با انجام این تست جالب بینایی خود را محک بزنید/ عکس


9 آبان 1399 - 21:44
5f9c57ea87926_2020-10-30_21-44
معما‌ها و چالش‌های بصری همیشه توجه مردم را به خود جلب کرده است. برای حل معمول‌ترین معما‌ها، ما باید به جای دلیل از تخیل استفاده کنیم، به همین دلیل آن‌ها یک تمرین خوب برای ذهن افراد در هر سنی هستند.

امروزه همه ما در طول روز ساعت‌ها به موبایل و کامپیوتر خیره می‌شویم و بدون شک این عادت روی چشم‌ها و بینایی ما تاثیرات منفی می‌گذارد. در پایان روز دچار چشم درد، تاری دید و خشکی چشم می‌شویم و تمام این‌ها نشانه‌های مشکلاتی جدی در بینایی هستند.

مشکلات بینایی انواع گوناگونی دارند و کور رنگی، نزدیک بینی و دور بینی و آستیگماتیسم رایج‌ترین آن‌ها هستند. خیلی‌ها بدون این که متوجه باشند این مشکلات را دارند، اما تصورشان این است که مثل دیگران می‌بینند. برای این که از مشکلات بینایی خود آگاه شوید این تست ساده را انجام دهید. ۷۵ سانتیمتر از کامپیوتر فاصله بگیرید و بینایی خود را با این تست ساده بسنجید.

به تصاویر زیر دقت کنید و سعی کنید آنچه را که درون آن‌ها پنهان است کشف کنید.

تست هوش شماره ۱)

چند موش را مشاهده می‌کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۲)

آیا می‌توانید سگ دوم را در این تصویر مشاهده کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۳)

۲ مهمان او کجا هستند؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۴)

آیا می‌توانید ۳ چهره پنهان را پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۵)

آیا می‌توانید یک زن را در این تصویر پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۶)

آیا می‌توانید حیوان پنهان در تصویر را پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۷)

آیا می‌توانید چهره یک مرد را پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۸)

می‌توانید نمایه پنهان را پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۹)

آیا می‌توانید گربه را پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۱۰)

خرگوش کجاست؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۱۱)

آیا می‌توانید ۲ حیوان پنهان را پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۱۲)

چهره پنهان کجاست؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

پاسخ تست هوش:

تست هوش شماره ۱)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۲)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۳)

معما با جواب، معمای تصویری با جواب

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۴)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۵)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۶)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۷)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۸)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۹)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۱۰)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۱۱)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۱۲)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

معما‌ها و چالش‌های بصری همیشه توجه مردم را به خود جلب کرده است. برای حل معمول‌ترین معما‌ها، ما باید به جای دلیل از تخیل استفاده کنیم، به همین دلیل آن‌ها یک تمرین خوب برای ذهن افراد در هر سنی هستند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f9c57ea87926_2020-10-30_21-44
9 آبان 1399 - 21:44

امروزه همه ما در طول روز ساعت‌ها به موبایل و کامپیوتر خیره می‌شویم و بدون شک این عادت روی چشم‌ها و بینایی ما تاثیرات منفی می‌گذارد. در پایان روز دچار چشم درد، تاری دید و خشکی چشم می‌شویم و تمام این‌ها نشانه‌های مشکلاتی جدی در بینایی هستند.

مشکلات بینایی انواع گوناگونی دارند و کور رنگی، نزدیک بینی و دور بینی و آستیگماتیسم رایج‌ترین آن‌ها هستند. خیلی‌ها بدون این که متوجه باشند این مشکلات را دارند، اما تصورشان این است که مثل دیگران می‌بینند. برای این که از مشکلات بینایی خود آگاه شوید این تست ساده را انجام دهید. ۷۵ سانتیمتر از کامپیوتر فاصله بگیرید و بینایی خود را با این تست ساده بسنجید.

به تصاویر زیر دقت کنید و سعی کنید آنچه را که درون آن‌ها پنهان است کشف کنید.

تست هوش شماره ۱)

چند موش را مشاهده می‌کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۲)

آیا می‌توانید سگ دوم را در این تصویر مشاهده کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۳)

۲ مهمان او کجا هستند؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۴)

آیا می‌توانید ۳ چهره پنهان را پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۵)

آیا می‌توانید یک زن را در این تصویر پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۶)

آیا می‌توانید حیوان پنهان در تصویر را پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۷)

آیا می‌توانید چهره یک مرد را پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۸)

می‌توانید نمایه پنهان را پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۹)

آیا می‌توانید گربه را پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۱۰)

خرگوش کجاست؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۱۱)

آیا می‌توانید ۲ حیوان پنهان را پیدا کنید؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۱۲)

چهره پنهان کجاست؟

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

پاسخ تست هوش:

تست هوش شماره ۱)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۲)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۳)

معما با جواب، معمای تصویری با جواب

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۴)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۵)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۶)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۷)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۸)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۹)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۱۰)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۱۱)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

تست هوش شماره ۱۲)

با انجام این تست جالب درصد بینایی خود را محک بزنید+ تصاویر

منبع: بیتوته

38

نظرات 4
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
محمدجواد 0 0 پاسخ 1399/8/11 -01:56

سلام 11 تا رو تونستم حل کنم به جز 12 ! خیلی باحال بود.

ن 0 0 پاسخ 1399/8/10 -07:23

برای تست چشم عالی بود باز هم بذارید

متی 0 0 پاسخ 1399/8/10 -00:17

جالب بود بازم بزارید از اینا

امید 14 0 پاسخ 1399/8/9 -23:17

توروخداازارزونی بگید شرمنده زن وبچه ام،.‌!!!!!!!

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
توضیحات روحانی که اظهاراتش جنجال به پا کرد/ نگفتم طلاب کاخ‌نشین باشند، طلبه حقوقی می‌گیرد که حتی نمی‌تواند به دیدار پدرش برود
ناو اقیانوس‌پیمای ایرانی که تمام معادلات آمریکا را به هم می‌ریزد / راهبرد جدید دفاعی برای حفظ امنیت خلیج فارس / عکس
ستاد ملی مبارزه با کرونا: 2میلیون و 500 هزار شغل تعطیل است/حمل و نقل عمومی محدودیت فعالیت ندارد/از طریق اتاق اصناف به تمام واحدها اطلاع رسانی شده است
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد