شورای عالی کار
 • در حالی ۱۸ روز تاپایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل نشده و این در حالی است که وزیرکار بیان کرده، از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می کنیم.

 • خبر مهم عضو شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ کارگران

  یک عضو شورای عالی کار معتقد است: هرجور محاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان است.

 • عضو کارگری شورای عالی کار خبر داد

  عضو کارگری شورای عالی کار گفت: دیروز جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.​

 • خبر مهم عضو شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳

  نشست بررسی چالش‌های تعیین مزد ۱۴۰۳ در دانشگاه تهران برگزار شد.

 • عضو اصلی کارگری شورایعالی کار در ارتباط با ادعای وزیر کار مبنی بر افزایش ۸۴ درصدی حقوق و مزایای کارگران در دو سال گذشته گفت: امروز فاصله حقوق‌ها با خط فقر خیلی زیاد است؛ دو برابر این حقوق هم به خطر فقر نمی‌رسد؛ افزایش حقوق‌ها و تناسب آن با هزینه‌های زندگی اظهرمن‌الشمس است.

 • تکلیف دستمزد ۱۴۰۳ کارگران مشخص شد

  عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در متن صورتجلسه‌ی کمیته‌ی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

 • عضو کارگری شورای عالی کار تأکید کرد: اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.

 • رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، گفت: مزد منطقه‌ای چیز جدیدی نیست و چند باری مفاهیمی در حوالی آن یا دست‌کم با چنین مضمونی مطرح بوده است؛ اما در کلان ماجرا بحثی است که در قانون هم به آن اشاره شده است.

 • اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ امروز با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.

 • نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست,نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می کنند.