تاکید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم همکاری با ایران

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت برای حصول اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، لازم است با این کشور همکاری داشته باشیم.

رافائل گروسی در در کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته ای (ان پی تی) سازمان ملل گفتبرای حصول اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، لازم است با این کشور همکاری داشته باشیم.

وی افزود گفت: می‌دانیم برای اینکه بتوانیم اطمینان‌های لازم و مطمئن را بدهیم که همه فعالیت‌های (هسته ای) جمهوری اسلامی ایران با کاربرد صلح آمیز صورت می‌گیرد، نیاز است که با آن‌ها همکاری داشته باشیم.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اضافه کرد: می‌توان این کار را انجام داد؛ ما در گذشته چنین کاری را انجام داده ایم؛ اما این را بسیار شفاف می‌گویم: لازم است که ما دسترسی متناسب با وسعت و عمق این برنامه هسته‌ای ایران) را داشته باشیم. می‌توان این کار را انجام داد. بیایید انجامش دهیم.

منبع: تسنیم
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید