سفید شدن موها
  • با این که بسیاری از ما با دیدن موهای خاکستری یا سفید به سمت موچین می رویم، اما کندن تارهای نقره ای مو در واقع می تواند به پوست سر شما آسیب برساند.

  • سفید شدن موها مشکلی است که همه ما با افزایش سن با آن رو به رو می شویم اما می توانیم با مصرف این میوه ها روند سفید شدن مو را کندتر کنیم.

  • زمانی که ملانوسیت‌هابه طور غیرفعال حضور دارند، یا تعداد ملانین هر تار مو به کمتر از حد معمول می‌رسد، رنگ مو خاکستری مـی‌شـود، ولی چنانچه ملانوسیت‌ها کاملا رنگدانه‌های خود را از دست بدهند، مو سفید می‌شود.