خوب گرفتین به تخمتون.

محمدهادی 0 1 پاسخ 1400/1/22 -11:12

کمونیست های از ماه رمضان خجالت بکشید

حامد 0 0 پاسخ 1400/1/22 -11:11

بی وجدان ها این ها مردم ایران هستند ،من خودم یه جوان 25 ساله این چه قیمت هایی هست ک شما دارید انتشار میدید ...بخدا منطمن شدم ک این مملکت دیگه درست بشو نیست

برجامی 4 1 پاسخ 1400/1/22 -02:27

این هم مثلاً ازمزایای تولید داخلی ! بایدحمایتش کردتا داروندار مردمو بچاپن!

ایرانی مفلس 4 1 پاسخ 1400/1/22 -00:24

ریزش نرخ ارز خخخخخخخخخ چند وقت شده نخندیدم

مرزبان 7 0 پاسخ 1400/1/21 -23:28

کدام ربزش نرخ ارز ؟ چرا جو میدین ؟ دلار که همون 25 تومنه ! مطمئن باشید اگر دلار کاهش پیدا کنه همه چیز حتی نان هم به نفع سفره مردم میشه اما امان از کاسبان تحریم که خط قرمزشان افت دلاره

ناشناس 0 1 پاسخ 1400/1/21 -23:16

روحانی شک نکنید آموزش دیده فراماسونی است

فقط مقاومت عمومی 4 1 پاسخ 1400/1/21 -23:06

خودرو سازان در این سالها خوب متوجه شده اند که بهترین دفاع حمله است

تت 1 2 پاسخ 1400/1/21 -22:31

دولتی که عرضه نداره در چند سال قیمت ماشین و ثابت نگه داره به درد لای جرز دیوار میخوره.الان چند وقته دلار ثابته چطور داره بالا میره..... دولت مملکت و رها کرده و داده دست افراد لیبرال پول پرست...... مردم تو رو خدا درست رای بدید....

... 1400/1/22 -08:27

بهتره بگی مردم بهتره رای ندید ... خودروساز کثیف و قاتل هر کسی تو این کشور اونو تایید کنه هیچی از یک جانی‌ و خائن کم نداره ... پول کشته شدگان و مجروحین یکسال داخل این لگن ها رو بدن‌ به کارگر ها و بچه های اون کارگر های خودروساز بازم تمومی نداره ... متاسفم رای بی رای

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks