نماینده اصلاح طلب: احتمال تغییر در لیست امید وجود دارد


21 مرداد 1398 - 13:03
5d51245b938a5_2019-08-12_13-03
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: این فراکسیون تاکنون به رغم همه بی‌میلی‌هایی که از دولت و دیگران دیده، همچنان قوامش به خاطر منش آقای عارف بوده است بنابراین سخن حذف آقای عارف دقیق نیست.

محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: هیچ اراده‌ای در مجموعه فراکسیون امید بر حذف، نه فقط آقای عارف بلکه برای سایر اعضای این فراکسیون هم وجود ندارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ این فراکسیون (امید) تاکنون به رغم همه بی میلی‌هایی که از دولت و دیگران داشته هم چنان قوامش به خاطر منش آقای عارف بوده است بنابراین سخن حذف آقای عارف دقیق نیست.

وکیلی بر همین اساس اضافه کرد: آقای عارف علاوه بر این که رئیس فراکسیون امید است، رئیس شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات نیز هست؛ او در کنار رئیس دولت اصلاحات همچنان کاروان اصلاح طلبی را راهبری می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بنا دارید از لیست ۳۰ نفره فعلی تهران نیز استفاده کنید و یا بنا به تغییر است، گفت: دو نگاه در حال حاضر وجود دارد؛ اینکه آیا ما با رویکرد ائتلافی یا ناب‌گرایی در انتخابات ظاهر خواهیم شد. یک گروه محورشان آقای عارف است و معتقد به ناب گرایی در انتخابات آینده هستند.

این عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه عنوان کرد: ناب‌گرایی یعنی هویت گرایی ناب در انتخابات؛ ما باید بدانیم در هویت و موقعیت اصلاح طلبی باید به صحنه انتخابات بیاییم، شاید این گروه کمی تعریض دارند.

وی بر همین اساس اضافه کرد: تجربه نتیجه ائتلافی که بخشی از آن تجربه دولت و بخشی هم فراکسیون مستقلان در مجلس است از منظر جریان ناب گرایی در انتخابات آتی، تجربه موفقی نبوده است و یا از  دستاورد ائتلاف هم در دولت و هم در سه فراکسیونی شدن مجلس ناراضی هستند بنابراین این جریان معتقد است که باید ناب گرایی را در رویکرد داشته باشد، گروهی هم همچنان معتقد هستند که شرایط کشور به گونه‌ای است که باید خط ائتلاف را پیش ببریم.

وکیلی همچنین عنوان کرد: این گروه معقتد هستند که دولت و مستقل‌‌ها سرنوشت یکسانی دارند آن و اصلاح طلبان دارند بنابراین تفکیکشان در شرایط کنونی متناسب با واقعیت‌ها نیست؛ بنابراین در حال حاضر این دو نگاه وجود دارد. اما هنوز مبانی این دو نگاه در یک لُنجه تصمیم گیری همچنان تبیین و منقح نشده که بعد تبدیل به موضع واحد شود.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: به نظر من هنوز این بحث به صورت خام در جریان است و لیست آینده چند نقطه کلیدی دارد که در درجه اول باید تکلیف روشن شود که ما ائتلافی می آییم یا با هویت اصلاح طلبی و این باید تعیین تکلیف شود که در این رابطه دو نگاه وجود دارد.

وی تصریح کرد: در درجه دوم باید معلوم شود که شاخصه‌ها چه چیزی است و بر اساس آن لیست آینده را تعیین کرد بر اساس این شاخصه‌ها حتماً عملکرد لیست ۳۰ نفره تهران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و حتما کمیته داوری در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان وجود دارد و حتماً جمع بندی بر اساس این شاخص‌ها و عملکرد خواهد بود.

وی افزود: ممکن است کسانی از این دوستان(اعضای فراکسیون امید) بمانند و ممکن است کسانی هم نمانند اما اینکه این لیست ۱۰۰ درصد آری خیر باشد، چنین چیزی نه منطقی است و نه معقول و نه زمان آن اکنون است.

وکیلی با اشاره به اینکه ما برای رسیدن به لیست ایستگاه‌های زیادی داریم،‌گفت: ایستگاه تعیین تکلیف اینکه ما ائتلافی بیایم یا اصلاح طلبانه بسیار مهم است؛ ایستگاه بعدی ایستگاه ارزیابی عملکرد و تدوین شاخص‌ها است که عملکرد اینها باید ارزیابی شود و یا احیاناً معیاری برای پذیرش بعدی‌ها که در صف هستند باید شاخص‌هایی برای آنها تعیین شود که این ها در شورای عالی سیاستگذاری در حال تدوین است.

وی تاکید کرد: به هیچ وجه حذف آقای عارف مطرح نیست چرا که نقش نه فقط مدیریت در فراکسیون امید بلکه اکنون به همراه رئیس دولت اصلاحات نقش رهبران نمادین جریان اصلاحات را دارد.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: این فراکسیون تاکنون به رغم همه بی‌میلی‌هایی که از دولت و دیگران دیده، همچنان قوامش به خاطر منش آقای عارف بوده است بنابراین سخن حذف آقای عارف دقیق نیست.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d51245b938a5_2019-08-12_13-03
21 مرداد 1398 - 13:03

محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: هیچ اراده‌ای در مجموعه فراکسیون امید بر حذف، نه فقط آقای عارف بلکه برای سایر اعضای این فراکسیون هم وجود ندارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ این فراکسیون (امید) تاکنون به رغم همه بی میلی‌هایی که از دولت و دیگران داشته هم چنان قوامش به خاطر منش آقای عارف بوده است بنابراین سخن حذف آقای عارف دقیق نیست.

وکیلی بر همین اساس اضافه کرد: آقای عارف علاوه بر این که رئیس فراکسیون امید است، رئیس شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات نیز هست؛ او در کنار رئیس دولت اصلاحات همچنان کاروان اصلاح طلبی را راهبری می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بنا دارید از لیست ۳۰ نفره فعلی تهران نیز استفاده کنید و یا بنا به تغییر است، گفت: دو نگاه در حال حاضر وجود دارد؛ اینکه آیا ما با رویکرد ائتلافی یا ناب‌گرایی در انتخابات ظاهر خواهیم شد. یک گروه محورشان آقای عارف است و معتقد به ناب گرایی در انتخابات آینده هستند.

این عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه عنوان کرد: ناب‌گرایی یعنی هویت گرایی ناب در انتخابات؛ ما باید بدانیم در هویت و موقعیت اصلاح طلبی باید به صحنه انتخابات بیاییم، شاید این گروه کمی تعریض دارند.

وی بر همین اساس اضافه کرد: تجربه نتیجه ائتلافی که بخشی از آن تجربه دولت و بخشی هم فراکسیون مستقلان در مجلس است از منظر جریان ناب گرایی در انتخابات آتی، تجربه موفقی نبوده است و یا از  دستاورد ائتلاف هم در دولت و هم در سه فراکسیونی شدن مجلس ناراضی هستند بنابراین این جریان معتقد است که باید ناب گرایی را در رویکرد داشته باشد، گروهی هم همچنان معتقد هستند که شرایط کشور به گونه‌ای است که باید خط ائتلاف را پیش ببریم.

وکیلی همچنین عنوان کرد: این گروه معقتد هستند که دولت و مستقل‌‌ها سرنوشت یکسانی دارند آن و اصلاح طلبان دارند بنابراین تفکیکشان در شرایط کنونی متناسب با واقعیت‌ها نیست؛ بنابراین در حال حاضر این دو نگاه وجود دارد. اما هنوز مبانی این دو نگاه در یک لُنجه تصمیم گیری همچنان تبیین و منقح نشده که بعد تبدیل به موضع واحد شود.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: به نظر من هنوز این بحث به صورت خام در جریان است و لیست آینده چند نقطه کلیدی دارد که در درجه اول باید تکلیف روشن شود که ما ائتلافی می آییم یا با هویت اصلاح طلبی و این باید تعیین تکلیف شود که در این رابطه دو نگاه وجود دارد.

وی تصریح کرد: در درجه دوم باید معلوم شود که شاخصه‌ها چه چیزی است و بر اساس آن لیست آینده را تعیین کرد بر اساس این شاخصه‌ها حتماً عملکرد لیست ۳۰ نفره تهران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و حتما کمیته داوری در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان وجود دارد و حتماً جمع بندی بر اساس این شاخص‌ها و عملکرد خواهد بود.

وی افزود: ممکن است کسانی از این دوستان(اعضای فراکسیون امید) بمانند و ممکن است کسانی هم نمانند اما اینکه این لیست ۱۰۰ درصد آری خیر باشد، چنین چیزی نه منطقی است و نه معقول و نه زمان آن اکنون است.

وکیلی با اشاره به اینکه ما برای رسیدن به لیست ایستگاه‌های زیادی داریم،‌گفت: ایستگاه تعیین تکلیف اینکه ما ائتلافی بیایم یا اصلاح طلبانه بسیار مهم است؛ ایستگاه بعدی ایستگاه ارزیابی عملکرد و تدوین شاخص‌ها است که عملکرد اینها باید ارزیابی شود و یا احیاناً معیاری برای پذیرش بعدی‌ها که در صف هستند باید شاخص‌هایی برای آنها تعیین شود که این ها در شورای عالی سیاستگذاری در حال تدوین است.

وی تاکید کرد: به هیچ وجه حذف آقای عارف مطرح نیست چرا که نقش نه فقط مدیریت در فراکسیون امید بلکه اکنون به همراه رئیس دولت اصلاحات نقش رهبران نمادین جریان اصلاحات را دارد.

منبع: فارس

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


38

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
همه چهره‌هایی که آیت‌الله یزدی آنان را نواخت / از "سلام" هاشمی تا نامه آملی / سناریوی هاشمی‌سازی دوم تا کجا پیش می‌رود؟
اصلاح‌طلبان اشتباهات بزرگی داشته‌اند / جهانگیری نماینده اصلاح‌طلبان در دولت نیست / لاریجانی پتانسیل ریاست‌جمهوری را ندارد / روحانی و خاتمی به طور مرتب دیدار می‌کنند / برای شکستن تحریم‌ها به یک دوم خرداد دیگر نیاز داریم
حیات بابک زنجانی در گروی بازگشت ۲میلیارد یورو است / او همچنان در انفرادی است و سلول لاکچری ندارد / اگر وزیر نفت سندی دارد، با صدای بلند اعلام‌کند
زنی که می‌تواند خلبان هواپیما باشد، چرا نتواند راننده موتور باشد / برخی مواجه‌ها با مسائل زنان، جفا به دین است
دکتر عارف هنوز هم یک چهره سیاسی نیست / مهمترین کار واعظی حفظ فاصله بین اصلاح‌طلبان و شخص رییس‌جمهور است/ نمی‌دانم جهانگیری در دولت چه می‌کند/ حوادث دی 96 شوک برای اصلاح‌طلبان بود
مهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسید