عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

شرکت‌های زیرمجموعه رهبری مالیات نمی‌دهند / سازمان برنامه و بودجه، ردیف بودجه موسسات فرهنگی را حذف کرده است


24 آذر 1398 - 17:19
5df639fe1397f_2019-12-15_17-19
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: گردش حساب شرکت‌های دولتی برای دریافت بودجه باید روشن باشد. شرکت‌های زیرمجموعه رهبری ضمن اینکه مالیات نمی‌دهند صورت وضعیت‌شان را هم به مجلس نمی‌دهند.

 محمدرضا بادامچی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با انتقاد از عدم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس گفت: مجلس تنها به بودجه شرکت‌های دولتی نگاه می‌کند و بودجه هیچ‌کدام از شرکت‌های دولتی را بررسی نمی‌کند. در دوره قبل اعتراضی در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی و عدم شفافیت عملکرد آنها داشتیم. به همین خاطر شرکت‌های دولتی اعلام کردند تا خردادماه هر سال صورت‌های مالی‌شان را به مجلس نشان می‌دهند، اما مجلس ملزم نیست آنها را بررسی کند.

 او ادامه داد: گردش حساب شرکت‌های دولتی باید مشخص شود. به همین دلیل بود که سال گذشته اعلام کردیم باید صورت‌های مالی شرکت‌ها در اختیار مجلس قرار گیرد و مجلس بررسی کند. اما شرکت‌های زیرمجموعه رهبری مالیات نمی‌دهند در صورتی که باید مالیات پرداخت کنند. هلدینگ‌های بزرگی زیرمجموعه رهبری هستند و حدود چهارپنجم ثروت کشور و کارخانه‌ها در دست آنهاست، اما آنها به راحتی مالیات‌شان را توجیه می‌کنند.

 آستان قدس برای خودش فتوا می‌دهد و بر اساس مقررات مالیات نمی‌پردازد
 این نماینده مجلس با انتقاد از عدم پرداخت مالیات از سوی آستان قدس تاکید کرد: سال گذشته آقای مطهری اعتراض کرد چرا آستان قدس مالیات پرداخت نمی‌کند، که آنها اعلام کردند ما مالیات‌مان را داده‌ایم. آنها برای شرکت‌های خودشان فتوا می‌دهند و بر اساس مقررات مالیاتی مالیات نمی‌دهند. اگر در چارچوب بودجه مالیات بدهند، کمک بزرگی به کشور می‌شود.

 بادامچی گفت: گردش حساب شرکت‌های دولتی برای دریافت بودجه باید روشن باشد، آنها تا حدودی صورت‌حساب‌های خود را به مجلس می‌دهند. اما شرکت‌های زیرمجموعه رهبری ضمن اینکه مالیات نمی‌دهند صورت وضعیت‌شان را هم به مجلس نمی‌دهند. در حالی که برخی شرکت‌ها مانند بانک‌ها صورت وضعیت‌شان را به مجلس ارائه می‌کنند هرچند از دولت بودجه نمی‌گیرند.

 او با تاکید بر اینکه بودجه باید مبتنی بر عملکرد اختصاص یابد ادامه داد: شفافیت عملکرد وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به منظور تخصیص بودجه برای مجلس بسیار حائز اهمیت است. برای مجلس مهم است بداند پولی که به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی داده می‌شود کجا می‌رود. در بودجه 99 دولت پیش‌قدم شده تا ردیف‌هایی را که بی‌دلیل باز شده ببندد. بسیاری از موسسات فرهنگی ردیف باز کردند و بودجه دریافت می‌کنند و بودجه آنها سالانه به میزان تورم افزایش می‌یابد، اما امسال سازمان برنامه و بودجه آنها را حذف کرده است.

 این نماینده مجلس در پایان گفت: از سال گذشته قرار شده شرکت‌های دولتی صورت وضعیت‌شان را به مجلس بدهند و اگر این اتفاق بیفتد، هزینه‌های آنها هم کنترل می‌شود. در این صورت شرکت‌های دولتی مطابق با برنامه‌هایشان بودجه می‌گیرند. برخی از شرکت‌های دولتی بودجه دریافت می‌کنند اما خودشان در هیات‌مدیره تصمیم می‌گیرند که با این بودجه چه کنند. هزینه‌های داخلی برخی از شرکت‌های دولتی بسیار زیاد است، اما همین که راضی شدند صورت‌حساب‌ها و عملکرد خود را به مجلس ارائه کنند شفافیت ایجاد می‌کند.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: گردش حساب شرکت‌های دولتی برای دریافت بودجه باید روشن باشد. شرکت‌های زیرمجموعه رهبری ضمن اینکه مالیات نمی‌دهند صورت وضعیت‌شان را هم به مجلس نمی‌دهند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5df639fe1397f_2019-12-15_17-19
24 آذر 1398 - 17:19

 محمدرضا بادامچی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با انتقاد از عدم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس گفت: مجلس تنها به بودجه شرکت‌های دولتی نگاه می‌کند و بودجه هیچ‌کدام از شرکت‌های دولتی را بررسی نمی‌کند. در دوره قبل اعتراضی در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی و عدم شفافیت عملکرد آنها داشتیم. به همین خاطر شرکت‌های دولتی اعلام کردند تا خردادماه هر سال صورت‌های مالی‌شان را به مجلس نشان می‌دهند، اما مجلس ملزم نیست آنها را بررسی کند.

 او ادامه داد: گردش حساب شرکت‌های دولتی باید مشخص شود. به همین دلیل بود که سال گذشته اعلام کردیم باید صورت‌های مالی شرکت‌ها در اختیار مجلس قرار گیرد و مجلس بررسی کند. اما شرکت‌های زیرمجموعه رهبری مالیات نمی‌دهند در صورتی که باید مالیات پرداخت کنند. هلدینگ‌های بزرگی زیرمجموعه رهبری هستند و حدود چهارپنجم ثروت کشور و کارخانه‌ها در دست آنهاست، اما آنها به راحتی مالیات‌شان را توجیه می‌کنند.

 آستان قدس برای خودش فتوا می‌دهد و بر اساس مقررات مالیات نمی‌پردازد
 این نماینده مجلس با انتقاد از عدم پرداخت مالیات از سوی آستان قدس تاکید کرد: سال گذشته آقای مطهری اعتراض کرد چرا آستان قدس مالیات پرداخت نمی‌کند، که آنها اعلام کردند ما مالیات‌مان را داده‌ایم. آنها برای شرکت‌های خودشان فتوا می‌دهند و بر اساس مقررات مالیاتی مالیات نمی‌دهند. اگر در چارچوب بودجه مالیات بدهند، کمک بزرگی به کشور می‌شود.

 بادامچی گفت: گردش حساب شرکت‌های دولتی برای دریافت بودجه باید روشن باشد، آنها تا حدودی صورت‌حساب‌های خود را به مجلس می‌دهند. اما شرکت‌های زیرمجموعه رهبری ضمن اینکه مالیات نمی‌دهند صورت وضعیت‌شان را هم به مجلس نمی‌دهند. در حالی که برخی شرکت‌ها مانند بانک‌ها صورت وضعیت‌شان را به مجلس ارائه می‌کنند هرچند از دولت بودجه نمی‌گیرند.

 او با تاکید بر اینکه بودجه باید مبتنی بر عملکرد اختصاص یابد ادامه داد: شفافیت عملکرد وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به منظور تخصیص بودجه برای مجلس بسیار حائز اهمیت است. برای مجلس مهم است بداند پولی که به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی داده می‌شود کجا می‌رود. در بودجه 99 دولت پیش‌قدم شده تا ردیف‌هایی را که بی‌دلیل باز شده ببندد. بسیاری از موسسات فرهنگی ردیف باز کردند و بودجه دریافت می‌کنند و بودجه آنها سالانه به میزان تورم افزایش می‌یابد، اما امسال سازمان برنامه و بودجه آنها را حذف کرده است.

 این نماینده مجلس در پایان گفت: از سال گذشته قرار شده شرکت‌های دولتی صورت وضعیت‌شان را به مجلس بدهند و اگر این اتفاق بیفتد، هزینه‌های آنها هم کنترل می‌شود. در این صورت شرکت‌های دولتی مطابق با برنامه‌هایشان بودجه می‌گیرند. برخی از شرکت‌های دولتی بودجه دریافت می‌کنند اما خودشان در هیات‌مدیره تصمیم می‌گیرند که با این بودجه چه کنند. هزینه‌های داخلی برخی از شرکت‌های دولتی بسیار زیاد است، اما همین که راضی شدند صورت‌حساب‌ها و عملکرد خود را به مجلس ارائه کنند شفافیت ایجاد می‌کند.

منبع: اعتمادآنلاین

66

نظرات 11
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
استعمار 0 7 پاسخ 1398/9/25 -09:18

کشورهای استعماری مالیات میگیرند‌ کشورهای نامسلمان و کافر .متل آمریکا و اسراییل.. ما نبری دنباله رو سیاستهای آنها باشیم. این که ما نباید آنها را تقلید کنیم و نباید فرهنگ ما را هدف رفتارهای خود قرار دهند از دستورات امامان جمعه ما میباشد . پس ما نباید مالیات بدهیم. چرا شما پیرو غرب و غرب گرایی هستید.؟ هر کس درآمدی دارد به اندازه توانائیش خمس یا زکات بدهد. علی برکت الله

عدالت 1 6 پاسخ 1398/9/25 -07:00

اولا اگه راست میگن شفاف به مردم با سند ومدرک توضیح بدهند ...دوما چرا فقط موقع انتخابات اصلاح طلبان وکار گزاران لبیرال مردم دوست میشن ...سوما نهادهای زیر نظر رهبری امثال صدا سیما سپاه وغیره ده درصد از بودجه سال 96 و56 درصد از سال 97 و70 درصد از بودجه سال 98 رااز دولت محترم دریافت نکردند ...ولی نهادهای زیر نظر دولت که تبلیغاتچی دولت در انتخابات بودن تمام کمال بودجشون را گرفتند بلکه از مالیات هم معاف شدند ...مقداری حقیقت را هم بگویید

محمد 7 1 پاسخ 1398/9/25 -01:30

خوب کاری نداره برای مالیات خودشان یه ایه و تفسیر درست میکنند که مالیات دادن در بعضی مواقع حرام است بخصوص برای اقا زاده

hg 6 1 پاسخ 1398/9/24 -23:32

اخیرا وزارت دارای آمریکا بخش کوچکی از حساب‌های آقازاده ها رو اعلام کرده حالا شما می‌خواهید به حساب‌های ممنوعه وارد شوید.

رضا 8 2 پاسخ 1398/9/24 -22:48

یک نفر به ملت جواب دهد نهاد های زیر مجموعه رهبری که گردش مالی بسیار بسیار زیادی دارند چرا مثل نهاد های دیگر مالیات پرداخت نمی‌کنند؟ آیا این عدالت است؟ آیا معنی این جمله که همه در برابر قانون برابرند یعنی یه عده مالیات ندهند؟ و خدا می‌داند دیگه چه معافیت های دیگری هست که کسی خبر ندارد.

ایران 8 2 پاسخ 1398/9/24 -21:10

بودجه این همه نهاد فرهنگی رو با اسما و لقب های جور واجور که هر کدومشون اسم یه آیه و امام و ...رو خودشون میزان و مفت مفت می خورن و هر روز وضع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و فلان و فلان ..مردم خرابتر میشه رو بیشتر کنین ..شاید سیر شدن و ما هم یه مرگ راحت داشته باشیم

ارسلان دولتخواه 0 4 پاسخ 1398/9/24 -20:48

شرکتهای خصوصی هم !!!! حتا سوپرمارکتها وفروشگاههای زنجیره ای !!!!

زهذا 6 2 پاسخ 1398/9/24 -19:29

استان قدس مالیات بده علوالهدا چکار بکنه انوقت جیب اقازاده ها از کجا پر شه

سمیه 4 2 پاسخ 1398/9/24 -18:50

ای آقا چرا ازدکترو وکلا و هنرمندا میخواین مالیات بگیرید.گناه دارن.ازکارگرا وکارمندوفرهنگی بگیرید.اینا ازترس اینکه ازگرسنگی نمیرن جرات اعتراض ندارن.ولی اونا ممکنه از ایران برن.اون وقت مریض بشیم چکار کنیم؟چطور فیلم ببینیم...

مالیات 2 7 پاسخ 1398/9/24 -18:22

آن زیر مجموعه ها مشکلی ندارند .انها ذکات وخمس می‌دهند ...بعضی خیلی کمی هم به آقا زاده ها کمک خرج می‌دهند ...آنها از مالیات معاف هستند

ارسلان دولتخواه 1398/9/24 -20:50

احسنت !!! چند سال است که وکلا وپزشکان البته قدیمی ها مولتی میلیاردر شده اند بیچاره جوانان تحصیلکرده رشته مهندسی !!!!

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks