جنگ با ایران
  • بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

    شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در محکومیت حمله به بخش کنسولی جمهوری اسلامی در سوریه بیانیه‌ای صادر کرد.