نماینده منتخب مردم اهواز

تکیه بر ظرفیت‌های شهرک‌های تخصصی کشاورزی و صنایع تبدیلی باعث رونق منطقه می‌شود

نماینده منتخب مردم شهرهای اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با ایجاد بندر خشک در شهر کارون و تکیه بر ظرفیت شهرک های تخصصی کشاورزی و صنایع تبدیلی می توانیم باعث رونق و توسعه شویم.

تکیه بر ظرفیت‌های شهرک‌های تخصصی کشاورزی و صنایع تبدیلی باعث رونق منطقه می‌شود
محمد امیر نماینده منتخب مردم شهرهای اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی دردیداربامدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان اظهار داشت: با ایجاد بندر خشک در شهر کارون و تکیه بر ظرفیت شهرک های تخصصی کشاورزی و صنایع تبدیلی می توانیم باعث رونق و توسعه شویم.
امید احمدی مدیرکل اقتصادی و دارایی استان با برشمردن مزیت و پتانسیل های سرمایه گذاری در 4 شهرستان افزود: بسته های سرمایه گذاری به منظور ترغیب و حضورسرمایه گذاران خارجی دردست مطالعه ومهیاست تا سرمایه گذاران با اطلاع از فرصت ها، مزیت ها، مشوق ها و پتانسیل های بومی درهر منطقه آماده سرمایه گذاری باشند.
مدیرکل اقتصادی و دارایی بیان کرد: بررسی امکانات فعلی و راهکارهای چگونگی دستیابی به توسعه زیرساخت ها و پیشرفت مناطق مزبور در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی ، صنعت و صنایع تبدیلی با اتکا به منابع انسانی بومی در برنامه کاری این مجموعه قرار دارد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت:وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن دستگاه های استانی، این ظرفیت و آمادگی را داریم که درکنار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی پیگیر حل مشکلات آن هادرحوزه های مالیاتی، گمرک،بانکی و بیمه های دولتی باشیم؛ ومشورت های فنی لازم را دربخش سرمایه گذاری به آنان ارائه کنیم.
دکتر محمد امیر نماینده منتخب مردم شهرهای اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلام نیز با تاکید بر پتانسیل ها و ظرفیت های بومی استان، به بیان اهم مسائل پیرامون سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها در حوزه انتخابیه خود پرداختند.
محمد امیر تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های بالقوه شهرستان های مذکور و مرتفع شدن مشکلات آنها را از اولویت های مهم کاری خود برشمردند.وی متذکر شد: با بررسی ، مطالعه و تدوین  5 فرصت سرمایه گذاری در شهرستان کارون، و متعاقب آن جذب سرمایه گذراران خارجی، موجبات اشتغال جوانان بیکار و بومی منطقه فراهم گردد.

 

منبع: فارس
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها