ظریف، مصدق است؟


12 تیر 1399 - 22:54
5efe26737d5aa_2020-07-02_22-54
برای اولین‌بار در اواخر مذاکرات هسته‌ای بود که برخی روزنامه‌هاباکنارهم قرار دادن و تلفیق چهره دکتر مصدق و دکتر ظریف،ظریف را مصدق دوران دانستند. بنده این قیاس را قبول ندارم و آن را ناشی از "نگاه غیردقیق" به تاریخ می‌دانم.

برای اولین‌بار در اواخر مذاکرات هسته‌ای بود که برخی روزنامه‌ها با کنار هم قرار دادن و تلفیق چهره دکتر مصدق و دکتر ظریف، ظریف را مصدق دوران دانستند. بنده این قیاس را قبول ندارم و آن را ناشی از "نگاه غیردقیق" به تاریخ می‌دانم.

 نکته اول اینکه دکتر مصدق درعین حضور در مقام نخست‌وزیر، رهبر یک نهضت ملی، ضداستعماری و ضداستبدادی محسوب می‌شد. او می‌خواست یک حق ملی را از بیگانگان بستاند؛ از طریق قانونگذاری در مجلس داخلی. در نهایت هم بیگانگان با همکاری استبداد داخلی به شکل کودتا سرنگونش کردند.

 درحالیکه چنین عواملی در مورد دکتر ظریف محصَّل نیست. او رییس دستگاه دیپلماسی کشور بود که با "تصمیم کل نظام حکومتی" برای حل یک مناقشه خارجی که منشاء شکل‌گیری آن زورگویی خارجی، و بهانه کشدار شدن آن بی‌تدبیری داخلی بود؛ به مذاکره با شش قدرت خارجی نشست.

 پس وجه شبه اول این دو نفر، تلاش‌شان برای خنثی کردن توطئه خارجی در مورد ایران است.

 اما وجه شبه دوم که به نظر من این وجه، علت و بهانه اصلی تداعی مشترک در خصوص دو شخصیت یادشده است؛ حضور مسلط و افتخارآمیز هر دو‌ آنان در نهادهای بین‌المللی جهت احقاق حق ملت ایران، همراه کردن افکارعمومی جهانی و مبهوت کردن تلاش‌های قدرت‌های بزرگ دست‌کم از نظر معیارهای حقوق بین‌الملل است که احتمالا در این زمینه دکتر ظریف اگر بالاتر از دکتر مصدق نباشد، کمتر هم نیست. ضمن آنکه فرصت مانور او در این میدان از مصدق بیشتر بوده است.

 جلوه ی واقعی این دو شباهت را سه‌شنبه شب در استفاده ظریف از سخنان دکتر مصدق در شورای امنیت مشاهده کردیم.

 فراموش نباید کرد که ظریف حدود سه دهه است که در سازمان‌ملل و نهادهای بین‌المللی می‌درخشد، مورد احترام همه هیات‌های دیپلماتیک بوده، بزرگترین تئوریسین روابط خارجی آمریکا کتاب خود را به او بعنوان "بزرگترین دشمن قابل احترام من" تقدیم می‌کند و جان بولتون می‌گوید که می‌ترسیده "مخ ترامپ را بزند"!

 نقش او در صدور رأی به نفع ایران در محاکم بین‌المللی هم خود حکایت دیگری است که مشخصا در این زمینه هم با مصدق شباهت می‌یابد.

 اما همانطور که گفتم، شاکله شخصیتی مصدق و ظریف، جایگاه تاریخی و شان اجتماعی هر دو آنان به‌کلی با هم متفاوت است و این قیاس به ضرر هر دو محسوب می‌شود.

 البته همین‌جا بگویم که برخی هم که به بهانه‌ این مقایسه غلط، سعی وافری در تحقیر ظریف نسبت به مصدق و ناسزاگویی دارند؛ در واقع، ظریف را بهانه و واسطه‌ای برای فحاشی به نظام سیاسی قرار داده‌اند که به نظرم، بهتر است آن را مستقیما بیان کنند و نه اینکه ظریف را قربانی کنند.

 امروز نارضایتی از وضع موجود و استیصال ناشی از آن، امری بدیهی است؛ اما بهتر است شفاف سخن بگوییم، نه آنکه به بیراهه برویم و داشته‌هایمان را انکار کنیم.

 ظریف، ظریف است و نیازی نیست که با کسی مقایسه شود. دکتر مصدق هم جایگاه تاریخی‌اش معلوم و مشخص است و نیازی به تکرار شدن در کالبد فردی جدید ندارد.

و نیز از یاد نبریم که سنگر گرفتن سیاسی پشت چهره‌های ملی، رذیلتی اخلاقی و اجتماعی است که فرسوده شدن تدریجی این سرمایه‌های نمادین در ذهن نسل‌ها را در پی می‌آورد.

برای اولین‌بار در اواخر مذاکرات هسته‌ای بود که برخی روزنامه‌هاباکنارهم قرار دادن و تلفیق چهره دکتر مصدق و دکتر ظریف،ظریف را مصدق دوران دانستند. بنده این قیاس را قبول ندارم و آن را ناشی از "نگاه غیردقیق" به تاریخ می‌دانم.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5efe26737d5aa_2020-07-02_22-54
12 تیر 1399 - 22:54

برای اولین‌بار در اواخر مذاکرات هسته‌ای بود که برخی روزنامه‌ها با کنار هم قرار دادن و تلفیق چهره دکتر مصدق و دکتر ظریف، ظریف را مصدق دوران دانستند. بنده این قیاس را قبول ندارم و آن را ناشی از "نگاه غیردقیق" به تاریخ می‌دانم.

 نکته اول اینکه دکتر مصدق درعین حضور در مقام نخست‌وزیر، رهبر یک نهضت ملی، ضداستعماری و ضداستبدادی محسوب می‌شد. او می‌خواست یک حق ملی را از بیگانگان بستاند؛ از طریق قانونگذاری در مجلس داخلی. در نهایت هم بیگانگان با همکاری استبداد داخلی به شکل کودتا سرنگونش کردند.

 درحالیکه چنین عواملی در مورد دکتر ظریف محصَّل نیست. او رییس دستگاه دیپلماسی کشور بود که با "تصمیم کل نظام حکومتی" برای حل یک مناقشه خارجی که منشاء شکل‌گیری آن زورگویی خارجی، و بهانه کشدار شدن آن بی‌تدبیری داخلی بود؛ به مذاکره با شش قدرت خارجی نشست.

 پس وجه شبه اول این دو نفر، تلاش‌شان برای خنثی کردن توطئه خارجی در مورد ایران است.

 اما وجه شبه دوم که به نظر من این وجه، علت و بهانه اصلی تداعی مشترک در خصوص دو شخصیت یادشده است؛ حضور مسلط و افتخارآمیز هر دو‌ آنان در نهادهای بین‌المللی جهت احقاق حق ملت ایران، همراه کردن افکارعمومی جهانی و مبهوت کردن تلاش‌های قدرت‌های بزرگ دست‌کم از نظر معیارهای حقوق بین‌الملل است که احتمالا در این زمینه دکتر ظریف اگر بالاتر از دکتر مصدق نباشد، کمتر هم نیست. ضمن آنکه فرصت مانور او در این میدان از مصدق بیشتر بوده است.

 جلوه ی واقعی این دو شباهت را سه‌شنبه شب در استفاده ظریف از سخنان دکتر مصدق در شورای امنیت مشاهده کردیم.

 فراموش نباید کرد که ظریف حدود سه دهه است که در سازمان‌ملل و نهادهای بین‌المللی می‌درخشد، مورد احترام همه هیات‌های دیپلماتیک بوده، بزرگترین تئوریسین روابط خارجی آمریکا کتاب خود را به او بعنوان "بزرگترین دشمن قابل احترام من" تقدیم می‌کند و جان بولتون می‌گوید که می‌ترسیده "مخ ترامپ را بزند"!

 نقش او در صدور رأی به نفع ایران در محاکم بین‌المللی هم خود حکایت دیگری است که مشخصا در این زمینه هم با مصدق شباهت می‌یابد.

 اما همانطور که گفتم، شاکله شخصیتی مصدق و ظریف، جایگاه تاریخی و شان اجتماعی هر دو آنان به‌کلی با هم متفاوت است و این قیاس به ضرر هر دو محسوب می‌شود.

 البته همین‌جا بگویم که برخی هم که به بهانه‌ این مقایسه غلط، سعی وافری در تحقیر ظریف نسبت به مصدق و ناسزاگویی دارند؛ در واقع، ظریف را بهانه و واسطه‌ای برای فحاشی به نظام سیاسی قرار داده‌اند که به نظرم، بهتر است آن را مستقیما بیان کنند و نه اینکه ظریف را قربانی کنند.

 امروز نارضایتی از وضع موجود و استیصال ناشی از آن، امری بدیهی است؛ اما بهتر است شفاف سخن بگوییم، نه آنکه به بیراهه برویم و داشته‌هایمان را انکار کنیم.

 ظریف، ظریف است و نیازی نیست که با کسی مقایسه شود. دکتر مصدق هم جایگاه تاریخی‌اش معلوم و مشخص است و نیازی به تکرار شدن در کالبد فردی جدید ندارد.

و نیز از یاد نبریم که سنگر گرفتن سیاسی پشت چهره‌های ملی، رذیلتی اخلاقی و اجتماعی است که فرسوده شدن تدریجی این سرمایه‌های نمادین در ذهن نسل‌ها را در پی می‌آورد.

منبع: راهبرد

70

نظرات 58
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خندان خوشخنده 1 0 پاسخ 1399/4/14 -21:19

خبر فوری انتخاب اول من برای مرور خبرها، دسمریزاد و خسته نباشید در قسمت بالا بصورت مفید و روشن توضیح داده اید شخصا خوندم مطالبو و استفاده کردم خدا قوت گروه خبر فوری

خندان خوشخنده 1 0 پاسخ 1399/4/14 -20:17

خداوکیلی نخندونیدمون اینقد فک درد گرفتم

محمد 1 0 پاسخ 1399/4/14 -16:11

اقای ظریف یکی از با تدبیر ترین ها در دولت‌ ماست والبته تحصیل کرده و روشن فکر تر از سایرین است

داروغه 1 0 پاسخ 1399/4/14 -09:47

فکر کنم قرصاتو نشسته خوردی آقای نویسنده

امید 0 0 پاسخ 1399/4/14 -05:40

خیلی برای آقای ظریف احترام قایلم اگر سلیمانی بیشتر مرد شمشیر بود ظریف خود تدبیر است البته سه نفر دیگر راهم میشناسم که تدبیر گران ماهری هستند۱رهبر ی ۲روحانی ۳رییسی منتها تدبیر ظریف با حقوق بین الملل عجین میباشد

مولوی 2 0 پاسخ 1399/4/14 -05:38

از قیاست خنده آمد خلق را. ططف کردی گر ببندی حلق را تن مصدق داخل قبر داره میلرزه!

R.t 4 1 پاسخ 1399/4/13 -20:15

نخیر مصدق نفت رو ملی کرد اقای جواد جان داره حنوب رو به چین میفروش اونم ۲۵ ساله چنتا جزیرهم میده از جمله کیش وبند خرمشهر ترخدا قیاس نکنید اسم مصدق رو خراب نکنید دریای خزر رو بی سرو صداداد ور خصوص قرارداد ترکمچای هیچ کاری نکرد ۲۵ سال دیگه قرارداد با چین کی میتونه درست کنه میشه ترکمچای بعدی

محمود 6 1 پاسخ 1399/4/13 -20:05

صدتا ظریف یک انگشت کوچک مصدق نمی شوند.

امین 1 7 پاسخ 1399/4/13 -17:42

شباهتهای این دونفر ۱.هر دو بجای ملت خود به دشمن اعتماد کردند ۲. هر دو حرف بزرگان خود را گوش نکردند، مصدق به هشدارهای آیت‌الله کاشانی و ظریف به سخنان آیت‌الله جوادی که بهش گفت اگر با اروپایی ها دست دادی انگشتان خود را بشمار ۳. هر دو دشمن واحدی داشتند «آمریکا» ۴.مصدق دیپلماسی خنده نداشت ولی ایشان از این زبان بدن استفاده کرد ولی بدل خورد ۵. هر دو توجه لازم را به راهبران خود نداشتند: مصدق به آیت الله کاشانی که ایشان را متوجه کودتا کرد و ایشان که رهبری فرمود من به این مذاکره خوش بین نیستم ۶. با این تفاسیر هر دو ساده لوح بودند یا خود رای

نیما 7 2 پاسخ 1399/4/13 -14:10

روی سخنم به نویسنده ی این متن دوست عزیزام شما یا نمیدونی مصدق کی بود و چه کرده یا نمیدونی ظریف چه کرده وکی هست.

رضا 3 2 پاسخ 1399/4/13 -13:55

اره مصدق هست

محمد 4 2 پاسخ 1399/4/13 -12:23

مصدق درزمان خودسیاستمداری متفکر ؛مستقل ؛میهن دوست وشجاع بودکه برای هدف وفکرخودکه ایرانی مستقل وغیروابسته وخدمت به مردم بود حتی به شاه آن زمان باج ندادامثال ایشان وامیرکبیرازنوادراین مملکت هستند ولی آقای ظریف فقط سخن‌گوی یک جریان در سیاست خارجی ایران است ایشان اگر فکری هم داشته باشد درجایگاهی نیست که بتواند عرض اندام کند لذا مقایسه آقای مصدق باآ قای ظریف مثل مقایسه سخنران است بابلندگو

رضا. 5 1 پاسخ 1399/4/13 -12:18

مصدق تاوان اشتباهات خود را داد. اول انحلال مجلس که شرایط را از نظر قانون اساسی که در نبود ملس شاه قادر است عذر نخست وزیر را بخواهد. اشتباه بعدی او تمکین نکردن از حکم عزلش که توسط سرهنگ نصیری از جانب شاه به او ابلاغ شده بود.از اینها هم که بگذریم حالا مصدق اگر قهرمان ملی ماست پس چرا بعد از انقلاب اینقدر نامش محجور مانده.

رضا میکاییل زاده 2 3 پاسخ 1399/4/13 -12:04

پیامی برای رئیس کانال خبر فوری لطفاً این پیام را به ایشان برسانید مصدق علیه منافع انگلیس کاری بزرگ کرد به همین دلیل از سر راه برداشتنش اما ظریف برجامی از زیر دستش رد شدکه درون هزارتا ایراد مثل مکانیسم ماشه بود یعنی هیچ ضمانتی برای اجرای توافق توسط آنها نبوده اما در صورت اجرا نشدن توسط ما ماشه را تو سر مردم ایران میچکانند و تحریم ها را بر می گرداند ظریف کسی بوده که مانند یک فرد عامی و ترسو ونه مثل یک سیاستمدارشجاع گفت آمریکا می تواند با یک دکمه موشکهای ما را از کار بیندازد و پیام ضعف فرستاد. وشما با تعریف کردن از آن میخواهید دوباره یکی مثل روحانی را سوار مردم ایران کنید درستی گفتم وقتی ثابت خواهد شد که وقتی ظریف کاندیدای ریاست جمهوری شد بی بی سی ازش تعریف خواهد کرد همانطور که از روحانی تعریف کرد و و و همه رسانه‌های آن ور آبی و دشمن ما ستاد انتخاباتی او خواهد شد کاش در شهر های قومیتی زندگی می کردید مثل من که میدید بی لیاقتی های سیاستمداران ایران کاری کرده که دیگر هیچ اعتقادی به کشوری به نام ایران باقی نمانده همه قومیت ها زیر بمباران های رسانه ای آماده می‌شوند برای جدا شدن از ایران آن وقت کویر لوت و چند شهر دوروبرش مثل کرمان اصفهان تهران و مشهد میماند برای فارس ها بشینن وسطش و بزنن تو سر همدیگه نیمه غربی ایران و جزایر جنوبی راه همین بی لیاقتی ها از ایران جدا خواهد کرد پس لطفاً لایق باشید از لایقها حمایت کنیدو نه از ترس‌های غربگدا و فقط به خاطر پول تعریف نکنید اگر ذره ای کشور تان ایران را دوست دارید دارودسته رفسنجانی و غرب زده ها وفاسدهارا سوار این مردم نکنید

غیرت ایرانی نه مثل بعضی ها 3 2 پاسخ 1399/4/13 -11:56

مصدق کل صنعت نفت را مال خودمان کرد بدون این که ذره ای ان را تعلیق کند ولی ظریف (البته ظریف منظور دولت است چون دولت فعلی خواهان برجام بود ) بخشی از صنعت هسته ای را تعطیل کرد و بخشی را هم نیمه فعال البته هر دو یک شباهت هایی دارند با هم ان هم اعتماد به امریکا که هر دو شکست خوردن ان یکی کلا کله پا شد واین یکی هم با وضع تحریم مجدد به قبل برگشتیم مصدق برای همین خیلی از این اقا سر تر و ملی تر بود

محمد 3 5 پاسخ 1399/4/13 -11:45

خخخه یک فرد عادی هم جای ظریف بود بهتر قرارداد می بست چون میداند یک چیز نسیه که میخواهی بدهی باید اول بیعانه بگیری! ولی ایشون کار را کرد؟ در ضمن اگر دولت قبل ظرفیت این دانش را افزایش نمیداد این ها مانند دوره خاتمی که اتفاقا اقای ظریف جونتون هم انجا بود کل این دانش را تعلیق می کردن! پس افتخاری به ایشون نیست بلکه خارجی ها چون ایشون مسوول کوتاه امدن ما هست برایش دست وپا می زنند نه ما

ایرانی 3 2 پاسخ 1399/4/13 -11:03

این جملات بی معنی که کنار هم ردیف کردید چیه؟قصد له کردن مصدق و ظریف رو دارید که همچین نگارشی رو در شان ایندو بزرگمردی نوشتید یا بهتر بگم کپی کردید؟؟؟؟؟واقعا جای تاسف داره

ایرانی 3 1 پاسخ 1399/4/13 -10:57

مطلب را نخواندم ولی میگم بگذارید مصدق مصدق باشد و هیچ کس مصدق نیست.ما با عکس بزرگ مرد تاریخ ایران محمد مصدق احمد آبادی با عصایش در روستای احمد آباد در سنین کهن سالیش مست مست میشیم.تاریخ به احترامش قد خم میکند ما کی هستیم .

وحید 4 3 پاسخ 1399/4/13 -10:47

لطفا دکتر ظریف عزیز رو با این چیزای مسخره ب بازی نگیرید ادمای موفق دشمن بی دین و حیا زیاد دارن چرت و پرت زیاد میگن پشت ایشون

علیرضا 4 5 پاسخ 1399/4/13 -09:52

مورچه چه ربطی داره به مصدق؟

شهراد 2 0 پاسخ 1399/4/13 -09:29

باسلام میخواستم عرض کنم که این یک اشتباه بزرگ مثل دیگر اشتباهات ماست نه ظریف مص ق است نه دوران ظریف دوران مصدق ظریف ظریف است که هیچ آثار کارهای وملاقات های وحتی سخنرانی هایش کاملا متفاوت از زمان مصدق است به امیدروزی که این ملت ومملکت از شر دشنمانش آزاد شود طعم آرامش وآسایش راببزند

وگوور 4 0 پاسخ 1399/4/13 -09:18

در عالم سیاست ان هم در اینجا یک روز کسی تقدس پیدا می کند و او به عرش اعلی می برندش و روز دیگر او را در چاه ویل سرگردان می کنند این مردم ادامه همان مردم 28مرداد هستند : صبح تا ظهر زنده باد مصدق می گفتند بعد ازظهر درود برشاه مرگ بر مصدق !!

ناشناس 8 5 پاسخ 1399/4/13 -09:00

خیر.جناب مصدق وفادار به وطن و مردم بود.ولی جناب ظریف تحصیل کرده ظریفی از آمریکا هستند

حرف حق و عدالت 5 3 پاسخ 1399/4/13 -06:24

از نظر من باید نگاه ب مؤفقیت ها و پیروزی ها و طرح ها و طرزتفکر کنیم ما ندیدیم و نشنیدیم ظریف یه طرحی به سازمان بین الملل و یا آمریکایی ها بدهد که موافقت کنن و یا تحریممون نکنن خب پس وقتی که این برو و بیای چندین ساله سود نداشت و همش ب ضرر کشور و مردم بوده ینی وزیر امور خارجه نامؤفق بود حالا داستان برجام و فشارهای حداکثری تحریم نشان از ضعیف بودن ظریف در امور خارجه کشور است. پس این تعریفها باد هواست

روح اله 10 4 پاسخ 1399/4/13 -06:20

مرد بی عمل مانند زنبور بی عسل **حکایت دولت و دار و دسته اش**

خان 4 15 پاسخ 1399/4/13 -05:34

ظریف سردار دیپلماسی کشورمان است و هملکرد عالی داشته و میتوان مصدق دوران او را نامید هرچند که مخالفین زیادی داره اونهم بخاطر منافع گروهی و جناحی افراد است . واقعا ظریف مصدق دیگر ی است

مریم 8 7 پاسخ 1399/4/13 -03:08

اره شبیه است . هر دو شون زیادی روی آمریکا حساب کردن

سعید 1399/4/13 -10:19

با اختلاف بهترین کامنت

علی 1399/4/13 -12:07

چشم میگم به روسیه و چین اعتماد کنن

فضول خان 8 3 پاسخ 1399/4/13 -02:51

به نظر من هم نویسنده پولی که گرفته تا چهره امثال ظریف رو روتوش کنه حرومه چون به بدترین نحو گند زده ضمنا مهمترین شباهت این دوتا اعتماد بی جا به امریکا بود که به نظرم اشتباه ظریف غیر قابل بخشش تر بود چون تجربه های زیادی مثل مصدق رو در پیش رو داشت ولی باز گفت امضای کری تضمینه

احمد 5 4 پاسخ 1399/4/13 -02:29

نتیجه اعتماد به شیطان بزرگ وتباهی است. مرحوم مصدق تاوان اشتباهش را با محاکمه داد واقای قهرمان دیپلماسی که روزی می گفت امضای کری تضمن است ودل خوش به لبخند کدخدا کرده بودن و خدا رافراموش کردن وایندگان درمورد اشتباه ظریف و دل بستن به آمریکایی‌ها قضاوت خواهد کرد. علی برکت ا.....

عل 1399/4/13 -11:54

مصدق مردی بزرگ بود مصدق دروغ نمیگفت دلش برای ایران وایرانی میتپید مصدق جلوی دوربین نمینشست بگه ما زندانی سیاسی نداریم شارلاتان نبود مردم ایران خیلی دیر میفهمن دوست کیه دشمن کیه برای همین همیشه در حال تاوان پس دادن اشتباهات دیروزشونن

هامون 6 3 پاسخ 1399/4/13 -02:14

لطف کنید با این قیاسهای من درآوردی تن دکتر مصدق تو گور نلرزونید.مصدق هنوزم که هنوزه مورد کینه و نفرت انگلیسی ها هستش اما آقای ظریف محبوب سیاستمداران غربی هستش که توافقی امضا میکنه که اگه بین دو طرف بر سر موضوعی اختلاف پیدا بشه مرجع رسیدگی میشه اونطرف اختلاف.واقعا زیبا نیست

امینه اکرمی 4 6 پاسخ 1399/4/13 -02:02

دکتر ظریف انسان با شخصیت و صادقی است . دکتر مصدق هم هدفش خدمت به وطن بوره و قابل احترام است .

رضا عباسی 11 3 پاسخ 1399/4/13 -01:20

دانه فلفل سیاه و خال محبوبان سیاه هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا..... خداوند دکتر مصدق رو بیامرزه. هیچ تناسبی بین دکتر مصدق و ضریف وجود ندارد.

تیام 11 3 پاسخ 1399/4/13 -01:19

ظریف سیب زمینی هم نیست

و اما بعد.... 13 3 پاسخ 1399/4/13 -00:55

به نظر من دکتر ظریف باید مدارک دانشگاهیش رو بندازه تو سطل زباله ...علم ایشون روزگار ملتو سیاه کرده

علی 3 11 پاسخ 1399/4/13 -00:55

مقاله جالبی بود . به نظر خیلی به هم شبیه هستند

یاسوج 3 0 پاسخ 1399/4/13 -00:50

اهان چون ما چند کار کردیم که به حساب امریکایی ها که همه دنیا رو نوکر می خوان خوش نیومد امریکایی ها مجاز هستند جفتک زده وعهد شکنی کنند

اریو 10 3 پاسخ 1399/4/13 -00:34

مصدق فقید باکلی تلاش،نفت رو ملی کرد و ظریف هم بد،از افتصاح برجام بدنبال برجام شرقی است و بسختی درتلاش برای واگذاری جنوب،کشور و صنعت نفت وگاز بمدت 25 سال ب چین و روسیه هستش دقیقا مث دوران قاجار و قرادادهای،ننگینشون قضاوت با خوانندگان

رسول 5 3 پاسخ 1399/4/13 -00:25

یکی از مهمترین وجه مشترک ظریف و مصدق اعتماد هر دوی آنها به آمریکا بود و سپس چوب آنرا هم خوردند

موسي اسناوندي 3 1 پاسخ 1399/4/13 -00:25

هر كدام نامي دارند مصدق واقعاً مصدق و نترس و رك گو و ازهمه مهمتر شجاع و مدبر بود و دربيان انديشه و نظر راسخ بود ظريف سياسي و با ظرافت منظورديكته شده ديگران را از مركزيت ظرافت به كرسي مي نشاند ولي در حقيقت خود در مديريت كلان انديشه اي ندارد و يا شجاعت انديشه وبيان آنرا ندارد

آیدین استوا 8 32 پاسخ 1399/4/13 -00:17

به نظرم ظریف را میشه مشابه مصدق خواند، چرا که دکتر مصدق در زمان ملی شدن صنعت نفت فقط روی کاغذ این کار را کرده بود و در عمل برای مدت ۱۲ سال ایران نمی توانست نفت بفروشد و عملا عدم تفکر مناسب باعث عقب ماندگی ایران شد، در حال حاضر هم دکتر ظریف روی کاغذ برجام را به امضا رساند ولی در عمل فکر مخالفان داخلی برجام را نکرده بود که با اقداماتشان بهانه دست آمریکا دادند و برجام به سرانجام نرسید

امیرعلی 5 34 پاسخ 1399/4/13 -00:13

اگردکترظریف رییس جمهورمیشدیقیناوضعمون ازحال حاضرکه بامستر روحانی داریم بهتربودحداقل

علی 7 31 پاسخ 1399/4/13 -00:07

آقای ظریف آدم خیلی باشخصیت و صادقی است،نبایدضعف در یک بخش ازدولت مثلاوزارت امورخارجه رابه حساب یک نفرنوشت.

مردم 30 6 پاسخ 1399/4/13 -00:03

لطفا مصدق را خراب نکنید

ابوالفضل ملایی 18 10 پاسخ 1399/4/12 -23:55

نه به هیچ عنوان دکترمصدق باکسی که بابرجام لعنطی مردم روبازی میده قابل قیاس نیستند

یکی مثل همه 19 10 پاسخ 1399/4/12 -23:49

هر دو مرعوب غرب‌اند و چشم به اقدام غربی‌ها دارند.

مفرد 32 5 پاسخ 1399/4/12 -23:44

آهن وفولاد هردو ازیک کوره می آیندبرون* ازیکی شمشیر سازند دیگری نعل خراست

ایران 1399/4/13 -08:46

یعنی بهتر از این کامنت وجود نداره ، دمت گرم

غلا مرضا 20 6 پاسخ 1399/4/12 -23:44

به هیچ عنوان ظریف با مصدق قابل مقایسه نیست و قیاس مع الفارغ است

فاطمه 1399/4/13 -07:04

از همون کلمه فارغ !!! معلوم میشه سواد و فهمت برای درک مقاله بالا چقدر است

بی نام 29 7 پاسخ 1399/4/12 -23:42

این دولت فاسد و بی کفایت رو لطفا با قهرمان های ملیمون مقایسه نکنید.

علی 13 15 پاسخ 1399/4/12 -23:41

دوتاشون بخاطر اعتماد به آمریکا رکب خوردن

عابدین چناقچی 12 9 پاسخ 1399/4/12 -23:40

یعنی مصدق هم ماله کش بوده

Z m 8 7 پاسخ 1399/4/12 -23:40

ظریف برعکس مصدق کمی شبیه بی عقلی هایش

محسن عبدلی 8 31 پاسخ 1399/4/12 -23:38

درود به دکتر ظریف بخاطر وطن پرستی فوق العاده ای که دارن

R.t 1399/4/13 -20:35

بخاطر وطن فروشیشون خزر ودادن به روس جنوبم درن میدن به چین اسمشو گذاشتی وطن پرستی واقعا متاسفم کرین کارتای برجام کجاست نکن به شمام دادن

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks