نامه احمدی‌نژاد به ولیعهد عربستان

رییس‌جمهور سابق با ارسال سه نامه جداگانه به دبیر کل سازمان ملل، ولیعهد عربستان و رهبر جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد که آماده است برای خاتمه دادن به تخاصمات و درگیری‌های نظامی میان دو کشور همسایه عربستان و یمن تلاش کند.

دکتر احمدی نژاد با ارسال سه نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل، ولیعهد عربستان و رهبر جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد که به عنوان یک وظیفه انسانی آماده است تا با تشکیل هیأتی از شخصیت‌های آزادی خواه، عدالت‌طلب و موجه جهانی برای خاتمه دادن به تخاصمات و درگیری‌های نظامی میان دو کشور همسایه عربستان و یمن تلاش کند.

رئیس جمهور سابق در نامه خود به آنتونیو مانوئل اولیویرا گوترش دبیرکل سازمان ملل با اشاره به خسارات سنگین جانی، مادی و معنوی جنگ در یمن و نقض فاحش حقوق بشر نوشته است: بر هیچکس پوشیده نیست که این جنگ تا هر زمان به طول بیانجامد جز خرابی و مرگ انسانهای بی‌گناه نفعی برای هیچ یک از طرف‌ها نداشته و اصولاً طرف پیروز نخواهد داشت و همه بازنده و در پیشگاه ملت ها محکوم خواهند بود.

دکتر احمدی نژاد تأکید کرده است که اگر چه قدرت‌های فرامنطقه‌ای این جنگ را در جهت منافع خود ارزیابی می‌کنند، لکن چون نیک بنگرند خواهند دانست که این فاجعه انسانی را به هیچ روی نمی‌توان متضمن منافع هیچ طرفی به شمار آورد.

وی تلاش در جهت توقف جنگ و برقراری صلح، دوستی و گسترش همکاری ها را یک مسئولیت انسانی توصیف کرده و خطاب به دبیرکل سازمان ملل افزوده است: اینجانب به عنوان عضوی از جامعه انسانی که روزانه از شنیدن اخبار و فجایع ناشی از جنگ‌هاو درگیری‌ها در گوشه و کنار جهان و به ویژه در یمن بسیار متاسف می شود، آمادگی خود را برای شکل دادن یک تلاش جمعی به منظور پایان دادن به تخاصمات و برقراری صلح عادلانه میان طرف های درگیر و ایجاد زمینه های توسعه همکاری‌های منطقه ای اعلام می دارم.

رئیس جمهور سابق کشورمان در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل تصریح کرده است که آمادگی دارد در صورت موافقت وی، هیئتی از شخصیت های آزادیخواه، عدالت طلب و موجه جهانی را گردهم آورد تا از طریق گفت و گو با طرفین درگیر به حل مناقشه و برقراری صلح و دوستی یاری نماید.

دکتر احمدی نژاد همچنین در دو نامه دیگر که خطاب به محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود و سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن ارسال شده ابراز اطمینان کرده است که با همراهی و همکاری سازنده آنان بتوان اقدامات موثر و تعیین کننده‌ای در جهت پیشگیری از ادامه وضع اسفبار کنونی و پایان دادن به جنگ و خصومت میان طرفین درگیر به انجام برسد و هزینه های سنگین جنگ جاری در قالب برنامه اقدام مشترک منطقه‌ای صرف همکاری برای عمران و آبادانی شود.

متن نامه دکتر احمدی‌نژاد به دبیرکل سازمان ملل

بسم الله الرحمن الرحیم

عالی جناب آقای آنتونیو مانوئل اولیویرا گوترش
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

سلام علیکم
مستحضرید که جنگ خانمانسوز در یمن که بر اثر برخی رقابت ها و دخالت های منطقه‌ای و فرا منطقه ای آغاز شده و بیش از 5 سال ادامه یافته است تا کنون ده‌ها هزار نفر کشته و زخمی و خرابی‌های بی شمار بر جا گذاشته و علاوه بر تحمیل فقر بر ملت مظلوم یمن فرصت های تعالی و پیشرفت را از آنان سلب کرده است و برای دیگر کشورهای منطقه به خصوص کشورهای درگیر، علاوه بر ایراد خسارت‌های جانی و مادی، از حیث مسائل معنوی و انسانی، به ویژه نقض فاحش حقوق بشر، سوابق سوء فراموش نشدنی را به ثبت رسانده است.

این جنگ همچنین موجب تشدید رقابت ها و دشمنی ها و دور شدن دولت ها و ملت های منطقه از همکاری سازنده، آسیب دیدن امنیت عمومی و نابودی آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی در یمن گردیده است.

بر هیچکس پوشیده نیست که این جنگ تا هر زمان طول بکشد جز خرابی و مرگ انسانهای بی‌گناه نفعی برای هیچ یک از طرف‌ها نداشته و اصولاً طرف پیروز نخواهد داشت و همه بازنده و در پیشگاه ملت ها محکوم خواهند بود.

اگر چه قدرت‌های فرامنطقه‌ای این جنگ را در جهت منافع خود ارزیابی می‌کنند، لکن چون نیک بنگرند خواهند دانست که این فاجعه انسانی را به هیچ روی نمی‌توان متضمن منافع هیچ طرفی به شمار آورد.

منافع حقیقی هر فرد و ملتی در حفظ کرامت انسانی و تقویت صلح، عدالت، آزادی، محبت، آبادانی و همکاری دوستانه و سازنده نهفته است و هر نوع تلاش برای سلطه و برتری بر دیگران اولاً به نابودی حقیقت انسانی بانیان آن منجر خواهد شد و ثانیاً جز خسارت برای ملت ها دستاوردی نخواهد داشت.

مسئولیت انسانی ایجاب می نماید که همگان، در حد توان، در جهت توقف این جنگ و برقراری صلح، دوستی و همکاری تلاش نمایند.

اینجانب به عنوان عضوی از جامعه انسانی که روزانه از شنیدن اخبار و فجایع ناشی از جنگ‌ها و درگیری‌ها در گوشه و کنار جهان و به ویژه در یمن بسیار متاسف می شود، آمادگی خود را برای شکل دادن یک تلاش جمعی به منظور پایان دادن به تخاصمات و برقراری صلح عادلانه میان طرف های درگیر و ایجاد زمینه های توسعه همکاری‌های منطقه ای اعلام می دارم.

اینجانب آمادگی دارم تا در صورت موافقت جنابعالی با تشکیل هیئتی از شخصیت های آزادی خواه، عدالت طلب و موجه جهانی و از طریق گفتگو با طرفین درگیر به حل مناقشه و برقراری صلح و دوستی یاری نمایم.

انتظار دارد که دبیر کل محترم مقدمات و پشتیبانی لازم را برای ایفای این مسئولیت انسانی فراهم نمایند.

ضمناً رونوشت دو نامه جداگانه که در همین رابطه به عالیجناب آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و عالیجناب آقای سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصار الله یمن ارسال گردیده است جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد.

محمود احمدی نژاد
رییس جمهور سابق ایران

متن نامه دكتر احمدي نژاد به دبيركل سازمان ملل به زبان انگليسی

Unofficial translation
In the name of God, The Compassionate, The Merciful

To: His Excellency, Mr. António Guterres
The secretary-general of the United Nations

Hello and greetings

As you well know, the devastating war in Yemen, which was started due to some competition and the regional, as well as trans-regional meddling, and has lasted for over five years, has so far left tens of thousands of casualties, wounded and innumerous ruins, besides imposing poverty on the oppressed Yemeni nation and blocking their path to excellence and prosperity; also, for other regional states, and especially for the involved countries, it has both caused loss of lives and money, as well as intangible and human damages, especially broad violation of human rights, all having been recorded as instances of unforgettable bad reputation.

The war has also caused the speeding up of competition, enmity and distancing the regional governments and nations from constructive cooperation, and imposed damages to public security, and ruined the historical and cultural monuments and landmarks in Yemen.

Everyone knows that if the war lasts, it will bring none of the involved parties anything but destruction and death of innocent people, and basically none will win, but all will be losers and condemned among world nations. Although the trans-regional powers evaluate the war as being to their benefit, but if they examine the issue more closely, they will come to recognize this human disaster can in no way promise the interests of any party.

The true interests of any individual and nation, lie in protecting the dignity of human beings, as well as reinforcing peace, justice, freedom, kindness, building and friendly, constructive cooperation, while any effort toward domineering and hegemony will primarily annihilate the human truth of the initiators, and secondly, bear nothing but damage to nations.

Human responsibility says everyone should, as far as possible for them, make efforts to stop the war and establish peace, friendship and cooperation.
As a member of the human society, who on a daily basis feels profound sorrow after hearing the news about calamities of wars and conflicts in different parts of the world specially in Yemen, I hereby announce my preparation to form a collective effort, aimed at ending conflicts, and establishing fair peace among the involved parties, as well as paving the way for expanding regional cooperation.

I am ready to, if His Excellency agrees, form a panel of freedom-and-justice-seeking global personalities, and via dialog with the conflicting parties, help resolve the disputes and establish peace and friendship.

It is expected that the revered Secretary General provide the requirements and support for the human responsibility to be fulfilled.

P.S.: Attached please find copies of two separate letters, sent to His Excellency Mr. Mohammad Bin Salman, the Crown Prince of Saudi Arabia and His Excellency, Mr. Seyed Abdul-Malik Badreddin, leader of Yemen's Ansarrollah movement.

Mahmoud Ahmadinejad
Former president of the Islamic Republic of Iran

متن نامه دکتر احمدی‌نژاد به رهبر جنبش انصارالله یمن

بسم الله الرحمن الرحیم

عالی جناب آقای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی
رهبر محترم جنبش انصارالله یمن

سلام علیکم
مستحضرید که جنگ خانمانسوز در یمن که بر اثر برخی رقابت ها و دخالت های منطقه‌ای و فرا منطقه ای آغاز شده و بیش از 5 سال ادامه یافته است تا کنون ده‌ها هزار نفر کشته و زخمی و خرابی‌های بی شمار بر جا گذاشته و علاوه بر تحمیل فقر بر ملت مظلوم یمن فرصت های تعالی و پیشرفت را از آنان سلب کرده است و برای دیگر کشورهای منطقه به خصوص کشورهای درگیر، علاوه بر ایراد خسارت‌های جانی و مادی، از حیث مسائل معنوی و انسانی، به ویژه نقض فاحش حقوق بشر، سوابق سوء فراموش نشدنی را به ثبت رسانده است.

این جنگ همچنین موجب تشدید رقابت ها و دشمنی ها و دور شدن دولت ها و ملت های منطقه از همکاری سازنده، آسیب دیدن امنیت عمومی و نابودی آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی در یمن گردیده است.

بر هیچکس پوشیده نیست که این جنگ تا هر زمان طول بکشد جز خرابی و مرگ انسانهای بی‌گناه نفعی برای هیچ یک از طرف‌ها نداشته و اصولاً طرف پیروز نخواهد داشت و همه بازنده و در پیشگاه ملت ها محکوم خواهند بود.

اگر چه قدرت‌های فرامنطقه‌ای این جنگ را در جهت منافع خود ارزیابی می‌کنند، لکن چون نیک بنگرند خواهند دانست که این فاجعه انسانی را به هیچ روی نمی‌توان متضمن منافع هیچ طرفی به شمار آورد.

منافع حقیقی هر فرد و ملتی در حفظ کرامت انسانی و تقویت صلح، عدالت، آزادی، محبت، آبادانی و همکاری دوستانه و سازنده نهفته است و هر نوع تلاش برای سلطه و برتری بر دیگران اولاً به نابودی حقیقت انسانی بانیان آن منجر خواهد شد و ثانیاً جز خسارت برای ملت ها دستاوردی نخواهد داشت.

از طرفی می‌دانم که جنابعالی از وضعیت فعلی ناخشنود و از اینکه روزانه جمعی از مردم بی گناه کشته و زخمی می‌شوند، زیرساخت ها آسیب می‌ببینند ومنابع ملت های منطقه به جای سازندگی و ارتقای رفاه، امنیت و پیشرفت، صرف تخریب می‌شود ناراحتید و از این رو از برقراری صلحی عادلانه استقبال می‌نمایید.

از طرف دیگر اطمینان دارم که با همراهی و همکاری سازنده جنابعالی، اقدامات موثر و تعیین کننده‌ای در جهت پیشگیری از ادامه وضع اسفبار کنونی و پایان دادن به جنگ و خصومت قابل انجام است. علاوه بر آن تردیدی ندارم که اگر هزینه های سنگین جنگ جاری در قالب برنامه اقدام مشترک منطقه‌ای صرف همکاری برای عمران و آبادانی شود، سایه ترس، وحشت، فقر و مرگ از سر مردم برداشته شده و در پرتو صلح و برادری، حلاوت یک زندگی شرافتمندانه، عادلانه و آزادانه در کام همگان خواهد نشست.

مسئولیت انسانی ایجاب می نماید که همگان، در حد توان، در جهت توقف این جنگ و برقراری صلح، دوستی و همکاری تلاش نمایند.

اینجانب به عنوان عضوی از جامعه انسانی که روزانه از شنیدن اخبار و ناملایمات در گوشه و کنار جهان و به ویژه جنگ در یمن بسیار متاسف می‌شود، آمادگی دارم تا در صورت موافقت جنابعالی و عالیجناب بن سلمان ولیعهد عربستان با تشکیل هیئتی از شخصیت های آزادی خواه، عدالت طلب و موجه جهانی و از طریق گفتگو با طرفین درگیر به حل مناقشه و برقراری صلح و دوستی یاری نمایم.

بر این باورم که آن برادر محترم در پاسخ به انتظار روشن مردم منطقه و جامعه بشری، با نیک اندیشی و تامل در آثار این درگیری خانمانسوز، به گونه ای عمل خواهید کرد که به نیکی از آن یاد شود و موجبات رضایت الهی و خشنودی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و علی آله و علی صحبه را فراهم سازد.

برادرتان
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور سابق ایران

رونوشت:
عالی جناب آقای آنتونیو مانوئل اولیویرا گوترش دبیرکل محترم سازمان ملل

متن نامه دكتر احمدی نژاد به رهبر أنصار الله يمن با ترجمه غير رسمی به زبان عربی

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة قائد حركة أنصار الله
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي

السلام عليكم
كما تعرفون أن الحرب المدمرة على اليمن، التي إندلعت بسبب التنافسات و التدخلات الإقليمية و عبر الإقليمية و مازالت مستمرة لأكثر من خمسة سنوات، حصدت حد الآن عشرات الآلاف من الأرواح بين قتيل وجريح حيث خلفت دمارا شاملا و أدت إلى تفشي الفقر بين أبناء الشعب اليمني المظلوم وسلبت منهم فرص الرُقيّ والتطور، كما سجّلت لدول المنطقة لاسيّما المتناحرة منها آثارا سلبية لاتنسى من الجانب المعنوي والإنساني وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان وذلك فضلا عن ما حمّلته الحرب من خسائر بشرية وإقتصادية فادحة.

إن هذه الحرب أدت إلى تشديد المنافسة والمعاداة كما أدت إلى ابتعاد دول المنطقة وشعوبها عن التعاون البناء، وأدت إلى تدهور الأمن العام وتدمير المعالم الأثرية والأبنية التاريخية والثقافية في اليمن.

لايخفى على أحد بأنه و مهما تطول هذه الحرب، لاتثمر غير الدمار وقتل الأبرياء للجانبين وأساسا ليس لديها منتصر وفي نهاية المطاف سيخسر الكل وسيحل محل تنديد الشعوب.

فعلى الرغم من أن القوى العالمية تزعم أن لها في هذه الحرب مصالح لكن لو تبصر حقا لرأت أن هذه الكارثة الإنسانية لاتؤمّن مصالح لأي طرف من الأطراف.

المصالح الحقيقية لكل شخص ولكل شعب تكمن في الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتعزيز السلام، والعدالة، والحرية، والمحبة، والإعمار، والتعاون الودي و البناء، ولذلك كل المحاولات من أجل القطرسة والسيطرة على الآخرين أولا: ستفني الحقيقة الإنسانية، وثانيا:لاتخلف غير الخسران للشعوب.

من جهة أعرف، أن الوضع القائم لايرضيكم، وأن ما يحدث يوميا ويذهب ضحيته الأبرياء وتُدمر البنى التحتية قد يلُم بكم الهم والحزن حيث تُصرَف موارد شعوب المنطقة للدمار بدلا من أن تُصرَف للإعمار والإرتقاء بالرخاء والأمن والتطور، ولذلك ترحبون بسلام عادل.

من جهة أخرى، أثق تماما بمرافقتكم وبتعاونكم البناء يمكننا تطبيق مبادرات مؤثرة من شأنها أن تلعب دورا أساسيا في وضع الحد من تفاقم الوضع القائم وإنهاء الحرب والخصومة. كما ليس فيه شك بأن تكاليف الباهضة للحرب المندلعة لو توظف في البناء والإعمار عبر خطة عمل مشتركة إقليمية، سيزول شبح الخوف، والفقر، والموت عن الناس ويتذوق الكل حلاوة حياة كريمة، وعادلة، وحرة تحت ضياء السلام والأخوة.

المسئولية الإنسانية تفرض على الكل وبكل ما تملك من طاقة، أن تسعى من أجل وضع نهاية لهذه الحرب وإحلال السلام والصداقة والتعاون.

إنني بصفة عضو من المجتمع الإنساني الذي تصله يوميا أنباء الأزمات العالمية من هنا وهناك وخاصة فيما يتعلق باليمن ويتأثر منها كثيرا، أعلن عن استعدادي في حال موافقتكم وموافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتشكيل لجنة تضم عدد من الشخصيات الموثوقة عالميةً والـمُتسمة بالحرية والعدالة لإجراء محادثات مع الطرفين المتخاصمين وذلك بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام والصداقة.

إنني على ثقة، بأن سماحتكم في رد على مطالب شعوب المنطقة والمجمتع الإنساني الواضحة منكم، وبتأمل جيد في نتائج هذه الحرب المدمرة، ستقومون بعمل تُذكرون به خيرا ويرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه.

أخوكم
محمود احمدي نجاد
الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية

نسخة إلى: الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش

متن نامه دكتر احمدی نژاد به وليعهد سعودی

بسم الله الرحمن الرحیم

عالی جناب آقای محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود
ولیعهد محترم عربستان سعودی

سلام علیکم
مستحضرید که جنگ خانمانسوز در یمن که بر اثر برخی رقابت ها و دخالت های منطقه‌ای و فرا منطقه ای آغاز شده و بیش از 5 سال ادامه یافته است تا کنون ده‌ها هزار نفر کشته و زخمی و خرابی‌های بی شمار بر جا گذاشته و علاوه بر تحمیل فقر بر ملت مظلوم یمن فرصت های تعالی و پیشرفت را از آنان سلب کرده است و برای دیگر کشورهای منطقه به خصوص کشورهای درگیر، علاوه بر ایراد خسارت‌های جانی و مادی، از حیث مسائل معنوی و انسانی، به ویژه نقض فاحش حقوق بشر، سوابق سوء فراموش نشدنی را به ثبت رسانده است.

این جنگ همچنین موجب تشدید رقابت ها و دشمنی ها و دور شدن دولت ها و ملت های منطقه از همکاری سازنده، آسیب دیدن امنیت عمومی و نابودی آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی در یمن گردیده است.

بر هیچکس پوشیده نیست که این جنگ تا هر زمان طول بکشد جز خرابی و مرگ انسانهای بی‌گناه نفعی برای هیچ یک از طرف‌ها نداشته و اصولاً طرف پیروز نخواهد داشت و همه بازنده و در پیشگاه ملت ها محکوم خواهند بود.

اگر چه قدرت‌های فرامنطقه‌ای این جنگ را در جهت منافع خود ارزیابی می‌کنند، لکن چون نیک بنگرند خواهند دانست که این فاجعه انسانی را به هیچ روی نمی‌توان متضمن منافع هیچ طرفی به شمار آورد.

منافع حقیقی هر فرد و ملتی در حفظ کرامت انسانی و تقویت صلح، عدالت، آزادی، محبت، آبادانی و همکاری دوستانه و سازنده نهفته است و هر نوع تلاش برای سلطه و برتری بر دیگران اولاً به نابودی حقیقت انسانی بانیان آن منجر خواهد شد و ثانیاً جز خسارت برای ملت ها دستاوردی نخواهد داشت.

از طرفی می‌دانم که جنابعالی از وضعیت فعلی ناخشنود و از اینکه روزانه جمعی از مردم بی گناه کشته و زخمی می‌شوند، زیرساخت ها آسیب می‌ببینند ومنابع ملت های منطقه به جای سازندگی و ارتقای رفاه، امنیت و پیشرفت، صرف تخریب می‌شود ناراحتید و از این رو از برقراری صلحی عادلانه استقبال می‌نمایید.

از طرف دیگر اطمینان دارم که با همراهی و همکاری سازنده جنابعالی، اقدامات موثر و تعیین کننده‌ای در جهت پیشگیری از ادامه وضع اسفبار کنونی و پایان دادن به جنگ و خصومت قابل انجام است. علاوه بر آن تردیدی ندارم که اگر هزینه های سنگین جنگ جاری در قالب برنامه اقدام مشترک منطقه‌ای صرف همکاری برای عمران و آبادانی شود، سایه ترس، وحشت، فقر و مرگ از سر مردم برداشته شده و در پرتو صلح و برادری، حلاوت یک زندگی شرافتمندانه، عادلانه و آزادانه در کام همگان خواهد نشست.

مسئولیت انسانی ایجاب می نماید که همگان، در حد توان، در جهت توقف این جنگ و برقراری صلح، دوستی و همکاری تلاش نمایند.

اینجانب به عنوان عضوی از جامعه انسانی که روزانه از شنیدن اخبار و ناملایمات در گوشه و کنار جهان و به ویژه جنگ در یمن بسیار متاسف می‌شود، آمادگی دارم تا در صورت موافقت جنابعالی و عالیجناب سید عبدالمالک بدرالدین رهبر جنبش انصار الله یمن با تشکیل هیئتی از شخصیت های آزادی خواه، عدالت طلب و موجه جهانی و از طریق گفتگو با طرفین درگیر به حل مناقشه و برقراری صلح و دوستی یاری نمایم.

بر این باورم که آن برادر محترم در پاسخ به انتظار روشن مردم منطقه و جامعه بشری، با نیک اندیشی و تامل در آثار این درگیری خانمانسوز، به گونه ای عمل خواهید کرد که به نیکی از آن یاد شود و موجبات رضایت الهی و خشنودی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و علی آله و علی صحبه را فراهم سازد.

برادرتان
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور سابق ایران

رونوشت:
عالی جناب آقای آنتونیو مانوئل اولیویرا گوترش دبیرکل محترم سازمان ملل

متن ترجمه غير رسمی عربی نامه دكتر احمدی‌نژاد به وليعهد عربستان

هذه ترجمة غيررسمية من النص الفارسي للعربية

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم
كما تعرفون أن الحرب المدمرة على اليمن، التي إندلعت بسبب التنافسات و التدخلات الإقليمية و عبر الإقليمية و مازالت مستمرة لأكثر من خمسة سنوات، حصدت حد الآن عشرات الآلاف من الأرواح بين قتيل وجريح حيث خلفت دمارا شاملا و أدت إلى تفشي الفقر بين أبناء الشعب اليمني المظلوم وسلبت منهم فرص الرُقيّ والتطور، كما سجّلت لدول المنطقة لاسيّما المتناحرة منها آثارا سلبية لاتنسى من الجانب المعنوي والإنساني وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان وذلك فضلا عن ما حمّلته الحرب من خسائر بشرية وإقتصادية فادحة.

إن هذه الحرب أدت إلى تشديد المنافسة والمعاداة كما أدت إلى ابتعاد دول المنطقة وشعوبها عن التعاون البناء، وأدت إلى تدهور الأمن العام وتدمير المعالم الأثرية والأبنية التاريخية والثقافية في اليمن.

لايخفى على أحد بأنه و مهما تطول هذه الحرب، لاتثمر غير الدمار وقتل الأبرياء للجانبين وأساسا ليس لديها منتصر وفي نهاية المطاف سيخسر الكل وسيحل محل تنديد الشعوب.

فعلى الرغم من أن القوى العالمية تزعم أن لها في هذه الحرب مصالح لكن لو تبصر حقا لرأت أن هذه الكارثة الإنسانية لاتؤمّن مصالح لأي طرف من الأطراف.

المصالح الحقيقية لكل شخص ولكل شعب تكمن في الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتعزيز السلام، والعدالة، والحرية، والمحبة، والإعمار، والتعاون الودي و البناء، ولذلك كل المحاولات من أجل القطرسة والسيطرة على الآخرين أولا: ستفني الحقيقة الإنسانية، وثانيا:لاتخلف غير الخسران للشعوب.

من جهة أعرف، أن الوضع القائم لايرضيكم، وأن ما يحدث يوميا ويذهب ضحيته الأبرياء وتُدمر البنى التحتية قد يلُم بكم الهم والحزن حيث تُصرَف موارد شعوب المنطقة للدمار بدلا من أن تُصرَف للإعمار والإرتقاء بالرخاء والأمن والتطور، ولذلك ترحبون بسلام عادل.

من جهة أخرى، أثق تماما بمرافقتكم وبتعاونكم البناء يمكننا تطبيق مبادرات مؤثرة من شأنها أن تلعب دورا أساسيا في وضع الحد من تفاقم الوضع القائم وإنهاء الحرب والخصومة. كما ليس فيه شك بأن تكاليف الباهضة للحرب المندلعة لو توظف في البناء والإعمار عبر خطة عمل مشتركة إقليمية، سيزول شبح الخوف، والفقر، والموت عن الناس ويتذوق الكل حلاوة حياة كريمة، وعادلة، وحرة تحت ضياء السلام والأخوة.

المسئولية الإنسانية تفرض على الكل وبكل ما تملك من طاقة، أن تسعى من أجل وضع نهاية لهذه الحرب وإحلال السلام والصداقة والتعاون.

إنني بصفة عضو من المجتمع الإنساني الذي تصله يوميا أنباء الأزمات العالمية من هنا وهناك وخاصة فيما يتعلق باليمن ويتأثر منها كثيرا، أعلن عن استعدادي في حال موافقتكم و موافقة قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين، لتشكيل لجنة تضم عدد من الشخصيات الموثوقة عالميةً والـمُتسمة بالحرية والعدالة لإجراء محادثات مع الطرفين المتخاصمين وذلك بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام والصداقة.

إنني على ثقة، بأن سماحتكم في رد على مطالب شعوب المنطقة والمجمتع الإنساني الواضحة منكم، وبتأمل جيد في نتائج هذه الحرب المدمرة، ستقومون بعمل تُذكرون به خيرا ويرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه.

أخوكم
محمود احمدي نجاد
الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية

نسخة إلى: الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش

منبع: دولت بهار

24

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 155
 • تاج
  0

  رئیس جمهور سابق ایران !!! تو اگر بیل زن هستی باغچه خودت را بیل بزن اخوی. برای حل مشکل اقتصادی کشور خودت چیکار می کنی؟ دوباره بوی انتخابات میاد و بوی گند خیلی چیزها. حقارت هم حدی دارد. تو چکاره ای؟ اگر میخواستی کاری کنی پیشنهاد میدادی به مسئولین ذیربط کشور خودمان. دوست داری در سر تیتر اخبار باشی. امان از حب دنیا. چی بودی... چی شدی... خدا عاقبت به خیر کنه همه ی ما را.

  نظرات شما -
  • azad
   0

   مشکل اقتصادی در زمان صدارت کسی به وضع فعلی رسید که اگر رای نداده باشی حتما حامی وی بودی! پس به آینه بنگر و سر خم کن!

  • محمد
   0

   امروز احمدی نژاد به این نتیجه رسیده که شعار و خشونت وجنگ ودر گیری با دنیا جز بدبختی وعقب افتادگی ندارد.وتجدید نطر در افکار پیشینش کرده .اشکالی هم ندارد.اشکال کار از کسانی است که تعغیر رو به خاطر منا فعشان نمی پذیرند

 • علی
  0

  چه زده ای برادر نامه نگار ؟ اون وقت که رییس جمهور بودی اون برخورد رو باهات کردن الان که هیچ سمت رسمی نداری فکر میکنی بهت چه جوابی میدن ؟ یک سال صبر کن رییس جمهور شدی مجددا از این تلاشهای انساندوستانه زیاد بکن .

 • کریم
  0

  ساغول

 • کاربر ناشناس
  0

  حالا. مانده. بود تو یکی. که مردم ایران. بدبخت کردی. دل. سوز. یمنی. ها. باشی.

 • ایرانی
  0

  ایشان به دنبال برنامه۱۴۰۰ است و رسانه ها،مانند خبر فوری، نیز خواسته یا ناخواسته با پخش این گونه خبرها به این کار کمک می کنند.

 • م
  0

  قربانت بشم آقای احمدی نژاد منظریم که تو بیای گلستان کنی آقا دوستتتت دارم پدر عزیزم

  نظرات شما -
  • موسوی
   0

   خودش هم تو خواب دیگه ریاست‌جمهوری را نمی‌بینه . تو هم صابون بدان نمال . این آدم مدتها قبل تاریخ مصرفش گذشته .

 • طیبه زمانی
  0

  اقای دکتر احمدی نژاد انشاالله همانگونه که خیر خواه هستی خداوند برایت بهترینها را فراهم کند

  نظرات شما -
  • I
   0

   وای خدا ساده لوحی تا کجا؟؟؟؟؟؟

 • سلحشور
  0

  این بابا احمدی داره پاشو بیرون تر از گلیمش دارز می کنه و نمی دونه مردمی که دوبار مار گزیده شدن بار سوم محاله دست تو سوراخ بکنن. مثل این که دلچسبی به ریاست خیلی دهن این بابا رو آب انداخته.

  نظرات شما -
  • بی نام
   0

   دعا کنید همان شورای همه کاره بذاره بیاد تو صحنه انتخابات تا مردم نشون بدن طرفدار کی هستن..ملت دربدر ی لقمه نون هستن برادر من بفکر چی هستین شما..

 • ر
  0

  زمانیکه برادرش را به سمت بازرس ویژه ریاست جمهوری منسوب کرد و بعد از مدتی معلوم شد وی دچار بیماری حاد روانی و تحت درمان است تصور کردیم که ناراحتی روانی فقط مختص به او بوده است.ولی نه مثل اینکه؛ مشکل ژنتیک بوده و خود شخص محمود احمدی نژاد نیز بی نصیب نمانده است.از روزی که نور دید و توهم رویت امام زمان به وی دست داد تاکنون وضعیت وی وخیم تر شده است.ایشان بیماری خود ناجی انگاری دارد و شاید بزودی مدعی شود که ناجی اصلی بشریت خود اوست.همچنین تصور می کند با وجود حضور خود او نیازی به نایب امام زمان نیست و خودش امورات جهان را برنامه ریزی و مدیریت خواهد کرد؛ به همین دلیل با مقام رهبری مشکل دارد و باورش این است که نایب نمی خواهم.بزودی او خود را امام زمان معرفی خواهد کرد.منتظر باشید.

  نظرات شما -
  • حسن کیوانلو
   0

   احمدی نژادمردعمل ویاورفقرا

 • محمد رحیمی
  0

  آقای احمدی نژاد ادم خوبیست. از پس همه مشکلات بر میاد. وهمین طورهم مسؤلان کشور هم زحمت کشیده مشکلات مردم رو حل کنند. واقعن سپاس گذاریم. مسئولان. همچنان دوستون داریم

 • صدر
  0

  آقای احمدی نژاد لطفا بیش از این مایه سرافکندگی نیروهای انقلابی نشوید و عابروی خود را بیش از این به استهزا نگیرید.

  نظرات شما -
  • Mafi
   0

   تو هنوز غلط املایی داری آبرو رو عابرو نوشتی پس لطفا نظر نده

 • جواد علیزاده
  0

  کسی که سالهای اولیه ریاست جمهوریش محکم در مقابل آمریکا و...ایستاد و باعث امیدواری مردم شد الان به جایی رسیده که هرکاری میکنه تا خودشو رهبر جهان و خاورمیانه و... نشون بده.اقای احمدی نژاد شما‌چیکاره این؟حداقل از خون سردار شهید سلیمانی خجالت بکش.این همه تغییر و دگرگونی دلیلش چیه؟با این کارا جایگاه مردمی خودتو از دست میدی.بن سلمان دشمن قسم خورده ایران و ایرانی هستش حالا بهش پیام میدی که چی بشه؟متاسفم که دوبار بهت رای دادم.با گفتمان و تسلیم شدن چی به دست میاریم؟از آقای روحانی عبرت بگیر.به خاطر گفتگو همه چی رو آزمون گرفت.خجالتم خوب چیزیه

  نظرات شما -
  • رضا
   0

   حرف شما درست . همین طور که میدانیم انسان ها تغییر میکنن اقای احمدی نژاد هم تغیر کرده و اون احمدی نژاد چند سال پیش نیست

  • بینام
   0

   خداوکیلی توهم زیاد زدین ها..این نامه کجاش تسلیم..مگه فقط برا عربستان نوشته..خیلی باقدرت و از بالا ازهمه طرفها خواسته سازش کنن و جنگ تموم کنن که به نفع کل منطقه باشه..خداوکیلی از سیاست فقز رگ گردن کلفت کردن بلد شدین..همون سردار سلیمانی بیشتراز شجاعتش سیاست بخرج میداد که پیروز میدانها میشد..بسه توروتدا

 • ا
  0

  اگر بن سلمان این قضیه را بپذیرد تردید نکنید محمود احمدی نژاد انگلیسی است.انگلیس یک تیر می زند و چند نشان.اول مشکل آل سعود از بابت باتلاق یمن حل میشود.دوم عربستان فرصت تمدید قوا علیه جمهوری اسلامی ایران را بدست می آورد تا آماده جنگ با ایران شود.سوم از محمود احمدی نژاد چهره ای تأثیر گذار و محبوب خلق می‌کند و با حداقل مصرف انرژی او را به عنوان کاندیدای برتر و رئیس جمهور بعدی به خورد ملت ایران می دهد.خدا به داد این ملت برسد از مکر و حیله گری انگلیس ملعون.لعنت به روباه پیر.

  نظرات شما -
  • محمد
   0

   قبلا می گفتبد دولت امام زمان و پدیده قرن .حالا باز انگلیسی شد چون سخن درست گفته.ننگ نفرین بر فریب کاران و باند بازان مانند تو اقای نا شناس .

 • علی گودرزی
  0

  من وقتی به وضع مردم و وضعیت کشور عربستان نگاه میکنم و میبینم که مردم آن کشور در بهترین وضعیت معیشتی قرار دارند و کشور عربستان هم بدون اینکه کشورش را بفروشد یا به دست بیگانگان بدهد مثلا چین در راه پیشرفت بدون دشمنی های کورکورانه و تعصب های نشات گرفته از بیماری های روحی روانی است و بدون توهم و دشمن سازی و ترقی هستند بی اختیار دوست دارم به بن سلمان بگویم بزرگ مرد و عالیجناب

  نظرات شما -
  • ر
   0

   برات متأسفم که به گاو شیرده می گی عالیجناب.راستی چقدر سواد داری؟

  • فقط ایران
   0

   آخه کشوری که وجودش بسته به هفته و هیچ منابعی نداره واقعا جای افتخار کردن داره. عربستانیها فقط اینکه شکمشون سیر باشه واسشون مهمه. کشوری که مثل آب خوردن گردن منتقد هاشو میزنه افتخار نداره. کشوری که کودک کشی می‌کنه و بهش افتخار می‌کنه کشور نیست بلکه دشمن تمام بشریته. اگه زورش می‌رسید همین بمب هایی که رو بچه های بیگناه یکم می‌ریخت رو بچه های ایرانی می‌ریخت چون از ایرانی و آریایی متنفرن. بله دوست عزیز ظاهر بین نباشیم. این قدرت ایرانه که جرات حتی تهدید کلامی رو هم از عربا گرفته. این افتخار داره

  • کمی تفکر
   0

   علی خان تو عربستان خیلی بیشتر از کشورهای دیگه فقیر هست . گدایی جرم سنگینیه اونجا . اونجا فقط یه قشر خاص تو رفاه بالا هستند و درامد بی حد و حصر دارن

 • شهروند
  0

  به نظرم اگه در منطقه دوستی و ارامش برقرار باشه برای ایران هم خوبه ن یمن پیروز میشه نه عربستان میتونه یمن رو شکست بده پس چه بهتر با هم سازش کنن دم احمدی نژاد گرم

 • حسین.متین
  0

  باسلام.اقامحمودازاین.نامه.ها.منم.درزمان.اشتغالم.به.شخص.جنابعالی.حتی.نوشتم.ازجمله.اینکه.رابطه.با....عربستان.بدرد.مملکت.ایران.وبنفع.مردم.مانیست.انوقت.شما.به.قاتل.نامه.میدید.....بیخیال.نرووسط..

 • ✯﷽✿‿︵
  0

  بیخود... چه کاره هستی ؟ خون هزاران زن و کودک یمنی مظلوم و بینوا، با صلح و گفتگو قابل جبران نیست... عربستان سقوطی باید تاوان بده.. احمدی نژاد چهره تو خراب تر نکن... انحراف تا کی و کجا؟ داری از خط خارج میشی عالیجناب! مراقب‌باش که تاریخ امثال تو رو تبدیل به عبرت آینده گان کرده...!

  نظرات شما -
  • پوریا
   0

   چی میگی؟ کجایی تو؟ می دونی الان چه زمانیه؟ کجا هستیم؟ بدبخت دنبال چی می گردی.

 • سید حسین میر نجاتی
  0

  بنام خدا دانا اقای دکتر این روز چقدر حرف میزدند باعث نیز کرونا می باشد دانشگاه وسخنران وغیرو تعطیل شده شاگرد ته کلاس نشسته ساکت باش با ادبانه نوشتم کجا حاکمیت نشسته ای از توهم هشت سال پیش بیرون بیا

 • علی دربداقون
  0

  دادش محمود چی دزدی داد که آنقدر با حال ، شدی دوباره توهم دزدی نوری *موری"گوری" بوی پولی "دلاری"یوروی، پوندی، به مماقت،خورده داشی

 • حبیب موسوی
  0

  احمدی نژاد مانند کسی که در حال غرق شدن در دریاست ؛دست و پا میزند او با این نامه برای انتخابات 1400از ال سعود و سازمان ملل پول گدایی میکند

 • ع،ف
  0

  سلام.این یک انتخاب وخواستن شخصیه به ماهم ربطی نداره.خب برادرعزیزمحمودجون مجبوری مدام خبرهای دعوای این وان را بخوانی وذهن خود رامشغول یک مشت غرور وحسادتهاو....ی فرامنطقه ای بکنی؟اگر اهداف خاصی برای عمران ونوع دوستی دارید بهتراست به کارخودمشغول باشید وان راگسترش بدهید ومطمیین باشید روزی انها خود به سراغتان خواهند امدو بعدبرایشان گفتگوبفرمایید.من شما رادوست دارم اما ازاین حرکتت خوشم نیومد.ببخشیدا.

 • ع
  0

  یکی احمدی نژادو خاموش کنه تا دنیا رو نابود نکرده

 • همشهری سردار دل‌ها
  0

  احمدی‌نژاد فقط از سال 84تا88 از این تاریخ به بعد احمدی نژادی وجود نداره شده شده یه آدم دیگه خدا ازش نگذره

  نظرات شما -
  • ...
   0

   اره جوگیر شد و گند زد به خودش

 • مهدی نامور
  0

  سلام .واقعا متاسفم از اینکه یک شخص تا کجا میتونه پیش بره چه در راه خدا چه در راه غیر خدا که همدن حب دنیا و ریاست هست .نزدیک انتخابات شدیم دنیا دوستان و قدرت طلبان شروع بکار کردند .باز خدا رو شکر شورای نگهبان رو داریم که انگلی مثل این اشخاص بالا نیان و الا وای به حالمون

  نظرات شما -
  • بی نام
   0

   پس هرچه سرمون بیاد حقمون...خداوند تقدیر هیچ ملتی رو بدون اراده خودشون تغییر نمیده..ازماست که برماست..احمدی نژاد یگانه مرد مردم ایران زمین..همان مردمی که امام دنبال شفاعت پابرهنگانش بود نه این رئیس روسایی که برمصدر نشستن و به بیچارگی ما میخندن

 • ایرانی با غیرت
  0

  این احمدی نژاد اون فتنه ۸۸ رو درست کرد مردم رو انداخت به جون هم

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   نه بابا عجب تحلیلی!!!!!پس موسوی وکروبی وخاتمی فتنه گر چکاره بودن که به حامیانشون گفتن بریزین توخیابون.

 • ا.ح
  0

  بابا یکی به این بگه تو چیکاره مملکتی که از این کارا میکنی.والا اگه دلت به حال مملکت میسوخت که اوضاع الان اینطوری نبود

 • ملکی
  0

  ایران عملا به صیغه چین و روسیه دارمده انتقاد و نگرانی نیست و مستعمره انها شده ایم در تقابل با کشورهای عربی خار ذلیل شده از ایران ویران کده ای بیش نمانده حالا با این نامه احمدی نژاد رگ گردن ها باد میکنه ‌..؟

  نظرات شما -
  • مهدی
   0

   بخدا اگه دکتر رعیس جمهور بشن من بهش رای میدم

 • محمود
  0

  این آقا مایه سرافکندگی ملت ایران است

  نظرات شما -
  • Pedram
   0

   همین شما ها هستید این روحانی خابالو رو رییس جمهور کردین بدبختمون کردین

 • منتقم
  0

  درود خدا و پیغمبرانش بر تو و آزادی طلبان دنیا آفرین کار خیلی خوبی کردی باکمک خداوند ان شاءالله موفق میشوی میگن دود ازکنده بلند میشه اینه......

 • پاسارگاد
  0

  محبوب ترین و مردمی ترین شخص حال حاضر ایران حاج محمود

 • بهروز
  0

  اگر طرفین بپذیرن و آتش بس انجام بشه بخاطر در امان ماندن مردم بی دفاع یمن ، بکار بردن کلمه‌ی عالیجناب مهم نیست..بس کنید..همیشه فکر میکنید از همه بهترین هستید و همه‌ی دنیا با شما دشمنه و هر کسی که شما قبول ندارین باید از صحنه ی روزگار محو بشه..هنوز گندکاری از دیوار بالا رفتن سفارت عربستان رو داریم جواب پس میدیم...شما تو آرامش توی کشورت گند میزنی بعد زوار بی دفاع ما در عربستان باید جور بی عقلی شما رو بکشه و بهش بی حرمتی بشه....

 • هاشمی
  0

  وقتی ولایت نداشته باشی، دنبال طاغوت میشی وقتی هم دنبال طاغوت رفتی از نور خدا خارج میشی، ایمان به ادعا نیست به عمل است عاری جناب.

  نظرات شما -
  • بی نام
   0

   چه خون دلها خورد علی ازاین جماعت سربه سجود و ایه خان مضخرف...احمدی نژاد از همه ولایت مدار تر و بادین و ایمان تره...چشمان بسته ات رو بازکن و ببین چه برسر مردم بیچاره اومده این مدت...

 • سید احمد موسوی
  0

  احمدی‌نژاد انسان شریفی است او هر چه است خائن نیست او یک ریال هم اختلاس نکرد

  نظرات شما -
  • مریم
   0

   پس برداشت غیر قانونی 16میلیارد برای تاسیس دانشگاه ایرانیان چه بود؟ چه بابک زنجانیها در زمان اون بوجود اومدن تا الان هم تکثیر پیدا کردن و تموم شدنی نیستن! دزدی های کلان از زمان ایشون بوجود اومد و همچنان ادامه دارد

 • ناشناس
  0

  مرده بخدا - از محمود به ما فقیرا رسیده همین بس که خونه دار شدیم - ولی بقیه تا بحال ازمون گرفتن

  نظرات شما -
  • م
   0

   پس شما از اون بنده هایی ی چیزی بهت برسه و بدن موافقی ی چیزی بهت نرسه میزنی زیر همه چی!!!!

 • محمد جواد
  0

  این احمدی نژاد خیلی پرو شده شما چیکارید که پیام میدید

 • رضا
  0

  این نامه سه جنبه دارد اول اینکه آقای احمدی نژاد میخواهد با خر کردن ولیعهد محمد سلمان با گفتن عالیجناب،آقا وغیره... جنگ نابرابر راتمام کند تا مردم رنجدیده یمن بتوانند نسبت به تقویت روحیه رزمندگان یمن ومردم یمن وقت مناسب بخرد وفشار را کم کند آیایادتان مدافعان حرم چگونه پیروز شدند یا باید مدافع حقوق مشروع مردم یمن باارسال مواد غذایی و دارویی باشیم وبا حرف نميشود یا دیپلماسی کارمند و احمدی نژاد چون قدرت سیاسی در کشور ندارد با استفاده از مکاتبه می خواهد مشکل را حل کند،دوم برای بیدار کردن آقای روحانی کهبگویید ایشان بعنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد جهت جلوگیری از کشتار مسلمانان دفاع کندو با استفاده از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منطقه واسلام جنگ نابرابر را خاتمه دهند،سوم ذلیل کردن ولیعهد عربستان سعودی در میان مردم دنیا که مردم جهان بایستی مثل قضیه ای که حدود چهار ماهه درآمریکابه خاطر کشته شدیک سیاه پوست انقلاب شده ولی یک مسلمان بخاطر مردم یمن عربستان سعودی وامارات اعلام جهادنکردند وتحريم اقتصادی کننداین وهابیهای بی دین راپس((( ای مسلمانان بجای حرف عمل کنیدو به داد ملت یمن برسید مثل فلسطین نشود که شصت سال اشغال شده و اسرائیل غاصب صهیونیستی يوش يوش نقشه فلسطین را از گول هم پاک کرده و وای بر ما که خود را مسلمان میدانیم ولی به مسلمانان فکر نمی کنیم این نامه آقاي احمدي نژاد تلنگری به ماها هست که از خواب بیدار شویم به داد اسلام و شیعیان یمن برسیم)))

  نظرات شما -
  • پوریا
   0

   چقدر ساده لوحانه به مسائل نگاه می کنی شما.

 • سیادت
  0

  حل اختلاف و جلوگیری از کشتار مردم بی دفاع یمن توسط هر کسی صورت گیرد امری مردم پسند و خدا پسندانه هست .ان شا الله با این اقدام آقای احمدی نژاد، جنگ علیه مردم و زیر ساختهای یمن خاتمه و محاصره یمن پایان یابد. وصلح ودوستی پایان یابد و یقینا مخالفین این نامه مستقیم یا غیر مستقیم دنبال منافع استعمار هستند نه منافع مردم مسلمان و فقیر یمن.

 • سید عباس موسوی نطنزی
  0

  با سلام بر منتظران و پیروان راستین ولایت واقعا جای تاسف دارد شخصی برای خود نشان دادن و قرار گرفتن در فضای جوگیر شدن ، خود را بخواهد با معامله سر عزت و قدرت یک فرهنگ و یک حکومت بعنوان جمهوری اسلامی ، مطرح کند و لقمه ملیاردها برابر از دهان بردارد . امام رحمة الله فرمودند اگر از اسرائیل بگذریم از ال سعود نمیکذریم . حال ایشان کجاست فردی با منتهای حماقت و بلاهت به وایعهد کشوری که دستش بخون افراد مظلوم و بیگناه ار ایران تا یمن و عراق و سوریه و لبنان الوده هست اطلاق عالیجناب و برادر میکند ، را ببیند. ایا این نامه نکاری نقض قوانین یک حکومت نیست ؟ ایا در تضاد با سیاست خارجی ایران نیست ؟ ایا محمود خان الان جایگاهی بحز یک شهروند عادی دارد ؟ ایا این فرد میتواند تلویحی ایران را مسبب جنگ بداند و پشت پرده ادامه جنگ ؟ ..... این تذهبون ایهالخوارج فالعتبرو یا اولی الباب !!!!!

 • داریوش
  0

  تلاش برای ایجاد صلح بوسیله هر کسی که انجام شود قابل تقدیر است.

  نظرات شما -
  • Zahra
   0

   بله، ولی مملکت صاحاب داره، تو همه ی دنیا هم همینه، ضمنا ما صلحی نداریم بکنیم با یه مشت داعشی جانی که کلی از هموطنای خودمونو کشتن

 • مجتبی
  0

  تبریک میگم آقای احمدی نژاد. شدی برادر شمر و حرمله

  نظرات شما -
  • بی نام
   0

   خداوکیلی بااین همه نفرت پراکنی چی عایدتون شده نکنه از اقوام اونهایی هستین که تواین اوضاع تحریم و هزاران بدبختی ملت سود بجیب میزنید..بسه دیگه بابا پدرمون دراومد ازاین همه بدبختی و فقط بذارید راهی باز بشه برای ابادانی مردم..درود بر شرف احمدی نژاد که از خیلیای به ظاهر اهل دین انسانترو شریفتر بوده و هست حدااقل همیشه بفکر مستضعفین بوده و هست

 • عالیجناب
  0

  قشنگ معلومه که یه خبراییه آخه وقتی حرف رئیس جمهور فعلی ، ارزشی نداره چرا باید حرف رئیس جمهور سابق خواهان داشته باشه؟؟؟ مگه چقدر اعتبار داره احمدی نژاد؟؟؟ اگر بخاطر این نامه ها اتفاقی بیفته من اصلا باورم نمیشه مگه نه اینکه روابط بین المللی احمدی نژاد در زمان خودش اصلا خوب نبود باز روحانی و دولتش یه لبخندی زدن تو روابط بین المللیشون با این حال از همه طرف ضربه خوردیم یعنی اگر این نامه ها کوچکترین اثری بزاره مطمئن میشم که مهره ای از خودشون شدی مهره ای از آل سعود که دیگه نمیخواد به جنگ با یمن ادامه بده و دنبال بهانه ست برای تجدید قوا علیه ایران مهره ای از .... که میخوان کنترل ایران رو توی دست داشته باشن مهره ای که قصد داره دوباره تو انتخابات کاندید بشه و دنبال بهونه ست تا خودشو بندازه سرزبونا و بگه من آدم خوبه ام....

 • حسینی
  0

  متوهم وخود شیفته ، این اقا حتی به قیمت کوچک کردن خود وکشورش ازاین نامه ها می نویسد در حالی که می داند دردنیای سیاست وعرف بین الملل دبیر کل سازمان ملل نمی تواند به نامه وی پاسخ دهد چون مسئولیت رسمی ندارد دوم ایا محمد بن سلمان خودنمی داند که جنگ بد است ومخرب ومسبب کشتن بیگناهان که شما به او یاداوری کرده اید ؟ بن سلمان در جنگ یمن عمله وعروسک گردان خیمه شب بازی اسرائیل وامریکا علیه ملت های مظلوم منطقه است وان که باید برای پایان جنگ تصمیم بگیرد ان اربابان است نه بن سلمان ، پس چرا عزت خود را زیر پا می گذاری وبرای این جانی به اسم رئیس جمهور سابق نامه می نویسی !؟ از همین جا به شما می گویم هرگز پاسخی دریافت نخواهی کرد چون دیگر نامه هایی که به اوباما وترامپ وپاپ ومکرون و... نوشتی.

 • ناشناس
  0

  میرزا بنویس شده

 • مهدی
  0

  برای دو روز نکبت و دروغ دنیا ، این آدم دست به هرکاری میزنه ، نفس کارش که بی قانونی هست ، مملکت مگه وزارت خارجه نداره ؟ به این آدم باشه حاضر بیاد بگه موافق بازگشایی کاباره ها و عرق خوری و بی بند و باری هم هست ، سال ۸۸ ملت و مملکت درگیر این آدم بود و خیلیا سنگش رو به سینه میزدن ! این آدم خیلی بدتر و خوفناک تر از بقیه ای بودن که الان تو حصر هستند ، چقد شبیه هم هستند : احمدی نژاد ، بذر پاش ، زاکانی ، قالیباف . . . بیچاره مردم و مملکت و انقلاب و نظام !!!!

 • سلمان
  0

  باز هم شکر که کسی پیدا شد در این شرایط سخت مردم یمن در مواجهه با جنگ و تحریم و کرونا، که اتفاقا انصارالله هم در موضع قدرت قرار گرفته پادرمیانی کند وگرنه از سیستم فشل امور خارجه دولت بی تدبیر و ناامید هرگز آبی گرم نخواهد شد. به امید حصول نتیجه ای مناسب برای دلاورمردان یمن

 • Mohammad
  0

  سلام جناب اقای دکتر احمدی نژاد آخه تو چیکاره ای؟ اگر عرضه داشتی مسکن مهر را درست میکردی و تحویل میدادی یه مشت خونه بنجل به درد نخور بدون پارکینگ و آسانسور و مدرسه و مسجد و ... رفتی تو لپویی ساختی دادی به یه مشت آدم بدبخت که از مستاجر ی خسته شده بودند و آرزوی خونه دار شدن داشتن تو سر پیازی یا ته پیاز پشیمونم که دو بار بهت رای دادم البته دفعه دومی مجبور بودم بهت رأی بدم...

  نظرات شما -
  • معصومی
   0

   برای چی مجبور بودید؟!!! احیانا سم پاشی نمیکنید؟!!!!

  • مهدی
   0

   اقا احمدی نژاد انسان شریفی هستن ایشون واقعا تنها رعیس جمهوری بودن که به فکر مردم بودن

 • م
  0

  اینبار ی لباس ساده تن کن برو ی روز تو معدن کار کن ذغالی شده دورو بریاتو بگو ی عکس بگیرن. دوباره رای بیاری ! بعد یارانه رو دوبرابر کن از اونور اب و برق و 3 برابر! بعد دورو وریات و با مدرک دیپلم و فوق دیپلم بیار ی دکترا بده بهشون بچاپ بچاپ و شروع کنن هنوز اوناییکه زمان شما به نان و نوایی رسیدند نظیر اقای ز و همچنین اقای ز وام گرفته شده رو پس نمیدهند! تشکر از همدردی شما

 • حیدر
  0

  الحمدالله دنیا داره رو ی انگشت ایران میچرخه چشم دنیا به ایران دوخته شده احمدی نژاد کاره ای نیست درسته 4سال تو ایران زحمت کشید اما تو دوره دوم ......

  نظرات شما -
  • Zahra
   0

   چششششم دننننیا به ایرررران دوخته شده

 • مهدی دارنده
  0

  آقای احمدی نژاد ظاهرا دچار توهم شده اند فکر می کنند دوران ریاست جمهوری ایشان کشور بهترین شرایط را داشته و الان هم نمی خواهند قبول کنند که هیچکاره هستند ظاهرا ایشان را باید به یک روانپزشک معرفی کرد بنده خدا خیلی توهم میزنه

  نظرات شما -
  • معصومی
   0

   لطفا هیچوقت توهین ، تحقیر و تمسخر نکنید..... هیچکاره ای که کار میکنه بهتره یا اونی که هیچ کاری نمیکنه؟!!! در ضمن ، ایشون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن....

 • m
  0

  افرین اقا محمود

 • کاربر ناشناس
  0

  با سلام و خسته نباشید، آقای احمدی نژاد گل سر سبد جمهوری اسلامیه ایشون واقعا مردی شجاع و دلسوز ه هر چی هم گفته درست گفته کاش ما مردم قدر ایشان را بدانیم در زمان ریاستشون همیشه مثل ی مرد شجاع عمل میکردند خدا آقای احمدی ن اد رو نگهداره و از عمر اونایی که مردم رو آزار میدهند بکاهد و بر عمر این مرد شجاع و دوست مستضعفین بیافزاید آمین .درررررررود بر آقای احمدی نژاد ، زنده و پاینده باد این مرد مومن و مهربان.

 • مریم
  0

  بدبختی های ملت از دوران احمدی نژاد شروع شد! قبح دزدی و اختلاس شکسته شد، کسی جرات انتقاد نداشت !حالا یک جوری رفتار میکنه انگار دوران خودش گل و بلبل بوده برای مردم بینوا! نفت صد وچهل دلاری رو معلوم نیست چکار کرد ،دوتا خونه ی نا ایمن توی بیابونها ساخت بدون هیچ زیر ساخت و امکاناتی ! دو هزار واحد مسکونی فقط برای ونزوئلا ساخت! بوس کردن ننه ی چاورز هم که بماند! همه شون سر وته یک کرباسن !وقتی مسئولان کشورفقط به خاطر اینکه توی جنگ فرسایشی هشت ساله حضور داشتن ،بدون هیچ تخصصی شدن همه کاره ی مملکت و بازنشستگی هم ندارن آخرش نتیجه میشه همین مملکت گل وبلبل!

  نظرات شما -
  • معصومی
   0

   واقعا هیچکس جرئت انتقاد نداشت؟!!! چند سالتونه شما؟!!! میتونید برنامه های طنز و غیر طنز صدا و سیما رو دانلود کنید و ببینید که چقدر نقد شده بهشون.... برید روزنامه ها و کاریکاتور ها رو که هجمه کردن رو ببینید.... آیا الآن چنین هست؟!! اجازه ی نقد در رسانه های رسمی و غیررسمی هست؟!!! شما که تخصص دارید ، بفرمایید این دوتا منزل مسکونی در بیابان ، چه تاثیری در قیمت مسکن در سالهای متفاوت داشت؟!! چون فردی رو بوس کردن ، ناکارآمد هستن؟!!!! یا اینکه شما نمیدونید پول نفت چی شده و نمیرید بودجه ها رو بخونید و مقاسیه کنید ، چطور میگید ناکارآمده؟!!! لطفا یه استدلال منطقی و درست ، با دلیل و سند بیارید....

  • پوریا
   0

   دوست عزیز . در زمان آقا محمود بودجه مملکت بانفت بشکه ای 40 دلار بسته می شد در حالی که نفت کمتر از 60 دلار نشد.بااین تفاوت که زمان ایشون بازار خاکستری هم بوده که امثال بابک زنجانی را بفرستند جلو واسه قرارداد سوری در کشورهای مختلف. پایان ریاست جمهوری آقای خاتمی صندوق ذخیره ارزی که اتفاقا بانی اش هم خود آقای خاتمی بود، پر بود.در حالی که پایان ریاست استاد دکتر محمود با کلی بدهی تحویل داده شد.خیلی دلایل دارم بگم. اینجا جاش نیست. تعریف کور کورانه نکن. در این حد و اندازه نیست.

  • محمد
   0

   من موافق فعالیت احمدی نزاد در زمان ریاستش نیستم ولی همانطور که بدیها رو میگیم باید خوبیها رو هم گفت ، همش منفی بافی کنیم که درست نیست ،

  • معلم
   0

   چطور مسلمان باشید و ظلم ظالم را بر این ملت مظلوم یمن ببینید و سکوت کنید؟ درود خدا بر این انسان شریف که قدمی برمیدارد. شما کجای کارید خواهر؟ من از همین خانه های مسکن مهر سر پناهی بدست آوردم، چرا دسیسه اتاق فکر زورمداران را نوشخوار میکنید؟ کمی از مغزتان کار بکشید که همین مرد فاسدان و مافیای هاشمی و لاریجانی هارا شرشان را از سر ملت کم کرد کافی نیست؟ اکنون هم برای نجات زن و بچه های مظلوم قدم برداشته و آماج تهمت ناروای نادانی چون شما شده!!! اجرت با خدا ای مرد بزرگ

  • مریم
   0

   دولت فعلی با همه ی بی تدبیر بودنش و البته شاید زرنگ بودنش که دستش رو حسابی در جیب مردم کرده ولی این چند سال اولا شانسش تحریمها بوجود اومد ،دوما نفت به زیر سی دلار هم رسید! و در طی این مدت هم مشغول تمام کردن طرحهای نیمه تمام مسکن مهر و ساخت زیر ساختها برای مسکن مهر شد چون احمدی نژاد با نفت 140دلاری این طرحها رو به پایان نرسوند! نفت 140دلار کجا نفت زیر 30دلار کجا!احمدی نژاد با این همه منبع درآمد یک قطره از دریا رو صرف مردم کرد اون هم نه به صورت تمام و کمال!

  • محتاج دانستن
   0

   عالی گفتین سپاس

 • کورش
  0

  داغونه ها!

 • ...
  0

  احمدی نژاد دیگه کلا از چشمم افتادی . این اواخر دیگه گند زدی به خودت

 • محسن
  0

  چرااین آقا که کلی پرونده های گنگ و ناتمام داره راحت تریبون داره و حرفاشو میزنه .ولی آقای خاتمی که هیچ بهونه ای دست این بی سوادهای الکی دلواپس نداده ممنوع المصاحبه است. بعد اینها میان دم از عدالت می زنند. بزنه کمرتونو عدالت علی که ازش دم می زنید. زمان ریاست جمهوریش این آقا را به حساب نمی آوردند و هیچ جادعوتش نمیکردند.الان که دیگه کاره ای نیست. ولی خیلی آدم ظاهربین قبولش دارند. دمش گرم رگ خواب ملتو گرفته.

 • حمید بنی سعید
  0

  هر انسانی باهر عقیده ودین ومذهبی اگر قدمی در مورد صلح جهانی بردارد قابل احترام وستایش میباشد

 • Pedram
  0

  اولا این کار به نفع خود یمن میشه اینکه معلوم هستش چون میدونیم یمن هیچ کار نمیتونه بکنه ثانیا الان به یه روزی افتادیم داریم حسرت رییس جمهور قبل رو میخوریم کاش احمدی‌نژاد رییس جمهور بشه من بهش رای میدم اگه کاندید شه...

 • حجت بشیری
  0

  افتخار ایران دکتر مردمی نژاد یاعلی مدد

 • علی
  0

  جدا از هر مسئله ای!یک سری نکات داره این نامه ها که خوب اگه توجه کنید بسیاری از ناگفته ها درونش هست.

 • بینام
  0

  هرکس دنبال صلح ودوستی باشد به هزار عنوان متهم می‌شود فقط دنبال نفرت پراکنی هستند آنهم نه برای منافع مردم برای دزدی کردن خودشان

 • قاتل ترامپ حرامزاده
  0

  بر دشمن مرتضی علی لعنت هم ولیعهد ملعون آل سعود خبیث و هم پدر ملعونش دشمن اهل بیت هستند برادر نامیدن این وحشی خونخوار بی معنیه

 • Pedram
  0

  آقای احمدی نژاد مایه سربلندی و افتخار ماست

 • شهباز
  0

  پایان احمدی نژاد هر کس سخن رهبر معظم انقلاباسلامی ایران رو گوش نکرد به پایان زود نزدیک میشه

 • محمد افشاری
  0

  یه تار موی احمدی نژاد میارزه به تمام علمای بی عمل و مدعیان انقلاب و خود عمار پندار. درود بر یاور مظلومان و مستضعفان

 • محمد افشاری
  0

  واقعا انتظار دارید تو یه نامه بین المللی چی خطاب کنه طرف رو؟ در تعاملات بین الملی کلمه عالیجناب مرسومه. واقعا متاسفم برای رسانه ها از هر چیزی برای تخریب احمدی نژاد میخوان استفاده کنن و الان برای پوشاندن محتوای نامه به یک کلمه آویزان شدن!

 • علی
  0

  خداوند متعال جزای خیر عطا فرماید بفضل وکرمش ایشان را

 • مصطفی عابدینی
  0

  احمدی نژاد سگش شرف داره به این اقایون

 • مامک
  0

  در خانه اگر کس هست یک حرف بس است....وقتی ما رهبر داریم امثال احمدی نژادها باید سکوت کنن البته اگر ایشون سکوت کردن و ولایت مداری بلد بود در مقابل ولی زمانش نمی ایستاد ..

 • محمد شیراز
  0

  اقا یا خانم معصومی که برای همه نظر گذاشتین خودت چیکاره ای؟ از چی خبر داری؟ خانه های مسکن مهر خیلیا را بدبخت کرد بله احمدی نژاد دزد نبوده، منم قبول دارم ولی چیکاره هست که میره نامه مینویسه؟ شده جواد ظریف؟که پیسنهاد گفتگو بعد از شهادت سردار عزیزمون داد و ترامپ هم مسخرمون کرد و گفت نه متشکرم اخه پیشنهاد صلح به یه مست وهابی کثیف که بمب وبا زدن تو یمن؟ از چی خبر داری؟ یه دوره بیا ببرمت سوریه تا ببینی داعشیا دارن غذای کنسروی و تن ماهی عربستانی میخورن این وهابیا گفتگوی احمدی نژاد حالیشونه؟ برو دو تا کتاب بهت معرفی میکنم بخون، ۱- کتاب. نه ۲_ کتاب حیفا برو بخون بعد طرفداری از این مردک بکن

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   فکر میکنم خودتون کتاب‌ها رو نخوندید، این کتاب‌ها رو باید سوزاند، مطالب ضد ونقیض و متاسفانه فسمتهایی که بسیار بی‌حیا گری و شنیع و زشت میباشد، از لحاظ ادبیات هم بسیار تنزل یافته است، لطفا اینجا تبلیغ نفرمایید،باعث خجالت و شرم که این کتاب‌ها چاپ میشود

 • لیلا زحمتکش
  0

  احمدی نژاد یه بار همه اختیارات کشور راداشت واعتماد مردم را به فنا داد نمیدونم چرا نمی فهمه دورانش تموم شده الان هم نمیدونه جلاد ومتجاوزی مثل بن سلمان عین صدام خونخوار هست یعنی احمدی نژاد ظالم ومظلوم را درکنار هم ومثل هم میبینه نمیفهمه یکی متجاوز هست وبمباران می کنه وبا شرایط یکسان نمی جنگه حتی نمیگذاره اذوقه به کودکان یمنی برسه از نظر من احمدی نژاد مثل یه سلبریتی از رونق ومد افتاده هست که سعی می کنه به هر طریقی جلب توجه کنه وفالوور جمع کنه بنده خدا مدلشه جنجال وجلب توجه دوست داره ویا یه قدرت طلب با ظاهر موش مرده هستشِ

 • ژاوی
  0

  درود بر احمدی نژاد مظلوم...به خدا قسم تا نفس دارم بهش وفادارم

 • صداقت(فعال مردمی)
  0

  با احترام خاصی که برای احمدی نژاد قائل هستم.اما درمورد عربستان وبن سلمان قضیه فرق می کند.شماری از مردمش مسلمانن اما حاکمان که وهابی هستند نباید مسلمان خطاب شوند دوم این نوکران اسرائیل وآمریکا که قصد نابودی اسلام ناب رادارند باید ریشه خود ومذهب جعلی آنها خشک شود آن هم بازور چون فقط زبان زور را می فهمند.تمام مشکلات مسلمانان وفقر ما ریشه در بی ادبی های وهابیون دارد

 • ابراهیم قاسمی
  0

  کار بسیار خوبی کرده است.

  نظرات شما -
  • عاالی
   0

   اینطور که معلومه اقای احمدی نژاد خیلی دشمن داره والا ماکه بدی ازش ندیدیم بهترین رئیس جمهوری بود که اومد نمیدونم چرا اینقدر تخریبش میکنن نمیدونم ولی کارش خیلی درسته دمش گرم

 • صداقت(فعال مردمی)
  0

  حاکمان وهابی عربستان برادر ما نیستند هرکس آنها رابرادر خطاب کند به اصل اسلام خیانت کرده.اما در نامه نگاری های بین المللی عالی جناب کلمه ی مرسومی است که برای تمام بشریت بکار می رود.دو موضوع رابا هم یکی نکنید که گناهی بس بزرگ است

 • بینام
  0

  باز دوباره ایشون کاری کرد و این ملت همیشه در صحنه و فوقالعاده احساسی رگ گردن کلفت کردن..خدایش یعنی چی مثلا..کمی درکتون بالا ببرید این نامه اولا به هرسه طرف نوشته شده دوما کسی که همچین کاری میکنی نشان دهنده قدرت کشورش میشه یعنی ما با عنوان بزرگتر میتونیم مشکلتون حل کنیم که کنارهم ارامش بگیرید..خدا لعنت کنه این تبلیغات پراز سم بدخواهان نظام رو که با ی مشت لجن پراکنی احساسات مردم منقلب میکنن مردمم بدون هیچ مطالعه و درکی فقط شعار میدن..احمدی همون موقع ام که رئیس جمهور بود تمام کشورهای همسایه و اعراب نوکرش بودن ازبس با اقتدار رفتار میکرد الانم فقط کمی نگران گرفتاری مردم شده که واقعا دارن توی مشکلات دست پا میزنن..پس درک کنید بشناسید که چه کسی بفکر مردم چه کسی بفکر جیب خودش...

 • محمد افشاری
  0

  اگه یه روز علیه احمدی نژاد مطلب نذارین بودجتون کم میشه؟

 • کاربر ناشناس
  0

  چقدر نامه مینویسه کسی میخونه؟.

 • احمد علیزاده
  0

  این آقا هنوز فک میکنه در مقام چند سال قبل که مقامات عربستان ودیگر کشور های عربی منطقه صف ایستاده بودن که باهاش احوالپرسی کنند مانده مشگل مسئولین کشور ما تقریبا همین جور خیلی دیر متوجه قدرتی که از مردم به امانت دارند میشن نمی فهمه که یک نفر عادی چیکاره هستی خودتو کجا می بینی که نامه نگاری میکنه یعنی در دنیا و منطقه کسی اندازه احمدی نژاد عقل نداره نامه نگاری کنه آن شاالله که هدفش این نیست که بعدازهرچند مدتی نامه نگاری میکنه که در اذهان عمومی فراموش نشه ودیگر اینکه اعراب منطقه احترامی بذارم به ایرانه برای شخص تو تره خورده نمیکنن پاره سنگ برداشته

 • یدالا خرم
  0

  درود بر آقای احمدی نژاد خیلی کار پسندیدایست انشالله که دبیر کل سازمان ملل با پیشنهاد ایشون موافقت کنند....

 • مرصاد
  0

  کسانی که ایرادهای بنی‌اسرائیلی می‌گیرند، برن نامه امام موسی صدر به پادشاه وقت عربستان رو هم‌ بخوانند که چقدر محترمانه نوشته شده؛ اما با هدف رفع محدودیت‌ها از قبرستان بقیع. احمدی‌نژاد واقعا داره در تراز بسیار بالایی در سطح جهانی ظاهر می‌شه و نام نیکی از خودش، فرای سیاست‌ها و حکومت‌ها به جا می‌گذاره. درود بر شرفش

 • مهر ماندگار
  0

  الهی قربونت برم دکتر جان.. هر کی هر چی میخاد بگه ، بگه.. اونقد سطحشون پایینه که چیز دیگه ای واسه گیر دادن پیدا نکردن! نامه به این مهمی رو ول کردن چسبیدن به چی! آخه آدمای کودن یه ذره مغزتونو تکون بدید!

 • فهيمه
  0

  حيف حمايتهايي كه ازت ميكردم

 • مسعود
  0

  بخدا این احمدی نژاد تو دنیا تکه . ممنون که هستی .

 • ف
  0

  دلار شده 21تومان مرغ شده 21 تومان اجاره خانه هام سر به ملک کشیده تو می خوای دنیا رو نجات بدی مرد حسابی تو اگر کار کن بودی زمان خودت کاری برای این ملت میکردی بنزین کردی هزار تومان پراید کردی21 تومان تو گند زدی بعد از تو هم گند در گند کرد

 • saeed
  0

  بسیار عالی و دقیق. کاربلد فقط احمدی نژاد

 • مجیدکمالیان
  0

  سلام ودرود بی پایان تقدیم جناب احمدی نژاد به صداقت شما ایمان دارم مرد خدا

 • مهدی نوروزی
  0

  اولا اقایی که میگی نفت شد ۱۴۰ دلار .. بفهم که سیاست خارجی احموی نژاد نفتو کرد ۱۴۹ دلار . نه مثل این مردک ر حانی که یه پولی هم باید بریم نفت بخرند ..... سیاست یعنی حرفی بزنی که بهو نفتت بشه ۱۴۰ دلار ...عرضه داشت کرد. .

 • ممم
  0

  این کارش نسبت به کارهای قبلیش خیلی بهتر هست ،اما باید قبول کرد که در چند ماه اخیر آقای احمدی نژاد حرف های عجیبی میزند و برخی مسائل کارها و دستورات زمان خودش رو فراموش کرده و می‌گوید فلان کار را کردم در صورتی که مستندات خلاف آن را نشان میدهد و بالعکسش ،اگر این حرفها رو نمی‌زد شاید مردم دوباره بهش اعتماد میکردن چون فقط در زمان احمدی نژاد بود که اطرافیانش کمتر دست به دزدی واختلاس زدن وخانوادش کمتر ویا اصلا از موقعیتش سوء استفاده نکردن ،اما متأسفانه حرفهای اخیر آقای احمدی نژاد برای جلب توجه مردم بلاخص هنرمندان ایرانی وخارج نشین باعث شد مردم دیگه بهش اعتماد نکنن

 • امیرحسین پیامنی
  0

  این آقا، واقعا مرد شریفی هست، نه قصد خودنمایی داره و نه چیز دیگه. لطفا این نامه را از ابتدا تا انتها بخونید تا به اشتباه قضاوت بد نکنید درمورد آقای احمدی نژاد دوستانی گله دارند از مسکن مهر ها، متاسفانه شما قدر نمیدونید که همین خانه ها چقدر به داد مردم رسید، اگر ناراضی هستید اصلا فکر نکنید مسکن مهری وجود نداره، برید یه جا دیگه زندگی کنید ببینم میتونید یک بیستم این پول و امکانات جایی پیدا کنید. یا همین یارانه 45 تومنی الان به درد نمیخوره ولی اون موقع بالاخره مفید بود،الانم هر خانواده ای میانگین 4 یا 5 نفره که جمع این 45 تومن میشه باهاش میوه و سبزی و بنزین و چند تا چیز ماهیانه رو تامین کرد. این آقا هیچ ضرری نداره هیچ بلکه منفعت هم داره برای ملت

  نظرات شما -
  • BB
   0

   این استدلال دوست نداری جمع کن برو از کجا شروع شد؟مردم این کشور حق انتقاد ندارند؟تا انتقاد کنی میگن جمع کن برو!اخه بی انصاف ها به افراد ملی گرا که از روی دلسوزی برای میهن انتقاد میکنند اینطور توهین میکنید؟ما داریم اینقدر سختی رو برای عزن وطنمون تحمل میکنیم اما حق انتقاد نداریم؟

 • بیرانوند
  0

  سلام این اقدام دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق یک اقدام بی نظیر برخواسته از تعالیم و رفعت اسلامی میباشد که همه مسلمانان و انسانهای آزاده انتظار آن را دارند .باشد به یاری خدا ا آقای احمدی نژاد وسیله ای باشد برای درهم شکستن این طلسم لجاجت دو طرف که مدام بر طبل جنگ و خونریزی میزنند و متاسفانه خونریزی انسانهای بیگناه فقط در میان مسلمانان رایج شده که یکی ریختن خون دیگری را مباح میداند واقعا حیرانیم کی راست میگوید ؟

 • محمد امیر
  0

  از نگاه انسان دوستانه و صلح طلبی بسیار عمل پسندیده ای انجام دادن. قابل توجه بعضی از دوستان:دکتر احمدی‌نژاد به عنوان یک کارگزار در این نظام حق و وظیفه دارن که نسبت به وقایع اطراف شون بی طرف نباشند #درود_بر_احمدی_نژاد

 • بهزاد اتابکی
  0

  چقدر ناشیانه ! چقدر احساسی ! اشتباه تاکتیکی کردید آقای رییس جمهور سابق ! سفره را برای اراجیف ولیعهد تهی از مغز سعودی باز کردید و او قطعا به شما پاسخ خواهد داد که به مسئولین کشورتان بگویید در امور یمن دخالت نکنند ، جنگ خودش به پایان میرسد و نیاز به ارسال هیأت نیست ! او آرزوی فتح یکماهه یمن را داشت که سرش به سنگ خورد ، او الان چنان در مخمصه گیر کرده که هر روز ده ها نفر از افسران و مزدورانش کشته میشوند ! او را برادر خطاب کردید در حالیکه او از آمریکا در قبال شهادت حاج قاسم عزیز دل ملت ایران ، حمایت کرده و در ترور حاج قاسم شریک است ! خدا به مشاورانتان عقل و بصیرت بدهد که اینطور با آبروی یک کشور بزرگ بازی نکنند ........جانباز جنگ تحمیلی

 • خانم الف
  0

  اینقدر حقیری که حاضری برای دیده شدن هر روز دست به یه کاری بزنی یه روز از یه سلبریتی فاسد خود فروخته مثل گلشیفته دفاع کنی یه روز جلاد عربستان رو عالیجناب خطاب. کنی برنامه بعدیت برا سر زبونا افتادن ودیده شدن تو انتخابات چیه مردک

 • زحمتکش
  0

  زمانی که رییس جمهور بودی که حداقل دو بار نامه زدی برای جرج بوش که بیایید مشکلات جهان را بریزیم روی میز و حل کنیم .همان موقع معلوم بود توهم داری دیدی که جوابت را هم نداد.فقط آبروی کشور را بردی .حالا که دیگر کاره ای نیستی سطحت هم پایین اومده برای ولیعهد نه هم پادشاه عربستان نامه میزنی منتظر باش تا او هم جوابت را بدهد خفت و خواری دیگر بس نیست

 • مرتضی
  0

  آخه تا کی باید افراطی برخورد کنید بنده خدا احمدی‌نژاد خیلی بااحترام برای هر سه نامه نوشته و دعوت به صلح کرده این کجاش ایراد داره انگار شماها از خشونت و دشمنی خوشتون میاد که از احمدی‌نژاد انتقاد میکنید

 • ابراهیم سروستانی
  0

  سلام تو بعضی خبرها گله مند بودند که چرا احمدی نژاد به ولیعهد عربستان گفت عالی جناب میخوام اینو بگم کسی که میخواد میانجیگری بکنه باید هر دو طرف و با یه چشم ببینه و با یه اسم صدا بکنه صدا و سیما توقع داره میانجیگر با چه لفظی ولیعهد عربستانو صدا بزنه بهش بگه وهابی قاتل داعشی بعد به احمدی نژاد میگفتن میانجیگر عادل ؟؟؟

 • جانم فدای رهبرم
  0

  آقای احمدی نژاد کاش بودی تا به همه ی این بدبختیهای مردم خاتمه میدادی رای اول و آخر ما تویی

 • مهدی
  0

  باور کنید اگه اقای دکتر دوباره رعیس جمهور بشه بنده بهش رای میدم چون میدونم لااقل یه زره بفکر ادمهای بدبخت هست نه مثل ای اقایون دزد که به هیشکی رحم نمیکنن بجز سرمایدارها

 • Masoud
  0

  كاري نداره كه هر يكي يك تفنگ بگيرين دستتون و يك هواپيماي ماهان بگيد براتون اجاره كنن برين يمن كنار برادران مجاهدمون اونقدر بجنگيد تا خون پاكتون نجاسات آل سعود رو بشوره ببره بريزه تنگه باب المندب نامه نگاري كار بي عرضه هايي مثل #احمدي_نژاد ه بدمیگم بگید بد میگی والا

  نظرات شما -
  • سخن سنج
   0

   البته که شما بدنمی گید شما حرف مفت میزنی فقط

 • رحیمی
  0

  فقط فکر کنید که این مردم بدبخت تا کی باید زجر بکشند و لت و پار بشن؟ مگه ما مسلمان نیستیم؟ آمریکای لعنتی مسلمونا انداخته به جون هم داره اسلحه میفروشه و کلی سود میبره بعد گیر دادین به کلمه عالیجنتب و برادر؟ چقده بمیرن این ملت تا شما ارضاء جناحی بشی؟ آفرین که قدمی برداشت و افکار عمومی روی این موضوع متمرکز کرد واقعا آفرین

 • ناصری
  0

  اونایی که چشم بسته از احمدی نژاد انتقاد میکنند فقط یکبار متن رو بخونند، بخدا من گریه کردم.یمنی ها برای عزتشون وایسادن و دارن جون میدن و زیر بار حرف زور نمیرن آیا گریه نداره؟ نباید کاری کرد؟ بگذارید کنار این مسخره بازیهای سیاسی رو ، چرا مسلمانها باید همو بکشند؟ مگه ملت ایران و عراق 8 سال نجنگیدیم؟ چقدر مسلمان کشته شد؟ چقدر سلاح به ماها فروختن؟ آلمان چقده شیمیایی فروخت ووو تجربه نشد؟ درایت رهبر این دو ملت را بهم نزدیک کرد. حالا هم یه شیر حلال خورده یه رزمنده قدم برداشته برای صلح چرا همراهی نمیکنید و بیخود گیر میدید؟ چون احمدی نژاده؟ کشتار مسلمونا تا کی؟

  نظرات شما -
  • AB
   0

   ظاهرا شما در دنیای فانتزی سیر میکنی،وهابیون از سالها قبل و از زمانیکه سراولین چاه نفت باز شدو تونستن واردعرصه قدرت بشن شیعه کشی رو در دستورکارشون داشتن این واقعیتیست اگر ماشیعه هم نبودیم عجم بودیم(قابل توجه برادران اهل سنت)و بازهم اونها میخواستن روی ما استیلا پیدا کنند.نه تنها در این ایام بلکه زمان شاه هم ما با وهابیون خلیج پارس درگیر بودیم.

  • معلم
   0

   جنابAB یعنی شما حاضرید این بچه کشی در یمن همچنان ادامه داشته باشه؟!!!! درسته که ما با وهابیون نمیتونیم کنار بیایم اما نباید با تدبیر جلو ظلم و کشتار این ملت ضعیف رو بگیریم؟ این شعار شما به چه قیمتی؟ زن و بچه ات جای اونا بگذار! انتظار دخالت دیگران برای جلوگیری از جنگ نخواهی داشت؟! اگه میگی نه...دروغ میگی. شما فقط کینه احمدینژاد دارید بی منطق

 • رضا
  0

  عجب نامه ای!!! خیلی بیکاری محمود خان، یه پیشنهاد برات دارم برو تو اتاقت و به تصمیم ها و عملکرد های بدی که در دوران ریاست جمهوریت داشتی فکر کن

  نظرات شما -
  • سامان
   0

   وهابی، فرقه بهاری پیوندتان مبارک. احمدی نژاد مثل کودک ۳ساله.

  • معلم
   0

   افسوس میخورم آقا سامان! این مردم بدبخت دارن میمیرن اونوقت شما هنوز کینه ورزی و جناح بازی میکنی؟ به چه قیمتی؟ آیا نباید بفکر اون مسلمانان مظلوم باشیم؟

 • عباسی
  0

  سلام و دورود خدا بر دکتر احمدی نژاد ،تنها سیاستمداری که پیامش صلح ،دوستی و عدالتخواهی میباشد برای همه ای ادیان ،حق نگهدارت باد مرد عدالت

 • محمد
  0

  کاریزماتیک یعنی این... دمت گرم دکتر کاش ملت قدر تورا بداند

 • رضا شاهگلدیان
  0

  این اقا هم مث آقایون دیگ امثال روحانی.خاتمی.رفسنحانی باعث بدبختی ایران شدن

 • مجید
  0

  ایشان درحال حاضردرچه مقامی هستند که نامه مینویید چرا اصلا به ایشون اجازه میدهند ایشون که با رهبر قهرکردند باید ممنوع التصویر وسخنرانی میشد اگه دیگران بودند که پدرشان را هم درمیاوردید

  نظرات شما -
  • حسین
   0

   شما هم میتونی نامه بنویسی به هر مقام و شخصیتی در هر کجای دنیا. بعنوان یک شهروند هیچ منع قانونی نداره. کسی نمیتونی جلوی نامه نوشتن کسی رو بگیره

 • بهمن حاجیان
  0

  زنده باد احمدی نژاد.مرد صلح و دوستی در عین اقتدار و توانمندی.

 • yad
  0

  این حلاوت زندگی شرافت مندانه وعادلانه که دم ازآن میزنید وبرای دیگران توصیه میکنید چرا بر ملت ایران حرام است!؟

 • احمد
  0

  نامه نوشتن مشکل نداره ولی نباید به پادشاه عربستان بگوید عالیجناب چیزی که واقعیت نداره

 • داروغه
  0

  فدایی زییاد داری دکتر

 • علی
  0

  والا بخدا احمدی نژاد فعلا ریس جمهور نیست ایشان از جایگاه یک دانشگاهی مسلمان نامه نوشت ،پس شمایی که غیرت دارید چرا با عراق ارتباط برقرار کردید که تمام جوانان برومند مارا کشت دوم اینکه شما ایکه غیرتتون گل کرد جلو حج رفتن مردمتونه بگیرید که با پول انها مهمات میخرن و روی مردم یمن میریزند میدانید در کشتن مردم یمن شریک هستین