حقوق معوقه پرسنل شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه

یکی از مخاطبان خبرفوری در پیامی از تعویق حقوق معوقه پرسنل شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه انتقاد کرد

شش ماه حقوق‌های معوقه پرسنل صبور و زحمت کش شهرداری بندرلنگه ( کارگران و کارمندان ) و همچنین چند ماه حقوق‌های معوقه پرسنل‌ فداکار شرکتی بیمارستان بندرلنگه و شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه به کجا رسید؟ و در این موارد فوق الذکر مسئولین امر چه تدابیری اتخاذ نمودند و چه اقداماتی انجام دادند!؟

22

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید