صلاحیت مجلسی که ذوالنوری در آن صلاحیت دارد اما علی مطهری نه، چگونه تایید شد؟


8 آبان 1399 - 20:56
5f9abee4e54f3_5f9abee4e54f5
صلاحیت مجلسی که ذوالنوری در آن صلاحیت دارد اما مطهری صلاحیت ندارد چگونه تائید شده است؟ این مجلس به چه مصلحتی می اندیشد؟ نمایندگان مجلس دهم صلاحیت بیشتری داشتند و مصالح مردم برای آنها دغدغه بود.

محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در رابطه با رواج توهین و تهمت توسط برخی نمایندگان مجلس نسبت به رئیس جمهور و واکنش رهبری برای دومین بار به این اقدام نمایندگان، گفت: مهم ترین نکته ای که با گذشت زمان از مجلس یازدهم، شاهد هستیم این است که این نمایندگان از شعارهای خود عدول کرده و گویا فراموش کرده اند که با برخی شعارهای انقلابی گری، مردم را فریب دادند.

میبدی افزود: نمایندگان مجلس یازدهم با وعده وعید های فراوان به مجلس راه یافتند اما در عمل هیچ اقدام موثری را از آنها شاهد نیستیم.

این مدرس حوزه با بیان اینکه وعده حل مشکلات اقتصادی و روش های انقلابی گری مجلس یازدهمی ها به جایی نرسید، اظهار کرد: از روزی که مجلس یازدهم با شعارهای انقلابی به روی کار آمده جز گرانی تورم و کاهش اعتبار بورس میان مردم دستاوردی هم داشته است؟ البته که نمی توان فقط مجلس را مقصر دانست اما نمایندگان دوره یازدهم پارلمان بنای آغاز به کار را حمله به دولت قرار دادند و از همین رو هم می توان گفت، عملکرد مجلس کشور دستاوردی برای عموم مردم نداشته است.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره استفاده ابزاری از قرآن عنوان کرد: زمانی که اختلافات و کشمکش ها بر سر قدرت در هر کشوری افزایش پیدا کند در مسائل سیاسی آن کشور هم تاثیر گذار است. به همین دلیل شاید بتوان گفت امروز دغدغه مجلس یازدهم مطالبات عمومی مردم نیست.

میبدی با تاکید براینکه مجلس یازدهم از اساس و ابتدا عملکردی غیر قابل دفاع داشته اضافه کرد: مجلسی که با شعار اعدام رئیس جمهور یا استیضاح او بخواهد رای جمع کند، تکلیف مشخصی در قبال مردم دارد.

او بیان کرد: دولت هفت الی هشت ماه زمان دارد و این برخوردهای غیر اخلاقی بر عملکرد آن تاثیر می گذارد، در واقع زمان تیم هیات دولت را صرف اموری بیهوده و تنازعاتی بی پایان می‌کند، این درحالی است که می توان با توجه بیشتر به دستاوردهای دولت، رئیس جمهور را در زمان باقیمانده برای دستیابی به اهداف و برنامه های خود یاری کرد، البته که این موضوع وظیفه هر سه قوه است و همه باید دوشادوش هم برای پایان خوش دولت روحانی تلاش کنند.

میبدی تصریح کرد: جالب توجه است مجلس انقلابی به دستورات رهبر انقلاب عمل نمی کند چراکه به موضوع تهمت ها و عتاب ها نسبت به دولت، رهبری ورود کردند و صلاح مملکت را در همراهی دولت در زمان باقیمانده تا ۱۴۰۰ دانستند اما گویا نمایندگان مجلس راه و روشی مخصوص به خود دارند.

او اضافه کرد: مجلس با روشی که در پیش گرفته ضرر و زیان های فراوانی به کشور وارد می کند مگر آنکه در آینده معجزه ای رخ بدهد و شاهد تغییر روش نمایندگان باشیم،تغییر رفتار هم از صدر تا ذیل مجلس باید رخ بدهد چراکه رئیس مجلس شعارهایی مطابق مصالح مردم ندارد، نمایندگان هم به همین روش پیش می روند.

میبدی ادامه داد: صلاحیت مجلسی که ذوالنوری در آن صلاحیت دارد اما مطهری صلاحیت ندارد چگونه تائید شده است؟ این مجلس به چه مصلحتی می اندیشد؟ نمایندگان مجلس دهم صلاحیت بیشتری داشتند و مصالح مردم برای آنها دغدغه بود.

او تصریح کرد: مجلس یازدهم داستانی شبیه به رئیس دولت نهم و دهم دارد، شاید رئیس دولت بهار در منصب دیگری می توانست مفید واقع شود اما جایگاه او رئیس جمهور ایران نبود، نمایندگان این مجلس هم شاید در مناصب دیگر می توانستند، موفق عمل کنند اما تعداد کثیری از آنها برای کرسی های پارلمان کشور ساخته نشده اند، از همین رو می توان گفت شاید شورای نگهبان در تائید صلاحیت این نمایندگان بسیار خوش بینانه عمل کرد اما واقعیت، چیز دیگری است.

صلاحیت مجلسی که ذوالنوری در آن صلاحیت دارد اما مطهری صلاحیت ندارد چگونه تائید شده است؟ این مجلس به چه مصلحتی می اندیشد؟ نمایندگان مجلس دهم صلاحیت بیشتری داشتند و مصالح مردم برای آنها دغدغه بود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f9abee4e54f3_5f9abee4e54f5
8 آبان 1399 - 20:56

محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در رابطه با رواج توهین و تهمت توسط برخی نمایندگان مجلس نسبت به رئیس جمهور و واکنش رهبری برای دومین بار به این اقدام نمایندگان، گفت: مهم ترین نکته ای که با گذشت زمان از مجلس یازدهم، شاهد هستیم این است که این نمایندگان از شعارهای خود عدول کرده و گویا فراموش کرده اند که با برخی شعارهای انقلابی گری، مردم را فریب دادند.

میبدی افزود: نمایندگان مجلس یازدهم با وعده وعید های فراوان به مجلس راه یافتند اما در عمل هیچ اقدام موثری را از آنها شاهد نیستیم.

این مدرس حوزه با بیان اینکه وعده حل مشکلات اقتصادی و روش های انقلابی گری مجلس یازدهمی ها به جایی نرسید، اظهار کرد: از روزی که مجلس یازدهم با شعارهای انقلابی به روی کار آمده جز گرانی تورم و کاهش اعتبار بورس میان مردم دستاوردی هم داشته است؟ البته که نمی توان فقط مجلس را مقصر دانست اما نمایندگان دوره یازدهم پارلمان بنای آغاز به کار را حمله به دولت قرار دادند و از همین رو هم می توان گفت، عملکرد مجلس کشور دستاوردی برای عموم مردم نداشته است.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره استفاده ابزاری از قرآن عنوان کرد: زمانی که اختلافات و کشمکش ها بر سر قدرت در هر کشوری افزایش پیدا کند در مسائل سیاسی آن کشور هم تاثیر گذار است. به همین دلیل شاید بتوان گفت امروز دغدغه مجلس یازدهم مطالبات عمومی مردم نیست.

میبدی با تاکید براینکه مجلس یازدهم از اساس و ابتدا عملکردی غیر قابل دفاع داشته اضافه کرد: مجلسی که با شعار اعدام رئیس جمهور یا استیضاح او بخواهد رای جمع کند، تکلیف مشخصی در قبال مردم دارد.

او بیان کرد: دولت هفت الی هشت ماه زمان دارد و این برخوردهای غیر اخلاقی بر عملکرد آن تاثیر می گذارد، در واقع زمان تیم هیات دولت را صرف اموری بیهوده و تنازعاتی بی پایان می‌کند، این درحالی است که می توان با توجه بیشتر به دستاوردهای دولت، رئیس جمهور را در زمان باقیمانده برای دستیابی به اهداف و برنامه های خود یاری کرد، البته که این موضوع وظیفه هر سه قوه است و همه باید دوشادوش هم برای پایان خوش دولت روحانی تلاش کنند.

میبدی تصریح کرد: جالب توجه است مجلس انقلابی به دستورات رهبر انقلاب عمل نمی کند چراکه به موضوع تهمت ها و عتاب ها نسبت به دولت، رهبری ورود کردند و صلاح مملکت را در همراهی دولت در زمان باقیمانده تا ۱۴۰۰ دانستند اما گویا نمایندگان مجلس راه و روشی مخصوص به خود دارند.

او اضافه کرد: مجلس با روشی که در پیش گرفته ضرر و زیان های فراوانی به کشور وارد می کند مگر آنکه در آینده معجزه ای رخ بدهد و شاهد تغییر روش نمایندگان باشیم،تغییر رفتار هم از صدر تا ذیل مجلس باید رخ بدهد چراکه رئیس مجلس شعارهایی مطابق مصالح مردم ندارد، نمایندگان هم به همین روش پیش می روند.

میبدی ادامه داد: صلاحیت مجلسی که ذوالنوری در آن صلاحیت دارد اما مطهری صلاحیت ندارد چگونه تائید شده است؟ این مجلس به چه مصلحتی می اندیشد؟ نمایندگان مجلس دهم صلاحیت بیشتری داشتند و مصالح مردم برای آنها دغدغه بود.

او تصریح کرد: مجلس یازدهم داستانی شبیه به رئیس دولت نهم و دهم دارد، شاید رئیس دولت بهار در منصب دیگری می توانست مفید واقع شود اما جایگاه او رئیس جمهور ایران نبود، نمایندگان این مجلس هم شاید در مناصب دیگر می توانستند، موفق عمل کنند اما تعداد کثیری از آنها برای کرسی های پارلمان کشور ساخته نشده اند، از همین رو می توان گفت شاید شورای نگهبان در تائید صلاحیت این نمایندگان بسیار خوش بینانه عمل کرد اما واقعیت، چیز دیگری است.

منبع: برنا

70

نظرات 32
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
قلندر 1 1 پاسخ 1399/8/11 -07:24

ذالنور =هاله نور.میخوای بگی من انقلابی هستم به قول یکی اگر رهبری اجازه میداد اولین کسی بودی جلوی آمریکا سر خم میکردی اون چفیه هم اعتبار داشت که بردی دور گردنت مال مجروحان جنگ بود شده کراوات جدید

قلندر 1 1 پاسخ 1399/8/11 -02:34

درود خدا بر شما دانشمند گرانقدر میبدی عزیز و شجاع کمتر کسی شهامت شما را دارد مجلس دو درصدی وکلای تازه بدوران رسیده و اختلاس گران و بیت المال خورها اینها همه با رانت و پارتی و پاچه خواری روی کار آمدن کسانی که کمترین محبوبیت را بین مردم دارا هستن بجز جناب آقای قالیباف که مدیری اجرایی و لایق هستن

عبدالهی 1399/9/15 -14:12

این آخوند رفیق حسن روحانی دانشمند باشد وای بحال دانش!!!

ناشناس 0 1 پاسخ 1399/8/9 -19:11

سنگ مردمو ب سینه میزنی یا نقشه دیگه ای ب سر داری. الله واعلم

داراب 3 6 پاسخ 1399/8/9 -15:12

اول فاضل نیستی فاسقی دوم یک تار موی آقای ذالنور به کل هیکل تو ارزش دارد ذالنور دزد نبوده با صدا بلند بدون ترس حرفش را می زند حرف حق هم تلخ است

عبدالهی 1399/9/15 -14:14

احسن دقیقا گفتی .

کاربر ناشناس 2 4 پاسخ 1399/8/9 -13:49

حاجی آقا شما ناراحت نمایندگان مردم نباش اینها کار خودشان خوب بلد هستند بخصوص اینکه آقای قالیباف رئیس مجلس است اما نمایند گان پیشین فقط صندلی های مجلس را اشغال کرده بودنند برو سرت توکار خودت باشد

کاربر ناشناس 4 4 پاسخ 1399/8/9 -13:12

این نمایندگان حرف دل مردم می زنند اما شما اصلاح طلبان چندین دوره صندلیهای مجلس را اشغال کرده بودید تمام تصمیم های غلط بود باید اصلاح طلبان بگذاشت آن تاریخ سپرد چون غرب گرا و بی تدبیر هستند

کاربر ناشناس 3 4 پاسخ 1399/8/9 -09:21

حاجی صدایت بیار پائین برو صحبت مکن که کسی بهت اهمیت نمی دهد علی مطهری هیچ وقت مانند پدرش نمی شود شما هم بهتر است لباس پیغمبر را از تنت بیرون بیاوری چون این لباس برای آخوانما خوب نیست تعجب دارم بازهم پیدا می شوی ما دارو دسته اصلاح طلبان را به خاک سپردیم همان طوریکه شما اقتصاد و ابروی حیثت کشورا زیر سوال بردید ما محقق آمریکائی نمی خواهیم اصلاح طلب غرب زده نمی خواهیم

قلندر 1399/8/11 -02:23

کاربر خدا نشناس تو کی هستی بی ادب بی نزاکت نکنه کیک و ساندیس بهت ساخته تو کوچولو ببند نابخرد تو امثال تو ریاکار هم به ف..ل.اب سپرده میشوید بزودی

رضا 4 5 پاسخ 1399/8/9 -08:18

حاج اقا میبدی معلومه نون به نرخ روز می خوری علی مطهرب چه به استاد مطهری قابل قیاس نیستند اقای ذوالنور مثل شماها نوکر امریکا انگلیس نیست از حرفات معلومه طرف دار افتضاع طلبها هستی از لباست خجالت بکش اصلا کی تو بی مقدار می شناسد که حرفت تاثیر گزار باشد برو تیکه ایی جلوت انداختند بگیر ساکت شو

کاربر ناشناس 4 4 پاسخ 1399/8/9 -08:01

فاضل میبری هم جیره خوار اصلاح طلبان است آخوند دولتی

قلندرع 1399/8/11 -02:25

و تو هم جیره خوار زالو صفتان

قلندر 1 1 پاسخ 1399/8/9 -04:19

چرا نظرات را نمیزاری خبریه ?

فروهر 5 3 پاسخ 1399/8/9 -03:23

اتفاقا حاج آقا مطهری کجا نو کیسه ها کجا بعد از امام خمینی و آیت‌الله طالقانی سومین شخصیت انقلابی و مبارز شهید مطهری بود حالا قضاوت با شما و کامنتکهاتون دانشمندی عالم که تکرار نشدنی است این مجلس بویی از انقلاب نبرده از وقتی شروع کردن به کار.جز گرانی و فلاکت بیشتر نصیب مان نشد

خاطره 1399/8/9 -15:45

آقای مطهری، دانشمند و فاضل بودند. خدایشان رحمت فرماید. فرزندشان اما، بی خبر از همه چیز و همه جا. فقط حرف مفت و بی ربط میزند. واقعا درکی از غرور ملی و مذهبی در ایشان نیست. یا بسیار ساده لوح است یا بسیار بد خواه کشور. در مورد مجلس هم، طفلی ها هنوز نیامده ، گرانی رسید. کاملا برنامه ریزی شده و حساب شده. این دار و دسته تا جان ملت را به گلو نرسانند، دست بردار نیستند.

مجلس 9 7 پاسخ 1399/8/8 -23:01

مجلس يازدهم انتصابي است ،نه منتخب ،،،،،آقاي كه با دوهزار رأي به مجلس رفته ،حال ،وروزش معلوم است

ناشناس 1399/8/9 -19:14

این. حرفت مصداق روحانی با24 م وعارف با1و5 م. رای بودن وهستن

محمد 3 7 پاسخ 1399/8/8 -22:47

لعنت بر گور پدر دروغگو ی اشرافی وغارتگر

کردستان .قهرمان 6 7 پاسخ 1399/8/8 -22:42

حاج آقااگه ناراحت نمیشی اتفاقابهترین دوره مجلس روداریم توبه کارخودت برس آقای ذولنوروخانم سارافلاحی توش هستن مطمئنم برای مردم کارمیکنن درودبه مجلس یازدهم شماهم طرفدارکلیدسازهستی پس چراقفل روبازنمیکنی به گمانم زنگ خورده باید یه کم روغن سوخته بریزی روش یاباسمباته بخرانیش.خخخخخخخخخ

قلندر 1399/8/11 -02:41

کردستانی تو از کیسه خوردی حالا از توبره هم بخور مجلس انقراضی با دو درصدی وکلای تازه بدوران رسیده و فحاش و طرفداران دزدی خاوری و دکل نفتی.وووو

احمد 6 7 پاسخ 1399/8/8 -22:25

صلاحیت این مجلس را همین مردمی تایید کرده اند که به آنها رای داده اند صلاحیت مجلس را شورای نگهبانی تایید کرده که منتخب مقام معظم رهبری و همین مجلس است اگر شما مشکل دارید لذا آسمان و ریسمان نبافید رک حرفتان را بزنید هرچی روبه‌رو است خوب و هر چی مخالف شماست بد است و اصلا به نظر دیگران توجه ندارید

امیر 7 5 پاسخ 1399/8/8 -21:36

ازکی تاحالا شمابه فکرمشکلات مردم بوده ای که حالا میخواهید ازآب گل آلودماهی بگیرید

عنایتی 1399/8/9 -06:58

حاج آقا میبدی زیاد طرف داری نکن وضع مالی خوبی داری خبر ازمردم ندار چون معلوم شما طرف داری اقای روحانی هستی؟ دولت روحانی نتونست یارانه ۴۵هزار تومن دولت آقای احمدی نژاد نفری ۵۰۰تک تومن بزارعلکی خودت خرابنکن مجلس شورای اسلامی بلدچکار میکنه

قلندر واقعی 1399/8/17 -14:33

از وقتی که شما نابخردانه به خرافات پرستی روی آوردین و کاسه لیسی میکنی متحجر و کاسبان تحریم افتاد?

ایرانی 4 6 پاسخ 1399/8/8 -21:16

خیلی خیلی منافقی

ابو 1399/8/9 -06:53

حاج آقا میبدی زیاد طرف داری نکن وضع مالی خوبی داری خبر ازمردم ندار چون معلوم سیری

بینام 14 4 پاسخ 1399/8/8 -21:01

من کاربه ذوالنورندارم که چطورآدمی هست ولی اقای میبدی توهم آدم پدرسوخته ایی هستی وفقط برای تخریب بعضی هاهرروزمیری پشت میکروفن یک روزازاحمدینژادمیزنی یک روزازذوالنوریک روزاز....

کاربر ناشناس 1399/8/8 -21:15

سلام خدا پدرت را بیامرزد که حر ف حق گفتی

کاربر ناشناس 1399/8/8 -22:49

کیه تو این ملکت پدر سوخته نیست همه پدر سگند

کاربر ناشناس 1399/8/9 -15:18

واقعا پدر سوخته به توان صد است

قلندر 1399/8/11 -02:43

بینام پدر سوخته ابلیس تویی خاشاک تویی چی زدی جنسش مثل خودت نا خالصی داشته آبنباتچوبی

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
ترور دکتر فخری زاده ایران را از برنامه هسته ای خود عقب نمی‌ اندازد/ جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست
فرزندانی که راهشان از پدر جدا شد / وقتی آقازاده‌ها می‌خواهند انقلاب را ببلعند!
می خواهند حذف روحانی را گردن سپاه بیندازند / بمباران شهرهای اسرائیل کاری ندارد ولی فریب نمی خوریم / ترور شهید فخری زاده ممکن است کار شبکه آقازاده ها و دامادهای مسئولان باشد! / جنگ سرد جدید آغاز شده، منتظر ترورهای بیشتر باشید
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد