وزارت آموزش و پرورش
 • وزارت آموزش و پرورش خبر داد

  دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه توزیع شیر در مدارس ابتدایی تا پایان امتحانات ادامه دارد گفت: این برنامه در سال تحصیلی جدید منسجم‌تر و قوی‌تر از گذشته برگزار و امید می‌رود زنگ مهر و مدرسه با زنگ شیر آغاز شود.

 • معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌ و پرورش بیان کرد

  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌ و پرورش با بیان اینکه «ترمیم نمره» در معدل تاثیر ندارد گفت: ترمیم نمره صرفاً برای ایجاد سابقه و ملاک پذیرش در آموزش عالی لحاظ می‌شود.

 • مدیرکل مشاوره وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد

  مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه انتخاب رشته درست و موفقیت تحصیلی تا حد زیادی دانش‌آموز را از آسیب‌های اجتماعی در امان نگه می دارد گفت: بسیاری از آسیب‌ها زمانی آغاز می شود که دانش آموز در روند پیشرفت تحصیلی با مشکل مواجه می‌شود.

 • سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

  سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه معلمان در صورت کسب شرایط هر ۴ سال ارتقای رتبه دارند، گفت: طرحی را دنبال می‌کنیم که از مهر ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد و براساس آن حق‌الزحمه ساعات اضافه تدریس معلمان دو برابر خواهد شد.

 • بنا بر اعلام یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش، مدارس کشور باید تا ۲۸ اسفند ماه برقرار باشند اما به نظر می‌رسد مدیریت آموزش در کشور در تعطیلات به سر می‌برد.

 • وزارت آموزش و پرورش خبر داد

  رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمونهای «شبه نهایی» در دهه آخر فروردین ماه به صورت هماهنگ کشوری و همزمان در سراسر کشور در ۴ عنوان درسی خبر داد.

 • معاون وزارت آموزش و پرورش خبر داد

  معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره آزمون استخدام آموزگاری گفت: نتایج اولیه آزمون بین ۱۴ تا ۲۰ فروردین اعلام و تا ۲۸ اردیبهشت مرحله ارزیابی تکمیلی هم تمام می‌شود.

 • سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

  معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه پیک نوروزی نداریم، گفت: هیچ چیزی که در قالب مشق و نوشتن باشد، نداریم و توصیه ما هم این است که مشق خاصی به دانش‌آموزان داده نشود

 • دروس عمومی ۲۸ و دروس اختصاصی ۲۲ درصد در ایجاد سابقه تحصیلی اثر دارند.

 • وزارت آموزش و پرورش برای اجاره این مدرسه به یک گروه جهادی برای ادامه تحصیل کودکان کار فرسوده ماهیانه ۱۴۰ میلیون تومان از گروه جهادی حضرت ابوطالب تحت عنوان اجاره دریافت می‌کند.