تجاوز داماد تهرانی به دختر نوجوان/ رومینا خودکشی کرد


28 دی 1399 - 21:08
600475f8b742a_2021-01-17_21-08
مرد جوانی که به اتهام ارتباط با یک دختر و دخالت در خودکشی او بازداشت شده بود از سوی قضات شعبه 8 دادگاه کیفری استان تهران به تبعید و شلاق محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده از سال 97 و همزمان با خودکشی دختر نوجوانی به‌نام رومینا آغاز شد. پلیس پس از حضور در خانه این دختر با جسد حلق آویز شده او رو‌به‌رو و جسد برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
مادر این دختر به مأموران گفت: دخترم از مدتی قبل به‌ دلیل افسردگی دارو مصرف می‌کرد، اما ادعاهای پدر رومینا پرونده را در مسیر تازه‌ای قرار داد. او به مأموران گفت: دخترم توسط جوانی به‌نام رامین به‌ قتل رسیده است. رامین دخترم را فریب داده و پس از تعرض به او با بهانه اینکه قصد ازدواج با دختر دیگری را دارد او را ترک کرد و موجب مرگ او شد.

خودکشی رومینا
پس از این اظهارات رامین بازداشت شد اما ضمن بی‌گناه خواندن خود گفت شاهدانی دارد که تأیید می‌کنند در زمان مرگ رومینا در خانه خودش بوده و هیچ ارتباطی با مرگ او ندارد. در ادامه تحقیقات پزشکی قانونی تأیید کرد که مرگ رومینا خودکشی بوده، اما داشتن ارتباط با یک مرد را تأیید کردند.

با این گواهی، رامین از اتهام قتل عمد تبرئه شد. اما از آنجا که پدر رومینا قبل از مرگ دخترش از رامین به اتهام تعرض به دخترش شکایت کرده بود وی مورد محاکمه قرار گرفت.

تجاوز به رومینا توسط تازه داماد
رامین درباره اتهام تعرض گفت: من نامزد داشتم اما مدتی قبل از مراسم ازدواجم زن برادرم به من گفت که نامزدت با همدستی خواهرت کارهای مخفیانه‌ای انجام می‌دهند بعد هم برای شهادت در این باره رومینا را که از دوستانش بود نزد من آورد. از همان موقع آشنایی و ارتباط من با رومینا آغاز شد تا اینکه بعد از مدتی فهمیدم همه حرف‌های زن برادرم فقط از روی حسادت و برای خراب کردن رابطه من و نامزدم بوده است، این‌گونه شد که به رومینا گفتم دیگر نمی‌خواهم او را ببینم چون بزودی ازدواج خواهم کرد.

اما رومینا حاضر به جدایی نبود. تا اینکه یک روز مانده به تاریخ عروسی‌ام به رومینا گفتم که دیگر صلاح نیست ما با هم در ارتباط باشیم اما او به من وابسته شده بود و می‌گفت که می‌خواهد با من ازدواج کند حتی به من گفت تو با همسرت ازدواج کن اما اجازه بده من هم در زندگی‌ات باشم ولی من چون همسرم را دوست داشتم تمایلی به ادامه رابطه با رومینا نداشتم. ضمن اینکه مطمئن بودم ادامه ارتباط من با رومینا بهانه‌ای دست زن برادرم خواهد داد تا زندگی‌ام را خراب کند. پس از آن رومینا تهدید کرد که اگر روابط‌مان را ادامه ندهیم خودکشی می‌کند. من هم موضوع را به پدر و مادرش گفتم. حتی یکبار هم که می‌خواست رگ دستش را بزند خودم مانع کارش شدم و قضیه را به پدرش گفتم.

متهم در ادامه افزود: برای اینکه رومینا از من دل بکند حتی حاضر شدم به او پول بدهم اما قبول نکرد. او با همسرم هم تماس گرفته بود و زندگی‌ام در آستانه نابودی بود. به همین خاطر جواب تلفن‌هایش را ندادم تا اینکه فهمیدم او خودکشی کرده است.

در حالی که متهم اصرار داشت که رابطه خاصی با رومینا نداشته اما پرینت پیامک‌های عاشقانه متهم و رومینا نشان می‌داد که بین دختر نوجوان و رامین رابطه طولانی مدت شکل گرفته بود.

با تکمیل تحقیقات، پرونده در شعبه 8 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و پدر و مادر رومینا خواستار مجازات پسر جوان شدند.

پس‌از خواسته اولیای دم و اظهارات متهم و بر اساس مدارک موجود در پرونده و همچنین سایر شواهد قضات وارد شور شدند و متهم را به 99 ضربه شلاق و یک سال تبعید محکوم کردند. اما وی از اتهام ترغیب به خودکشی دختر جوان تبرئه شد. پس از آنکه رأی صادره مورد اعتراض متهم و اولیای دم قرار گرفت اما دیوان عالی کشور بعد از بررسی دقیق پرونده رأی را مورد تأیید قرار داد و به این ترتیب پرونده این متهم برای اجرای حکم به دادسرا ارسال شد.

مرد جوانی که به اتهام ارتباط با یک دختر و دخالت در خودکشی او بازداشت شده بود از سوی قضات شعبه 8 دادگاه کیفری استان تهران به تبعید و شلاق محکوم شد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

600475f8b742a_2021-01-17_21-08
28 دی 1399 - 21:08

رسیدگی به این پرونده از سال 97 و همزمان با خودکشی دختر نوجوانی به‌نام رومینا آغاز شد. پلیس پس از حضور در خانه این دختر با جسد حلق آویز شده او رو‌به‌رو و جسد برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
مادر این دختر به مأموران گفت: دخترم از مدتی قبل به‌ دلیل افسردگی دارو مصرف می‌کرد، اما ادعاهای پدر رومینا پرونده را در مسیر تازه‌ای قرار داد. او به مأموران گفت: دخترم توسط جوانی به‌نام رامین به‌ قتل رسیده است. رامین دخترم را فریب داده و پس از تعرض به او با بهانه اینکه قصد ازدواج با دختر دیگری را دارد او را ترک کرد و موجب مرگ او شد.

خودکشی رومینا
پس از این اظهارات رامین بازداشت شد اما ضمن بی‌گناه خواندن خود گفت شاهدانی دارد که تأیید می‌کنند در زمان مرگ رومینا در خانه خودش بوده و هیچ ارتباطی با مرگ او ندارد. در ادامه تحقیقات پزشکی قانونی تأیید کرد که مرگ رومینا خودکشی بوده، اما داشتن ارتباط با یک مرد را تأیید کردند.

با این گواهی، رامین از اتهام قتل عمد تبرئه شد. اما از آنجا که پدر رومینا قبل از مرگ دخترش از رامین به اتهام تعرض به دخترش شکایت کرده بود وی مورد محاکمه قرار گرفت.

تجاوز به رومینا توسط تازه داماد
رامین درباره اتهام تعرض گفت: من نامزد داشتم اما مدتی قبل از مراسم ازدواجم زن برادرم به من گفت که نامزدت با همدستی خواهرت کارهای مخفیانه‌ای انجام می‌دهند بعد هم برای شهادت در این باره رومینا را که از دوستانش بود نزد من آورد. از همان موقع آشنایی و ارتباط من با رومینا آغاز شد تا اینکه بعد از مدتی فهمیدم همه حرف‌های زن برادرم فقط از روی حسادت و برای خراب کردن رابطه من و نامزدم بوده است، این‌گونه شد که به رومینا گفتم دیگر نمی‌خواهم او را ببینم چون بزودی ازدواج خواهم کرد.

اما رومینا حاضر به جدایی نبود. تا اینکه یک روز مانده به تاریخ عروسی‌ام به رومینا گفتم که دیگر صلاح نیست ما با هم در ارتباط باشیم اما او به من وابسته شده بود و می‌گفت که می‌خواهد با من ازدواج کند حتی به من گفت تو با همسرت ازدواج کن اما اجازه بده من هم در زندگی‌ات باشم ولی من چون همسرم را دوست داشتم تمایلی به ادامه رابطه با رومینا نداشتم. ضمن اینکه مطمئن بودم ادامه ارتباط من با رومینا بهانه‌ای دست زن برادرم خواهد داد تا زندگی‌ام را خراب کند. پس از آن رومینا تهدید کرد که اگر روابط‌مان را ادامه ندهیم خودکشی می‌کند. من هم موضوع را به پدر و مادرش گفتم. حتی یکبار هم که می‌خواست رگ دستش را بزند خودم مانع کارش شدم و قضیه را به پدرش گفتم.

متهم در ادامه افزود: برای اینکه رومینا از من دل بکند حتی حاضر شدم به او پول بدهم اما قبول نکرد. او با همسرم هم تماس گرفته بود و زندگی‌ام در آستانه نابودی بود. به همین خاطر جواب تلفن‌هایش را ندادم تا اینکه فهمیدم او خودکشی کرده است.

در حالی که متهم اصرار داشت که رابطه خاصی با رومینا نداشته اما پرینت پیامک‌های عاشقانه متهم و رومینا نشان می‌داد که بین دختر نوجوان و رامین رابطه طولانی مدت شکل گرفته بود.

با تکمیل تحقیقات، پرونده در شعبه 8 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و پدر و مادر رومینا خواستار مجازات پسر جوان شدند.

پس‌از خواسته اولیای دم و اظهارات متهم و بر اساس مدارک موجود در پرونده و همچنین سایر شواهد قضات وارد شور شدند و متهم را به 99 ضربه شلاق و یک سال تبعید محکوم کردند. اما وی از اتهام ترغیب به خودکشی دختر جوان تبرئه شد. پس از آنکه رأی صادره مورد اعتراض متهم و اولیای دم قرار گرفت اما دیوان عالی کشور بعد از بررسی دقیق پرونده رأی را مورد تأیید قرار داد و به این ترتیب پرونده این متهم برای اجرای حکم به دادسرا ارسال شد.

منبع: رکنا

38

نظرات 14
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
محمد 0 0 پاسخ 1399/10/30 -14:57

باز هم دم بابای این یکی رومینا گرم که دخترش رو اونقدر آدم حساب کرد که نذاره پسره بعد از حال کردنش یه آب خنک هم بخوره و تموم! به هر حال خودش هم یه مرده و میدونه بعضی مردها(نه همه مردها!) فقط دنبال کام گرفتن هستند و بعدش هم نفر بعدی!

مری 1 0 پاسخ 1399/10/29 -10:59

این دخترای عاشق ازدواج کجایین من چهل تا خواستگاری رفتم چهل تا عیب ازم گرفتن چون معلمم و با دوچرخه میرم سرکار جالبه همشونم حاظر به رابطه بودند غیراز ازدواج عجب دنیای عجیبه

علی 1399/10/30 -14:48

شما نا امید نباشین با توکل به خدا و پشتکار نیمه دیگه تون رو پیدا می کنین.دلشون هم بخواد با یه معلم ازدواج بکنن. کاش در مورد گروه معارف هم اقدام کنین چون معلمهای دینی و قرآن هم سنتی ترند و هم از این سختگیریهای بی مورد برای ازدواج ندارند. اگه هم کسی رو سراغ ندارین به بسیج محل کارتون بسپارین حتما موردهای خوبی می تونن بهتون معرفی کنن.

کاربر ناشناس 0 1 پاسخ 1399/10/29 -10:14

چرا رومیناها این جورین؟

محمد 1399/10/30 -14:59

مطمئن باشین اگه اسمش چیزی دیگه ای بود هم فرقی نداشت براش.کسی تو قضیه شاهرخ و سمیه مگه پرسید چرا دختره اسمش سمیه بود؟

ق ن 0 0 پاسخ 1399/10/29 -10:01

خدا لعنت کند ان کسانیکه مملکت به این روز انداختن جون هارا به فساد نابودی کشاندن خدایا خودت مارانجات بده

رضا 1 0 پاسخ 1399/10/29 -07:09

اقایی که کامنت گذاشتی اون تجاوز به عنف هست نه انس

محمد 1399/10/30 -14:51

تجاوز که با انس نمیشه که! خود تجاوز مفهوم خشونت و وادار شدن به انجام کاری بر خلاف میل باطنی رو داره.احتمالا منظورتون نزدیکی کامل با رضایت خود دختر بوده که البته در هر صورت در فرهنگ جامعه ما اشتباهه.

اریا 12 0 پاسخ 1399/10/29 -01:16

بابا شما چرا پسره سر دختره کلاه گذاشت ازش سو استفاده کرد اخر سری پسش زد اره جون خودت دختره گفت تو ازدواج کن منم کنارت باشم این اراجی واسه خودت خوبه اگر قانونی این مملکت داشته باشه پسره باید قصاص کنن به جرم تجاوز به انس بادید ۱۵سال حبس بره

احسان 1399/10/29 -10:51

به نهضت سواد آموزی مراجعه شود

منتظر 0 2 پاسخ 1399/10/29 -01:06

بیخیال درهرکشور ی از این دست اتفاقات فراوان میافته حالا من جوش وخروش راه بندازم که چی بشه یعنی کی را متهم این نوع اتفاقات بدونم خوب خواهرپسره وهمسر برادر خانمه پسره وخودکشی کننده را بدقت بخوانید ونقش دین که گفته میشود آیین زندگی است درنظر بگیرید که همسر برادر پسره خیلی راحت بدون درنظر گرفتن محرمیت مطالب را بدون حجب وحیا بیان میکنه

ممد 7 0 پاسخ 1399/10/28 -23:56

بد فرهنگی جامعه ما رو نشون میده، آخه چرااا..... خدا به همشون صبر بده،،

مهدی 15 14 پاسخ 1399/10/28 -22:56

خوبه والا نوبر تربیت کردن با ای دخترشون،،،، چسببده به دوس پسرش،،، حالا پسره رفته سراغ زتدگیش،، خانم تحمل نداشته خودکشی کرده،،،، چه ربطی داره حالا پدر مادرش به مرگ ای پسره هم راضی هستن،،، خب جونتون در اد دختر مومن و نجیبو مثبت تربیت کنین تحویل جامعه بدین تا اینجوری سرتون نیاد

محمد 1399/10/29 -00:41

حساب کن چی در اومده تو پرینت که تصمیم گرفتن پسره رو هم شلاقش بزنن و هم 1 سال تبعید بشه. جالبه که پسره خودش تلاش نکرده رابطه ش رو با نامزدش درست کنه سریع رفته به یکی دیگه چسبیده و خاک تو سر نامزدنش اگه با این شرایط باز هم حاضر باشه باهاش زندگی کنه! فردا هم خانم 9 ماه بارداره و بعد هم بچه میاد وسط این اقا رو که خانم نمی تونه زنجیرش کنه نره باز سراغ یکی دیگه!

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks