حمل و نقل در سال ۹۸ چقدر پول دارد؟


19 فروردین 1398 - 08:34
5caa59de97241_5caa59de97243
بودجه حمل و نقل در سال ۱۳۹۸ در بخش ریلی و جاده‌ای حدود ۷۱۳۲ میلیارد تومان و بودجه سازمان‌های حمل و نقل هوایی در سال جاری ۱۵۲ میلیارد تومان است.

به صورت کلی وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان‌های زیرمجموعه خود حدود ۸,۳۸۱ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت و این در شرایطی است که دولت در لایحه بودجه سال گذشته برای این وزارتخانه درخواست بودجه ۷۸۳۰ میلیارد تومانی کرده بود که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش ۹ درصدی را نشان می‌داد. گفتنی است دولت دوازدهم در بودجه سال ۱۳۹۸ بودجه پیشنهادی خود برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های زیر مجموعه‌آن را ۶.۳ درصد افزایش داده است.

ریل و جاده

طبق اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان‌های زیرمجموعه خود حدود ۸,۳۸۱ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت و این در حالی است که بودجه حمل و نقل کشور در بخش ریلی و جاده‌ای برای سازمان‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی اعم از بودجه شرکت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حدود ۷,۱۳۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بودجه شرکت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های عمرانی کشور فعالیت می‌کند، در سال ۱۳۹۸ معادل ۴,۰۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه ۲۳۷۴ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۶ حاکی از رشد بیش از ۴۲ درصدی در این بخش است. این شرکت سال ۱۳۹۶ در لایحه بودجه سهمی ۴۲۰۰ میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده بود اما بودجه آن در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲,۳۷۴ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

برای شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۹۸ بودجه‌ای معادل ۱۳۹۸ میلیارد تومانی لحاظ شده است که این رقم در بودجه سال ۱۳۹۷، معادل ۱,۵۸۲ میلیارد تومان محاسبه شد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در سال ۱۳۹۷ بودجه‌ای ۲۰۰۴ میلیارد تومانی داشت و در سال ۱۳۹۸ بودجه‌ای ۱۶۹۲ میلیارد تومانی خواهد داشت.

حمل و نقل هوایی

بودجه سال ۱۳۹۸ بودجه سازمان‌های حمل و نقل هوایی کشور نیز اعم از سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) رقمی حدود ۱۵۲ میلیارد تومان است. این در حالی است که بودجه سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۳۹۸ رقمی حدود ۹۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که این اعتبار در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۸ میلیارد تومان بود.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران دیگر دستگاه زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که در سال ۱۳۹۷ بودجه‌ای ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی داشت و در سال ۱۳۹۸ برای آن بودجه‌ای ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

گفتنی است، برای مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی نیز بودجه‌ای معادل ۱۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان لحاظ شده است و بودجه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز از شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۷ به پنج میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.

مجموعه وزارت راه و شهرسازی

دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های زیر مجموعه‌آن بودجه‌ای ۸۳۸۱ میلیارد تومانی در نظر گرفته است تا در مجموع شاهد افزایش ۶.۳ درصدی بودجه‌ای این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن در سال جاری باشیم. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال گذشته برای مجموعه وزارت راه و شهرسازی بودجه‌ای ۷۸۳۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته بود که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش ۹ درصدی را نشان می‌داد.

بودجه حمل و نقل در سال ۱۳۹۸ در بخش ریلی و جاده‌ای حدود ۷۱۳۲ میلیارد تومان و بودجه سازمان‌های حمل و نقل هوایی در سال جاری ۱۵۲ میلیارد تومان است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5caa59de97241_5caa59de97243
19 فروردین 1398 - 08:34

به صورت کلی وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان‌های زیرمجموعه خود حدود ۸,۳۸۱ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت و این در شرایطی است که دولت در لایحه بودجه سال گذشته برای این وزارتخانه درخواست بودجه ۷۸۳۰ میلیارد تومانی کرده بود که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش ۹ درصدی را نشان می‌داد. گفتنی است دولت دوازدهم در بودجه سال ۱۳۹۸ بودجه پیشنهادی خود برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های زیر مجموعه‌آن را ۶.۳ درصد افزایش داده است.

ریل و جاده

طبق اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان‌های زیرمجموعه خود حدود ۸,۳۸۱ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت و این در حالی است که بودجه حمل و نقل کشور در بخش ریلی و جاده‌ای برای سازمان‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی اعم از بودجه شرکت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حدود ۷,۱۳۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بودجه شرکت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های عمرانی کشور فعالیت می‌کند، در سال ۱۳۹۸ معادل ۴,۰۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه ۲۳۷۴ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۶ حاکی از رشد بیش از ۴۲ درصدی در این بخش است. این شرکت سال ۱۳۹۶ در لایحه بودجه سهمی ۴۲۰۰ میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده بود اما بودجه آن در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲,۳۷۴ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

برای شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۹۸ بودجه‌ای معادل ۱۳۹۸ میلیارد تومانی لحاظ شده است که این رقم در بودجه سال ۱۳۹۷، معادل ۱,۵۸۲ میلیارد تومان محاسبه شد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در سال ۱۳۹۷ بودجه‌ای ۲۰۰۴ میلیارد تومانی داشت و در سال ۱۳۹۸ بودجه‌ای ۱۶۹۲ میلیارد تومانی خواهد داشت.

حمل و نقل هوایی

بودجه سال ۱۳۹۸ بودجه سازمان‌های حمل و نقل هوایی کشور نیز اعم از سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) رقمی حدود ۱۵۲ میلیارد تومان است. این در حالی است که بودجه سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۳۹۸ رقمی حدود ۹۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که این اعتبار در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۸ میلیارد تومان بود.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران دیگر دستگاه زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که در سال ۱۳۹۷ بودجه‌ای ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی داشت و در سال ۱۳۹۸ برای آن بودجه‌ای ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

گفتنی است، برای مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی نیز بودجه‌ای معادل ۱۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان لحاظ شده است و بودجه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز از شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۷ به پنج میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.

مجموعه وزارت راه و شهرسازی

دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های زیر مجموعه‌آن بودجه‌ای ۸۳۸۱ میلیارد تومانی در نظر گرفته است تا در مجموع شاهد افزایش ۶.۳ درصدی بودجه‌ای این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن در سال جاری باشیم. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال گذشته برای مجموعه وزارت راه و شهرسازی بودجه‌ای ۷۸۳۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته بود که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش ۹ درصدی را نشان می‌داد.

منبع: ایسنا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


728

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
پرفسور کردوانی: سیل از مدیریت سد می‌آید نه از خود سد/ تصور نکنیم که این بارندگی‌ها، تابستان بدون خشکسالی در پی دارد
باید از مردم عذرخواهی کنیم / از روزی که دنبال ژن برتر رفتیم، اصلاح‌طلبی هویت خود را از دست داد/  در خبرگان به کسانی رای دادم که دیناری قبولشان نداشتم/ شما که می‌گویید "رضاشاه روحت شاد"، از او چه سراغ دارید؟ چهار تا سد؟
احتمال کودتای آمریکا دانشجویان را به تسخیر سفارت وادار کرد/ دانشجویان براساس درک واقعیت‌ها اقدام کردند/ سازمان‌های بین المللی اذعان دارند که ایران به مذاکره پایبند بوده است
تمام حواشی تماس‌های تلفنی ترامپ؛ از قطع کردن بدون خداحافظی تا شایعه شنود روسها / روش ترامپ در گفتگوی تلفنی چیست و چرا اصرار دارد ایرانی‌ها با او تماس بگیرند؟
رفع حصر شروع شده اما تدریجی است/ تُن صدای رئیس‌جمهور و بردارش شباهتی ندارد/ رئیسی با روحانی، مثل ناطق با خاتمی رفتار کند
آماده ام با ترامپ در مقابل دوربین های تلویزیونی مذاکره کنم
تمام هم و غم آمریکا این است که با ایران به یک تفاهم یا توافقی برسد/عربستان در زمان اوباما هم خواهان جنگ با ایران بود/ امکان بستن تنگه هرمز در شرایط صلح وجود ندارد