قیمت صندلی ماساژ روتای
  • شایع‌ترین علت درد عضلات، ورزش و فعالیت‌های سنگین هستند. اگر افراد بدون گرم کردن بدن خود، یک فعالیت سنگین انجام دهند، عضلات درگیر هنگام فعالیت کشیده یا دچار آسیب می‌شوند.