چوب پلاستیک
  • کامپوزیت چوب پلاست (پلاستو وود) مواد مرکب ساخته شده از الیاف چوب یا آرد و پلاستیک (ها) هستند. در ساخت کامپوزیت چوب پلاست علاوه بر الیاف چوب و پلاستیک، می توان از دیگر مواد پرکننده لیگنوسلولزی و یا معدنی استفاده کرد.