گستردگی خسارات یخبندان به مزارع زعفران باغات تربت حیدریه

آیا تجربه تلخ سال ۸۶ برای بازار زعفران ایران مجدد تکرار خواهد شد؟

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه با بیان اینکه مزارع زعفران تربت حیدریه خسارت جدی از یخبندان اخیر متحمل شده اند، بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور میدانی در مزارع و باغات شهرستان رقم دقیق خسارات وارده را برآورد خواهند کرد و آن دسته از کشاورزانی که محصولات خود را بیمه کرده باشند، غرامت می‌گیرند.

بر اساس این گزارش ؛‌ با ادامه سرمای شدید در بیشتر مناطق کشور خبرهای نگران کننده از خسارت به مزارع و باغات شمال شرقی کشور به گوش می رسد. در میان محصولات کشاورزی این مناطق، زعفران از ارزشمندترین آن‌هاست که خاستگاه اصلی آن در این مناطق قرار دارد.

با یک تحقیق ساده می شود خبرهای فراوانی را از خسارات وارد شده به زعفران در شهرهای مختلف بر اثر سرمازدگی مشاهده کرد. در خیلی از مناطق کل سرمایه زعفران کاران از بین رفته است.

گیاهان زعفران میتوانند سرمازدگی ملایم را تحمل کرده و در پاییز به رشد خود ادامه دهند. اما کاهش ناگهانی دما به شدت مشکل ساز می شود.

آیا تجربه سال ۸۶ برای بازار زعفران ایران مجدد تکرار خواهد شد؟

کشاورزان زعفران کار  استان خراسان، تجربه مشابه کاهش شدید دما و بارش برف در مزارع زعفران در سال ۸۶ را به یاد دارند.در آن سال نیز سرمای شدید و بارش برف مزارع زعفران را تحت تأثیر قرار داد و زیان زیادی را به کشاورزان تحمیل کرد و بر اثر خسارات ناشی از سرما زدگی و خشکسالی ، تولید زعفران در سال زراعی بعد با کاهش چشمیگیری مواجه گردید و میزان تولید از ۱۴۰ تن در سال های قبل به کمتر از ۲۵ تن در آن سال رسید و در پیِ آن ، قیمت جهانی زعفران افزایش چشمیگری یافت.

گستردگی خسارت یخبندان به مزارع زعفران و باغات تربت حیدریه

  اما  مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه در خصوص یخبندان اخیر این شهرستان گفت: بر اساس برآوردهای اولیه خسارت یخبندان به مزارع و باغات این شهرستان به ویژه در مزارع زعفران گسترده است.

حسین محمدی اظهارکرد: اثر مخرب یخبندان در جلگه «رخ» تربت حیدریه است و سرمای ۲۰ درجه زیر صفر به مزارع زعفران، گندم، جو و باغات انار این منطقه، خسارت وارد کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه با بیان اینکه مزارع زعفران تربت حیدریه خسارت جدی از یخبندان اخیر متحمل شده اند، بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور میدانی در مزارع و باغات شهرستان رقم دقیق خسارات وارده را برآورد خواهند کرد و آن دسته از کشاورزانی که محصولات خود را بیمه کرده باشند، غرامت می‌گیرند.

امید داریم در روزهایی که کشاورزان زعفران کار ایران  به دلیل عدم تناسب قیمت تمام شده زعفران و قیمت فروش آن در بازار  از یک سو و تعلل سازمان تعاونی روستایی در پرداخت مبالغ توافق شده برای خرید تضمینی ، روزهای خوبی را سپری نمی کنند این آسیب دیدگی ها به مزارع آنها کمترین صدمه را وارد نماید.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

سایر رسانه ها