مدیران دولتی و خصوصی بخوانند!

علی محمد کردنایج

اگر از کنار مسائل کوچک به همین راحتی نگذریم، هرگز بحران ها پیش نمی‌آیند. چون بحران حد اعلی مسئله و ریسک است!

حال در موقعیت بحرانی چه باید کرد؟

ابتدا باید قبل از ورود به بحران، مسائل را به درستی شناسایی کنیم. اگر در این مرحله درست عمل کنیم اصلا به بحران نمیرسیم و اگر مسائل را نشناسیم خود را میانه بحران پیدا می‌کنیم! 

هنوز دیر نشده؛ فرض کنید به بحران رسیدید! حالا با ارزیابی دقیق بحران می‌توانید آن را مهار کنید.

اما اگر توان این کار را هم ندارید متاسفانه شما در گردآب بحران فرورفته اید. حال که پیش آمده، باید بدانید تحلیل وقایع و مشکل از به سر زدن مهم‌تر است. نگران نباشید دوباره می‌توانید سر بلند کنید.

کلام آخر اینکه آاای مدیران دولتی و خصوصی، همواره هوشیار باشید و مسائل کوچک را بررسی نمایید. سهل انگاری عواقب بدی خواهد داشت!

 

شبکه‌های اجتماعی