معاون دولت اصلاحات در گفت‌و‌گو با خبر فوری/ بخش دوم

تعدد احزاب نشان دهنده روحیه استبداد زدگی است/ مسیح علی‌نژاد زبان گویای جامعه زنان نیست/ لزوم نگرش جنسیتی برای حل آسیب‌های اجتماعی


3 اردیبهشت 1398 - 07:30
filemanager/6/siasi/Untitled_13
در ادامه گفت و گو با خانم شجاعی در مورد مسایل زنان به فعالیتهای شورای عالی زنان اصلاح طلب ، نقش احزاب زنان در پرچمداری مطالبات زنان در جامعه و اولویت‌های مسایل زنان و چهره زنانه آسیب‌های اجتماعی پرداختیم .

زینب حقی  : زهرا شجاعی رییس مرکز مشارکت سیاسی زنان و معاون رییس جمهور در دولت اصلاحات است .وی در 10 سال گذشته دبیر کلی مجمع زنان اصلاح طلب را عهده دار است . زهرا شجاعی به عنوان فعال زنان و چهره‌ای اصلاح طلب در افکار عمومی شناخته می شود.  در ادامه گفت و گو با خانم شجاعی در مورد مسایل زنان به فعالیتهای شورای عالی زنان اصلاح طلب ، نقش احزاب زنان در پرچمداری مطالبات زنان در جامعه اولویت های مسایل زنان و چهره زنانه آسیب های اجتماعی پرداختیم  بخش پایانی گفت و گوی خبر فوری با معاون دولت اصلاحات در ادامه بخوانید و ویدیو آن را ببنید.

به عنوان دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب بفرمایید که شورای عالی احزاب زنان اصلاح‌طلب که با چه هدفی تشکیل شده است و کار ویژه آن چیست ؟

** نمایندگان مورد حمایت ما پاسخگوی احزاب نیستند

نقش اصلی احزاب رصد کردن و نظارت بر عملکرد دولت است ، ما متاسفانه  زنان را به مجلس و شورای شهر را فرستادیم اما اینها رها شدند حتی پاسخگوی احزابی که از آنها حمایت کردند، نیز نبودند چون مکانیزمی برای آن تعریف نکرده بودیم تا دریک چارچوبی عمل کنند و پاسخگو باشند.

** تعدد احزاب نشان دهنده روحیه استبداد زدگی و ناتوانی در فعالیت‌های گروهی است

 ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از آسیب های فضای سیاسی ما تعدد احزاب و گروهها  است . اینکه حدود 300 حزب در کشور داشته باشیم افتخار نیست،  بلکه نشان دهنده روحیه استبداد زدگی و ناتوانی در فعالیت گروهی و نداشتن سعه صدر  در بیان نظرات مخالف  در احزاب ماست.

**نگاه شجاعی در مورد دلیل شکل گیری احزاب زنانه

در پاسخ به این شائبه که چرا حزب زنانه داریم باید بگویم  ، احزاب زنانه  بر اساس همان منطق شکل گیری تشکیلات ملی زنان ،وجود روز جهانی زن و یا وجود کرسی‌های بین المللی مرتبط به زنان  تشکیل شده است و آن منطق  پر کردن فاصله تاریخی در حوزه زنان  است که برای این هدف اقدامات جبرانی یا در قالب تشکیلات یا در قالب بودجه یا فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی انجام می‌شود.

از سوی دیگر چهار حزب زنانه اصلاح طلب وجود دارد که با دبیران کل آنها صحبت شد  و بنا شد جلسات هماهنگی برای تعیین اولویت های زنان و تعیین راهبرد مشارکت زنان تشکیل شود تا در نهایت منجر به همدلی و هم افزایی شود.

البته شورای عالی سیاستگذاری احزاب اصلاح طلب جایگزین فعالیت احزاب در این مقطع نیست، بنا دارد بر اساس وحدت رویه به رشد مشارکت سیاسی زنان منجر شود .در این راستا می‌توانیم برای انتخابات بعدی با همگرایی و وحدت تاثیر گذارتر باشیم  و از فعالیت‌های موازی جلوگیری کنیم.

 در بیان استدلال لزوم تشکیل احزاب زنانه پیگیری مطالبات زنان را فرمودید در حالی که مطالبات زنان در سطح جامعه از سوی احزاب زنان هدایت نمی‌شود و مسائلی به عنوان موضوع زنان بعضا از طریق کانال های خارج از کشور مطرح میشود که شاید مطالبه زنان جامعه ما نباشد علت این موضوع چیست ؟آیا کم کاری احزاب زنان باعث نشده که برخی چون مسیح علی نژاد سخنگوی مطالبات زنان ایران شوند؟

** مسیح علی‌نژاد زبان گویای جامعه زنان نیست

ما در دوره ای هستیم که به دلیل رشد تکنولوژی فضای مجازی رشد داشته است و رشد فضای مجازی نباید ما را  دچار این  توهم کند که فضای مجازی عین حقیقت است ،همین خانمی که مثال زدید با یک نظر سنجی می‌توان فهمید که چند درصد مردم ایشان را میشناسند منظورم بدنه زنان جامعه است و اینکه آیا ایشان زبان گویای جامعه زنان است؟ باید این را در نظر بگیریم که فضای مجازی همه حقیقت نیست.

از سوی دیگر ما در بحث احزاب و فعالیت سیاسی به عبارتی نوجوان هستیم ، احزاب زنان ما نتوانسته اند با بدنه  اجتماعی ارتباط بگیرند و از سوی دیگر باید توجه داشت، تحزب در ایران سابقه خوبی نداشته است .

همچنین یکی از مشکلات ما اولویت مسایل زنان است، آیا اولویت ضرورت ، فراوانی یا فوریت یک موضوع است و این موضوعی است که باید توسط دستگاهها و احزاب بررسی شود.

** شما بر اساس تجربه زیستی که دارید اولویت زنان را چه می‌دانید ؟

باید ببنید من در کجا ایستاده ام. وقتی من به عنوان یک مدیر ملی در معاونت زنان بودم، موضوع بیمه زنان خانه دار، اشتغال زنان و تغییر قوانین و مقررات اولویت کاری ما بود، الان به عنوان دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب برای من مشارکت سیاسی زنان اولویت است و راهبر ما توانمند سازی سیاسی زنان است.

*** بقیه مطالبات زنان مثل حقوق زنان بحث حضات، ارث  و ... را زیر مجموعه این موضوع تعریف می کنید ؟

معتقدم باید احزاب بر اساس اساسانامه برنامه خود در این راستا حرکت کنند. ما به عنوان مجمع زنان اصلاح طلب آن بخش از قوانین و مقرراتی که مانع مشارکت سیاسی زنان میشود در حیطه کار ما قرار می گیرد . متاسفانه امروز در حوزه زنان همه در مورد همه موضوعات ورود می‌کنند در صورتی که  هر کسی باید بر اساس حوزه خود به مسایل زنان ورود کند.

** تاکنون نقش مردان در آسیب‌های اجتماعی پررنگ بوده است ولی انگار برخی آسیب های اجتماعی چهره زنانه به خود گرفته است به نظر شما آیا برای حل معضلات اجتماعی نیازمند رویکردی جنسیتی هستیم ؟

به موازات اجتماعی شدن زنان آسیب های اجتماعی آنها را رشد یافته است. منظورم از مشارکت اجتماعی زنان تنها اشتغال نیست بلکه اشتغال جزیی از مشارکت اجتماعی زنان است منظور حتی حضور زنان در فضای مجازی و یا فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی ،تحصیل زنان و موضوعاتی از این دست است.

معتقدم درست است که آمار آسیب های اجتماعی با چهره ای زنانه رو به رشد است اما هنوز از مردان پیشی نگرفتند و اینکه پدیده‌های اجتماعی شکل زنانه به خود می گیرد حرف درستی است .

باید تحقیقات جامعه شناسانه دقیق و بدون سانسور در این زمینه انجام شود که ظاهرا در شورای اجتماعی وزارت کشور انجام شده است ابتدا باید تصویر دقیق از این وضعیت داشته باشیم بعد ریشه یابی کنیم و علل آن را پیدا کنیم و برای ارائه پیشنهاد راهکار، قطعا نیازمند نگرش جنیستی هستیم .

در ادامه گفت و گو با خانم شجاعی در مورد مسایل زنان به فعالیتهای شورای عالی زنان اصلاح طلب ، نقش احزاب زنان در پرچمداری مطالبات زنان در جامعه و اولویت‌های مسایل زنان و چهره زنانه آسیب‌های اجتماعی پرداختیم .

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

3 اردیبهشت 1398 - 07:30

زینب حقی  : زهرا شجاعی رییس مرکز مشارکت سیاسی زنان و معاون رییس جمهور در دولت اصلاحات است .وی در 10 سال گذشته دبیر کلی مجمع زنان اصلاح طلب را عهده دار است . زهرا شجاعی به عنوان فعال زنان و چهره‌ای اصلاح طلب در افکار عمومی شناخته می شود.  در ادامه گفت و گو با خانم شجاعی در مورد مسایل زنان به فعالیتهای شورای عالی زنان اصلاح طلب ، نقش احزاب زنان در پرچمداری مطالبات زنان در جامعه اولویت های مسایل زنان و چهره زنانه آسیب های اجتماعی پرداختیم  بخش پایانی گفت و گوی خبر فوری با معاون دولت اصلاحات در ادامه بخوانید و ویدیو آن را ببنید.

به عنوان دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب بفرمایید که شورای عالی احزاب زنان اصلاح‌طلب که با چه هدفی تشکیل شده است و کار ویژه آن چیست ؟

** نمایندگان مورد حمایت ما پاسخگوی احزاب نیستند

نقش اصلی احزاب رصد کردن و نظارت بر عملکرد دولت است ، ما متاسفانه  زنان را به مجلس و شورای شهر را فرستادیم اما اینها رها شدند حتی پاسخگوی احزابی که از آنها حمایت کردند، نیز نبودند چون مکانیزمی برای آن تعریف نکرده بودیم تا دریک چارچوبی عمل کنند و پاسخگو باشند.

** تعدد احزاب نشان دهنده روحیه استبداد زدگی و ناتوانی در فعالیت‌های گروهی است

 ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از آسیب های فضای سیاسی ما تعدد احزاب و گروهها  است . اینکه حدود 300 حزب در کشور داشته باشیم افتخار نیست،  بلکه نشان دهنده روحیه استبداد زدگی و ناتوانی در فعالیت گروهی و نداشتن سعه صدر  در بیان نظرات مخالف  در احزاب ماست.

**نگاه شجاعی در مورد دلیل شکل گیری احزاب زنانه

در پاسخ به این شائبه که چرا حزب زنانه داریم باید بگویم  ، احزاب زنانه  بر اساس همان منطق شکل گیری تشکیلات ملی زنان ،وجود روز جهانی زن و یا وجود کرسی‌های بین المللی مرتبط به زنان  تشکیل شده است و آن منطق  پر کردن فاصله تاریخی در حوزه زنان  است که برای این هدف اقدامات جبرانی یا در قالب تشکیلات یا در قالب بودجه یا فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی انجام می‌شود.

از سوی دیگر چهار حزب زنانه اصلاح طلب وجود دارد که با دبیران کل آنها صحبت شد  و بنا شد جلسات هماهنگی برای تعیین اولویت های زنان و تعیین راهبرد مشارکت زنان تشکیل شود تا در نهایت منجر به همدلی و هم افزایی شود.

البته شورای عالی سیاستگذاری احزاب اصلاح طلب جایگزین فعالیت احزاب در این مقطع نیست، بنا دارد بر اساس وحدت رویه به رشد مشارکت سیاسی زنان منجر شود .در این راستا می‌توانیم برای انتخابات بعدی با همگرایی و وحدت تاثیر گذارتر باشیم  و از فعالیت‌های موازی جلوگیری کنیم.

 در بیان استدلال لزوم تشکیل احزاب زنانه پیگیری مطالبات زنان را فرمودید در حالی که مطالبات زنان در سطح جامعه از سوی احزاب زنان هدایت نمی‌شود و مسائلی به عنوان موضوع زنان بعضا از طریق کانال های خارج از کشور مطرح میشود که شاید مطالبه زنان جامعه ما نباشد علت این موضوع چیست ؟آیا کم کاری احزاب زنان باعث نشده که برخی چون مسیح علی نژاد سخنگوی مطالبات زنان ایران شوند؟

** مسیح علی‌نژاد زبان گویای جامعه زنان نیست

ما در دوره ای هستیم که به دلیل رشد تکنولوژی فضای مجازی رشد داشته است و رشد فضای مجازی نباید ما را  دچار این  توهم کند که فضای مجازی عین حقیقت است ،همین خانمی که مثال زدید با یک نظر سنجی می‌توان فهمید که چند درصد مردم ایشان را میشناسند منظورم بدنه زنان جامعه است و اینکه آیا ایشان زبان گویای جامعه زنان است؟ باید این را در نظر بگیریم که فضای مجازی همه حقیقت نیست.

از سوی دیگر ما در بحث احزاب و فعالیت سیاسی به عبارتی نوجوان هستیم ، احزاب زنان ما نتوانسته اند با بدنه  اجتماعی ارتباط بگیرند و از سوی دیگر باید توجه داشت، تحزب در ایران سابقه خوبی نداشته است .

همچنین یکی از مشکلات ما اولویت مسایل زنان است، آیا اولویت ضرورت ، فراوانی یا فوریت یک موضوع است و این موضوعی است که باید توسط دستگاهها و احزاب بررسی شود.

** شما بر اساس تجربه زیستی که دارید اولویت زنان را چه می‌دانید ؟

باید ببنید من در کجا ایستاده ام. وقتی من به عنوان یک مدیر ملی در معاونت زنان بودم، موضوع بیمه زنان خانه دار، اشتغال زنان و تغییر قوانین و مقررات اولویت کاری ما بود، الان به عنوان دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب برای من مشارکت سیاسی زنان اولویت است و راهبر ما توانمند سازی سیاسی زنان است.

*** بقیه مطالبات زنان مثل حقوق زنان بحث حضات، ارث  و ... را زیر مجموعه این موضوع تعریف می کنید ؟

معتقدم باید احزاب بر اساس اساسانامه برنامه خود در این راستا حرکت کنند. ما به عنوان مجمع زنان اصلاح طلب آن بخش از قوانین و مقرراتی که مانع مشارکت سیاسی زنان میشود در حیطه کار ما قرار می گیرد . متاسفانه امروز در حوزه زنان همه در مورد همه موضوعات ورود می‌کنند در صورتی که  هر کسی باید بر اساس حوزه خود به مسایل زنان ورود کند.

** تاکنون نقش مردان در آسیب‌های اجتماعی پررنگ بوده است ولی انگار برخی آسیب های اجتماعی چهره زنانه به خود گرفته است به نظر شما آیا برای حل معضلات اجتماعی نیازمند رویکردی جنسیتی هستیم ؟

به موازات اجتماعی شدن زنان آسیب های اجتماعی آنها را رشد یافته است. منظورم از مشارکت اجتماعی زنان تنها اشتغال نیست بلکه اشتغال جزیی از مشارکت اجتماعی زنان است منظور حتی حضور زنان در فضای مجازی و یا فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی ،تحصیل زنان و موضوعاتی از این دست است.

معتقدم درست است که آمار آسیب های اجتماعی با چهره ای زنانه رو به رشد است اما هنوز از مردان پیشی نگرفتند و اینکه پدیده‌های اجتماعی شکل زنانه به خود می گیرد حرف درستی است .

باید تحقیقات جامعه شناسانه دقیق و بدون سانسور در این زمینه انجام شود که ظاهرا در شورای اجتماعی وزارت کشور انجام شده است ابتدا باید تصویر دقیق از این وضعیت داشته باشیم بعد ریشه یابی کنیم و علل آن را پیدا کنیم و برای ارائه پیشنهاد راهکار، قطعا نیازمند نگرش جنیستی هستیم .

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


22

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
امیر نظری سرشکه 0 0 پاسخ 1398/2/4 -14:01

کمی هم شده به فکر مردم باشید زنونه و مردونه نداره تجربه ثابت کرده خانم ها در سیاست و مدیریت بهترند وبا عقل کار میکنند

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
رئیس مجلس برای اقناع نمایندگان رابطانی دارد/ دنبال اصلاح‌طلب‌های ضعیف‌تر که برویم، مظلمه‌اش می‌ماند/ مجلس بعدی یکدست است و اصولگرا/ رابط مشخص رهبری برای ارتباط با سران قوا
پرفسور کردوانی: سیل از مدیریت سد می‌آید نه از خود سد/ تصور نکنیم که این بارندگی‌ها، تابستان بدون خشکسالی در پی دارد
باید از مردم عذرخواهی کنیم / از روزی که دنبال ژن برتر رفتیم، اصلاح‌طلبی هویت خود را از دست داد/  در خبرگان به کسانی رای دادم که دیناری قبولشان نداشتم/ شما که می‌گویید "رضاشاه روحت شاد"، از او چه سراغ دارید؟ چهار تا سد؟
احتمال کودتای آمریکا دانشجویان را به تسخیر سفارت وادار کرد/ دانشجویان براساس درک واقعیت‌ها اقدام کردند/ سازمان‌های بین المللی اذعان دارند که ایران به مذاکره پایبند بوده است
تمام حواشی تماس‌های تلفنی ترامپ؛ از قطع کردن بدون خداحافظی تا شایعه شنود روسها / روش ترامپ در گفتگوی تلفنی چیست و چرا اصرار دارد ایرانی‌ها با او تماس بگیرند؟
رفع حصر شروع شده اما تدریجی است/ تُن صدای رئیس‌جمهور و بردارش شباهتی ندارد/ رئیسی با روحانی، مثل ناطق با خاتمی رفتار کند
آماده ام با ترامپ در مقابل دوربین های تلویزیونی مذاکره کنم