پاسپورت دومینیکا
  • اخذ پاسپورت دوم به چه شکل است و برای این کار باید چه فرایندی را طی کرد؟ چگونه بدون نیاز به مهاجرت و یا سرمایه گذاری در کشورهایی مانند آمریکا و یا کانادا، میتوان به راحتی به اکثر کشورهای دنیا سفر کرد؟

  • دومینیکا جزیره ای است که از لحاظ جغرافیایی در جنوب گوادلوپ و در شمال مارتینیک قرار دارد. پایتخت دومینیکا شهر روسو می باشد. از لحاظ جمعیت شناسی، بیشتر مردمان این منطقه دارای نژاد آفریقایی است.باید در نظر داشت که مساحت این جزیره در حدود ۷۵۰ هزار مترمربع است و حدود ۷۵ هزار نفر نیز در آن زندگی می کنند.