دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور:

در کشور دو میلیون و ۸۰۰ نفر مصرف‌کننده موادمخدر داریم که سالانه ۵ درصد اضافه می‌شود


11 شهریور 1398 - 21:55
5d6d50966db7d_2019-09-02_21-55
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: ما در منطقه‌ای هستیم که در همسایگی‌اش از ۲۰۰ تن تولید مواد مخدر در سال ۲۰۰۱ به ۹ هزار تن افزایش یافته است.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: در کشور دو میلیون و ۸۰۰ نفر مصرف کننده مواد مخدر داریم که سالانه به این آمار ۵ درصد اضافه می‌شود.
سردار اسکندر مؤمنی دوشنبه شب در شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با اشاره به اینکه این استان یک کار برای خود و یک کار برای کشور و جهان انجام می‌دهد، اظهار کرد: اگر این استان فقط مقصد بود از مجموع امکانات برای بهبود وضعیت استان استفاده می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه ما در منطقه‌ای هستیم که در همسایگی از ۲۰۰ تن تولید مواد مخدر در سال ۲۰۰۱ به ۹ هزار تن افزایش یافته است، افزود: انواع و اقسام تکنیک‌های درمانی در دنیا وجود دارد، امسال بعضی از کشورهای برخی مواد را قانونی کرده‌اند که سازمان ملل اعتراض کرده است ما در این ستاد به چند راهبرد رسیده‌ایم.

سردار مؤمنی با اشاره به اینکه موضوع آسیب‌ها و اعتیاد آنقدر مهم است که رهبری جلسات آسیب‌ها را تشکیل می‌دهند که در رأس آن مواد مخدر است، ادامه داد: اعتیاد منشأ بسیاری از آسیب‌ها است.

وی به بیان برخی راهبردها پرداخت و افزود: ساماندهی معتادان متجاهر راهبرد کوتاه مدت است که در این زمینه در گام اول باید ایجاد ظرفیت کنیم که در این زمینه ظرفیت‌هایی ایجاد شده است.

سردار مؤمنی اظهار داشت: راهبرد اصلی ما موضوع پیگیری است یک طرح یاری گران تصویب شد که رئیس جمهور هم تأکید دارند و توافقی در این زمینه با آموزش و پرورش داشتیم.

وی با با بیان این مطلب که اگر هر ایده‌ای دارید به ما ارائه بدهید ما استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: در خصوص ۷۰۰ معتاد متجاهر استان کرمان ما تا دو سال هزینه‌های نگهداری آنها را می‌دهیم و در این دو سال شما باید مهارت کارآفرینی را ایجاد کنید.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌شود در این زمینه مسائل استان کرمان حل شود، اظهار داشت: در طرح یاری گران هر طرحی که بدهید ما استقبال می‌کنیم.

وی با بیان این مطلب که ۳۰۰ میلیون تومان برای اقدامات اطلاعات استان کرمان اختصاص پیدا می‌کند، ادامه داد: یک کمک نیز در خصوص حمایت از خودروهای سازمان زندان‌ها برای انتقال فرد زندانی اختصاص پیدا می‌کند.

سردار مؤمنی با اشاره به اینکه آزاد شدن برخی از مواد مخدر در کشور جزو سیاست‌های ما نیست، ادامه داد: بین توزیع و ترانزیت مواد هیچ فرقی وجود ندارد لذا دشمن به دنبال تحریم کردن ما و آلوده کردن مردم به مواد مخدراست.

وی با بیان این مطلب که پول، قدرت و ثروت و رسانه در جهان در دست دشمنان ما است و از این طریق تلاش می‌کنند که به جامعه آسیب برسانند، ادامه داد: در کشور دو میلیون و ۸۰۰ نفر مصرف کننده مواد مخدر داریم که سالانه به این آمار ۵ درصد اضافه می‌شود.

سردار مؤمنی با اشاره به اینکه با همکاری استاندار کرمان اردوگاهی سپاه تا ماه آینده آماده می‌شود و پیش بینی می‌شود که حداکثر ظرفیت استان کرمان یک هزار و ۷۰۰ نفر برای معتادان متجاهر باشد که اگر این امر در استان به یک هزار و ۵۰۰ برسد کفایت می‌کند.

وی عنوان داشت: کمپ زنان حتماً باید ویژه دیده شود که در این زمینه ۵۰ نفر ظرفیت برای زنان معتاد متجاهر دیده شده است.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: ما در منطقه‌ای هستیم که در همسایگی‌اش از ۲۰۰ تن تولید مواد مخدر در سال ۲۰۰۱ به ۹ هزار تن افزایش یافته است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d6d50966db7d_2019-09-02_21-55
11 شهریور 1398 - 21:55

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: در کشور دو میلیون و ۸۰۰ نفر مصرف کننده مواد مخدر داریم که سالانه به این آمار ۵ درصد اضافه می‌شود.
سردار اسکندر مؤمنی دوشنبه شب در شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با اشاره به اینکه این استان یک کار برای خود و یک کار برای کشور و جهان انجام می‌دهد، اظهار کرد: اگر این استان فقط مقصد بود از مجموع امکانات برای بهبود وضعیت استان استفاده می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه ما در منطقه‌ای هستیم که در همسایگی از ۲۰۰ تن تولید مواد مخدر در سال ۲۰۰۱ به ۹ هزار تن افزایش یافته است، افزود: انواع و اقسام تکنیک‌های درمانی در دنیا وجود دارد، امسال بعضی از کشورهای برخی مواد را قانونی کرده‌اند که سازمان ملل اعتراض کرده است ما در این ستاد به چند راهبرد رسیده‌ایم.

سردار مؤمنی با اشاره به اینکه موضوع آسیب‌ها و اعتیاد آنقدر مهم است که رهبری جلسات آسیب‌ها را تشکیل می‌دهند که در رأس آن مواد مخدر است، ادامه داد: اعتیاد منشأ بسیاری از آسیب‌ها است.

وی به بیان برخی راهبردها پرداخت و افزود: ساماندهی معتادان متجاهر راهبرد کوتاه مدت است که در این زمینه در گام اول باید ایجاد ظرفیت کنیم که در این زمینه ظرفیت‌هایی ایجاد شده است.

سردار مؤمنی اظهار داشت: راهبرد اصلی ما موضوع پیگیری است یک طرح یاری گران تصویب شد که رئیس جمهور هم تأکید دارند و توافقی در این زمینه با آموزش و پرورش داشتیم.

وی با با بیان این مطلب که اگر هر ایده‌ای دارید به ما ارائه بدهید ما استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: در خصوص ۷۰۰ معتاد متجاهر استان کرمان ما تا دو سال هزینه‌های نگهداری آنها را می‌دهیم و در این دو سال شما باید مهارت کارآفرینی را ایجاد کنید.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌شود در این زمینه مسائل استان کرمان حل شود، اظهار داشت: در طرح یاری گران هر طرحی که بدهید ما استقبال می‌کنیم.

وی با بیان این مطلب که ۳۰۰ میلیون تومان برای اقدامات اطلاعات استان کرمان اختصاص پیدا می‌کند، ادامه داد: یک کمک نیز در خصوص حمایت از خودروهای سازمان زندان‌ها برای انتقال فرد زندانی اختصاص پیدا می‌کند.

سردار مؤمنی با اشاره به اینکه آزاد شدن برخی از مواد مخدر در کشور جزو سیاست‌های ما نیست، ادامه داد: بین توزیع و ترانزیت مواد هیچ فرقی وجود ندارد لذا دشمن به دنبال تحریم کردن ما و آلوده کردن مردم به مواد مخدراست.

وی با بیان این مطلب که پول، قدرت و ثروت و رسانه در جهان در دست دشمنان ما است و از این طریق تلاش می‌کنند که به جامعه آسیب برسانند، ادامه داد: در کشور دو میلیون و ۸۰۰ نفر مصرف کننده مواد مخدر داریم که سالانه به این آمار ۵ درصد اضافه می‌شود.

سردار مؤمنی با اشاره به اینکه با همکاری استاندار کرمان اردوگاهی سپاه تا ماه آینده آماده می‌شود و پیش بینی می‌شود که حداکثر ظرفیت استان کرمان یک هزار و ۷۰۰ نفر برای معتادان متجاهر باشد که اگر این امر در استان به یک هزار و ۵۰۰ برسد کفایت می‌کند.

وی عنوان داشت: کمپ زنان حتماً باید ویژه دیده شود که در این زمینه ۵۰ نفر ظرفیت برای زنان معتاد متجاهر دیده شده است.

منبع: مهر

66

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks