در هر استان چقدر برای اجاره خانه هزینه می شود؟ + نمودار و جدول


19 مهر 1396 - 14:23
با استفاده از آمارهای رسمی استخراج شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، وضعیت بازار اجاره مسکن سال گذشته را در چند شهر مورد تجزیه و تحلیل قرارداده ایم.

به گزارش خبر فوری، در این بررسی ابتدا متوسط اجاره بها در استانهای نمونه را با متوسط درآمد خانوار در هر استان مقایسه کرده ایم.

این نمودار نشان می دهد که هر خانوار به طور میانگین چه مقدار از درآمد خود را هر ماه باید دو دستی تقدیم صاحبخانه کنند:

 

 

در جدول زیر متوسط اجاره بهای یک متر مربع از خانه در این شهرها مقایسه شده است. فاصله بین اجاره بهای یک متر مربع بنا در تهران با دیگر شهرها چشمگیر است. همچنین گزارش مرکز آمار می گوید میانگین مساحت خانه های اجاره ای در شهرهای مختلف متفاوت است به عنوان مثال میانگین این رقم در تهران 75 متر است در حالیکه در خرم آباد 139 متر می باشد.

در این نمودار بیشترین رقمی که در 5 شهر به عنوان نمونه برای اجاره یک متر مربع در سال گذشته پرداخت کرده اند مقایسه شده است. 

 

 

با استفاده از آمارهای رسمی استخراج شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، وضعیت بازار اجاره مسکن سال گذشته را در چند شهر مورد تجزیه و تحلیل قرارداده ایم.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

19 مهر 1396 - 14:23

به گزارش خبر فوری، در این بررسی ابتدا متوسط اجاره بها در استانهای نمونه را با متوسط درآمد خانوار در هر استان مقایسه کرده ایم.

این نمودار نشان می دهد که هر خانوار به طور میانگین چه مقدار از درآمد خود را هر ماه باید دو دستی تقدیم صاحبخانه کنند:

 

 

در جدول زیر متوسط اجاره بهای یک متر مربع از خانه در این شهرها مقایسه شده است. فاصله بین اجاره بهای یک متر مربع بنا در تهران با دیگر شهرها چشمگیر است. همچنین گزارش مرکز آمار می گوید میانگین مساحت خانه های اجاره ای در شهرهای مختلف متفاوت است به عنوان مثال میانگین این رقم در تهران 75 متر است در حالیکه در خرم آباد 139 متر می باشد.

در این نمودار بیشترین رقمی که در 5 شهر به عنوان نمونه برای اجاره یک متر مربع در سال گذشته پرداخت کرده اند مقایسه شده است. 

 

 

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان سروش sapp.ir/akhbarefori


35

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks