آیا فالگیری پیشگوهای اینترنتی حقیقت دارد؟


2 اردیبهشت 1398 - 11:41
5cbd692785d49_2019-04-22_11-41
در این گزارش سعی شده است به بررسی حقیقت و پشت‌پرده‌های فال‌های اینترنتی پرداخته شود.

شاید بارها برای شما هم پیش آمده باشد که با یک جستجو ساده در اینترنت با موضوعی مانند فال روبرو شده باشید. فال و فالگیری موضوعی است که همه ما کم و بیش با آن سر و کار داشتیم و این سوال همیشه بی پاسخ باقی مانده که آیا فال علم است یا خرافات؟ آیا فالگیران شیادند یا عالم به علوم غریبه؟ شما فال را فقط یک سرگرمی می‌بینید با به فال اعتقاد راسخ دارید؟ یا اینکه به بعضی فالها اعتقاد دارید؟

اگر فال خرافات است چرا در اینترنت رواج دارد؟ اگر فال بد است چرا این همه در میان مردم گسترش یافته است؟ اینها سوالاتی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ اما پاسخ این سوالات چگونه پیدا می‌شود؟ حالا زمان آن رسیده است با کمی تحقیق و تفحص در مطالعات انجام شده، یک بار برای همیشه واقعیت فال را بدانیم و ابهامات مربوط به آن برایمان رفع شود.

اصولاً کاربران زمانی به سراغ فال گرفتن می‌روند که به این آگاهی برسند آیا  آینده بر وفق مرادشان پیش می‌رود؟ آیا خواسته قلبی آنها در خصوص مسئله‌ای خاص برآورده می‌شود؟

اگر بخواهیم بسیار ظریف به این موضوع بنگریم کافیست بگوییم راز قانون جذب بارها گفته است که سرنوشت آدمی یک تخته سیاه نیست که از قبل بر روی آن چیزی نوشته شده باشد و انسان موظف به اجرای مفاد آن بوده و نتواند به هیچ کار دیگری برای اجرا نزدیک شود. آینده و اتفاقاتی که در آن تعبیه شده است در دستان خود ما قرار دارد و سرنوشت و تقدیر هم اکنون در حال نگارش است؛ پس کسی نمی‌تواند از آنچه نوشته نشده است به ما خبری دهد اما از طرفی هم نمی‌توانیم  پیشگویی‌های بزرگ تاریخ بشری را که دربردارنده  تغییراتی بزرگ در زندگی انسان‌ها بود را منکر شویم.

اگر به تاریخ عهد باستان نگاهی بیندازید داستان‌هایی وجود دارد که سخن از پیشگویی‌های بزرگی دارد. به گواه قرآن مجید داستان موسی و فرعون را می‌توانید مصداقی بدانید که  چگونه منجمان فرعون را از تولد موسی با خبر کردند و حتی تمام وقایعی مانند به رود نیل انداختن نوزاد و بزرگ شدن آن در کاخ فرعون و نابودی فرعون را از قبل به او گوشزد کرده بودند؛ یا حتی منجمان در مورد ولادت پیامبران دیگر هم پیشگویی‌های دقیقی داشته‌اند که به هیچ عنوان نمی‌توان نقصی در آنها یافت و این حقایق را زیر سوال برد.

 

اگر به عصر حاضر نیز نگاهی بیندازیم پیشگویان بزرگی مانند «نوستراداموس» بودند که هزاران پیشگویی در مورد انقلاب فرانسه، جنگ‌های جهانی و وقایع ۱۱ سپتامبر را به حقیقت بیان کردند.

حال این سوالی مطرح می‌شود که اگر آینده نوشته نشده، پس چگونه برای بعضی موارد پیش بینی شده است؟ در اینجا می‌توان گفت نقش فال  روشن ساختن باورهایی است که در ضمیر ناخودآگاه یک انسان نقش بسته است. آینده‌ای که فال  پیشگویی می‌کند از ضمیر ناخوداگاه ما شکل گرفته و  فالگیری نوعی کشف درونیات  یک فرد است.

نکته مهمی که می‌توان در مورد فال گرفتن گفت، این است که ما هنگام فال گرفتن می‌توانیم بفهمیم چیزی را که در ذهن داریم با باورهای ما قابل اجراست یا خیر و آنگاه که فال به شما پاسخ می‌دهد با یک سوال جدی‌تری مواجه می‌شوید؛ آیا باید به فال اعتماد کرد؟

علم پنهان برای شیادگران
فال شبیه یک علم پنهانی است که به این راحتی‌ها نمی‌توان آن را اثبات کرد. گاهی معبران فال افراد شیادی هستند که به راحتی از اعتماد افراد ساده سوءاستفاده می‌کنند و با ارائه خزعبلاتی به آنها به سودی دست می‌یابند. بدست آوردن اطلاعات شخصی از کاربران به طور مخفیانه و بازگویی همان اطلاعات در حضور آنها هنگام فال گرفتن، فرد قربانی را به این باور می‌رساند که همه چیز حقیقت است و آن فالگیر استاد پیشگویی است و  آنگاه کافی است متوجه شود شما حرف‌های او را تصدیق می‌کنید، آن وقت حرف‌های بی‌اساس را به خورد کاربران می‌دهند. به این ترتیب  پیشگویی‌های آنها را باور کرده و برای خود یک اسطوره می‌سازید، اسطوره‌ای که به آن اعتیاد پیدا می‌کنید.

در این گزارش سعی شده است به بررسی حقیقت و پشت‌پرده‌های فال‌های اینترنتی پرداخته شود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5cbd692785d49_2019-04-22_11-41
2 اردیبهشت 1398 - 11:41

شاید بارها برای شما هم پیش آمده باشد که با یک جستجو ساده در اینترنت با موضوعی مانند فال روبرو شده باشید. فال و فالگیری موضوعی است که همه ما کم و بیش با آن سر و کار داشتیم و این سوال همیشه بی پاسخ باقی مانده که آیا فال علم است یا خرافات؟ آیا فالگیران شیادند یا عالم به علوم غریبه؟ شما فال را فقط یک سرگرمی می‌بینید با به فال اعتقاد راسخ دارید؟ یا اینکه به بعضی فالها اعتقاد دارید؟

اگر فال خرافات است چرا در اینترنت رواج دارد؟ اگر فال بد است چرا این همه در میان مردم گسترش یافته است؟ اینها سوالاتی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ اما پاسخ این سوالات چگونه پیدا می‌شود؟ حالا زمان آن رسیده است با کمی تحقیق و تفحص در مطالعات انجام شده، یک بار برای همیشه واقعیت فال را بدانیم و ابهامات مربوط به آن برایمان رفع شود.

اصولاً کاربران زمانی به سراغ فال گرفتن می‌روند که به این آگاهی برسند آیا  آینده بر وفق مرادشان پیش می‌رود؟ آیا خواسته قلبی آنها در خصوص مسئله‌ای خاص برآورده می‌شود؟

اگر بخواهیم بسیار ظریف به این موضوع بنگریم کافیست بگوییم راز قانون جذب بارها گفته است که سرنوشت آدمی یک تخته سیاه نیست که از قبل بر روی آن چیزی نوشته شده باشد و انسان موظف به اجرای مفاد آن بوده و نتواند به هیچ کار دیگری برای اجرا نزدیک شود. آینده و اتفاقاتی که در آن تعبیه شده است در دستان خود ما قرار دارد و سرنوشت و تقدیر هم اکنون در حال نگارش است؛ پس کسی نمی‌تواند از آنچه نوشته نشده است به ما خبری دهد اما از طرفی هم نمی‌توانیم  پیشگویی‌های بزرگ تاریخ بشری را که دربردارنده  تغییراتی بزرگ در زندگی انسان‌ها بود را منکر شویم.

اگر به تاریخ عهد باستان نگاهی بیندازید داستان‌هایی وجود دارد که سخن از پیشگویی‌های بزرگی دارد. به گواه قرآن مجید داستان موسی و فرعون را می‌توانید مصداقی بدانید که  چگونه منجمان فرعون را از تولد موسی با خبر کردند و حتی تمام وقایعی مانند به رود نیل انداختن نوزاد و بزرگ شدن آن در کاخ فرعون و نابودی فرعون را از قبل به او گوشزد کرده بودند؛ یا حتی منجمان در مورد ولادت پیامبران دیگر هم پیشگویی‌های دقیقی داشته‌اند که به هیچ عنوان نمی‌توان نقصی در آنها یافت و این حقایق را زیر سوال برد.

 

اگر به عصر حاضر نیز نگاهی بیندازیم پیشگویان بزرگی مانند «نوستراداموس» بودند که هزاران پیشگویی در مورد انقلاب فرانسه، جنگ‌های جهانی و وقایع ۱۱ سپتامبر را به حقیقت بیان کردند.

حال این سوالی مطرح می‌شود که اگر آینده نوشته نشده، پس چگونه برای بعضی موارد پیش بینی شده است؟ در اینجا می‌توان گفت نقش فال  روشن ساختن باورهایی است که در ضمیر ناخودآگاه یک انسان نقش بسته است. آینده‌ای که فال  پیشگویی می‌کند از ضمیر ناخوداگاه ما شکل گرفته و  فالگیری نوعی کشف درونیات  یک فرد است.

نکته مهمی که می‌توان در مورد فال گرفتن گفت، این است که ما هنگام فال گرفتن می‌توانیم بفهمیم چیزی را که در ذهن داریم با باورهای ما قابل اجراست یا خیر و آنگاه که فال به شما پاسخ می‌دهد با یک سوال جدی‌تری مواجه می‌شوید؛ آیا باید به فال اعتماد کرد؟

علم پنهان برای شیادگران
فال شبیه یک علم پنهانی است که به این راحتی‌ها نمی‌توان آن را اثبات کرد. گاهی معبران فال افراد شیادی هستند که به راحتی از اعتماد افراد ساده سوءاستفاده می‌کنند و با ارائه خزعبلاتی به آنها به سودی دست می‌یابند. بدست آوردن اطلاعات شخصی از کاربران به طور مخفیانه و بازگویی همان اطلاعات در حضور آنها هنگام فال گرفتن، فرد قربانی را به این باور می‌رساند که همه چیز حقیقت است و آن فالگیر استاد پیشگویی است و  آنگاه کافی است متوجه شود شما حرف‌های او را تصدیق می‌کنید، آن وقت حرف‌های بی‌اساس را به خورد کاربران می‌دهند. به این ترتیب  پیشگویی‌های آنها را باور کرده و برای خود یک اسطوره می‌سازید، اسطوره‌ای که به آن اعتیاد پیدا می‌کنید.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


763

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
ایران هیچوقت نگفت خرمشهر سقوط کرده/ عراقی‌ها تانک داشتند و ما نداشتیم
رئیس مجلس برای اقناع نمایندگان رابطانی دارد/ دنبال اصلاح‌طلب‌های ضعیف‌تر که برویم، مظلمه‌اش می‌ماند/ مجلس بعدی یکدست است و اصولگرا/ رابط مشخص رهبری برای ارتباط با سران قوا
پرفسور کردوانی: سیل از مدیریت سد می‌آید نه از خود سد/ تصور نکنیم که این بارندگی‌ها، تابستان بدون خشکسالی در پی دارد
باید از مردم عذرخواهی کنیم / از روزی که دنبال ژن برتر رفتیم، اصلاح‌طلبی هویت خود را از دست داد/  در خبرگان به کسانی رای دادم که دیناری قبولشان نداشتم/ شما که می‌گویید "رضاشاه روحت شاد"، از او چه سراغ دارید؟ چهار تا سد؟
احتمال کودتای آمریکا دانشجویان را به تسخیر سفارت وادار کرد/ دانشجویان براساس درک واقعیت‌ها اقدام کردند/ سازمان‌های بین المللی اذعان دارند که ایران به مذاکره پایبند بوده است
تمام حواشی تماس‌های تلفنی ترامپ؛ از قطع کردن بدون خداحافظی تا شایعه شنود روسها / روش ترامپ در گفتگوی تلفنی چیست و چرا اصرار دارد ایرانی‌ها با او تماس بگیرند؟
رفع حصر شروع شده اما تدریجی است/ تُن صدای رئیس‌جمهور و بردارش شباهتی ندارد/ رئیسی با روحانی، مثل ناطق با خاتمی رفتار کند