طرح نمایندگان برای حذف سربازی اجباری

فقط داوطلبان به خدمت می‌روند و حقوق می‌گیرند/ خانم‌ها هم موظف به پرداخت عوارض سربازی می‌شوند


20 فروردین 1400 - 21:49
60708ae1aeaaf_2021-04-09_21-42
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی تحت عنوان اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی به هیئت رئیسه مجلس، در صدد حذف خدمت سربازی اجباری و تبدیل آن به سربازی حرفه ای هستند.

متن این طرح که به امضاء 29 نماینده رسیده به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای 29 نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه:

الزام جوانان به انجام خدمت وظیفه عمومی در دوران جنگ برای تامین امنیت کشور یک امر ضروری و انکار ناپذیر است اما همین ضرورت در دوران صلح تعدیل و بعضاً با همان کیفیت دوران جنگ امری غیر ضروری باشد و شرایط کشور اقتضا کند که تعدادی از جوانان داوطلب به صورت اصطلاحاً حرفه ای وارد نیروهای مسلح شوند و پس از آموزش کامل و جامع دوره های مربوطه انجام وظیفه نمایند مشمولانی که علاقه به حضور در نیروهای مسلح ندارند هزینه آن را بپردازند.

بیشتر بخوانید: امکان حذف سربازی اجباری وجود دارد و به دنبال تحقق آن هستیم/ پیوند زدن امنیت کشور به سربازی اجباری خلاف مصالح نظام است

این طرح با لحاظ همه این موارد و پیش‌بینی اختیاری برای نیروهای مسلح در نحوه و میزان اعلام نیاز و... تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

متن طرح:

الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده واحده:

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند در زمان صلح، مشمولان مازاد بر نیاز خود را از خدمت دوره ضرورت معاف سازد.

تبصره 1:

مشمولانی که متقاضی استفاده از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح هستند می توانند درخواست خود را با درج در سامانه به سازمان وظیفه عمومی ارائه نمایند.  سازمان وظیفه عمومی مکلف است با استعلام برخط از دستگاه‌های ذیربط بر اساس معیارهای سن، وضعیت جسمی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و غیبت متقاضیان را امتیازدهی کرده و در صورت تأمین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح متقاضیان را بر اساس امتیاز متعلقه به عنوان مشمول مازاد بر نیاز در زمان صلح معرفی نماید.

تبصره 2:

کلیه افرادی که از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح استفاده می‌کنند و همچنین افرادی که با استفاده از معافیت های مقرر در این قانون از انجام خدمت سربازی معاف شده اند و نیز غایبان از خدمت وظیفه عمومی موظفند هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی را به شرح جدول ذیل پرداخت نمایند.

خدمات اجتماعی و اقتصادی مشمول دریافت عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی الف:میزان عوارض برای دارندگان کارت‌های معافیت ب:میزان عوارض برای مشمولان مازاد بر نیاز ج:میزان عوارض برای غایبان و افراد با وضعیتی نامشخص
 صدور و تعویض گواهینامه و گذرنامه ، دریافت گواهی عدم سوء پیشینه ،دریافت گواهی صادره از سوی شهرداری ها، دریافت هرگونه خدمات ثبتی از جمله گواهی امضا و تنظیم انواع وکالتنامه، دریافت و یا تعویض پلاک خودرو، دریافت جواز کسب، دریافت کارت بازرگانی، ثبت شرکت و موسسات تجاری ،اخذ انشعابات شهری مانند آب و برق و گاز و تلفن 10 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 25 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 50 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
دریافت مجوز واردات و ترخیص کالا از گمرکات کشور نیم درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 2 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
انجام معامله اموال منقول و غیرمنقول با تنظیم سند رسمی نیم درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 2 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
دریافت پروانه ساختمانی نیم درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) دو درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
خروج از کشور 10درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 25درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 50 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
استفاده از تسهیلات بانکی نیم در هزار مبلغ تسهیلات یک در هزار مبلغ تسهیلات دو در هزار مبلغ تسهیلات
کاندید شدن در انتخابات مبلغ 3 میلیون ریال مبلغ 6 میلیون ریال طبق مفاد ماده 10 کاندید شدن غایبان ممنوع است.

تبصره 3:

دستگاه های ارائه دهنده خدمات مندرج در جدول فوق مکلفند به هنگام ارائه خدمات عوارض مقرر را وصول و به حساب معین شده واریز نمایند ، متصدیان مربوطه که از انجام این کار کوتاهی نمایند به مجازات درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند.

تبصره 4:

100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 2 این قانون به پرداخت حقوق و دستمزد و نیز تامین سایر هزینه های سرباز وظیفه مقرر در مواد 49 و 49 مکرر و 50 این قانون اختصاص می یابد دیوان محاسبات مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح گزارش سالانه از درآمد و هزینه کرد منابع مقرر در این ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5:

رسیدگی به درخواست معافیت‌های کفالت مشمولان درباره معافیت مشمولان، در قالب معافیت مازاد بر نیاز در زمان صلح انجام خواهد شد.

تبصره 6:

کارکنان وظیفه داوطلبی که مایل به تمدید خدمت خود هستند می توانند پس از انجام دوره خدمت ضرورت در صورت اعلام نیاز یگان محل خدمت خود به مدت سه سال دوران خدمت خود را تمدید کرده و با دریافت حقوق و مزایای مقرر در این قانون به خدمت سربازی ادامه دهند، مدت فوق از دوره احتیاط این افراد کسر می گردد.

تبصره7 :

سازمان ثبت احوال مکلف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با همکاری سازمان وظیفه عمومی امکان استعلام برخط وضعیت خدمت وظیفه عمومی افراد را به عنوان بخشی از اطلاعات هویتی برای کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمت اجتماعی و اقتصادی موضوع جدول مندرج در تبصره 2 این ماده فراهم آورد.

تبصره 8:

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع با هماهنگی سازمان وظیفه عمومی تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 9:

به منظور برقراری عدالت اجتماعی کلیه بانوان مکلفند به هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی عوارض مندرج در ستون الف جدول تبصره 2 این ماده را پرداخت نمایند.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی تحت عنوان اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی به هیئت رئیسه مجلس، در صدد حذف خدمت سربازی اجباری و تبدیل آن به سربازی حرفه ای هستند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60708ae1aeaaf_2021-04-09_21-42
20 فروردین 1400 - 21:49

متن این طرح که به امضاء 29 نماینده رسیده به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای 29 نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه:

الزام جوانان به انجام خدمت وظیفه عمومی در دوران جنگ برای تامین امنیت کشور یک امر ضروری و انکار ناپذیر است اما همین ضرورت در دوران صلح تعدیل و بعضاً با همان کیفیت دوران جنگ امری غیر ضروری باشد و شرایط کشور اقتضا کند که تعدادی از جوانان داوطلب به صورت اصطلاحاً حرفه ای وارد نیروهای مسلح شوند و پس از آموزش کامل و جامع دوره های مربوطه انجام وظیفه نمایند مشمولانی که علاقه به حضور در نیروهای مسلح ندارند هزینه آن را بپردازند.

بیشتر بخوانید: امکان حذف سربازی اجباری وجود دارد و به دنبال تحقق آن هستیم/ پیوند زدن امنیت کشور به سربازی اجباری خلاف مصالح نظام است

این طرح با لحاظ همه این موارد و پیش‌بینی اختیاری برای نیروهای مسلح در نحوه و میزان اعلام نیاز و... تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

متن طرح:

الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده واحده:

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند در زمان صلح، مشمولان مازاد بر نیاز خود را از خدمت دوره ضرورت معاف سازد.

تبصره 1:

مشمولانی که متقاضی استفاده از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح هستند می توانند درخواست خود را با درج در سامانه به سازمان وظیفه عمومی ارائه نمایند.  سازمان وظیفه عمومی مکلف است با استعلام برخط از دستگاه‌های ذیربط بر اساس معیارهای سن، وضعیت جسمی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و غیبت متقاضیان را امتیازدهی کرده و در صورت تأمین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح متقاضیان را بر اساس امتیاز متعلقه به عنوان مشمول مازاد بر نیاز در زمان صلح معرفی نماید.

تبصره 2:

کلیه افرادی که از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح استفاده می‌کنند و همچنین افرادی که با استفاده از معافیت های مقرر در این قانون از انجام خدمت سربازی معاف شده اند و نیز غایبان از خدمت وظیفه عمومی موظفند هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی را به شرح جدول ذیل پرداخت نمایند.

خدمات اجتماعی و اقتصادی مشمول دریافت عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی الف:میزان عوارض برای دارندگان کارت‌های معافیت ب:میزان عوارض برای مشمولان مازاد بر نیاز ج:میزان عوارض برای غایبان و افراد با وضعیتی نامشخص
 صدور و تعویض گواهینامه و گذرنامه ، دریافت گواهی عدم سوء پیشینه ،دریافت گواهی صادره از سوی شهرداری ها، دریافت هرگونه خدمات ثبتی از جمله گواهی امضا و تنظیم انواع وکالتنامه، دریافت و یا تعویض پلاک خودرو، دریافت جواز کسب، دریافت کارت بازرگانی، ثبت شرکت و موسسات تجاری ،اخذ انشعابات شهری مانند آب و برق و گاز و تلفن 10 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 25 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 50 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
دریافت مجوز واردات و ترخیص کالا از گمرکات کشور نیم درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 2 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
انجام معامله اموال منقول و غیرمنقول با تنظیم سند رسمی نیم درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 2 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
دریافت پروانه ساختمانی نیم درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) دو درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
خروج از کشور 10درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 25درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 50 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
استفاده از تسهیلات بانکی نیم در هزار مبلغ تسهیلات یک در هزار مبلغ تسهیلات دو در هزار مبلغ تسهیلات
کاندید شدن در انتخابات مبلغ 3 میلیون ریال مبلغ 6 میلیون ریال طبق مفاد ماده 10 کاندید شدن غایبان ممنوع است.

تبصره 3:

دستگاه های ارائه دهنده خدمات مندرج در جدول فوق مکلفند به هنگام ارائه خدمات عوارض مقرر را وصول و به حساب معین شده واریز نمایند ، متصدیان مربوطه که از انجام این کار کوتاهی نمایند به مجازات درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند.

تبصره 4:

100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 2 این قانون به پرداخت حقوق و دستمزد و نیز تامین سایر هزینه های سرباز وظیفه مقرر در مواد 49 و 49 مکرر و 50 این قانون اختصاص می یابد دیوان محاسبات مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح گزارش سالانه از درآمد و هزینه کرد منابع مقرر در این ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5:

رسیدگی به درخواست معافیت‌های کفالت مشمولان درباره معافیت مشمولان، در قالب معافیت مازاد بر نیاز در زمان صلح انجام خواهد شد.

تبصره 6:

کارکنان وظیفه داوطلبی که مایل به تمدید خدمت خود هستند می توانند پس از انجام دوره خدمت ضرورت در صورت اعلام نیاز یگان محل خدمت خود به مدت سه سال دوران خدمت خود را تمدید کرده و با دریافت حقوق و مزایای مقرر در این قانون به خدمت سربازی ادامه دهند، مدت فوق از دوره احتیاط این افراد کسر می گردد.

تبصره7 :

سازمان ثبت احوال مکلف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با همکاری سازمان وظیفه عمومی امکان استعلام برخط وضعیت خدمت وظیفه عمومی افراد را به عنوان بخشی از اطلاعات هویتی برای کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمت اجتماعی و اقتصادی موضوع جدول مندرج در تبصره 2 این ماده فراهم آورد.

تبصره 8:

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع با هماهنگی سازمان وظیفه عمومی تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 9:

به منظور برقراری عدالت اجتماعی کلیه بانوان مکلفند به هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی عوارض مندرج در ستون الف جدول تبصره 2 این ماده را پرداخت نمایند.

منبع: عصرایران

66

نظرات 81
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
سلام 1 0 پاسخ 1400/1/27 -07:10

نمایندگان محترم مجلس و مسئولین گرامی ستاد کل سپاس و قدردانیمان نثارتان، لطفا هر چه سریعتر سربازی را از حالت اجباری به حالت اختیاری درآورید تا گره های مشکلات عدیده جوانان به دست توانا و تدبیر بخردانه تان باز شود. توجه فرمایید: شایسته است در آموزش نظامی کوتاه مدت نیز اجبار نباشد. اجرتان با خداوند متعال

رضا 9 0 پاسخ 1400/1/21 -19:03

طرح رو بررسی کردم خوب بود بهتر از سربازی اجباری جواب میده و معلومه روش کار شده 3 سال زمان برده تا بره مجلس ممنون از آقای ابوترابی نماینده انقلابی

مظفری 9 0 پاسخ 1400/1/21 -17:47

خود مسئولین که از آمریکا بدتر هستند 3 میلیون جوان غایب رو به صورت مستقیم و 3 میلیون دختر دم بخت و چند میلیون بچه هم تحت تحریم غیرمستقیم قرار گرفتن که دچار محرومیت و محدودیت قرار گرفتن !!!!! اونم به خاطر قانون غلطشون که مال 100 سال پیشه حالا ادعا پیشرفت و تحول اقتصادی رو هم دارن ! وقتی استعداد و نیروی جوان و کارآمد رو به دست خودتون نابود میکنید پیشرفت و انتظار تحول اقتصادی یک خیال خامه الان فرق مسئولین با آمریکا چیه ؟ لطفا ادمین تایید کن

مظلوم 6 0 پاسخ 1400/1/21 -17:20

سربازی رو میخوان اصلاح کنند ولی ستاد کل هی مخالفت میکنه از اون ور هم ما رو از حقوق انسانیمون تحریم و محروم کردن بخدا ظلمه هم به خود جوان هم به خانواده ها و هم به همسر و بچه داره ظلم میکنند نزدیک 10 میلیون بهشون داره ظلم میشه اذیتمون میکنن آخه یک متاهل در حالی که 3 میلیون قسط وام ازدواج میده و خرج و مخارج زندگی هم به عهده اش هست چجوری بره با حقوق 400 تومان سربازی زندگیشو جمع کنه و خدمت کنه ؟!!! واقعا ستاد کل جواب بده این حکومت اسلامیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

جوان انقلابی 6 0 پاسخ 1400/1/21 -17:14

نادر طالب‌زاده: سربازی، اسیری است مستند و مجری تلویزیونی: کسانی که به فکر تغییر سربازی نیستند، یا اهل فکر نیستند یا دنیا را ندیده‌اند. #حزب‌الله لبنان مگر سربازی می‌روند؟ باید دلسوز باشند و وقت یک جوان ۲۰ ساله را تلف نکنند.

Reza 5 1 پاسخ 1400/1/21 -17:03

طرح با تدبیر و عادلانه ای هست یک مزیتی که داره حقوق سرباز به جایه 300 تومان تبدیل به حقوق بالای 3 میلیون میشه و کمک بزرگی به جوانان در همه امور میشه و نهایتا ثمراتش به خود کشور میرسه

کاربرناشناس 1 0 پاسخ 1400/1/21 -16:01

جنتی:هرکس نظام رادوست دارد باید سفره اش خیلی کوچک باشد.

محمد 6 1 پاسخ 1400/1/21 -15:45

دست مریزاد آقای ابوترابی این نشان میده نمایندگان انقلابی واقعا به فکر مردم هستن به امید روزهای بهتر برای مردم ایران و تصویب این طرح عالی

ناشناس 0 8 پاسخ 1400/1/21 -15:09

این اقایون که این طرح را ارایه دادن وضعیت مالی خوبی دارن واز روی شکم سیری بوده ودر اینده دختر و پسر اینها به سربازی نخواه رفت بلکه دختر و پسرما مردم مستضعف و روستایی باید به خدمت بروند لا اقل در قانون فعلی همه برابر و دخترها معاف بودند

محمود 1400/1/21 -17:09

خیلی از دنیا عقبی . سربازی اجباری در همه دنیا تبدیل به سربازی حرفه ای شده و تبدیل به شغل شده که هزار مزیت داره تو میایی از سربازی اجباری که یک قانون ظالمانه( بیگاری بکش )هست دفاع میکنی ؟ حتما خودت کادری هستی میترسی برده هات از دست بره ؟ اره

جعفرکریم زاده 7 0 پاسخ 1400/1/21 -15:08

گوتنبرگ که خودش مبدع سربازی اجباری بود بعد از سال ها به خاطر ضررهای اجتماعی , روحی .روانی برای جوانان و اقتصادی که به فرد و دولت میزد لغوش کرد و سربازی حرفه ای رو جایگزین کرد باز یک عده منفعت طلب میان از سربازی اجباری دفاع میکنند خجالتم نمیکشن انگار اوضاع اقتصادی و ازدواج و شغلی کشور و...انگار گل و بلبله و درکی از جوان و زندگیش ندارن

جوان ها رو دریابید 3 0 پاسخ 1400/1/21 -15:00

همه دنیا قانون هاشونو بروز میکنن ایران قانون زمان قدیمو ول نمیکنه و کشور رو دچار مشکلات فراوان کردن سربازی اجباری مدل 100 سال پیشه و نیاز به تغییر داره 95 درصد مردم خواهان اصلاح سربازی هستن طرح ابوترابی آغازکننده تغییر و پیشرفت بزرگ ایران خواهد شد

ناشناس 5 0 پاسخ 1400/1/21 -13:27

سی سال پیش ارتش سپاه بسیج مردانه جنگیدن و وجبی از خاکمان را به دشمن ندادند با هزاران شهید و مجروح سوال اینجاست . الان که جنگی نیست این نیروهای نظامی که حقوق میگیرند از بیت المال چطور نمیتوانند جای این سربازها رو پر کنند ... الان باید سربازی فقط یه دوره اموزشی سه ماهه باشه برای همه مشمولین بدون استثنا...

مسعود 0 3 پاسخ 1400/1/21 -13:26

طرح الکی است فقط پول یا مفت در آوردن برای دولت مفت خور است.یک طرح وجود دارد و آن هم حقوق کامل برای سرباز است.هر چند برای رفع تبعیض جنسیتی یک کاری هم باید برای سرباز رفتن دختران کرد.چون این کلمه تبعیض جنسیتی خیلی وقت ها بداد دختران رسیده.

ناشناس 0 5 پاسخ 1400/1/21 -13:04

اگه یه مشت حرومزاده نبودید به فکرتون نمیرسید که اینچنین برا جیب ملت کیسه بدوزید هر کسی را بهر کاری ساخته اند

یاس 1 2 پاسخ 1400/1/21 -12:44

من خانم هستم میخوام برم سربازی که حقوق بگیرم و پولی هم ندارم بجای عوارض به کسی بدم تکلیفم چیه؟نمیتونم ازدواج کنم؟نمیتونم کارهای ثبت احوال و...رو انجام بدم چون شامل دفتر اسناد رسمی هم میشه مسئله ازدواج رو مطرح کردم حالا واسه خانمی که بجای پرداخت عوارض میخواد بره سربازی فکری کردین؟شما این تصمیم هارو چه جوری میگیرین بعد بهش میگین قانون؟

سرباز غایب 1400/1/22 -13:39

دقیقا،من پسرم و میگم که دخترا هم باید برن سربازی،البته که اختیاری.دخترای افغانستان هم میرن سربازی و میجنگن.شما هم که دوست دارید امیدوارم حتما شرایطش رو دولت فراهم کنه و برید سربازی.یه کارزار راه اندازی کنید که ما دختریم و می خوایم بریم سربازی،مطمئن باشید همه امضا می کنن.

باقری 4 1 پاسخ 1400/1/21 -12:43

بعد چند ماه از این مجلس انقلابی یک حرکتی دیدیم خدا برکت بده به این طرح و عزت بده به طراح این طرح که درد جوانان رو فهمید به امید اینکه هر چه زودتر این طرح اجرایی بشه و ازدواج جوانان زودتر انجام بشه

سپهر 3 1 پاسخ 1400/1/21 -12:02

طرح خوبیه امیدوارم هر چه زودتر تصویب بشه و اشتغال زایی بشه و جوانان از بلاتکلیفی و تورم و گرانی نجات پیدا کنند

اکبرزاده 2 0 پاسخ 1400/1/21 -11:58

منظور از سربازی حرفه ای اینه که سربازی مانند خیلی از کشور های دیگه تبدیل به شغل بشه و از سرباز به صورت بهینه استفاده بشه برخی سربازی حرفه ای با مدرسه فنی حرفه ای اشتباه میگیرند اگر سربازی تبدیل به شغل بشه برخی از کادری ها نمیتونن با سرباز بدرفتاری کنن این مورد هر چه قدر هم کم باشه اما نباید یک مورد هم پیش بیاد و باید منزلت سرباز حفظ بشه با تبدیل شدن سربازی به شغل دیگر مانع ازدواج و اشتغال نخواهد بود بلکه خود تبدیل به عاملی مهم برای ازدواج و اشتغال خواهد شد

Vahid 1 0 پاسخ 1400/1/21 -11:56

نایب رئیس مجلس:

سعید 2 0 پاسخ 1400/1/21 -11:53

سربازی اجباری طبق پژوهش های مجلس دومین دلیل ازدواج نکردن جوانان هست 3 میلیون جوان ایرانی رو از حقوق انسانی محروم کردند که به طور غیرمستقیم به 3 میلیون دختر و چند میلیون زن و بچه آسیب همه جانبه میزنه ستاد کل باید به این درک برسه سربازی به یک تحول نیاز داره تا مسیر پیشرفت کشور و ازدواج جوانان هموارتر بشه

Behnam 2 0 پاسخ 1400/1/21 -11:46

سلام اخه توسال مانع زدایی با اين اقتصاد خراب و تورم بالا با اینهمه نیروهای نظامی واسه چی اینهمه جوان را به اسم سربازی اجباری علاف میکنند ودهها مشکل برا این بدبختها درست میکنند آخرش 300 هزار تومان حقوق میدن و هزار مشکل واسه افراد متاهل به وجود میارن خود نیروها ی ارتشی ازبیکاری درمحل کار بورس خرید وفروش میکنند دوران سربازی اجباری خیلی وقته تمام شده وظیفه مجلسه که به این قانون پوسیده و آسیب زا پایان دهند

حامد 2 0 پاسخ 1400/1/21 -11:39

از نمایندگان انقلابی کمال تشکر دارم بالاخره یک طرحی به نفع جوانان و کشور دارن تصویب میکنند دمتون گرم

فراموش شدگان 1 1 پاسخ 1400/1/21 -11:08

این بی شرفی است که زنان نه اجباری در سربازی داشته باشند ونه جریمه شوند ولی کمترین هزینه راپرداخت کنند وبیشترین امنیت را هم نیاز داشته باشند ظلمی دیگر بر مردان، زنان از مردان در حال پولدار تر شدن هستند مدیون امنیت سربازان هستند حتی خود این به اصطلاح نماینده گان هم امنیتشان مدیون سربازان است

..... 0 3 پاسخ 1400/1/21 -10:59

از قانونهای آنی وکوتاه مدت که فقط برای اغراض شخصی تصویب میشود دوری کنید لطفا فرزندان یا بردران یا ..... را معاف کنید تا وقت مجلس را بیهوده تلف نکنند و چند وقت دیگر با حالتی حق طلبانه فریاد بزنند کی بود کی بود مانبودیم اشتباه کردند

اکبر 4 2 پاسخ 1400/1/21 -10:36

کارفراوان مملکت آباد ارزونی اسلامی خوشبختی بهبه من چقدر خوشحالم دولت امیددولت !!!! بهبه آخوند فراوان خداماچقدر خوشبختیم¡!!!!

شیعه=اسلام آریایی 1400/1/21 -14:43

بخاطر رائ اشتباه امثال شما دوست عزیز این مملکت به باد رفته ، لطفا گردن اسلام نندازید

نوید 50 168 پاسخ 1400/1/21 -10:30

قانون فعلی سربازی اجباری نه اسلامیه نه عقلانیه نه کمکی به کشور میکنه کلی نیروی جوان و تحصیل کرده مشغول چایی ریختن ,توالت شستن و پرونده جابجا کردن شدن آخرش 300 هزار تومان میدن خیلی خنده داره ! (اسراف عمر) بالای 90 درصد کسانی که سربازی رفتن از نظام متنفر شدن آخر این مسیر رو خدا به مملکت رحم کنه فقط نمایندگان انقلابی میتونن به این وضعیت فسادانگیز سربازی اجباری پایان دهند

کاربر ناشناس 0 0 پاسخ 1400/1/21 -09:59

وای من بعد باید گرسنه خوابید چون خانمها میرن سربازی دیگه به ما کسی زن نمیده چون دفتر اسناد رسمی را جریمه میکنند این هم شده مثل سند زدن ماشین از ترس عوارض همه قولنامه بنگاهی میکنن وجوانها عقد اخوندی اگر اونا را هم بگیرن چی! بی خیال میریم بقالی عقد وصیغه را جاری کند

کاربر ناشناس 0 8 پاسخ 1400/1/21 -09:46

افرین بر نمایندها که امضا کردند پس باید زن ودختر وعروسشو برن سربازی لطفا یک جا ی برای مادر بزرگ من هم باز کنید داره میاد سربازی !الان داره تمرین میکنه از جلو نظام وبه چپ چپ وبه راست راستت راستی بچهاش وشوهرش هم هست به تنهای یک گروهان تشکیل میدن !خخخخ

ناشناس 5 3 پاسخ 1400/1/21 -09:26

بند الف برای بانوان خیلی بی شرمانه است وبه دور از عدالتی است که از آن دم میزنید حکومتی که بر پایه بی عدالتی وظلم به پسران بر پا شده مگر میشود یک پسر چهار برابر دختر هزینه برای امنیت خود پرداخت کتدبی شرمانه است وبه دور از عدل پسر با جانش ودر نهایت چهار برابر،پس مشخص میشود برای رفع مشکل جوانان نیست برای راه انداختن کار خود شان است لعنتی ها

زمانی 5 2 پاسخ 1400/1/21 -09:17

طرح خوبی است به نفع اشتغال و ازدواج جوانان است هیچ کار اجباری سر انجام ندارد من خدمت رفته ام 8 سال طول کشید با مدرک دیپلم بامدرک کاردانی وبا مدرک کارشناسی 24 ماه خدمت ، هنوز بعد از 25 سال دستم به این خدمت مقدس بند است چون باید حق بیمه دوسال طول خدمت سربازی را به سازمان تامین اجتماعی بپردازم !ضمنا آموزش مقدماتی را 4 بار طی کرده ام 2 بار در سپاه 2 بار در ارتش ! آخر کار هم یک کارت پایان خدمت دارم که کسری های خدمت را تشویق قید کرده ! سازمان محل خدمت فعلی من هم تنها نقطه سیاه پرونده ام را پیداکرد! بله ، کارت پایان خدمت با 2 تاریخ یک خدمت24 ماه وشروع وپایانی که با این مدت 2 سال مطابق نیست! ونهایتا کسر از سوابق ! و.... خدمت بسیجی زمان جنگ که دوبار منجر به آموزش مقدماتی شد 45یک روز ویک 15 روز را به عنوان سربازی قبول نکردند!

M 4 2 پاسخ 1400/1/21 -08:57

از مجلس انقلابی متشکریم در عصرجدید قانون سربازی اجباری 100 سال پیش دیگه فقط یک مانع بزرگه و ضررهاش زیاده جمهوری اسلامی باید مدل سربازی اسلامی رو در پی بگیره نه سربازی اجباری ظالمانه رضاشاهی رو که جامعه ایران رو ویران کرده

حسین 5 2 پاسخ 1400/1/21 -08:50

حالا اگه اکثر خانمهای مشمول بگن ما میخا بریم سربازی کجا میخا اونا رو ببرید .. . اقایونی مجلسی که طرح میدید ... این همه حکومت ها اومدن و رفتن هیچ خانمی رو به سربازی نبردن حالا میخا به این به بهانه از اونا پول بگیرید...!!! این قانون فقط به نفع پولدارا و اقا زادهاست

کبلاقا 3 2 پاسخ 1400/1/21 -08:46

واقعا در کشوری که این همه ثروت داره آقای خالیباف و همفکران به اصطلاح انقلابیش برای برقراری امنیت ناموس و زنان ماهم از اونها باید مالیات و پولدریافت کنند تا امنیتشان را تامین کنند. بهتر نیست اژ غصه برای این طرحتون دق کنید و بمیرید

دومان 4 1 پاسخ 1400/1/21 -08:39

یک نون دونی جدید برای رژیم ...ظلم پایدار نیست و طوفان ....

نظری نیا 3 0 پاسخ 1400/1/21 -08:33

در مورد طرح ابوترابی بد نیست بدونید که این طرح سه ساله کارشناسی شده، به امضای امرای نظامی رسیده، تحقیقات مفصلی داره بخصوص از دانشگاه عالی دفاع ملی انجام شده و مطابق با نیاز روز طراحی شده این طرح ، سربازی رو حرفه ای میکنه و حقوق ها هم بالای 3 الی 4 میلیون میره که در سال های بعد هم بیشتر میشه چون بودجه ارزشمند و بزرگی از مالیات جمع میشه که فقط صرف حقوق سرباز باید بشه

Amir mohamadi 3 1 پاسخ 1400/1/21 -08:27

مجلس انقلابی نشان میده که برنامه داره و گام دوم انقلاب با مانع زدایی و پیشرفت ایران عزیز همراه هست برای اینکه ابرقدرت اقتصادی و نظامی بشیم لازمه اش استفاده از قوانین بروز و جدیده که مسیر رشد کشور رو سرعت ببخشه تحول در سربازی باعث تحول در اقتصاد و نظامی ایران میشه و کشور رو از مقام اول نرخ رشد پیری در جهان نجات میده و یک شریان جوان و پرانگیزه رو به اقتصاد ایران تزریق میکنه که باعث پیشرفت میشه

خسرو 3 0 پاسخ 1400/1/21 -08:24

مسخره تراز سربازی اینکه دوسال واسه حکومت عمرت تباه بشه جزء بیمه بازنشستگی هم حساب نمی آید باید پولش را پرداخت کنی !!! روحت در عذاب همیشگی باشد که مملکت را به این وضع درآوردی !!! بهترین سالهای جوانی تو مرز با حقوق یک دهم کارگر ساده از ما کار کشیدی !!! رای بی رای

ناشناس 5 0 پاسخ 1400/1/21 -08:23

در این طرح هم عدالت نیست حد اقل پرداختی زنان بند باید باشد همیشه اجهاف سیستماتیک بر علیه مردان وجود دارد مردان برای حکومت ارث پدری هستند که هر طور که می خواهند با آنها رفتار میکنند لعنت برپدر ومادر کسانی که به به ضرر پسران وبه نفع زنان قانون مینویسند

سارا 6 1 پاسخ 1400/1/21 -08:18

این طرح عالیه همه در تامین امنیت سهیم میشن چه آقا و چه خانم من خودم خانمم و از طرح ابوترابی حمایت میکنم

ناشناس 3 0 پاسخ 1400/1/21 -08:13

حتمأ کسی که معاف شده مشکلی وجود داشته خصوصأ پزشکی یا کفالت ازآن ها نباید مالیات گرفت واز کجا مشخص میشود زنان فراری هستند یا معاف شده اند خیای مبهم است وصد درصد در صحن مجلس خیلی چیزها عوض خواهد شد وتبدیل می شود به ضد جوانان

بی شرف هستید 15 4 پاسخ 1400/1/21 -07:55

حالا خیلی کار برا جوونا درست کردید میخاید مالیات و عوارض بگیرید ازشون شرف خوب چیزیه که متاسفانه رژیم قبلی بیشتر از فعلی داشت

M 1400/1/21 -09:01

چه جور واسه همه چیزها مالیات میدی ککت نمیگزه ؟!اینجا اعتراض میکنی اتفاقا حلال ترین مالیات همین مالیات واسه سربازی هست چون صرف حقوق سربازها میشه. توی جیب دولت هم نمیره اتفاقا از آقای ابوترابی خواهشمندم مالیات ها رو هم بیشتر کنه

ناشناس 6 2 پاسخ 1400/1/21 -07:36

پس یه جایی هم درست کنید برای خانمهایی که میخان برن سربازی چون از این به بعد خیلی از خانمها داوطلب رفتن به سربازی میشن هم حقوق میگرن هم از بیکاری درمیان... بعد بگید اگه نرفت عوارض بده...

ناشناس 1400/1/22 -13:46

دقیقا،و این کامنت شما دقیقا تاییدی بر حرف آقای ابوترابی هستش که میگه ما متقاضی به اندازه کافی خواهیم داشت،نیازی به اجباری بودن سربازی نیست،چه زن چه مرد،تو همین کامنتا هم خیلی از خانوما گفتن می خوان برن سربازی تا مالیات ندن،این عالیه،حتما شرایط رو برای حضور خانوم ها در سربازی فراهم خواهند کرد.نگران نباشید.

ناشناس 5 2 پاسخ 1400/1/21 -07:23

حالا اگه خانمها بخوان برن سربازی میشه... فکر نکنم .... فقط یه راهه برا پول دراوردن... از بازنشسته های خانم... پیرزنها....و .. که سربازی طی این مدت نرفتن قسطی از حقوق بازنشستگی شون کم کنید...❗❗❓

سرباز غایب 1400/1/22 -13:48

فقط می خواید یه چیزی گفته باشید دیگه؟ این مالیات تا ۵۰ سالگی هستش.

مخلص 106 0 پاسخ 1400/1/21 -02:16

آفرین ومرحبا؛برآقایان ابوترابی،قاضی زاده هاشمی خصوصا،و۲۷یا۲۹نماینده امضاء کننده،عموماً.ان شاء الله،تاغایت و اتمام طرح سربازی اختیاری ،کَل جبل الرّاسخ،بخاطرسرنوشت اشتغال و ازدواج و عدم دلتشویشی و التهاب جوانان امروزوفرداوخانوادهایشون،بی درنگ ومحکم و مستحکم، تداوم واستمرارداشته باشه. اینکه نشد که مسوولان امرسربازی ،نه مناظره ووو،بعدیکجانبه برنمایندگان محترم دغدغه مند طرح بتازند!؟اگرطرحی برای خًیلِ جماعت میلیونی امروزوفردا وخانوادشون رو،به جهات آینده ،شغل و ازدواج وووراهگشایی کندویک فتح الفتوحه،از وظایف نمایندگی نباشه،پس جوانان ووو به کجا پناببرند،آیا به مسوولان سربازی؟که حتی حاضرنیستندبانمایندگان جوانان و مردم مناظره کنندوازموضع پادگانی ،همه روسربازخودمی دانند،پناببرند.

طاها 10 1 پاسخ 1400/1/21 -01:48

طلبه ها چی که سربازی نمی روند ولی بعدآ عوارض که نمی دهند هیچ ، مدعی مالکیت مملکت هم هستند

داد 3 1 پاسخ 1400/1/21 -01:43

وقتی از سر بازی خام ها ممانعت می شود ، تقصیر آنها چیست . مگر مدعی نیستید که در نظام حکومتی ایران زن و مرد مساوی هستند خانم هم حاضرند به سربازی بروند و حقوق بگیرند .

یاس 6 8 پاسخ 1400/1/21 -00:46

خانمها؟عجب!

جمال 12 5 پاسخ 1400/1/21 -00:28

خوب خانمها هم باید هزینه بدهند درست نیست حقوق بگیرن سربازی نروند استخدام شوند این ظلم به پسران است باید کسی سربازی اجباری نرود

کاربر ناشناس 5 5 پاسخ 1400/1/21 -00:21

مثلاً یک خانم پول مالیات نداره بره خدمت سربازی؟!!!!!!! به کجا رسیدیم من نمیدونم

ناشناس 1400/1/21 -10:09

کمی متن رو بخون،نه اگر پسری نداشت میره سربازی ،خیلی از پسر ها حتی هزینه رفت آمد به خدمت رو هم ندارنددر حکومت عدل

حسن 1 3 پاسخ 1400/1/21 -00:16

عجب طرحی مجلس انقلابی داده اگر به تعداد لازم حاضر به خدمت نبودندانوقت باید چکار کرد اینجا ایران است اروپا و امریکا نیست رفتن سربازی و برگشت زنده بمانی با خداست بیائید مدت سربازی را کاهش بدهید قطعا تعداد غایبین به حداقل میرسند طرف بیکار است از کجا میتونی مالیات بگیریدتوهم زدید مجلس انقلابی

کاظمی 4 1 پاسخ 1400/1/21 -00:14

۹۹درصد مشکلات با پول حل میشه اون ۱ درصد هم با پول بیشتر . بعد تکلیف اون روستایی بدبخت کشاورز که پول نداره بده شما بخورین چی میشه .

راد 1400/1/21 -10:32

روستایی ها بیشتر از شهری ها درآمد دارند کرایه خانه نمیدن پول تاکسی نمیدن عوارض شهرداری نمیدن و....

محمد 4 7 پاسخ 1400/1/20 -23:48

این پولایی که جمع میشه رو به هرچی وهرکی بدن به سرباز نمیدن .نظارت برای واریز این پول به سربازها چگونه صورت میگیره ؟؟این طرح سکوت کرده .در واقع خلاصش اینه که پول نداریم ونتیجش هم تورم بیشتره

کاربر ناشناس 2 8 پاسخ 1400/1/20 -23:34

جناب آقای ریس مجلس آقای قالیباف جان مادرت برادرزاده یتیم مراهم معاف کنید ازسایه پدرومادرمحروم ه ونان آورپدربزرگ ومادربزرگ بالای نوسال وبیمارنند خواهش وتمنادارم ازشما تشکرجواب میخواهم یاعلی گویید

م 1400/1/21 -08:03

پس تو چکاره ای که برادرزاده ات خرج پدر و مادرت را در بیاورد

Ashkan 6 2 پاسخ 1400/1/20 -23:23

چقدر عالی اسلام میگه اگه امروزت مثل دیروزت باشه بیهوده بوده باید پیشرفت کنیم و هم زنان و مردان باید در خوشی و ناخوشی ها زیر سایه اسلام به پیشرفت کشور کمک کنند .

ناشناس 5 10 پاسخ 1400/1/20 -23:11

مگه خارجه خانم ها خاک عالم بر سرتان

غلامرضا اهتمامی 20 1 پاسخ 1400/1/20 -23:09

جهت بر قراری عدالت طلبه ها و روحانیون هم باید به خدمت اعزام و در صورت معافیت مانند سایر افراد جامعه رفتار شود

ناشناس 1400/1/21 -01:23

اونا هم خدمت میرن شما خبرنداری حرف نزن

علی 1400/1/21 -06:20

طلبه ها هم سربازی دارن عزیز اگه تحقیق کوچکی کنی متوجه میشی

حسن 1400/1/21 -08:54

اگه لطفا کنید بفرمایید طلبه ها کجا سربازی میرن

Farshid 72 5 پاسخ 1400/1/20 -23:05

بالاخره یه طرح کارآمد و انقلابی بعد سال ها دیدیم خدا قوت

و 1400/1/21 -00:13

میشه بگویی کجای طرح کارآمد وانقلابی است

ایرانی 26 0 پاسخ 1400/1/20 -23:04

سلام این سربازی چیه عمر آدمو تباه میکنه من به شخصه ۲ سال رفتم هر چی علف بود تو منطقه کندم فقط همینو به ما یاد دادن

یاشا داریوش 13 5 پاسخ 1400/1/20 -22:42

فقط فکر دزدی هستند نه رفاه مردم

محمد 9 1 پاسخ 1400/1/20 -22:23

سربازی اجباری باید حذف شود این همه ارتش تو جهان هست قوی تر و بزرگ تر که اجباری هم ندارند بلکه به چشم شغل و حرفه نگاه میکنن. باید حرفه ای بشه . جون این چند میلیون جوان رو راحت کنین. اگه این کارو بکنین به معنی واقعی کلمه مانع زدایی بزرگی کرده اید و به شعار سال عمل کردید. کشور داره به شدت پیر میشه اکثر جوون ها با تموم قوا دارن کار میکنن از پس مخارج خودشون بر نمیاند چه برسه که خانواده تشکیل بدن. مشکلات اقتصادی کمر ماهارو شکسته یه خونه اجاره کنیم میگن کلی رهن و اجاره باید بدی دیگه . این اجباری رو بردارید تا بشه نفس کشید.

ناشناس 13 7 پاسخ 1400/1/20 -22:23

به خانمها چکار دارین؟ عجب گلوی مردم را فشار میدین برای خودتون از اخوندها که این همه سال پولی ندادن طلب کنید که مردم هستن؟

بشناس 1400/1/21 -00:45

یعنی چی به خانمها چه کاردارین !!!!!!این زنها فقط باید مصرف کننده باشند!!!همانطور که 42 سال تمام بار مالی بروی دوش مردان بوده و زنان فقط از مردان سواستفاده مالی کردن تازه کاسبی مهریه هم بهشون اضافه شد و مردان بیشتر از پیش افتادن به سختی و زندان - توی ناشناس که حتما خودتم زن هستی و داری سواستفاده از مردان می کنی!!مگه زنان نباید در عمران و آبادانی کشور سهم داشته باشند فقط باید بخورند و از مردان بکنند!!!در همه جای دنیا زنان هم پایه مردان هم مالیات می دهند و هم در خرج زندگی 50 به 50 دونگ هزینه های زندگیشون رو هم میدن والا فقط توی ایرانه که نوبره و زنان به مفتخوری و کاسبی مهریه عادت کردن!!!!

خلیج همیشه جاوید فارس 14 11 پاسخ 1400/1/20 -22:20

خوب این میشه که بچه پولداران هم دیگه سربازی نمیرن سلام مجلس انقلابی ؟ ؟ !

نادر 16 4 پاسخ 1400/1/20 -22:19

پس از ۴۲ سال خوب فهمیدیم که هر طرحی در این کشور راهی برای دزدی و خالی کردن جیب مردمه،در واقع چون شامل همه میشه همه چی رو گرون کردن!!!!! توی این‌کشور که همه چی برا زن‌ها بی‌عدالتیه، این جا یاد عدالت افتادین؟؟؟!!ا حالا اگر اون بانوان محترمه نخان عوارض بدن باید برن سربازی یا مجبورن برا عدالت عوارض بدن؟؟!! روی هر چی دزد سر گردنه رو سفید کردین!!!!

کاربر ناشناس 16 8 پاسخ 1400/1/20 -22:13

چه خبره؟ بانوان هم؟

نادر 1400/1/20 -22:51

خبر چاپیدنه جیب مردمه!!!

جوادی 1400/1/21 -00:54

عه بانوان فقط مفت بخورن و سهمی در ساخت مملکت نداشته باشن خیلی خوبه؟!!!اگر مرد فقط زیر بار سختی باشه و زنا فقط پای موبایل و رفیق بازی و خیانت به خانواده و جامعه باشن چطور؟یه ذره این هیکل واموندتون را برای ساختن ایران هزینه کنید پس فردا زیر گل میره و بعد افسوس می خورین که چرا مشارکت نداشتین و حق الناس کردین و حق آقایان رو خوردین و ضایع کردین!

علی 12 8 پاسخ 1400/1/20 -22:06

اینکه خانم های شاغل عوارض خدمت سربازی را بپردازند کار بسیار درستی هست،در ضمن خانم ها نیز بتوانند در خدمات ویژه مثل آموزش و پرورش، امور زندانها و بخش درمان خدمت سربازی حرفه ای را انتخاب نمایند در نهایت اولویت های استخدامی به این افراد نیز شامل شود...

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks