رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی:رئیس سازمان

تورم نقطه به نقطه خراسان رضوی کاهش یافت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار استان در آبان ماه سال‌جاری ۳۵.۸ درصد است که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۴.۲ درصد کاهش یافته است.

رضا جمشیدی اظهار کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در نقاط شهری استان ۳۵.۲ و در نقاط روستایی ۳۷.۹ درصد است که در نقاط شهری نسبت به ماه قبل ۳.۶ و در نقاط روستایی ۶.۳ کاهش یافته است.

وی بابیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور درآبان ماه سال جاری ۳۵.۷ درصد است، افزود: این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۳.۵ درصد کاهش یافته است. این شاخص را برای خانوارهای شهری کشور ۳۵.۳ و خانوارهای روستائی  ۳۷.۴ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۳.۱ و۶.۵ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: نرخ تورم نسبت به ماه قبل در کل خانوارهای استان در آبان ماه سال جاری ۲.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل از آن ۰.۹ درصد کاهش یافته است.

جمشیدی این شاخص را برای خانوارهای شهری استان ۲.۹ و نقاط روستائی ۲.۸ درصد اعلام کرد که به ترتیب ۰.۸ و ۱.۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: نرخ تورم نسبت به ماه قبل در کل خانوارهای کشور نیز در آبان ماه سال جاری ۲.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد کاهش دارد. این شاخص برای خانوارهای شهری کشور۲.۴ و نقاط روستائی ۲.۷ درصد است که به ترتیب ۱.۲ و ۱.۴ درصد کاهش یافته است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی بیان کرد: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان سال جاری در کل خانوارهای استان ۴۵.۹درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

وی این شاخص را برای خانوارهای شهری استان ۴۴.۷و روستائی ۵۰.۷ درصد اعلام کرد که به ترتیب ۰.۹ و ۱.۶ درصد کاهش را نشان می دهد.

جمشیدی با بیان این که نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال جاری در خانوارهای کل کشور ۴۴.۴ درصد است که نسبت به مدت مشابه یک درصد کاهش یافته، افزود: این شاخص برای خانوارهای شهری کشور ۴۳.۶ و نقاط روستائی ۴۸.۳ درصد بوده که به ترتیب ۱.۱ و ۱.۳ درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: تورم نقطه به نقطه کل خانوار در آبان ماه سال جاری استان در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴۶.۲، پوشاک وکفش ۴۸.۹، مسکن ۱۳.۲ وگروه بهداشت و درمان ۳۴ بوده و این ارقام را برای کشور به ترتیب ۴۶.۴ ، ۴۸.۸ ، ۲۶.۱ و۳۵.۲ است. رضوی جمشیدی اضافه کرد: شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای کل خانوارهای استان ۳۵۹.۷ ، مناطق شهری  ۳۴۵.۸ و مناطق روستائی ۴۲۰.۳ است.

منبع: ايسنا
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 1
  • رد
    0

    تورم شهرهای مذهبی همیشه کمتر از بقیه شهرها بوده