قمار بازان
  • سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز استان خراسان رضوی از آغاز دومین مرحله طرح شناسایی قمارخانه‌های آنلاین با حمایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، خبرداد.