کلیسا‌های صخره‌ای اتیوپی؛ سازه‌های شگفت‌انگیز ۸۰۰ ساله

برای ساخت این کلیساها هیچ سنگی روی سنگ گذاشته نشده؛ آنها به طور کامل از دل صخره‌های یک‌تکه تراشیده شده‌اند.

در منطقه‌ای کوهستانی در مرکز کشور اتیوپی، ۱۱ کلیسای ۸۰۰ ساله وجود دارد که ساخت آن‌ها را به پادشاهی به اسم لالی‌بِلا منتسب می‌کنند. لالی‌بلا پادشاهی مسیحی بود که بعد از تصرف بیت‌المقدس به دست مسلمانان، می‌خواست یک مرکز مذهبی جدید برای مسیحیت بنا کند.

این کلیسا‌ها یک ویژگی خیلی خاص دارند: آن‌ها به طور کامل «تراشیده» شده‌اند. برای ساخت آن‌ها هیچ سنگی روی سنگ گذاشته نشده بلکه همۀ آن‌ها در دل صخره‌هایی یک دست و یک‌تکه کنده‌کاری شده‌اند. ستون‌ها، درها، پنجره‌ها و همۀ تزیینات داخلی و خارجی آن‌ها در دل صخره تراشیده شده‌اند. علاوه بر این، در بین ساختمان کلیساها، مسیر‌های زهکشی آب و گذرگاه‌هایی برای زائران هم کنده شده است.

این کلیسا‌های سنگی هنوز هم تقریبا در همان وضع اولیۀ خودشان هستند و آسیب ظاهری قابل توجهی ندیده‌اند. حتی خانه‌های روستایی این منطقه نیز که به شکل مدور ساخته شده‌اند هنوز همان شکل باستانی خودشان را حفظ کرده‌اند.

کلیسا‌های صخره‌ای اتیوپی؛ سازه‌های شگفت‌انگیز ۸۰۰ ساله

کلیسا‌های صخره‌ای اتیوپی؛ سازه‌های شگفت‌انگیز ۸۰۰ ساله

کلیسا‌های صخره‌ای اتیوپی؛ سازه‌های شگفت‌انگیز ۸۰۰ ساله

کلیسا‌های صخره‌ای اتیوپی؛ سازه‌های شگفت‌انگیز ۸۰۰ ساله

کلیسا‌های صخره‌ای اتیوپی؛ سازه‌های شگفت‌انگیز ۸۰۰ ساله

کلیسا‌های صخره‌ای اتیوپی؛ سازه‌های شگفت‌انگیز ۸۰۰ ساله

کلیسا‌های صخره‌ای اتیوپی؛ سازه‌های شگفت‌انگیز ۸۰۰ ساله

کلیسا‌های صخره‌ای اتیوپی؛ سازه‌های شگفت‌انگیز ۸۰۰ ساله

کلیسا‌های صخره‌ای اتیوپی؛ سازه‌های شگفت‌انگیز ۸۰۰ ساله

کلیسا‌های صخره‌ای اتیوپی؛ سازه‌های شگفت‌انگیز ۸۰۰ ساله

کلیسا‌های صخره‌ای اتیوپی؛ سازه‌های شگفت‌انگیز ۸۰۰ ساله

منبع: فرادید
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید