پارتیشن
  • در لیست پرکاربردترین انواع تجهیزات اداری، نام پارتیشن اداری به چشم می خورد. این ابزار کارکرد بسیار ویژه ای داشته و به همین خاطر با تنوع قابل توجهی روبرو شده است.

  • بشر امروزی قدرت‌مندترین موجودی است که بر روی این کره خاکی پا نهاده است. بشر با ذهن متفکر و خلاقیت‌های خود توانسته است ساختار زندگی و محل کار خود را به گونه‌ای طراحی نماید که گاهی می‌توان نام معجزه را بر آن نهاد.

  • تجهیزات آزمایشگاهی برای آسان تر شدن کاربران در محیط های آزمایشگاهی و بیمارستان ها کاربرد دارند. در این محیط ها نوع سکوبندی آزمایشگاه به نوع فعالیت آن بستگی دارد.