درونگراها
  • آدم های درونگرا همواره جزء جمعیتی مخصوص و ارزشمند بوده‌اند. آنها با ویژگی‌های خاص خود، توانسته‌اند در مواردی بهتر از بقیه عمل کنند.

  • افرادی که درون گرا هستند اغلب به جای دنبال کردن یک محرک از بیرون، متمایل به درون خود هستند یا بیشتر روی افکار، احساسات و خلق و خوهای درونی خود متمرکزند.

  • درون گرا و یا برون‌گرا بودن یکی از بحث‌های دیرینه در شناخت انسان و به ویژه شناخت شخصیت است. از دیرباز، آدم‌ها به دو دسته بسیار بزرگ تقسیم می‌شده‌اند: اول انسان‌هایی که اهل معاشرت، حرف زدن و روابط اجتماعی هستند و دوم، انسان‌هایی که بیشتر با خود هستند و در درون خود؛ اهل مطالعه و تعمق و کم‌تر اهل روابط اجتماعی گسترده.

  • یک دکترای روانشناسی بالینی گفت: افراد درون‌گرا دارای تیپ‌های متفاوتی هستند، در حالت کلی، آن‌ها معمولاً احساسات خود را به‌خوبی مهار می‌کنند و کوشش می‌کنند تا از تحریکات، تغییرات و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی اجتناب کنند، خوددار، آرام و محتاط هستند.

  • افراد درونگرا در جامعه با افراد خجالتی و یا حتی مردم گریز اشتباه گرفته می‌شوند. اما درونگرا بودن یک تیپ شخصیتی است که برخی افراد را در بر می‌گیرد.

  • افراد برونگرا از بودن در جمع و مهمانی‌های شلوغ لذت می‌برند، از آشنایی با افراد غریبه و پیدا کردن دوستان جدید استقبال می‌کنند، معمولاً خوش‌بین و مثبت‌نگر هستند و همچنین علاقه زیادی به رفتارهای پرریسک دارند.

  • مرد سیگما مردی است که نیازی به تأیید از جانب دیگران ندارد. او صدای بلندی ندارد و گستاخ و بی پروا نیست بلکه آرام و متین است. مرد سیگما درون‌گرا اما دارای اعتماد به نفس است.

  • اغلب افرادی که درونگرا هستند، معمولاً رهبر‌ان خوبی نمی‌شوند، امّا با برخی از روش‌ها می‌توان یک فرد درونگرا را به بهترین رهبر گروه تبدیل کرد.

  • مطالعه‌ای اخیر نشان داده امروزه احتمال خیانت زنها به همسران‌شان به اندازه‌ی خیانت مردها به همسران‌شان است.

  • در این مطلب ایده‌های بسیار خوبی به شما ارائه می‌دهیم که می‌توانید با کمک آنها، اضطراب‌تان را تسکین داده و از زمانی که با دوستان‌تان از جنس مخالف می‌گذرانید لذت ببرید.