کریستیز
  • جدیدترین حراجی آثار هنری قرن بیستم و بیست و یکم کریستیز با حضور نقاشی های هنرمندان نامدار جهان، به فروش آثاری به قیمت صدها میلیون دلار منجر شد. با این همه با توجه به قیمت‌های تخمینی، به نظر می‌رسد انتظارها از فروش آثار هنری برآورده نشده است.

  • حراجی کریستیز مجموع فروش خود در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی را به رکورد جدید چهار میلیارد دلار رساند تا همچنان پیشتاز بازار هنری دنیا باشد.